+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Beydeba Fabl Örnekleri

  beydeba fabl örnekleri hakkında bilgi 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: Beydeba Fabl örnekleri

  Beydeba fabl ornekleri - la fontaine fabl ornekleri - Ezop, Beydeba ve La Fontaine


  Ezop'un masallarını gerçekten yazdığı yolunda hiçbir kanıt yoktur. Ona mal edilmiş masalların bilinen en eski derlemesi, İ.Ö. IV. yy'da Phaleros'lu Demetrios tarafından hazırlanmış, bu derleme daha sonra, İ.S. I. yy'da Latince olarak Phaedrus, Yunanca olarak Babrios tarafından yeniden kaleme alınmıştır. "Ezop Masalları" daha sonra XVII. yy. Fransız yazarı Jean de la Fontaine'in fabıllarına esin kaynağı olmuştur. Ezop fabl denen öyküleriyle ünlüdür. Anlattığı öyküler yaşama ilişkin bir öğüt ya da ders verir. Kahramanları ise hayvanlardır. Ezop'un öykülerinde hayvanlar konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır. Öyküden çıkarılacak ders, sonunda okura öğüt biçiminde verilir. Ezop'un yaşamına ilişkin çok az şey bilinir. İÖ 620'de doğduğu ve Fabl insanlar arasında geçmekte olan ibret verici olayların, hayvanlar arasında geçen olaylar haline dönüştürülerek anlatılmasıdır. Fabl, hem didaktik, hem de dramatik bir türdür. Latince Fabula kelimesinden gelir; masal, hikaye demektir.Eski Yunan'da zengin bir adamın kölesi olduğu sanılmaktadır. Adının Eski Yunan terimi, Yunanca "Helias"tan dolayı "Helenler" de denen, Yunanistan Yarımadasında yaşayan kavimler ve onların kurduğu eski devlet ve uygarlıkları anlatmak için kullanılır.

  Çiftçi bir halk olan Helenler ya da Eski Yunanlılar, tarihlerinin başlangıcında çok sade bir yaşam sürerler, sırtlarına kendilerinin dokuduğu yünden bir gömlek, ayaklarına sığır derisinden çarık giyerlerdi. Köylüler tek bir odadan ibaret olan kulübelerde oturur, evcil hayvanlarla birarada yatarlardı.Yunanca biçimi Aisopos'tur. Öykülerini insanlara hoşça vakit geçirtmek için anlattığı söylenir. Ezop'un öyküleri İÖ 300 dolayında derlenerek yazıya geçirilmiştir. Tilki ile Üzümler ve "Çoban ile Kurt" bunların en ünlüleri arasındadır.Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca Antik Yunancadan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan alfabesi kullanılarak yazılır. Modern Yunanca dünyada, çoğu Yunanistan'da yaşayan yaklaşık 12 milyon kişinin anadilidir.

  BEYDABA..

  Kelile Ve Dimne Günlerin birinde iki arkadaş yaşarmış.Bu arkadaşların biri çok dürüst,çok aklıllı ve de çok çalışkanmış.Diğer arkadaşı ise yalancı,tembel ve çok kurnaz biriymiş.Dürüst olanın ismi Kelile,diğerinin ismi se Dimne’ymiş.
  Bir gün bu iki arkadaşın yaşadığı ülkenin padişahı,ülkede hiç vezir bulamamış.Dimne ile Kelile arasında bir seçim yapacakmış.O da Dimne’yi seçmiş.Çünkü o çok kurnaz biriymiş.Ülkenin kralı onu vezir yapmış.Ona çok güveniyormuş
  Günün birinde kral odada yalnı başına otururken,bir ses gelmiş.Çok derin bir sesmiş.Bu sesin kaynağını öğrenmek için araştırmalar yapmış.Ama hiçkimseye de söyliyemiyormuş derdini.Çünkü koskoca bir kral,bir sesten korkarmıymış hiç!Her nese.Dimne,kralın birşeylerden korktuğunu biliyormuş.
  Bir gün,Dimne yine kraln yanındayken yine o ses gelmiş.Ses bir inek . sesiymiş.Ama kral bunu çözememiş.Kral korkuyla orada dururken Dimne neden korktuğunu anlamış.Sesin kaynağına doğru yol almış.İşte o zaman kral sesin bir inekten geldiğini sezinlemiş.(Nihayet!)Kral,bu ineği çok severmiş.Her gün onunla oynamaya başlamış.Dimne bu olayı kıskanmaya başlamış.Ve bir iftşra uydurmuş.Krala şöyle demiş”Sayın kralım,bu inek sizin tahtınıza göz koyuyor.Bunun böyle sürüp gitmesine göz yumamazsınız sanıyorum”demiş.Kral da düşünmeye başlamış.
  O düşüne dursun,Dimne,ineğin yanına gidip şöyle demiş”Bak inek kardeş,ben kralın yanından geliyorum.Kral ykında seni kesip kendine yemek olarak pişirecek.Sen buradan kaçamazsn da.Benden söylemesi.”demiş.Ama inek bunu pek kafasına takmamış kral kadar.Fakat içinde hâlâ İiçinde bir şüphe varmış doğrusu.
  Yine günlerden bir gün kral onun yanına gitmiş.Bunu gören inek,hemen ona saldırmaya başlamış.Kral bunu görünce Dimne’nin sözlerini doğrulamaya başlamış.Hemen ineği öldütmüş.

  ***
  Aradan 2 yıl geçmiş.(Aradan uzun bir süre geçmiş diyordu.Fakat ben 2 yıl dedim)Kral yaptığıdan pişmanmış.Ama bir şey de yapamamış Dimne’ye.Çünkü onu suçsuz olarak görüyormuş.
  Annesi o anda içeri girmiş:
  -Bak evladım,demiş.Sen,Dimne’nin suçsuz olduğuna inanmaya devam et.Ama şunu da bil ki,bugün ineğini öldüren,yarın seni öldürür.Eğer canını seviyorsan öldür onu….
  Kral bu sözlerden etkilenmiş.Ve Dimne’yi öldürmüş.
  ***
  Kelile ise,bu durumdan etkilenip,hastalanmış.Ve sonunda ÖLMÜŞ…
  Bu iki arkadaşın sonu böyle bitmiş.Eğer Dimne bunları söylememiş olsaydı,şu and yaşayabilirdi.Hem de vezir olarak….
  beydaba


  Ateş Sıcağında Dürüstlük Sınavı Bir zamanlar Basrada ormanla kuşatılmış bir ada vardı.Ada değil sanki bir cenneti burası.Yemyeşil ağaçlar...Berrak sular...Kuşlar...Çiçekler...Bi rbirinden güzel canlılar yaşardı, ormanda. İçlerinde birisi vardı ki, oldukça değişikti.Keskin dişleri vardı.Güçlü pençesi...
  Çok çevikti.
  Kaplandı bu.
  Gücü sayesinde ormanın kralı olmuştu.Suçluları hemen cezalandırırdı.
  Haksızlığı önlerdi.Yoksullara yardım ederdi.
  Hayvanlar onu hem seviyorlar hem de korkuyorlardı.Kaplanın . miniminnacık bir de yavrusu vardı.Gözü gibi koruyordu onu.Ormanın yönetimini ölünce ona bırakacaktı.
  Yönetime ilişkin bilgilerle donatmıştı onu.
  Haklı ile haksızı nasıl ayırdedeceğini öğretmişti.Suçlunun nasıl belirleneceğini...Nasıl cezalandırılacağını...Haklıya hakkının ne şekilde verileceğini...Toplum yararın çalışanın hangi biçimde ödüllendirileceğini...
  Her ölümlü gibi Kaplan da göçüp gitti bu dünyadan.
  Yavru henüz büyümemişti.Babası sağlığında onu ormanın . yönetimine getirmemişti.
  Bu durum, ormanda karışıklığa yol açtı.Vahşi hayvanlar birbirlerine girdiler.Herkes liderlik peşindeydi.
  Büyük kavgalar oldu.Birçok hayvan birbirini hırpaladı.Bazıları öldü.
  Sonuçta galip çıkan aslan oldu.
  Dev pençeleriyle herkese korku verdi.Hiçkimse karşısına çıkamadı.
  Yavru Kaplan çaresizdi.Bir süre ortalıkta görünmedi.
  Kimsenin olmadığı ıssız yerlerde gezindi.
  Epeyi bir zaman başıboş, serseri gibi dolaştı.Sonunda pençesi kuvvetlenmişti.Oldukça güçlenmiş, dişleri de keskinleşmişti.
  Gitti, yaşlı kaplanlara danıştı.Arslana karşı bir harekete girişmek istiyordu.Yaşlılar deneyimlerini anlattılar...Onu yüreklendirdiler...Fakat herhangi bir eyleme giriştiğinde onu destekleyemeyeceklerini söylediler.
  Yavru Kaplan, Arslan a bizzat kendisi gitti.
  Arslan, iyi kalpli biriydi.
  Kaplanı sarayına aldı. Yakınında bir görev verdi.Her defasında ona güvendiğini belirtiyordu.
  Günler böyle geçip . giderken...
  İlginç bir olay oldu.
  Hava sıcak mı sıcaktı. Bunalmıştı herkes.Uzak bir yerde görülmesi gereken bir iş çıktı.
  Arslan sarayda düşünceli düşünceli geziyordu.
  "Bu görevi kime verebilirim? Kim bunun üstesinden gelebilir?" diye koşuşturuyordu.
  Kaplan içeri girdi.
  - Sizi bu düşünceye düşüren nedir? diye sordu.
  Arslan,
  - Hava çok sıcak olduğu için kimse görev istemiyor, dedi.
  Kaplan,
  - Havanın sıcak olması göreve koşmaya engel değildir, dedi; izniniz olursa bu işe ben gitmek istiyorum.
  Arslan çok şaşırdı.
  "Nasıl olur" diye düşündü.Kimse gitmek istemezken...Gerçi kaplana güveniyordu.Onun bu işi başaracağına da inanıyordu.
  - Beni çok sevindirdin , dedi.
  Kaplan hemen davrandı.Yanına birkaç asker de alarak yola çıktı.
  Havada ateş sıcaklığı vardı.Güneş yeryüzünü ateş yalımı gibi yakıyordu.
  Epeyi yol aldılar.
  Artık yürümek imkansızlaşmıştı.
  Kaplanın yanındakiler daha fazla dayanamayacaklarını söylediler.
  Biri atıldı,
  - Şurada, serin bir yerde dinlensek dönüp gitsek arslanın ne haberi olacak? diyecek oldu.
  Kaplan kestirip attı:
  - Sizler dayanamıyorsanız geri dönün. Ben tek başıma devam ederim.Padişahımızın bize güvendiğini biliyoruz.Bu güvene layık olmalıyım.
  Kaplanın bu sözleri Arslanın kulağına gitti.Sevincine diyecek yoktu.Kaplana o olaydan sonra önemli görevler verdi.En yakınına aldı.Hayatı boyunca çok güvendi.
  La fontaine hikayeleri)


  Karga İle Tilki

  Bir dala konmuştu karga cenapları;
  Ağzında bir parça peynir vardı.
  Sayın tilki kokuyu almış olmalı,
  Ona nağme yapmaya başladı:
  “-Ooo! Karga cenapları,merhaba!
  Ne kadar güzelsiniz,ne kadar şirinsiniz!
  Gözüm kör olsun yalanım varsa.
  Tüyleriniz gibiyse sesiniz,
  Sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın.”
  Keyfinden aklı başından gitti bay karganın.
  Göstermek için güzel sesini
  Açınca ağzını,düşürdü nevalesini.
  Tilki kapıp onu dedi ki: “Efendiciğim,
  Size güzel bir ders vereceğim:
  Her dalkavuk bir alığın sırtından geçinir,
  Bu derse de fazla olmasa gerek bir peynir.”
  Karga şaşkın,mahcup,biraz da geç ama,
  Yemin etti gayrı faka basmayacağına


  La fonten Hikayeleri  --------------------------------------------


  Agustosböceği İle Karınca

  Ağustosböceği bütün yaz
  Saz çalmış, türkü söylemiş.
  Karakış birden bastırınca
  Şafak atmış zavallıda;
  Bir şey bulamaz olmuş yiyecek:
  Koca ormanda ne bir kurtçuk, ne bir sinek.
  Gitmiş komşusu karıncaya:
  — Aman kardeş, demiş, hâlim fena; Bir şeycikler ver de kışı geçireyim. Yaz gelince öderim,
  Hem de faizi maiziyle; Ağustosu geçirmem bile. Ödemezsem böcek demeyin bana. Karınca iyidir hoştur ama Eli sıkıdır: Can verir, mal vermez.
  — Sormak ayıp olmasın ama, demiş; Bütün yaz ne yaptınız?
  — Ne mi yaptım? demiş ağustosböceği; Gece gündüz türkü söyledim;
  Fena mı ettim sizce?
  — Yoo, demiş karınca, ne . mutlu size; Ama hep türkü söylemek olmaz; Kışın da oynayın biraz.
  29
  KARGA İLE TİLKİ
  Bay karga konmuş bir dala Koca bir peynir ağzında. Tilki kokuyu almış gelmiş:
  — Günaydın, Sayın Karga, demiş; Bu ne güzellik böyle: Bakmaya doyamıyorum size.
  Şu tüylere bakın, pırıl pırıl;
  Sesiniz bilmiyorum nasıl;
  O da renginiz kadar güzelse
  Ne yalan söyleyeyim
  Bu ormanda güzel yoktur üstünüze.
  Karga bu sözlere bitmiş:
  — Şuna bir gak diyeyim de ses görsün, demiş; Gak der demez peynir düşmüş, tilki yutmuş.
  — Kara bayım, demiş kargaya; Şu sözümü hiç unutma, Kaptırdığın peynire değer: Her dalkavuk çıkarı için över, Yüzüne güler, peynirini yer. Karganın aklı gelmiş başına
  İş işten geçtikten sonra.

  Lafonten Hikayeleri La Fonten Hikayeleri Fabl Hikayeleri
  Jean de La Fontaine 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: Beydeba Fabl örnekleri

  la fontaine gerçekten fransız edebiyatının fabl türünden tanınmış bir sanatçısı. Yazdığı fabler okadar güzel ve ders vericiki .... 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: Beydeba Fabl örnekleri

  bence güzel bir site

 5. 5
  Ziyaretçi
  Bu sayfaya bayuldım tamardığım gibi ya süper

 6. 6
  Ziyaretçi
  çok güzel Fabl örnekleri

 7. 7
  Ziyaretçi
  çok beğendim. çok güzel örnekler verdiniz teşekkürler

 8. 8
  Ziyaretçi
  bence de çok güzel fabl örnekleri de. ya kısa demiştim ama neyse. gene de çok güzel yani. ben çok beğendim teşekkürler...

 9. 9
  Ziyaretçi
  Çok güzel örnekler.

 10. 10
  Ziyaretçi
  Teşekkür ler çok güzeldi

 11. 11
  Ziyaretçi
  Fabllar çok güzel

+ Yorum Gönder
beydeba fabl örnekleri,  beydeba fabl,  fabl örnekleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi