+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  İnsanlar hangi hak ve hürriyetlere sahiptir

  insanlar hangi hak ve hürriyetlere sahiptir 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: insanlar hangi hak ve hürriyetlere sahiptir

  insanlar hangi hak ve hürriyetlere sahiptirler

  Bireyin Hak ve Hürriyetleri

  1. Kişi Dokunulmazlığı: Kimseye işkence yapılamaz, hayatma son verilemez, insan şeref veTıaysiyeti ile bağdaşmayan ceza verilemez (Madde 12)


  2. Kişi Hürriyeti ve Güvenjiği: Haklı ve kanuni bir sebep olmadan kimse hürriyetinden mahrum bırakılamaz (Madde 19)


  3. Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması

  a) Özel Hayatın Gizliliği : Herkes, özel hayatma ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz (Madde 20)

  b) Konut Dokunulmazlığı : Herkes kendi evinde, oturduğu yerde, aile fertleri ile birlikte rahatsız edilmeden rahat ve huzurlu bir şekilde hayat sürme hakkına sahiptir. (Madde 21)

  c) Haberleşme Hürriyeti : Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. (Madde 22)

  4. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti: Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir (Madde 23)

  5. Din ve Vicdan Hürriyeti: Herkes istediği dine inanma, inandığı dinin ibadetini yapma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir dine inanmaya ve ibadetini yapmaya zorlanamaz. Hiç kimse inandığı dinden dolayı kötülenemez, kınanamaz, dini inanç ve düşünceleri açıklamaya zorlanamaz. (Madde 24)

  6. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti: Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Hiçbir sebeple kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşüncesinden dolayı kınanamaz, Kimse bir, fikir ve düşünceyi zorla kabul etme durumunda bırakılamaz.

  Din ve vicdan hürriyeti, bilim ve sanat hürriyeti, basın hürriyeti, toplantı hürriyeti ile siyasi hak ve hürriyetler düşünce ve kanaat hürriyetine dayanır.

  7. Bilim ve Sanat Hürriyeti : Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve her türlü araştırma hakkına sahiptir.

  8. Basım ve Yayım Hürriyeti : Anayasamızın 28., 29., 30., 31. ve 32. maddeleri basın hürriyetini düzenlemektedir. Basın hürriyeti; süreli ve süresiz yayın hakkı, basın araçlarının korunması, kamu tüzel kişilerinin elinde bulunan haberleşme araçlarından yararlanma hakkı, düzeltme ve cevap hakkını içine alır. Basın yoluyla kişilerin şeref ve haysiyetine dokunulmaz. Kişilerin şeref ve haysiyetlerine dokunulması veya kendileri ile ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması halinde düzeltme ve cevap hakkı tanınır.

  9. Toplantı Hak ve Hürriyeti: Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hak ve hürriyetine sahiptir. İnsanların kendi görüş ve düşüncelerini başkalarına açıklamanın bir başka yolu da toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmaktır. Bu hakkın kullanılması kanunla düzenlenir.

  10. Mülkiyet Hakkı: Bir şeye sahip olmaya mülkiyet, sahip olunan şeye de mülk denir. Kişilerin mülkiyet edinme ve miras yoluyla akrabalarına bırakma haklan vardır.

  11. Hak Arama Hürriyeti: Kişilerin sahip oldukları hak ve hürriyetlerin korunması Anayasa tarafından güvence altında alınmıştır.

  12. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması: Temel hak ve hürriyetleri kısıtlananlar ilgili merciye baş vurma hakkına sahiptir. Resmi görevliler tarafından yapılan haksızlıklardan doğacak zararlar, kanuna göre devletçe ödenir. 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: insanlar hangi hak ve hürriyetlere sahiptir

  kişiye niye dokunulmaz?+ Yorum Gönder
insanlar hangi hak ve hürriyetlere sahiptir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi