+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Mesleklerin Sorumlulukları Nelerdir

  mesleklerin sorumlulukları nelerdir kısaca bilgi veriniz 2. 2
  Asya
  Bayan Üye

  Cevap: Mesleklerin Sorumlulukları Nelerdir

  Mesleklerin Görevleri Madde Madde
  AŞÇININ GÖREVLERİ

  - Yemeklerin hazırlanışı sırasında gerekli malzemenin tamam ve taze olup olmadığını kontrol eder,
  - Yapılacak yemek için gerekli malzemenin nasıl hazırlanacağını aşçı yardımcısına tarif eder,
  - Malzemeyi tarife uygun olarak tencereye veya karavanaya koyar,
  - Yemeği cinsine göre (zeytinyağlı, etli vb.) pişirmek üzere havagazı fırınına veya elektrikli ocağa yerleştirir,
  - Yemek pişince hava frikoya bırakır, bekletir, (sıcak servis yapılması gereken yemekleri sıcak sulu kazana koyar.)
  - Mutfaktaki alakart listesinde olan yemekleri hazırlar ve gerekirse süsler,
  - Gerektiğinde bizzat yemeği tabağa yerleştirerek servise hazırlar,
  - Mutfağın, kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapar veya yaptırır.
  NOT: Büyük mutfaklarda çalışan aşçılar bir alanda uzmanlaşmışlardır.

  ARKEOLOG GÖREVLERİ

  -Eski çağlardan günümüze kalmış toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına çıkarmak için kazılar yapar,
  -Kazılardan elde edilen eserleri temizler,
  -Parça eserlerin yapıştırılmasını (konservasyon), bakım-onarım ve restorasyonunu yapar,
  -Eserlerin kaydını tutar, korunmasını sağlar ve halkın bilgisine sunar,
  -Kültür Bakanlığında çalışması durumunda; kazılarda gözlemci olarak görevlendirilebilir,
  -Korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptar ve kaydını tutar, bunlara yönelik koruma ve restorasyonlar konusunda kararlar çıkarılmasını sağlar,
  -Çevresindeki antik kentlerin (ören yerlerinin) belirli aralıklarla denetimini yapar,
  -Müzelerde çalışanlar koleksiyoncuların denetimini yapar.

  AVUKATIN GÖREVLERİ

  - Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,
  - Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler,
  - Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,
  - Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,
  - Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,
  - Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar,
  - İcra takipleri yapar,
  - Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

  NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSİNİN ALDIĞI GÖREVLER

  - Nükleer reaktörlerin ana ve güvenlik sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütür.
  - Nükleer santrallerde üretilen enerjinin güvenli ve ekonomik bir şekilde kullanılabilir duruma getirilmesine yönelik teknik çalışmalar yapar,
  - Alanı ile ilgili yeni teknolojiler üzerinde araştırma yapar, proje ve rapor hazırlar (örneğin, radyasyondan korunma),
  - Konusuyla ilgili kullanılacak malzeme ve maddelerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla laboratuar çalışmaları yapar.


  GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ GÖREVLERİ - Yeni inşa edilecek, yenileştirilecek veya onarımı yapılacak gemilerin projelerini yapar ve bu projelerin veya proje taslaklarının gemi genel planına yerleşimini sağlar,
  - Gemi genel planına göre ve uluslararası standartlara uygun olarak makine ve ekipmanları seçer ve geminin mühendislik hesaplarını yapar,
  - Gerekli malzemenin alımı için istenen nitelikleri belirler,
  - Projeler doğrultusunda yapım, işletim ile bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlar.

  Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

  Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliklerine göre genel olarak öğretmenlerin görevleri şunlardır.

  •Kendilerine verilen ve yetkili sayıldıkları dersleri okutmak,
  •Okuttukları derslerle ilgili uygulama ve deneyleri yapmak,
  •Serbest çalışma saatlerinde öğrencileri gözetlemek,
  •Ders dışında okulun eğitim, öğretim ve yönetim işlerine katılmak,
  •Kanun, yönetmelik ve emirlerle tespit edilen ödevleri yapmak,
  •Öğrencilerin sorunlarıya ilgilenmek.

  Ayrıca öğretmenlerin öğrencilerini yetiştirme konusunda her fırsattan yararlanmaları, hizmet ruhu beslemeleri, ödevden kaçınmamaları, öğrencilerine iyi bir yardımcı ve kılavuz olmaları, eğitim işlerinde bütün tutum ve davranışlarıyla örnek olmaları istenir.

  Polisin Görevleri

  Polis ülkedeki birliği düzeni kanunları koruyan görevlilerdir. Tabi haliyle pekçok görevi vardır.

  İşte Polisin Ve Trafik Polisinin Görevleri

  1- Hizmetin gerektiği şeyler yapmak, yasaklarıda yapmamamktır. Polisin görevlerinde hukuki bir dayanağının olması gerekmektedir. Polisin temel görevi ; ülkenin güvenliğini sağlamak, suçları önlemek ve olayları açığa kavuşturmaktır.

  2- Polis Yetkileri temel amacı, kamu otoristesini ve kamunun yararını sağlamaktır. Polisler kamu yararı için çalışırlar. Kamunun yararının sağlanması ancak kamu düzeninin sağlanması ile gerçekleşir.

  3- Polisin görevi çeşitlidir. Günlük yaşantıda polisin alanına girmeyen, polisi ilgilendirmeyen neredeyse hiçbir konu yoktur. Polisin görevlerini kanunu, geleneksel ve demokratik olarak sınıflandırılabilir.

  4-Polisin kanuni görevlerini genel asayiş, sosyal yardım, devletin yürütme gücüne yardım, önleme, olayları bastırma, ve adli görevleri olmak üzere altı ana başlık altında toplamak mümkündür.

  5- Polisin temel görevi olan kamu düzenin 4 ana öğesi vardır. Bu öğeler güvenlik, sağlık, esenlik ve ahlaktır.

  Polis açık, kısa, net ve anlaşılır olmalıdır. Eşit, adil ve dengeli olmak polis olmak için çok önemlidir.
 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: Mesleklerin Sorumlulukları Nelerdir

  güzel verdiğiniz meslek ve bilgiler işime yaradı 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: Mesleklerin Sorumlulukları Nelerdir

  çok güzel teşekkürler ve iyiki bilgesiyarım var olmsa bunları okuyamazdım ve yapamazdım teşekkürler çok güzel

 5. 5
  Ziyaretçi
  aynen benim de işime yaradı

+ Yorum Gönder
mesleklerin görevleri,  mesleklerin görevleri ve sorumlulukları,  meslekler ve görevleri nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi