+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Polis Olmak İçin Gereken şartlar Nelerdir

  polis olmak için gerekli şartlar nelerdir 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: Polis Olmak Için Gereken şartlar Nelerdir

  Polis Olma Şartları

  01- T.C. vatandaşı olmak,
  02- Evli veya nikahsız yaşamakta olmamak,
  03- Herhangi bir suçtan sabıkası olmamak,
  04- Herhangi bir okuldan ahlak ve disiplin sebebi ile çıkarılmış olmamak,
  05- Hakkında herhangi bir suçtan kanuni kovuşturma bulunmamak,
  06- Kendisi ve ailesi hakkında yaptırılan kovuşturmada Emniyet Teşkilatına girmeye engel hali bulunmamak,
  07- Akademinin eğitime başladığı tarih itibari ile askerlikle ilişiği bulunmamak.

  02- Öğrenim, Yaş ve Boy İle İlgili Koşullar

  01- ÖSYS'de sayısal, sözel veya eşit ağırlık puanı olarak belirlenen puan kadar veya daha yukarı puan almak,
  02- Sınavların yapılacağı yılın 01 Ekim tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak,
  03- Erkeklerde en az 1.67cm., bayanlarda ise en az 1.65 cm. boyunda olmak,
  04- 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren şehit çocukları ile görevi sebebiyle sakatlanan veya sürekli bir hastalığı yakalanan görev malulü Emniyet Teşkilatı mensuplarının çocuklarında 2. maddede belirtilen yaş haddi iki üst yaş (24 yaş) esas alınarak belirlenir. Ayrıca 3. maddede belirtilen boy ve kilo şartı aranmaz.

  03- Sağlık İle İlgili Koşullar

  Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince;

  01- Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak,
  02- Türkçe'yi kusursuz konuşmak (dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
  03- Duymasında en ufak bir kusur bulunmamak,
  04- Gözlerinde ihtilafsız 2 diyoptriye kadar miyop, 1 diyoptriye kadar hipermetrop bulunanlardan düzeltmeden sonra bir gözün görmemesi 7/10, diğer gözün görmemesi 9/10' ve her iki gözün görme derecesi ayrı ayrı düzeltmeden sonra 8/10'dan aşağı bulunmamak,
  05- Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak,
  06- Tüberkülozlu, varisli, düztaban olmamak,
  07- Sevk edileceği Devlet Hastanesinde "Polis Akademisi Öğrencisi Olur" kaydını içeren sağlık kurulu raporu almak.

  Polis Koleji Giriş Koşulları:

  Polis Koleji, " Bir Kısım Derslerin Öğrenimini Yabancı Dille Yapan Resmi Okulların Lise Kısmı Fen Kolları Müfredat Programı"nı aynen uygulayan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Parasız Yatılı ve Resmi Üniformalı Devlet Lisesidir. Yalnızca Ankara'da bulunan Polis Kolejinde 4 Yıllık eğitim süresinin ilk yılında yabancı dil ağırlık, diğer 3 yılında ise lise programı uygulanmaktadır.

  Müracaat Şekli ve İstenilen Belgeler

  Müracaat tarihleri her yıl Emniyet Genel Müdürlüğünce İl Emniyet Müdürlüklerine bildirilir ve bildirilen tarihler arasında İl Emniyet Müdürlüklerine müracaat edilir.

  Adayların müracaatı sırasında dilekçeye;
  01- Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya onaylı örneği,
  02- Diploma ile değiştirmek üzere çıkma yazısı,
  03- 6 adet vesikalık fotoğraf eklenir.
  Evrakını teslim eden adaylara sınav formu doldurulur ve sınav giriş kartı verilir. Posta ile müracaat kabul edilmez.

  Sosyal Durum Yönünden Aranan Şartlar

  01- Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
  02- Herhangi bir suçtan dolayı hükümlü olmamak (taksirli suçlar hariç)
  03- Kendisi, birinci derecede hısımlar, veli veya vasisi 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen suçlardan ötürü takibata uğramamış olmak,
  04- Siyasi ve ideolojik mahiyetteki bir suç sebebiyle adli ve idari yönden ceza almamış olmak,
  05- Evli olmamak,
  06- Bilgi işlem birimlerinden alınan bilgiler ve zabıtaca yapılacak tahkikat sonucunda koleje kayıt kabulünde sakınca görülmemek.

  Sağlık Yönünden:

  01- Kel, peltek, kekeme, düztaban olmamak, yüzde kolayca teşhise imkan sağlayacak şekilde çiçek bozuğu, çıban veya yanık bulunmamak,
  02- Vücut yapısı, "Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik"te belirtilen sağlık şartlarına uygun olmak.


  Boy ve Kilo Yönünden

  01- Boy yönünden; 11 yaş grubu için en az 1.34 cm., 12 yaş grubu için en az 1.39 cm., 13 yaş grubu için en az 1.44 cm., 14 yaş grubu için en az 1.51cm., 15 yaş grubu için en az 1.56 cm., 16 yaş grubu için (hazırlık okuyanlar için) en az 1.60 cm. boyunda olmak,
  02- Kilo yönünden; ağırlık: boy ölçüsünün cm. olarak son iki rakamı ele alınarak bu rakamlardan 5 kg.'a kadar (5 kg. dahil) fazlalığı, 15 kg.'a kadar (15 kg. dahil), noksanlığı bulunanlar kabul edilir.
  Örneğin 1.51 cm. boyunda olan bir adayın en fazla 56 kg., en az 36 kg. olması gerekir.

  Yaş Yönünden

  01- Polis Koleji hazırlık sınıfına müracaat tarihinde 16 yaşından, hazırlık sınıfını okuyanlar için 17 yaşından gün almamış olmak.
  02- İlkokulu bitirdikten sonra hangi sebeple olursa olsun yaş düzelmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları geçerli sayılır. İlkokulu bitirmeden yaptırılan yaş düzeltmelerinde. düzeltilmiş yaşa itibar edilir.

  Tahsil Yönünden Aranan Şartlar

  01- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulları 3 ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak,
  02- Yurtdışına öğrenimlerini yapan Türk vatandaşlarının çocuklarından, gördükleri yabancı öğrenimlerinin Türk okulları dengi öğrenim olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak,
  03- Tahsile ara vermemiş olmak,
  04- Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
  05- Yapılacak giriş sınavlarını kazanmış olmak.
 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: Polis Olmak İçin Gereken şartlar Nelerdir

  Polis konusunda bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ederim sizlere 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: Polis Olmak İçin Gereken şartlar Nelerdir

  polis olmak için düz dabanlı olmak bir sıkıntımı

 5. 5
  Ziyaretçi
  çok güzel ama çıban bende cıktı

+ Yorum Gönder
polis olmak için gereken şartlar,  polis olmak icin gerekenler,  polis olmak için gerekli şartlar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi