+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Valinin Önemli Görevi Nedir

  valinin önemli görevi nedir 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: valinin önemli görevi nedir

  valinin görevi nedir

  valinin önemli görevi nedir hakkında bilgi

  Valinin başlıca görevleri olarak şunları sayabiliriz:
  -Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle görevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir.
  -Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.
  -İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur
  -Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından istiyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.
  -Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder
  -Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.
  -İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek.
  -İldeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanmak. 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: Valinin önemli görevi nedir

  Maddeler halinde ne kadar güzel konular hazırlamışsınız çok teşekkür ederim sizlere 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: Valinin önemli görevi nedir

  vallahi ellerinize sağlık bu siteyi hazırlayanlara

 5. 5
  Ziyaretçi
  çokbeğendim aferin eline sağlık

+ Yorum Gönder
valinin en önemli görevi,  valinin en önemli görevleri nelerdir,  Valinin en önemli görevi nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi