+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Denetleyici ve düzenleyici sistemler hakkında bilgi

  denetleyici ve düzenleyici sistemler hakkında bilgi 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: denetleyici ve düzenleyici sistemler hakkında bilgi

  denetleyici ve düzenleyici sistemler ile ilgili bilgi

  DENETLEYİCİ ve DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

  Gelişmiş yapıda olan bitki ve hayvanların vücudunda, doku ve organ farklılaşması bulunur Doku ve organların görevleri farklı farklı olup çalışmaları birbirine bağlıdır Bu nedenle vücuttaki doku ve organların çalışmasının birbiriyle uyumlu olmasını sağlayan yapılara denetleyici ve düzenleyici sistemler denir Denetleyici ve düzenleyici sistemler çalışma, şekil ve hızına göre 2 çeşittir
  *
  A SİNİR SİSTEMİ
  Organların çalışmasını hızlı, etkili ve elektriksel yollarla düzenleyen yapılardan oluşur Sinir sistemi sinir telleri yardımıyla tüm vücuttaki olayları denetler ve düzenler Özelliğine göre 2 kısımdan oluşur
  *
  1 Merkezi Sinir Sistemi
  Sinir sisteminin yönetici ve denetleyici kısmıdır Kafatası ve omurga içindeki sinirsel organlardan oluşur
  a Beyin : Kafatası içerisindeki en büyük sinirsel organdır Yüzeyi girintili çıkıntılı olup iki yarım küreden oluşur Beyinle kafatası arasında bulunan 3 katlı zar beyni sarsıntılardan ve darbelerden korur Yapısında milyarlarca sinir hücresi ağ şeklinde bulunur Beyin yardımıyla insan vücudunda;
  – Duyu organlarından gelen uyarılar değerlendirilir
  – Problem ve olaylar düşünülür, çözülür
  – Öğrenme faaliyeti ve hafıza olgusu sağlanır
  – Acıkma, susama, uyku, uyanıklık düzenlenir
  – Kan basıncı ve vücut sıcaklığı düzenlenir
  – Hormonların salgılanma zamanı belirlenir
  *
  b Beyincik : Yapısı beyne benzer ve küçüktür İki yarım küreden oluşur Kafatasının arka alt tarafında bulunur Beyin, iç kulak ve iskelet kaslarıyla bağlantılıdır Beyincik yardımıyla insan vücudunda;
  – Kol ve bacaklardaki kasların birbiriyle uyumlu çalışması sağlanır
  – Kol ve bacaklardaki kasların çalışma derecesi düzenlenir
  – Aktif hareketin dengeli olması sağlanır
  *
  c Omurilik soğanı : Yüzeyi düz olup soğana benzer bir şekle sahiptir Boynun üst kısmında bulunur İstem dışı çalışan iç organları yönetir
  Omurilik soğanı yardımıyla insan vücudunda;
  – Solunum sisteminin çalışması düzenlenir
  – Dolaşım sisteminin çalışması düzenlenir
  – Boşaltım sisteminin çalışması düzenlenir
  – Sindirim sisteminin çalışması düzenlenir
  *
  d Omurilik : Sırtdaki omurga içerisinde bulunur Yüzeyi düz olup sinir kordonunundan oluşur Kafatası organları ile vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar
  Omurilik yardımıyla insan vücudunda;
  – Beyinle organlar arasında bilgi iletimi sağlanır
  – Refkles davranışlarının oluşması düzenlenir
  *
  Refleks : Vücuda yapılan ani ve güçlü etkilere karşı vücudun aynı şekilde tepki göstermesidir İstemsiz olarak yapılır Vücudu koruyucu özelliğe sahiptir Kazanılma şekline göre 2 çeşidi bulunur
  · Doğuştan kazanılan (kalıtsal) refleks : Genlerle ilgili olup nesilden nesile aktarılır Her insanda aynı şekilde bulunur
  – Doğan çocuğun emme hareketi
  – İğne batan parmağın çekilmesi
  – Gürültülü sesten ürkme
  – Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi
  · Sonradan kazanılan (şartlı) refleks : Doğumdan sonra deneyimlerle ve öğrenme sonucu kazanılır Nesilden nesile aktarılmaz
  – Limon görünce ağzının sulanması
  – Örgü örme, dans etme, yüzme davranışları
  – Bisiklet ve araba sürme davranışları 3. 3
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: denetleyici ve düzenleyici sistemler hakkında bilgi

  2 Çevresel Sinir Sistemi
  Vücudu ağaç kökü şeklinde saran sinir liflerinden oluşur Merkezi sinir sistemi ve vücut organları arasındaki sinirsel iletimi sağlar
  *
  Sinirlerin Yapı ve Özellikleri
  Sinir dokusunu oluşturun hücrelere nöron denir Milyarlarca nöron insan vücudunu ağ gibi sararak yönetimi sağlarlar Nöronlar görevleri için aşırı farklılaşmış olup bölünme yetenekleri yoktur Çalışmaları sırasında bol miktarda enerji harcarlar Nöronların şekilleri benzer olup 3 kısımdan oluşurlar
  Dendrit : Kısa ve çok sayıda olan uzantılardır Çevreden aldıkları uyarıları aksona taşırlar
  Akson : Uzun ve bir tanedir Dendritten aldığı uyarıları hedefi olan organa doğru taşır
  Gövde : Nöronun çekirdek ve organellerinin bulunduğu sitoplazma kısmıdır Hücredeki hayatsal olayları gerçekleştirir
  Miyelin kılıf : Bazı nöronlarda, aksonların çevresiyle yalıtımını sağlayarak uyartıların daha hızlı taşınmasını sağlar
  Uyarı : Nöronları etkileyen çevresel değişmelerdir
  Uyartı (İmpuls) : Uyarılar etkisiyle nöronlarda oluşan elektiriksel ve kimyasal değişmelerdir İnsan vücudunda görev ve taşınan bilginin farklılığına göre 3 çeşit sinir hücresi kullanılır
  · Duyu nöronu : Uyarıları duyu organlarından merkezi sinir sistemine taşır
  · Motor nöron : Merkezi sinir sisteminden organlara doğru emir taşır
  · Ara nöron : Merkezi sinir sistemini oluşturur
  Uyarı ve emirler sinirler üzerinde uyartılar şeklinde taşınırlar Taşınma hızları sabit olup oluşma miktarları değişebilir Uyartılar nöronlar üzerinde iyonlar yardımıyla elektriksel; Nöronlar arasında hormonlar yardımıyla kimyasal olarak taşınır Nöronlar birbirine bağlandığı bölgelere sinaps denir Sinapslar bir nöronun aksonuyla diğerinin dendriti arasında kurulur Uyartılar sinapslar üzerinde salgılanan özel hormonlarla taşınır Böylece uyartının hangi yolu takip ederek hangi organa ulaşacağı belirlenir
  *
  B HORMON SİSTEMİ
  Organların çalışmalarını yavaş, zayıf ve uzun süreli olarak etkileyen sistemdir Organların çalışmasını ürettiği hormonlar yardımıyla düzenler Üzerinde özel mesaj taşıyan protein ve yağ yapılı maddelere hormon denir Hormonlar özel salgı bezlerinde üretilirler İhtiyaç anında belli miktarda salgılanıp kanla tüm vücuda yayılırlar Hormonlar belirli orgaların çalışmasını bir süre etkiler Hormonların az ya da aşırı miktarda salgılanması hastalık oluşmasına etkide bulunur Her bir hormonun yapı ve etkisi birbirinden farklıdır İnsanda hormon üreten organlar ve görevleri birbirinden farklıdır
  *
  1 Hipofiz Bezi
  Beynin alt kısmında bulunan küçük bir bezdir Sinir sistemi ile hormonal sistem arasındaki bağlantıyı sağlar Çok çeşitli hormonları salgılar ve vücudu yö*netir Hipofiz bezi yardımıyla insan vücudunda;
  – Diğer salgı bezlerinin çalışması yönetilir
  – Yaşa uygun büyüme ve gelişme sağlanır
  – Vücutta tutulacak su miktarı belirlenir
  – Damarlardaki kan basıncının kontrolü sağlanır
  – Doğum öncesi süt bezlerinin gelişmesi sağlanır
  – Sperm ve yumurta üretiminin düzenlenmesi sağlanır
  *
  2 Epifiz Bezi
  Beyin yarım kürelerinin arasında bulunur Çalışması ışık miktarından etkilenir Epifiz bezi yardımıyla canlılarda;
  – Ergenlik dönemine kadar eşeysel gelişme önlenir
  – Günlük uyku, uyanıklık peryodu düzenlenir
  – Hayvanların mevsimsel üreme davranışları düzenlenir
  *
  3 Tiroit Bezi
  Gırtlağın sağında ve solunda bulunur İki parçalı olup iki çeşit hormon salgılar Tiroit bezi yardımıyla insan vücudunda;
  · Tiroksin hormonu salgılanır Bu hormon hücrelerdeki enerji üretim hızını etkiler Besin ve oksijen kullanımını artırır
  · Kalsitonin hormonu salgılanır Bu hormon kandaki kalsiyum ve fosfat miktarını düzenler Kemiklerin sertleşmesini sağlar
  *
  4 Böbrek Üstü Bezi
  Vücudun arka tarafında bel hizasında bir çift olarak bulunur Böbreğin üzerinde bağımsız olarak çalışır İki çeşit hormon salgılar Böbrek üstü bezi yardımıyla insan vücudunda;
  · Adrenalin hormonu salgılanır Bu hormon korku, çoşku, heyecan, öfke anlarında metabolizmanın hızlanmasını sağlar
  · Aldosteron hormonu salgılanır Bu hormon kandaki mineral oranını ayarlar Fazlasının idrara geçmesini sağlar
  *
  5 Pankreas Bezi
  Hem hormon hem de sindirim enzimi üretebilen karma bir bezdir Midenin hemen altında bulunur İki çeşit hormon salgılar ve kan şekeri seviyesinin sabit değerde kalmasını sağlar Pankreas yardımıyla insan vücudunda;
  · Glukagon hormonu salgılanır Bu hormon hücrelerde depolanmış glikojenin eritilerek kana geçmesini ve kan şekerinin artmasını sağlar
  · İnsülin hormonu salgılanır Bu hormon kandaki şekerin hücrelere geçerek depolanmasını ve kan şekerinin azalmasını sağlar
  *
  6 Eşey Bezleri
  Cinsiyetle ilgili olup erkeklerde testis, dişilerde yumurtalık şeklinde bulunur Bazı eşey karakterlerinin oluşması ve üreme faaliyetinin yapılmasını sağlar Eşey bezleri yardımıyla insan vücudunda;
  – Sperm ve yumurta hücrelerinin üretimi sağlanır
  – Erkek ve dişilerde ilgili cinsiyet karakterlerinin oluşması sağlanır 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: denetleyici ve düzenleyici sistemler hakkında bilgi

  Teşekkürlerrrr :)

 5. 5
  Ziyaretçi
  teşekkür ederim:)yarın dneme var yatdımcı olur inşallah

+ Yorum Gönder
denetleyici ve düzenleyici sistem nedir kısaca,  denetleyici ve düzenleyici sistemler kısa bilgi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi