+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Ağacın Ve Ormanın Yararları Nelerdir

  ağacın ve ormanın yararları nelerdir 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap: Ağacın Ve Ormanın Yararları Nelerdir

  Ağacın Ve Ormanın Yararları Nelerdir

  Ağacın Ve Ormanın Yararları Hakkında Bilgi


  Orman; toprağısmiliv ağaç ve ağaççıklarısmiliv yaban yaşamısmiliv otusmiliv çiçeğismiliv mantarısmiliv böceğismiliv kuşlarısmiliv mikroorganizmaları ile aynı sistem içinde bütün olarak yaşayan doğal bir varlıktır. Orman ekosistemi içinde barınan her varlıksmiliv sistemin uyumlu bir öğesi konumundadır. Ormanda bu hayat çemberi içine düşen her varlıksmiliv ister gözle görülemeyecek ölçekte bir bakteri olsunsmiliv isterse dev bir ağaç yada bir çiçek veya böcek olsun durmadan bu çemberin içinde döner durur. Böylece durmadan doğansmilivdurmadan didinensmiliv durmadan çözülensmiliv durmadan oluşan ve tabii durmadan dönen milyarlarca varlıksmiliv ortaya olağanüstü bir sistemsmiliv tek sözcük ile bir orman varlığı çıkarır. Ormanlarsmiliv yaşayansmiliv çoğalan; ekonomik ve teknik yararlanma olgusu içinde tükenmez kaynak özelliği gösterensmiliv bu yanıyla insanoğluna esin kaynağı olan ve ona güç verensmiliv insanlığın kalkınmasınısmiliv mutluluğunusmiliv refahını sağlayan önemli bir anahtardır. İnsanoğlusmiliv başlangıçta ağaçtan ve ormandan yalnızca günlük gereksinimleri için yararlanıyordu. Yaşantısını sürdürürkensmiliv çevresindeki zenginlikleri keşfetmesismiliv bunlardan olanakları ölçüsünde yararlanmasısmiliv son derece doğal bir davranıştı. Ama uygarlık geliştikçesmiliv insanın günlük gereksinimleri yalnız çeşitlenmekle kalmadısmiliv aynı zamanda boyut da kazandı. Bireysmiliv örneğin ruhsal gereksinimleri için de; yüceliksmiliv güzellik kavrayışına karşılık veren bir alan olarak estetik duygulanımları için de ormandan yararlanmaya koyuldu. Ormanın somut-maddi yararları ile soyutsmiliv daha doğru ifadeyle manevi-kollektif-sosyal yararlarını ayrı başlıklar altında kısa kısa gözden geçirmeye çalışalım. Odun ve Odun Dışı Ürünler İnsanoğlunun ilk keşfettiği ve yararlanmaya koyulduğu doğal kaynakların başında orman gelmektedir. Ormanlarısmiliv yukarıdasmiliv kendi yaşama ortamlarında var olansmiliv çoğalan; ana elemanı ağaçsmiliv ağaççık olmak üzerismiliv diğer bitkiselsmiliv hayvansalsmiliv mineral öğelere de yaslanansmiliv tüm bu öğeler arasında karşılıklı etkileşim ve kendine özgü yaşama beraberliği bulunansmiliv insanlığa maddi manevi yararlar sunan bir varlık olarak almıştık. Ancak odun hammaddesininsmiliv günümüzdesmiliv artık iki binin üzerinde kullanım olanağına sahip olduğu bilinmektedir. Odunun teknolojik özellikleri üzerinde yapılan araştırmalarsmiliv odundan yararlanma çeşitliliğinin her geçen gün biraz daha artacağını göstermektedir. Bu değerli kaynağın ilk bakıştaki yararları arasındasmiliv özellikle çeşitli sanayi dallarındasmiliv işkollarında hammadde olarak kullanılışı gösterilebilir nitekim kâğıt sanayiinden kimyasmiliv enerjismiliv madenciliksmiliv ulaştırmasmiliv bayındırlıksmiliv tarım sanayiine dek pek çok alanda kullanılan odunsmiliv aynı zamanda insanoğlunun bin yıllara yayılan uygarlık serüvenini de özetlemektedir. Öte yandan ormanlarımızdan odun hammaddesinin yanında odun dışı ürünler de elde edilmektedir. Nitekim ormanlar reçinesmiliv tanensmiliv sığla yağısmiliv defne yaprağısmiliv defne yağısmiliv mantarsmiliv çamfıstığısmiliv keçiboynuzu (harnup)smiliv kestanesmiliv somaksmiliv cehrismiliv mahlepsmiliv kitre (geven)smiliv meyanköküsmiliv meyan özüsmiliv kekiksmiliv ıhlamur çiçeğismiliv adaçayısmiliv menengiçsmiliv salep vb. sayılamayacak denli çok ürünle insanoğlunun yararlandığı en büyük doğal kaynaktır. Bu örneklersmiliv bize ormanlarısmiliv odun olarak sağladığı maddi katkılar kadarsmiliv ormanların tükenmez bir kaynak olduğunu da göstermektedir. Orman Su Varlığını Korur ve Düzenler Susmiliv doğa olaylarının yönlendirmesiyle hidrosfer (sular dünyası: okyanuslarsmiliv denizlersmiliv göllersmiliv akarsular)smiliv pedosfer (karalar dünyası) ve atmosfer arasında sürekli olarak hareket halindedir. Suyunsmiliv gazsmiliv sıvı yada katı halde bu dolaşımına hidrolojik döngü denilmektedir. Ormanlarsmiliv ortamların su dengesi üzerinde çok yönlü etkiler yaratabilmektedir. Örneği intersepsiyon olgusu sonucundasmiliv iğneyapraklı ormanlarda yağışların %30-35’ismiliv geniş yapraklılarda ise %15-20’si buharlaşma yoluyla yeniden atmosfere kazandırılmaktadır. Öte yandan bu olgununsmiliv toprağın fiziksel özelliklerin iyileştirerek yüzeysel akışı azalttığısmiliv buna bağlı olarak toprak aşınımınısmiliv taşınmasını en aza indirdiğismiliv bu arada toprağın alt katmanlarına giren su miktarını artırdığı da bilinmektedir
 3. 3
  Ziyaretçi

  ağacın ve ormanın yararları nelerdir

  Ağaçlar doğaya ( çevreye ) oksijen verir. Bizim aldığımız oksijen ormanlardan çevreye yayılan oksijendir. Eğer sağlıklı olmak istiyorsak ağaçlara, ormanlara yani kısacası çevreye zarar vermemeli, verenleri de uyarmalıyız.+ Yorum Gönder
ağacın ormanın faydaları,  orman ve ağaçların yararları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi