+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Lokman Hekim Kimdir Neler Yapmıştır

  lokman hekim kimdir neler yapmıştır 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: Lokman Hekim Kimdir Neler Yapmıştır

  Kuranı Kerimdede kendisinden Bahsedilen meşhur tıp ustası biridir kendisi , çoğumuz tarafındanda bilinmektedirki oğluna güzel nasihatlerde ve uyarılarda bulunmuş ve bizlerede günümüzde halen örnek ve küpe olacak sözlerdir.

  Lokman Hekim ve Nelerle Uğraştığı Hakkında Kısa Bilgiler

  Hz. Lokman'ın şahsiyetine ve doğum yerine dair, tarihlerde kesin bir bilgi yoktur. Bir rivayete göre, babasının ismi Baura'dir. Baura ise, Hz. Eyyüb'ün (a.s.) kız kardeşinin veya teyzesinin oğludur. Beni İsrail arasında kadı olarak bulunduğu veya Habeşli bir zenci dülger olduğu gibi, çeşitli rivayetler de vardır. Vâkidî, Lokman'ın İsrâiloğulları kadısı, Eyle ve Medyen taraflarında yaşayan, Eyle'de ölen bir kimse olduğunu zikreder.


  Hz. Lokman'ın aslen nereli olduğu hakkında da farklı rivayetler vardır. Bazıları, onun Habeş asıllı olduğunu, bazıları Nubyalı, bazıları da Mısır Sudanı'ndan olduğunu söylerler. Her halükarda onun esmer, kalın dudaklı, ayakları yarık ve sonradan hürriyetine kavuşmuş bir köle olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.

  Neler yapmıştır ne ile uğraşmıştır ?


  1.Onun yaptığı işler arasında, kadılık, terzilik, çobanlık, marangozluk, halı kilim vs. dokuyuculuğu ve tamirciliği gibi meslekler sayılır.

  2
  .Rivayetlere göre Hz. Lokman, Arabistan'ın Umman tarafında yaşadı. Hz. Dâvud'la görüşüp ondan ilim öğrendi. Hz. Dâvud'a peygamberlik bildirilmeden önce, müftü olan Lokman Hekim, Hz. Dâvud'a peygamberlik bildirildikten sonra fetvâ vermeyi bıraktı. Hz. Dâvud'a ümmet oldu. Kendisine hikmet verildi.

  3
  .Lokman Hekim, tabiplerin pîridir.
  Hikmetli sözleri ve oğluna verdiği nasîhatler meşhurdur. Kurân-ı Kerîm'de meâlen; «Bir vakit Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: Yavrum! Allah'a ortak koşma, çünkü şirk, çok büyük zulümdür.» (Lokman Sûresi, ayet: 3) buyrulmaktadır. 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: Lokman Hekim Kimdir Neler Yapmıştır

  harika bir yazı olmuş+ Yorum Gönder
lokman hekim kimdir,  lokman hekim kimdir ne yapmıştır,  lokman hekim kimdir neler yapmıştır
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi