+ Yorum Gönder
 1. 1
  Asker
  Üye

  Eğitim ile ilgili atatürkün sözleri

  eğitim ile ilgili atatürkün sözleri 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: eğitim ile ilgili atatürkün sözleri

  eğitim ile ilgili atatürkün sözleri
  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 1
  Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 2
  Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutan bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 3
  Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir... Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 4
  Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 5
  Milli Eğitim programımızın, Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir. Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz...

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 6
  Milli Eğitim'in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 7
  En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 8
  Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 9
  Milli eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 10
  Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 11
  Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 12
  Milli eğitim ışığının memleketin en derin köşelerine kadar ulaşmasına, yayılmasına özellikle dikkat ediyoruz.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi