+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Ege Bölgesinin En önemli özelliği Nedir

  ege bölgesinin en önemli özelliği nedir 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap: Ege Bölgesinin En önemli özelliği Nedir

  Ege Bölgesinin Özellikleri Hakkında

  Ege Bölgesinin Özellikleri Nelerdir

  Ege Bölgesi Özellikleri Hakkında Genel Bilgiler


  Ege Bölgesi Konumu,Ege Bölgesinin Sınırları ve Ege Bölgesinin Komşuları

  Ülkemizin batısında Ege Denizi kıyılarınca uzanan bölge, Marmara Bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleriyle ve Ege Denizi ve Ege Adaları ile komşudur

  Gerçek alanı olan 93139 Km2 ile Türkiye topraklarının %101ini kaplar Alan bakımından 5 Büyüklükteki bölgemizdir

  Nüfusu 2000 sayımına göre 89 milyondur Nüfus yoğunluğu Km2ye 96 kişidir Bu Türkiye ortalamasının biraz üstündedir (Türkiye ortalaması Km2ye 83 kişi)

  Ege Bölgesi BÖLÜMLERİ

  1Asıl Ege Bölümü
  2İç Batı Anadolu Bölümü

  Ege Bölgesi YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

  Kıyıları

  Ege Denizinin yerinde eskiden Egeid karası vardı Bunun çökmesi sonucunda bugünkü adalar meydana geldi Bölge dağları kıyıya dik uzandığı için kıyı girintili-çıkıntılı Enine Kıyı Tipidir

  Kıyıda bir çok körfez, koy, yarmada ve buruna rastlanır Edremit, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük, Gökova başlıca körfezleridirReşadiye, Bozburun, Dilek VE İzmir başlıca yarımadalarıdır

  Ege kıyıları girintili-çıkıntılı olduğu için en uzun kıyımızdır Muğlada en uzun kıyıya sahip ilimizdir

  Ege Bölgesi Dağları

  Asıl Ege Bölümü faylanma hareketlerine uğradığı için Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı, Bozdağlar, Aydın Dağları faylanma sonucu yüksekte kalmış horstlardır Bölümün güneyinde uzanan Menteşe Dağlarının uzanış yönü kıyıya paraleldir

  İç Batı Anadoluya gidildikçe yükseklik artar Bu bölümde, Alaçam, Eğrigöz, Murat ve Sandıklı Dağları vardır

  Ege Bölgesi Ovaları

  İç Batı Anadolu Bölümünde Yazılıkaya Platosu, Tavas- Çivril- Banaz-Örencik ovaları vardır

  Asıl Ege Bölümünde horstlar arasında kalan grabenler birer alüvyon ovasıdır Bunlar Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovalarıdır Bunlar aynı adı taşıyan ve bol alüvyon taşıyan, akarsuları tarafından oluşturulmuştur Akarsuların döküldükleri yerlerde de delta ovaları da oluşmuştur

  Ege Bölgesi Akarsuları

  Bakırçay, Gediz,K Menderes, B Menderes başlıca akarsularıdır İç Batı Anadoluda Susurluk ve Sakarya Akarsularının bazı kolları da bulunmaktadır

  Ege Bölgesi Gölleri

  Göl bakımından fakir olan bölgede iki doğal göl vardır Bunlar Marmara ve Çamiçi (Bafa) Gölleridir Adıgüzel, Kemer ve Demirköprü baraj gölleri de vardır

  Ege Bölgesi İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

  Bölgenin asıl Ege Bölümünde graben ovaları sayesinde içlere kadar sokulan Akdeniz İklimi görülür Bu alanlarda yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklim görülür Bitki örtüsü makidir ve yer yer ormanlara da rastlanır

  İç Batı Anadolu bölümüne gidildikçe yüksekliğin artması ve denize olan uzaklığı sebebiyle iklim karasallaşır Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı Karasal İklim görülür Bitki örtüsü de Bozkırdır

  Ege Bölgesi TARIMI VE HAYVANCILIĞI

  Bölgenin yurt ekonomisine katkısı daha çok tarım alanındadır Bölümler arasında iklim ve yeryüzü şekillerinin farklı olmasına bağlı olarak yetiştirilen ürünler arasında da farklılık ve çeşit vardır

  Tütün: Kıyı ovalarında yetiştirilir Ülke üretiminin %65ini yetiştiriri 1Sıradadır

  Pamuk: Asıl Ege Bölümündeki alüvyal ovalarda ve özellikle güneye yakın bölgelerde yetiştirilir Ülke üretiminin %40ını sağlar 1 Sıradadır

  Zeytin: Kıyı kesiminde, özellikle Edremit Körfezi çevresinde yetiştirilir 1Sıradadır

  İncir: En çok B Menderes vadisinde yetiştirilir 1 Sıradadır

  Turunçgiller: En çok Akdeniz İkliminin görüldüğü kıyı bölümünde yetiştirilir

  Üzüm: En çok Gediz Vadisinde yetiştirilir Ülke üretiminin %35ini sağlarken 1 Sırada yer alır

  Pamuk: Asıl Ege Bölümünün alüvyal ovalarında özellikle güney alanlarda yetiştirilir

  Haşhaş: İç Batı Anadoluda Afyon ve Kütahya çevresinde kontrollü olarak yetiştirilir

  Şekerpancarı: İç Batı Anadolu Bölümünde yetiştirilir

  Tahıllar: İç Batı Anadolu Bölümünde yetiştirilir

  Ege Bölgesi YER ALTI KAYNAKLARI

  Krom: Muğla, Denizli, Kütahya Demir: Balıkesir ve Kütahya 1Sıradadır

  Linyit: Kütahya, Manisa, Muğla ve Denizli 1Sıradadır Civa: Uşak ve İzmir 1Sıradadır

  Bor: Kütahya ve Eskişehir Manganez: Uşak, Afyon ve Denizli

  Mermer: Afyon ve Denizli Titanyum: İzmir ve Manisa 1Sıradadır

  Zımpara Taşı: Muğla, Aydın ve İzmir Uranyum: Manisa, Aydın ve Uşak

  Tuz: İzmir-Çamaltı 1Sıradadır

  Ege Bölgesi SANAYİSİ

  Sanayi bakımından Marmara Bölgesinden sonra 2 sırada gelir Bölümler arasında gelişmişlik ve sanayi oranı bakımından büyük farklılık vardır Asıl Ege Bölümü sanayi bakımından daha gelişmiştir Zaten bölgenin en büyük ve gelişmiş kenti İzmirde bu bölümde yer alır İzmir sanayisi, fuarı, ve ihracat limanı ile önemli bir kentimizdir İzmirde Aliağa Petrol Rafinerisi de bulunmaktadır

  Bölgede dokuma, şeker, çimento, termik ve hidroelektrik santraller vardır

  Yatağan-Muğla, Tunçbilek-Kütahya, Soma-Manisada termik santraller vardır Tek Jeotermal Santralimiz Denizli-Sarayköyde bulunmaktadır Demirköprü, Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik Santralleri de vardır

  Ege Bölgesi NÜFUS VE YERLEŞME

  2000 Sayımına göre bölgenin nüfusu 89 milyondurNüfus yoğunluğu Km2ye 96 kişidir Bu Türkiye ortalamasına biraz üstündedirEn yoğun nüfuslu 3 bölgemizdir Kentsel nüfus daha fazladır % 61 Türkiye ortalamasına yakındır (Türkiye %65) Nüfus kıyılarda, alüvyal ovalarda yoğunlaşmıştır İç kesimlere gidildikçe nüfus yoğunluğu azalır Buralarda da nüfus maden işletmelerinin çevresine ve ovalara toplanmıştır Kıyıda Menteşe Yöresi de dağlık alan olması nedeniyle az nüfuslanmıştır Nüfus artış hızı %o 16dır (Türkiye %o 183)

  Ege Bölgesi TURİZM

  Bölge Marmaradan sonra turizm geliri en fazla 2 Bölgedir Akdeniz İkliminin görüldüğü kıyılar deniz turizmi açısından zengindir Bölgede İlkçağ uygarlıklarından ve Türk Devletlerinden kalan tarihi eserlerde turistlerin ilgisini çeken yerlerdir Pamukkale-Denizli Travertenleri de güzel yerlerden biridir

  Ege Bölgesi TARİHİ ÖNEMİ

  Bölge Kurtuluş Savaşının en önemli savaşlarına sahne olmuştur Kütahya ve Afyon bu savaşların en önemlilerinin geçtiği illerimizdir

  Ege Bölgesi BÖLGE HAKKINDA NOTLAR

  Yüzölçümü bakımından 5sıradadır

  Orman bakımından %16ile 4sıradadır

  Ekili-dikili alan bakımından %24 ile 3 Sıradadır

  Kıyı uzunluğu bakımından 1 Sıradadır

  Ekonomisi tarıma dayanır

  Sanayi bakımından Marmaradan sonra 2sıradadır

  Zeytin, üzüm, incir, haşhaş ve tütün üretiminde 1sıradadır

  Linyitin en çok çıkarıldığı bölgedir Termik Santralde çok vardır

  En fazla tuz üretilen bölgedir (İzmir-Çamaltı Tuzlası)

  İlk demiryolu İzmir-Aydın arsında kurulmuştur

  Asıl Ege Bölümünde horst ve grabenler vardır

  En önemli ihracat limanımız Doğal bir liman olan İzmir Limanıdır

  En önemli uluslar arası fuarımız İzmirde kurulur
  Alıntı
 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: Ege Bölgesinin En önemli özelliği Nedir

  Harika olmuşş cok tesekkurlerrrr+ Yorum Gönder
ege bölgesinin en önemli özellikleri,  ege bölgesinin en önemli özelliği,  ege bölgesinin en önemli özelliği nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi