+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Divan şiiri halk şiiri modern şiir zihniyeti hangi geleneğin ürünüdür

  divan şiiri halk şiiri modern şiir zihniyeti hangi geleneğin ürünüdür 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: divan şiiri halk şiiri modern şiir zihniyeti hangi geleneğin ürünüdür

  Divan şiiri:divan edebiyatı,saray ve çevresinde gelişen ve aydın zümreye hitap eden bir edebiyattır.
  Halk şiiri:içerik,tema ve şekil yönünden islamiyet'in kabulünden önceki türk şiir geleneğiyle benzerlikler gösterir.
  Modern şiir:sanat söyleşinin yerine yalın ve tabii söyleyiş benimsenmiştir.
 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: divan şiiri halk şiiri modern şiir zihniyeti hangi geleneğin ürünüdür

  Şiir geleneği daha önce yaşamış şairlerin eserleriyle oluşmuştur. Geleneği oluşturan şairler arasında sanat anlayışı bakımından ilişki vardır. Halk ve aydın, tarihi akış içerisinde kendi dilleriyle kendi şiir geleneklerini oluşturmuşlardır.

  Bir toplumda kuşaktan kuşağa iletilen kültürel değerlere, alışkanlıklara bilgi, töre ve davranışlara gelenek denir. Düğün geleneği,mevlid geleneği,bayram geleneği. gibi.

  Şiir geleneği daha önce yaşamış şairlerin eserleriyle oluşmuştur. Geleneği oluşturan şairler arasında sanat anlayışı bakımından ilişki vardır. Halk ve aydın, tarihi akış içerisinde kendi dilleriyle kendi şiir geleneklerini oluşturmuşlardır.

  Mesela Murat Çobanoğlu, geleneği Türk edebiyatının başlangıç tarihine dayanan halk edebiyatının bir temsilcisidir. O, dörtlüklerle ve hece vezniyle şiir kozasını oluştururken içinde yaşadığı kültürel ortamın etkisiyle farklı kavramlara ve kelimelere yer vererek geleneğin içinde özgünleşmiştir.

  Türk edebiyatında üç şiir geleneği vardır:

  1- Halk Şiiri Geleneği ve Özellikleri

  * Halkın içinden yetişmiş ve çoğu okur-yazar olmayan sanatçılar tarafından oluşturulmuştur.
  *Şiirler, sade bir halk Türkçesiyle söylenmiştir.
  *Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.
  *Hece vezni kullanılmıştır.
  *Kafiyeye önem verilmiştir.
  *Aşk, tabiat,tasavvuf,yiğitlik gibi konular işlenmiştir.
  *Şiirler hazırlıksız olarak söylenmiştir.
  *Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.
  *Gelenek usta-çırak ilişkisiyle bugüne kadar gelmiştir.
  *Koşma, semai, varsağı, destan, ilahi, nefes, mani, türkü gibi nazım şekilleri vardır.
  *Halk şiiri geleneğinin en güçlü temsilcileri Karacaoğlan, Aşık Seyrani, Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Erzurumlu Emrah,Gevheri'dir.
  *Bu geleneğin son dönem temsilcileri arasında Aşık Veysel, Murat Çobanoğlu ,Aşık Reyhani, Aşık Şeref Taşlıova ve Aşık Mahzuni Şerif'nin önemli bir yeri vardır.

  2- Divan Şiiri Geleneği ve Özellikleri

  *Divan edebiyatı, saray ve çevresinde gelişen ve aydın zümreye hitap eden bir edebiyattır. "Klasik Türk Edebiyatı" ismiyle de anılır.

  *Bu döneme ait şairlerin, şiirlerini topladıkları "divan" adı verilen birer defterleri vardır. Her şairin bir divanı olduğu için, divan edebiyatı ifadesi daha yaygındır.

  *Divan şiirinin dilinde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar sıkça görülür. Bu dönemin Türkçesine "Osmanlı Türkçesi" denir.

  *Nazım birimi beyittir.

  *Aruz vezni kullanılmıştır.

  *Şiirlerde aşk, tabiat, din, tasavvuf gibi genellikle ferdi konular işlenmiştir.

  *Şiirlerde konu bütünlüğüne ve bütün güzelliğine değil, beyit güzelliğine yer verilmiştir. Yani en güzel şiiri yazmak değil, en güzel beyti yazmak amaçlanmıştır

  *Kaside, gazel, mesnevi, murabba, terkib-i bend, rubai, şarkı gibi nazım şekilleri vardır.


  Gazel

  Tahammül mülkünü yıktın Hulagu Han mısın kâfir
  Aman dünyayı yaktın ateş-i sıızan mısın kâfir

  Nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar
  Aceb bir şuha sende aşık-ı nalan mısın kâfir

  Sana kimisi canım kimi cananım deyü söyler
  Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kâfir

  Niçin sık sık bakarsın öyle mirat-ı mücellaya
  Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kâfir

  Nedim-i zarı bir kafir esir etmiş işitmiştim
  Sen ol cellad-ı din ol düşmeni iman mısın kâfir ( Nedim )  Kelimeler: ateş-i suzan: yakıcı ateş, çak-i giriban yaka yırtmalar, şuh: sevgili, âşık-ı nalan: ağlayıp inleyen aşık, mirat-ı mücella: cilalı ayna, hüsn: güzellik, Nedim-i zar: dertli Nedim

  3- Modern Şiir Geleneği

  Bu geleneğin özellikleri şunlardır:

  *Bu şiir geleneğinde şiirde ölçünün, nazım biriminin ve kafiyenin şart olmadığı savunulmuş ve ölçüsüz ve kafiyesiz şiirlerin örnekleri verilmiştir.

  *Sanatlı söyleyişin yerine yalın ve tabiî söyleyiş benimsenmiştir.

  *Her türlü konu işlenmiştir.

  *Nazım birimi kullanılmamıştır.

  *Serbest şiir tarzı benimsenmiştir.

  *Şiirlerde sözcük dizilişi ve iç ahenk ön plandadır.  Örnek: MODERN ŞİİR

  ANLATAMIYORUM

  Ağlasam sesimi duyar mısınız, Mısralarımda;
  Dokunabilir misiniz, Gözyaşlarıma, ellerinizle?
  Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
  Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
  Bu derde düşmeden önce.

  Bir yer var, biliyorum;
  Her şeyi söylemek mümkün;
  Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
  Anlatamıyorum. ( Orhan Veli KANIK ) 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: divan şiiri halk şiiri modern şiir zihniyeti hangi geleneğin ürünüdür

  allah razıolsun kadaşşşş

+ Yorum Gönder
divan şiiri halk şiiri hangi geleneğin ürünüdür,  divan şiiri nedir,  divan şiiri halk şiiri ve modern şiir zihniyeti ve bu şiirlerin hangi geleneğin ürünüdür kısaca
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 8 kişi