+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Atatürkün Samsuna çıkışı Amasya Genelgesi Erzurum Ve Sivas Kongresi

  atatürkün samsuna çıkışı amasya genelgesi erzurum ve sivas kongresi 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: Atatürkün Samsuna çıkışı Amasya Genelgesi Erzurum Ve Sivas Kongresi

  Atatürkün Samsuna çıkışı Amasya Genelgesi ve Kongreler


  MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN SAMSUN'A ÇIKIŞI (19 MAYIS 1919)
  Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Doğu Karadeniz'deki Rumlar, Rum Pontus Cemiyeti'nin yönetiminde Pontus devletini yeniden kurmak için çalışmaya başlamışlardı. Yöredeki Kuva–i Milliye birlikleri ise Rumların bu hareketlerine karşı çalışmalara girmişlerdi. İngiltere padişah Vahdettin'e bu bölgede çatışmaların durdurulması için baskıda bulundu. Padişah yöredeki karışıklıkların önlenmesi, Mondros Ateşkes antlaşmasına uygun olarak padişaha bağlı bir düzenin sağlanması için Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirdi. Mustafa Kemal Hükümet Komiserliği ve askeri makamlara emir verme yetkisini de aldı ve Samsuna çıktı. (19 Mayıs 1919).

  AMASYA GENELGESİ (22 Haziran 1919)

  Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa, Rauf Orbay, Refet Bele ve Kazım Karabekir ile haberleşti. Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa, Rauf Orbay ve Refet Bele ile Amasya'da buluştu. Amasya Genelgesi hazırlandı. Genelgeyi Kazım Karabekir ve Mersinli Cemal Paşalar gönderdikleri haberlerle benimsediklerini bildirdiler. Askeri ve sivil makamlara şifreli olarak gönderilen genelgenin maddeleri şunlardır:
  1. Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
  2. İstanbul hükümeti, galip devletlerin etkisi altında bulunduğundan yüklendiği sorumlulukların gereğini yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş göstermektedir.
  3. Ulusun içerisinde bulunduğu durumu belirlemek ve haklı durumunu, dünyaya duyurmak için hertürlü etki ve denetimden uzak bir ulusal kurulun varlığı gereklidir. Bunun için, Anadolu'nun güvenli yeri olan Sivas'ta ulusal bir kongrenin acele olarak toplanması kararlaştırılmıştır.
  4. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
  5. Bu amaçla bütün vilayetlerden ve kazalardan parti anlaşmazlıkları dikkate alınmadan halkın güvenini kazanmış üç kişinin seçilerek Sivas'a gönderilmesi gerekmektedir.
  6.Gönderilecek temsilciler Müdafaa–i Hukuk ve Redd–i İlhak Dernekleri ve belediyeler tarafından seçilecektir.
  7. Askeri ve ulusal örgütler dağıtılmayacaktır.
  8. İşgallere karşı yurdun savunması birlikte yapılacaktır.


  ERZURUM KONGRESİ
  (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
  Erzurum Kongresinin hazırlıklarının yapıldığı sırada Mustafa Kemal'in tutuklanma kararı alındı. Mustafa Kemal 9 Temmuz 1919'da resmi görevinden ve askerlik mesleğinden istifa ettiğini İstanbul'a bildirdi. Mustafa Kemal ulusal örgütlenme çalışmalarının 9.cu Ordu Mü*fettişi olarak yapmıştı. İstifasından sonra emir verme yetkisi kalmamıştı. Mustafa Kemal'in her an tutuklanması ulusal örgütlenme ile ilgili çalışmalar durdurabilirdi. Ancak 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'in "ben ve kolordum emrinizdeyiz Paşam" demesi bu tehlikenin or*tada olmadığını göstermiştir.
  Mondros ateşkes antlaşmasının 24. maddesinde "Vilayet–i Sittede karışıklık çıktığında bu vilayetlerin herhangi bir bölümünü işgal hakkını İtilaf Devletleri yerine getirirler" şeklinde kararlaştırılmıştı. İtilaf Devlet*leri bu bölgede bir Ermeni devleti kurmayı amaç*lanmıştı.
  Kongre, Wilson ilkelerine göre bölgede müslüman nüfusun çoğunlukta olduğunu ispatlamak, Doğu Anadolu'daki direniş birliklerini örgütlemek ve Ermeni devletinin kuruluşunu önlemek için toplandı.
  KONGRE KARARLARI
  1. Ulusal sınırlar içinde yer alan vatanın parçaları bir bütündür, birbirinden ayrılamaz.
  2. Her türlü yabancı işgal ve baskısı karşısında Osmanlı Hükümeti dağılırsa, ulus topyekün kendisini savunacak ve direnecektir.
  3. Vatanı kurtarmak ve bağımsızlığı kazanmak yolunda İstanbul hükümeti başarısız olursa, bu amacı gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet milli kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi Heyet–i Temsiliye yapacaktır.
  4. Ulusal kuvvetleri ve ulusal iradeyi egemen kılmak temel esastır.
  5. Hristiyanlara siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıklar verilmeyecektir.
  6. Manda ve himaye kabul edilmeyecektir.
  7. Mebusan Meclisinin hemen toplanmasını ve hükümet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesini gerçekleştirmek için çalışılacaktır.
  Kongre alınan kararları uygulamak için bir Temsil Kurulu (Heyet–i Temsiliye) seçti. Bu kurulun başkanlığına Mustafa Kemal getirildi.


  SİVAS KOGRESİ (4 – 11 Eylül 1919)

  Kongre Amasya Genelgesi gereğince toplandı. Kongre toplandıktan sonra aşağıdaki tartışmalar çıktı:
  1. Mustafa Kemal'in kongre başkanlığına seçtirilmemesi. Mustafa Kemal kısa sürede duruma egemen oldu ve başkan seçildi.
  2. Kongrenin "İttihatçılıkla" suçlanması. Yapılan görüşmelerle böyle bir ilişkinin olmadığı kongreye kabul ettirildi.
  3. ABD mandasının kabul edilmesi. Mandacılık kabul edilmedi. Manda yönetimi I. Dünya savaşı sonunda sömürgeci devletlerin, Wilson ilkelerini kendi çıkarları yolunda yorumlayarak ortaya koydukları bir yöntemdi. Bu yöntem ile henüz bağımsız olma yeteneğine sahip olmayan uluslar, Cemiyet–i Akvam (Millet Cemiyeti) tarafın*dan, bu yeteneğe sahip oluncaya kadar yönetilecekti. Ancak bu görevi Cemiyet–i Akvam yapmayacak, bu iş için gelişmiş ileri bir devleti görevlendirecekti.
  KONGRE KARARLARI
  1. Mondros antlaşması ile saptanan sınırlar içinde bütün topraklar bölünmez bir bütündür.
  2. Padişah tarafından dağıtılan Mebusan Meclisi derhal toplanmalıdır.
  3. Hristiyanların güvenliği olduğundan, hristiyanlara ayrıcalık tanınmayacaktır.
  4. Manda ve himaye kabul edilmeyecektir.
  5. İrade–i Milliye adında bir gazete çıkartılacaktır.
  Bunların yanı sıra aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirildi.
  – Anadolu'da ve Rumeli'de kurulan Kuvai Milliye dernekleri, Anadolu ve Rumeli Müdafa–i Hukuk Der*neği adı altında birleştirildi.
  – Erzurum Kongresinde kurulan ve Doğu Anadolu'yu temsil eden "Temsil Kurulunun" bütün vatanı temsi*lettiği kararlaştırıldı. 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: Atatürkün Samsuna çıkışı Amasya Genelgesi Erzurum Ve Sivas Kongresi

  Sağolun çok yardımcı oldunuz aradığım konuyu bulabiliyorum bu sitede 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: Atatürkün Samsuna çıkışı Amasya Genelgesi Erzurum Ve Sivas Kongresi

  Valla çok iyi bir site yani şaşırdım, her şey var kim beğenmezki bu güzel siteyi aslında, öğretmenim zaten en iyisini istiyordu. Hahahaytn

+ Yorum Gönder
samsuna çıkış ve kongreler ile ilgili sorular,  Ataturkun samsuna cıkısı amasya genelgesı erzurum ve sıvas kongresı ozet
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi