+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Hz.Muhammedin eşlerinin adları ve onların çocuklarının isimleri

  Hz.muhammed in eşlerinin adları ve onların çocuklarının isimleri 2. 2
  Suskun Karizma
  Özel Üye

  Cevap: Hz.muhammedin eşlerinin adları ve onların çocuklarının isimleri

  peygamberimizin çocuklarının isimleri

  a) Hz Hatice: Hanımlarından ilki olan Hz Hatice Ku*reyşli Huveylid’in kızıdır Hz Muhammed onunla peygamber olmadan önce, Hatice kırk yaşında iken evlendi Bu hanımı ölünceye kadar bir başkasıyla evlenmedi Zira bu hanım, peygamberlik görevinde Hz Muhammed’e yardım eden, onunla birlikte üstün gayret gösteren, canını ve malını onun yoluna koymuştu Hicretten üç sene önce vefat etti


  b)Hz Sevde: Resûlullah, Hz Hatice’nin vefatından günler*ce sonra Kureyşli Zem’a'nın bu kızı ile evlendi Hz Sevde Hz Peygamber’le geceleme hakkını Hz Aişe’ye devretmişti


  c)Hz Aişe: Hz Ebû Bekir’in kızıdır Hicretin birinci senesinde Hz Peygamber onunla zifafa girdi Ondan başka bâkire ile evlenmedi Hanımlarının en fakihi/anlayışlısı ve kendisine en sevimlisi idi Sahâbenin pek çoğunun fetvâ kaynağı idi (Ona iftira atıldığında) suçsuzluğu vahiy ile tespit edildi


  d) Hz Hafsa: Ömer b Hattâb’ın kızıdır Ebû Dâvûd, Hz Peygamber’in onu boşadığını fakat daha sonra ona geri döndüğünü zikretmektedir


  e) Hz Zeyneb: Kays kabilesinin Hilâl b Amiroğulları’ndan Huzeyme b el-Hâris’in kızıdır HzPeygamber’in bu hanımı, ev*len*dikten iki ay sonra vefat etmiştir


  f) Hz Ümmü Seleme Hind: Kureyşli Mahzûm*oğulla*rı’n*dan Ebû Ümeyye’nin kızıdır Ümmü Seleme, Allah Resûlü’nün en son ölen hanımıdır


  g) Hz Zeyneb bt Cahş: Esedoğulları’ndandır Bu hanım, halası Ümeyye’nin kızıdır Şu âyet onun hakkında inmiştir: “Zeyd o kadınla beraberliğini sona erdirdiğinde onu seninle evlendirdikBu âyet nedeniyle Hz Peygamber’in diğer hanım*larına karşı övünerek şöyle derdi: “Sizi aileleriniz evlendirdi Beni ise yedi kat ötesinden Allah evlendirdi!” Hz Ömer’in hilâfetinin ilk zamanlarında vefat etti


  h) Hz Cüveyriye: el-Hâris’in kızıdır Bu hanım Mutsa*lik*oğul*ları’ndan esir alınanlar arasında idi Hz Peygamber’e gelere*k ondan kölelikten azât sözleşmesi (mükâtebe) ile yardım istedi Hz Muhammed onun adına kölelikten kurtulma parasını ödedi ve onunla evlendi


  i) Hz Ümmü Habîbe: Kureyş’in Emeviler kolundan Ebû Süfyân’ın kızıdır Abdullah b Cahş ile evli iken, birlikte Habeşistan’a hicret etmişlerdi Abdullah orada hıristiyan oldu, Üm*mü Habîbe ise müslüman olarak kaldı Bunun üzerine Hz Muhammed, Necâşî’ye bir heyet göndererek Ümmü Habîbe’ye talip oldu Necâşî, Hz Muhammed’le onu nikahladı Necâşî, Hz Peygamber adına Ümmü Habîbe’ye mehir verdi Bu olay hicretin yedinci senesinde meydana geldi


  j) Safiyye: Nadîroğulları’nın reisi olan Huyey b Ahtab’ın kızıdır Hârûn b İmrân’ın soyundan gelmektedir Bu hanım, Hz Peygamber’e Safî’den bir câriye olarak gelmişti Allah Resûlü onu azât etmiş ve azâdını mehri saymıştı Böylece bu durum ümmet için sünnet/ gelenek oldu Buna göre, kişi câriyesini azât eder ve azâdını onun mehri kabul ederdi


  k) Hz Meymûne: Hilâloğulları’ndan el-Hâris’in kızıdır Bu hanım, Hz Muhammed’in evlendiği en son kadındır Hz Peygamber’in bu hanımla evliliği, Mekke’de kaza umresi sırasında ihramdan çıktıktan sonra gerçekleşmiştir

  Hz Muhammed sav in Çocuklarının İsimleri
  peygamberimizin çocuklarının isimleri


  Peygamberimiz (sas)'in Hz Hatice'den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere sırasıyla,
  Kasım,
  Zeyneb,
  Rukiyye,
  Ümmü Gülsüm,
  Fâtıma
  ve
  Abdullah
  adlarında altı çocuğu oldu Araplarda ilk çocuğun adı ile anılma âdet olduğundan Hz.Peygamber (sas)'e de "Ebü'l-Kasım" denildi Kasım ile Abdullah küçük yaşta öldüler Kızları büyüdüler Fakat Fâtıma'dan başka hepsi de babalarından önce vefât ettiler Yalnız Fâtıma, Peygamber (sas)'in vefâtından sonra altı ay daha yaşadı


  Peygamberimiz (sas), kızlarının en büyüğü Zeynep'i, Ebu'l-Âs ile evlendirdi Ebü'l Âs, Müslüman olmadığı için, Zeynep'in hicretine izin vermemişti Bedir Savaşında esir düştüğünde Zeynep'i Medine'ye göndermek şartı ile serbest bırakıldı Daha sonra Müslüman olarak Medine'ye geldi Zeynep'i tekrar aldı


  Rukiyye ile Ümmü Gülsüm'ü, amcası Ebû Lehep'in oğullarından Utbe ve Uteybe ile evlendirmişti İslâmiyetten sonra Ebû Lehep, Hz Peygamber (sas)'e olan düşmanlığı sebebiyle oğullarına eşlerini boşamaları için baskı yaptı Onlar boşadıktan sonra, Rasûlullah (sas) Rukiyye'yi Hz Osman'la evlendirdi Rukiyye'nin ölümünden sonra da Ümmü Gülsüm'ü nikâhladı Bu yüzden Hz Osman'a "iki nûr sâhibi" anlamına "Zi'n-nûreyn" denildi


  En küçük kızı Fâtıma'yı ise Hz Ali ile evlendirdi Hasan ve Hüseyin, Hz Fâtıma'nın çocuklarıdır Rasûl-i Ekrem (sas)'in nesli, Hz Fâtıma ile devâm etmiştir

  Peygamberimiz (sas)'in Mısırlı eşi Mâriye'den de İbrâhim adlı bir oğlu olmuş, fakat Hicretin 10 yılında henüz iki yaşına girmeden vefat etmiştir.
 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: Hz.Muhammedin eşlerinin adları ve onların çocuklarının isimleri

  çokkkkk ama çok güzel sadece araştırmak için değil demi ama gezmeyenler için öneririm 4. 4
  Ziyaretçi

  elif

  güzel yardımcı oldu

 5. 5
  Ziyaretçi
  Bana çok yardımcı oldu

 6. 6
  Ziyaretçi
  Allah senden razı olsun . eğer bu bilgileri vermeseydiniz ben nasıl öğrenirdim acaba , bilemiyorum . çok teşekkür ederim .

 7. 7
  Ziyaretçi
  O isimleri çocuklarımıza takalım ki büyüdüklerinde araştırsınlar ve onlar gibi hayat sürsünler

 8. 8
  Ziyaretçi
  çok iyi oldu saoll

 9. 9
  Ziyaretçi
  saolun çok yardımcı oldun

 10. 10
  Ziyaretçi
  11 kez evlenmiştir peygamber efendimiz

 11. 11
  Ziyaretçi
  sağolun çok yardımcı oldu çok güzel

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 13 kişi