+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Sıcaklık Ve ısı Kavramlarını örnek Vererek Açıklayalım

  sıcaklık ve ısı kavramlarını örnek vererek açıklayınız 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: Sıcaklık Ve ısı Kavramlarını örnek Vererek Açıklayalım

  Isı ve Sıcaklık Nedir?

  Sıcaklık: Bir maddeyi oluşturan taneciklerden birinin ortalama hareket(kinetik) enerjisini ifade den bir değerdir. Sıcaklık, enerji değildir. Termometre ile ölçülür.

  Isı: Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjinin adıdır. Bu durumda sıcaklıkları eşit iki madde arasında ısı aktarımı gerçekleşmez. İki maddeden birinin sıcaklığının diğerinden farklı olması halinde, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye enerji aktarılır. Maddenin, katı, sıvı veya gaz halinde olması ısının tanımını değiştirmez. Bir başka şekilde bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisine ısı denir.
  • Isı, bir enerji olduğu için birimi joule ( j )’dur. Bir başka ısı birimi ise kalori (cal)’dir.
  • (1 kalori = 4,18 joule dür.)
  • Bir maddenin sahip olduğu ısı direkt olarak herhangi bir aletle ölçülemez. Sadece maddelerin birbirine aktardığı ısı ölçülebilir. Bazı matematiksel ifadeler kullanılarak hesaplanabilir.
  • Farklı sıcaklıklara sahip cisimler birbirlerine temas ettiklerinde aralarında ısı alışverişi gerçekleşir. Sıcaklığı yüksek cismin taneciklerinin sahip oldukları hareket enerjisi daha büyüktür.
  • Sıcak cismin tanecikleri, soğuk cismin tanecikleriyle temas ettiklerinde enerjilerinin bir kısmını bu taneciklere aktarırlar. Böylece sıcak cisimden soğuk cisme ısı akışı olur. Sıcak cismin sıcaklığı biraz düşer. Soğuk cismin sıcaklığı biraz artar. Eğer cisimler arasındaki ısı alış verişi sona erene kadar beklenirse her iki cismin sıcaklığı da eşit olur.
  Sıcak su torbaları, ısı alışverişi sayesinde bizi ısıtır. Üşüyen el ve ayağınıza sıcak su torbasını koyduğunuzda torbadan size aktarılan ısı, el ve ayaklarınızın sıcaklığını arttırarak üşümenizi engeller.

  örnek:suyun kaynama noktası=100

  örnek:alkolün kaynama noktası=180dir 3. 3
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: Sıcaklık Ve ısı Kavramlarını örnek Vererek Açıklayalım

  Sıcaklık Ve ısı Kavramlarına örnekler

  Kainatta ısı ve sıcaklık kavramlarının olmadığı hiçbir olay yok gibidir.Isı ve sıcaklık,canlılar için de çok önemlidir.Çünkü,çok düşük sıcaklıklarda canlılar yaşayamadığı gibi,çok yüksek sıcaklıklarda da canlılar yaşayamamaktadır.Isı enerjisi aslında kütlesi olmayan foton dediğimiz enerji paketcikleri dir.Bundan dolayı ısı enerjisi boşlukta da yayılır.Bu enerji paketcikleri,madde,atom ve moleküllerinin titreşim hareketinden meydana gelmektedir.Bu molekül ve atomların titreşim hareketleri ne kadar fazla ise,paketciklerin enerjileri de o kadar fazla olur.Teorik araştırmalara göre,-273 0C de tüm maddelerin atom ve moleküllerinin titreşimi hemen hemen sıfır olmaktadır.Ve bu sıcaklık altında moleküller hareketsiz durmaktadır.Fakat şu ana kadar -273 0C sıcaklığa kadar inilememiştir.Isı enerjisi aynı zamanda kimyasal ve nükleer enerji tepkimelerinde de açığa çıkmaktadır

  Isı Nedir?

  Bir maddenin katı,sıvı ve gaz halinde olduğu bilinmektedir.Madde bu üç halden hangi halde olursa olsun,molekülleri daima hareket halindedir.Her bir molekülün bir hareket enerjisi vardır.Bir maddenin moleküllerinin hareket enerjileri ile moleküller arsı bağlanma enerjilerinin toplamına ısı enerjisi denir.Ayrıca ısı,verilen ya da alınan bir enerji çeşididir.

  Sıcaklık Nedir?


  Bir maddenin belli bir standarda göre soğukluğunu ve ılıklığını gösteren nicelik,sıcaklık olarak bilinir.
  Maddeyi oluşturan taneciklerin(moleküllerin)tek tek kinetik enerjileri aynı olabildiği gibi,farklı da olabilir.Bütün moleküllerin kinetik enerjileri toplanıp tanecik sayısına bölünürse,ortalama bir değer bulunur.Bu ortalama değer hangi maddede daha fazla çıkmışsa o maddenin sıcaklığı daha fazladır.Mesela bir maddenin ortalama enerji değeri,diğerinin iki katı ise sıcaklığı da iki katı denebilir.
  Bir maddenin ortalama hızda bulunan bir molekülünün (kinetik)hareket enerjisi ile doğru orantılı büyüklüğe sıcaklık denir.
  Sıcaklığın artması emek,madde moleküllerinin hareket enerjilerinin artması demektir

  Bir örnek vermek gerekirse 10 derece deniz ile 20 derece bir bardak suyun arasındaki fark şudur:
  bir bardak suyun sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığından daha fazladır ama deniz suyunun ısısı da bir bardak suyun ısısından daha fazladır.
 4. 4
  Ziyaretçi

  ısı Kavramına örnek

  Yanan kibrit çöpü ile deniz suyunun sıcaklıklarının karşılaştırılması örneğinde,kibrit çöpündeki bir molekülun kinetik enerjisi,deniz suyunu oluşturan moleküllerden birinin kinetik enerjisinden fazla olacağıiçin kibrit çöpünün sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığından fazladır.

 5. 5
  Ziyaretçi
  ısı ve sıcaklık kavramlarına birer örnek vererek açıklayınız

 6. 6
  Ziyaretçi
  Güneş, Ateş, Lamba

 7. 7
  Ziyaretçi
  ısı yanan bir mum çevresine ısı verir

 8. 8
  Ziyaretçi
  ısı pencereden içeri sıcaklık yada ısı çıkmaz ısı içeri girer okey :D

+ Yorum Gönder
ısı ve sıcaklık örnekleri,  sıcaklık ve ısı kavramlarını örnek vererek açıklayalım,  ısı ve sıcaklık ile ilgili örnekler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi