+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Çevre Kirliliğine Karşı Alınacak önlemler Nelerdir

  çevre kirliliğine karşı alınacak önlemler nelerdir 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap: çevre Kirliliğine Karşı Alınacak önlemler Nelerdir

  Çevre Kirliliğine Karşı Alınacak önlemler Nelerdir

  Çevre Kirliliğine Karşı Alınacak önlemler Hakkında Bilgi


  Her türlü madde ya da enerjinin doğal birikimin çok üstündeki miktarlarda çevreye katılmasına çevre kirliliği denir. İnsan milyonlarca yıl evvel dünya üzerinde yaşamış ve bulunduğu çevreyi de kendi arzusuna göre değiştirmeye başlamıştır. Bilhassa 20.yüzyıldan sonra artan nüfus, ulaşım, sanayinin gelişmesi ve insanın bir anlık para kazanma hırsı ile birey çevresini unutmuş ve kirliliğe terk etmiştir. Kirlenme, kirleticilerin etkilediği ortamın niteliğine göre; hava, su ve toprak kirlenmesi olarak sınıflandırılır.çoğu kirletici, aynı anda birden çok kaynağı etkileyebilir. Çevre kirliliği canlılar içinde en çok insanları etkilemektedir.böylece insanoğlu dolaylı yoldan kendine zarar vermiş olur. Çünkü; insan doğaya değil doğa insana sahiptir. İnsan doğaya zarar verince içinde bulunduğu halkaya zarar vermiş olur.

  Su kirliliğine sebep olan bir başka etken de atık ısıdır. Isıl kirlenme, biyolojik ve kimyasal tepkimeleri hızlandırır ve çözünmüş oksijen miktarının hızla azalmasına yol açar. Su sıcaklığı balıkların yaşamasına olanak vermeyecek düzeye yükselebilir. Bu durum, zararlı alglerin gelişmesine de ortam hazırlayarak, besleyici madde atıkları, deterjan, kimyasal gübre ve insan atıkları gibi kirleticilerin etkisini çoğaltır. Sonuçta, atık ısı, göllerdeki ötrafikasyonu hızlandırır.

  Su kirliliğine yol açan etkenleri, kısaca şöyle sıralayabiliriz.:
  1- Tarımsal faaliyetlerin sonucu
  2- Toprak erozyonundan, (doğal kayma ve yapay olgular sonucu)
  3- Bitkilerin çürümesinden kaynaklanan kirlenmeler
  4- Hayvansal atıklar
  5- Tarımsal mücadele ilaçlarından kaynaklanan kirlenme
  6- Endüstriden kaynaklanan kirlenme
  7- Kimyasal kirlilikler
  8- Fizyolojik kirlilikler
  9- Biyolojik kirlilikler
  10- Atmosferik kirlilikler
  11- Zehirli varil veya tehlikeli atıkların gizli gizli gömülmesi veya atılmasından kaynaklanan kirlenmeler.
  12- Yerleşim alanlarından gelen kirlenmeler
  13- Rüzgarın etkisiyle taşınanlar
  14- Endüstri ve evsel atıklar.

  TOPRAK, HAVA, SU KİRLİLİĞİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER
  Hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler
  • Öncelikle fosil yakıt kullanım yerine doğalgaz, güneş enerjisi ve jeotermal enerji kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
  • Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanların artırılması planlanmalı ve sanayi atıkları havaya verilmemelidir.
  • Arabaların egzozlarından çıkan gazlara önlem alınmalıdır.
  • İnsanlar toplu taşımacılığa özendirilmeli ve yakıt olarak doğalgaz kullanılmalıdır.
  • Orman tahribatı önlenmeli, ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmeli ve ozon tabakasına zarar verilmemelidir.

  Toprak kirliliğinin önlenmesi için;
  • Evsel atıklar toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanmalı ve imha edilmelidir.
  • Verimli tarım alanlarına sanayi tesisleri ve yerleşim alanları kurulmamalıdır.
  • Sanayi atıkları arıtılmadan toprağa verilmemelidir.
  • Tarım ilaçlarında ve gübrelemede yanlış uygulamalar önlenmelidir.
  • Ambalaj sanayinde cam, karton gibi yeniden kullanılabilir maddeler seçilmelidir.
  • Toprağı yanlış işleme ve yanlış sulama uygulamaları durdurulmalıdır.
  • Otlak ve ormanlar korunmalı ve çoğaltılmalıdır.
  • Nükleer santraller toprağa zarar vermeyecek yerlere kurulmalıdır.
  • Ağaç sevgisi ve ormanların korunması konusunda insanlar eğitilmelidir.

  İnsanların sürekli yaşadıkları yere çevre denir. Dağlar, ovalar, çayırlar, ormanlar, göller, denizler, ırmaklar, doğal çevreyi oluşturur.

  Doğal Çevrenin korunması amacı ile 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı toplandı. Bu toplantıda çevre sorunları ele alındı. Çevre kirlenmesine karşı üye ülkeler ortak çözüm yolları aradılar. Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında 5 Haziran gününün Dünya Çevre Günü olması kararlaştırıldı. Her yıl Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak değerlendirilir.
  Ülkemizde bu amaçla 1978 yılında Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, daha sonra Çevre Müsteşarlığı kuruldu. Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı 5-11 Haziran tarihleri arasını Çevre Koruma Haftası olarak kabul etti. Çevre Koruma Haftasında okullarda öğrencilere doğal çevrenin korunması gereği öğretilir. Hafta boyunca radyo ve televizyonda halka çevre kirlenmesi ile ilgili bilgiler verilir. Alınması gerekli önlemler anlatılır. Gazete ve dergilerde doğal çevrenin korunmasına ilişkin yazılara yer verilir.

  Doğal çevrenin kirlenmesi bütün ülkelerin ortak sorunudur. Çevre kirlenmesi hepimizin günlük yaşayışını etkileyen bir olaydır. Uygarlığın gelişmesi, endüstrileşme sonucu fabrikalarda insan gücüne gereksinme arttı. Kırlarda, köylerde, doğal çevrede yaşayan insanlar kentlere göçtü. Kent nüfusu önemli ölçüde çoğaldı. Kentlerde nüfusun artışı ve endüstrileşme ile birlikte çevre sorunları ortaya çıktı. Bu sorunun en önemlisi çevre kirlenmesidir.

  Başlıca çevre sorunları su, hava ve toprak kirlenmesidir.
  Su kirlenmesi ile deniz hayvanlarının yaşam ortamları bozulur. Kirli sularda avlanan balık ve öteki deniz ürünlerini yemeyelim. Böyle sularda yüzmeyelim.

  Hava kirliliği daha çok yakıtların gereği gibi yakılmaması sonucu ortaya çıkar. Kirli hava solunuma elverişsiz havadır. Kirli hava solunum yolları hastalıklarını artırır. Solunum organlarımızı yorar. Hava kirliliği ölümlere bile sebep olur.

  Toprak kirlenmesi; çeşitli ilaç ve gübrelerle toprağın tarıma elverişsiz duruma gelmesidir. Çiftçilerimiz; tarlada kullanacakları ilaç ve gübre çeşidini ziraat mühendislerine, teknisyenlerine sormalıdır. Hangi gübrenin hangi cins topraklarda yararlı olacağı bilinmektedir. Bu nedenle; ilgili uzmana danışmaksızın ilaç ve gübre kullanılmamalı. Toprak kirlenmesi toprağın verimini azaltır. Bitki hastalıklarını çoğaltır.
  Bugün pek çok ilimiz çevre sorunları ile karşı karşıyadır. Örneğin Ankara’da hava, İstanbul’da su. Mersin ve Adana’da toprak kirlenmesi birer çevre sorunudur.

  DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER
  Doğal çevrenin korunması : Bu konuda alınabilecek belli başlı önlemler şunlardır:
  • Akar ve durgun sular, insan ve hayvan artıkları ile kirletilmemeli,
  • Biriken çöpler hemen kaldırılmalı,
  • Zararlı hayvanların, böceklerin özellikle, karasinek ve sivrisineklerin üreyip çoğalmaları engellenmeli,
  • Kanalizasyon borularındaki patlamalar hemen ilgililere bildirilmeli.
  • Yakıtların tam yakılması sağlanmalıdır. Böylece hem enerji kaybı, hem de hava kirliliği önlenmiş olur.
  Doğal çevrenin kirletilmesi yasalarımıza göre suçtur. Bu suçu işleyenlere para ve hapis cezaları verilir.

  Doğal çevre bizim çevremizdir. Biz doğayı korudukça doğa da bizleri korur. Havaya, suya, toprağa karışan kimyasal artıklar doğayı etkiliyor. Bu artıkların çoğalması insan sağlığını bozuyor. Kısaca çevre sorunları, sağlımızla yakından ilgili bir konudur.

  Bulunduğumuz yeri kirletmeyelim. Doğal çevrenin güzelliklerini korumak hepimizin görevidir. Bu konuda girişilen çalışma ve çabalara katılalım. Soluduğumuz havanın, içtiğimiz ve kullandığımız suların, bulunduğumuz yerin temiz olmasını istiyorsak çevre kirlenmesine engel olalım. Sağlımıza uygun bir çevrede yaşamak için doğal çevremizi koruyalım.
 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: Çevre Kirliliğine Karşı Alınacak önlemler Nelerdir

  daha dikkatli olmalıyız 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: Çevre Kirliliğine Karşı Alınacak önlemler Nelerdir

  Çevreyi kirleten çevreyi değil öncelikle insanlığı kirletiyor.

+ Yorum Gönder
çevre sorunları ve alınacak önlemler,  çevre kirliliğine karşı alınacak önlemler,  çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi