+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Atatürk'ün dil tarih coğrafya hukuk alanında yaptığı yenilikler

  Atatürk'ün dil tarih coğrafya hukuk alanında yaptığı yenilikler nelerdir kısaca bilgi verir misiniz 2. 2
  Elvin
  Bayan Üye

  Cevap: Atatürk'ün Tarih Hukuk Coğrafya ve Dil Alanında Yaptığı Uygulamalar Nelerdir

  Atatürk'ün hukuk alanında yaptığı uygulamalar

  Cumhuriyet ilan edilmeden önce yargı işleri kadılar tarafından dinin emir ve kurallarına göre yürütülürdü. Cumhuriyetten sonra mecelle ve eski yasalar yürürlükten kaldırılarak Türk medeni kanunu getirilmiştir. Tük medeni kanunu ile siyasi, sosyal, özel haklar, eğitim gibi alanlarda yeni uygulamalar, yasalar getirilmiştir. Kadın ve erkek arasındaki miras ve diğer hususlarda eşitlik getirilerek seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

  1. (1924) İslam vakıflarının devlet idaresine alınması
  2. (1926) İsviçre Medeni Kodundan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun'un kabulü
  3. (1927) İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu'nun kabulü


  Atatürk'ün dil alanında yaptığı uygulamalar

  Atatürk'e göre milli kültür ve benliğin korunup devamını sağlaması Türk dilinin devamına bağlıdır. Türk dili karşılaştığı sorunlara rağmen bünyesinde taşımış olduğu gelenek, görenek, kültür, ahlak gibi değerlerin dil sayesinde canlılığını koruduğuna inandığı için dile ve dil alanında yapılacak uygulamalara önem vermiştir.

  1. 1928 yılında Tük harfleri kabul edilmiştir.
  2. 1932 yılında Türk Dil Kurumu kurulmuştur.


  Atatük'ün tarih alanında yaptığı uygulamalar

  Bu alanda Atatürk'ün yapmış olduğu inkılaplardan en önemli 12 Nisan 1931 tarihinde Türk Tarih Kurumunu kurması olmuştur. Tarih kurumunun kurulmasıyla bir çok çalışma meydana getirilmesinin önü açılmış oldu. Bu kurumla bilimsel tartışma toplantıları oluşturmak, Türk tarihini araştırmak, Türkleri dünyaya tanıtma amacı güdülmektedir.

  Atatürk'ün coğrafya alanında yaptığı uygulamalar

  Atatürk vermiş olduğu emir ile Ankara'da Dil - Tarih ve Coğrafya fakülteleri kurulmuştur. 1935 yılında kurulan fakülte ilk yılda 195 öğrenciye eğitim vermeye başlamıştır. Bir çok dilin ve bilimin araştırılmasına özen gösterilmiştir. Tarih, dil ve coğrafyanın birbiri ile olan etkileşimi sayesinde Türklerin tarihi ve yaşadığı coğrafya hakkında bilgi edinilmiştir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi