+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Tevhid Anlamı Kısaca

  tevhid anlamı kısaca 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap: Tevhid Anlamı Kısaca

  Tevhid Anlamı Kısaca

  Tevhid; Anlam ve Mahiyeti


  Türkçede 'birlemek' şeklinde ifade edilen 'tevhid', Arapça 'vahd' kökünden türemiş bir mastardır. 'Tevhid' sözlükte, bir şeyin 'bir' olduğuna hükmetmek, onu 'bir' olarak bilmek, bir şeyi diğerlerinden ayırarak onu tek kılmak, birlemek gibi anlamlara gelmektedir. Kavram olarak 'tevhid', mutlak anlamda Allah'ın bir olduğunu bilmeyi, O'ndan başka ilah bulunmadığına, ortağı ve benzeri olmaktan uzak bulunduğuna inanmayı ifade eder.
  'Tevhid' en geniş anlamıyla 'bir' Allah inancının, insanların düşündüğü bütün ilah düşüncelerinden uzak bir dünya görüşünün, tek Yaratıcı, tek Rab tanımanın açıkça ortaya konulmasıdır. 'Tevhid' aynı zamanda alemlerin Rabbi Allah (cc) tarafından insanlara gönderilen ilahi dinin adıdır. Şirk'i anlatırken söylediğimiz gibi, insanlar ya Tevhid Dinine, ya da şirk dinlerine inanırlar. Üçüncü bir yol yoktur insanın hayatında. Şirk, nasıl insanların kendi heva ye heveslerinden uydurdukları bütün dinleri tanımlıyorsa; 'Tevhid' de Allah'ın vahy yoluyla gönderdiği dini tanımlar.
  'Tevhid' hem inanç açısından Allah'ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde 'bir'lemek, hem de ibadeti yalnızca Allah'a mahsus kılmaktır. Allah'ın birliğini ifade eden 'tevhid' kavramı Kur'an'da geçmemektedir. Allah'ın birliği Kur'an'da, 'Vahid', 'Ehad' gibi sıfatlarla ve başka tarzla açıklanmaktadır.
  Allah'ın birliğinden, sıfatlarından ve diğer iman konularından bahseden ilme 'kelam' denilir. 'Tevhid ilmi' kelam ilminin diğer adıdır. Çünkü Tevhid ilmi ağırlıklı olarak Allah'tan ve O'nun insanlara gönderdiği inanç esaslarından bahseder.
  Ebediyatta 'tevhid'; Allah'ın birliğinden ve yüceliğinden bahseden, bunlardan söz eden, konusu bu gibi şeyler olan şiir çeşitlerine denir.
  Tevhid'in Amacı: 'Tevhid'ten maksat, Allah'ı birlemek ve O'nu bir olarak kabul etmektir. Buradaki 'bir'den amaç sayı yönünden bir olması değil, O'nun hiç bir şekilde ortağının, benzerinin ve eşinin olmaması, ezeli ve ebedi sıfatları yönünden hiç bir şeye benzememesi, Kur'an'ın ifadesiyle 'hiç bir şekilde denginin bulunmaması'dır. Benzer cinsler arasında her hangi bir şeye 'bir' denilir ama, onun cinsinden ve benzerinden başka şeyler de olabilir. Allah'ın bir ve tek oluşu ise benzersiz, eşsiz ve denksiz bir birliktir.
  'Tevhid', Allah'tan başka ilah olmadığına inanan mü'minlerin, bütün ilgi ve dikkatlerini Allah'a yöneltmeleri, Allah'a teslim olmaları, mutlak kudret sahibi olarak O'nu görmeleri, O'nun gösterdiği yolda yürümeleri, O'nun istediği gibi O'na kulluk yapmalarıdır. Tevhid' ehline, yani 'şehadet getirip mü'min olanlara muvahhid-Allah'ı tevhid eden'ler denilir. Muvahhidler, Tevhid gerçeğine bu bilinçle yönelirler ve bu bilince göre hayatlarını sürdürürler. 'Tevhid' ehli, yalnızca' Allah vardır' demekle kalmaz. Bunu demekle beraber, O'ndan başka ilah, O'ndan başka yaratıcı, O'ndan başka rızık verici, O'ndan başka hüküm koyucu, O'ndan başka Rabb olmadığına da inanırlar. İşte bu, Tevhid Dininin özüdür.
 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: Tevhid Anlamı Kısaca

  Elinize sağlık geniş ve güzel açıklamışsınız 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: Tevhid Anlamı Kısaca

  Çok güzel olmuş işimize çok yaradı

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi