+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: Doğa olaylarını yürütmekle görevli melek.

  Doğa olayları ile ilgilenen melek

  Hz. Mikâil, dört büyük melekten biridir. Tabiat olaylarına, insanlara, hayvanlara ve bitkilere, rızka ve yağmura nezaret eden melektir.

  Kurân-ı Kerimde adı bir yerde zikredilir: “Kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mikâil’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır.” (Bakara Sûresi, 2:98)

  Hayal edemeyeceğimiz kadar geniş olan göklerde hayat olup olmadığı meselesi, pek çok insanın zihnini meşgul eder. “Semavat, meleklerin birer menzili, birer tayyaresi, birer mescidi” şeklîndeki tesbit, meseleyi halletmektedir. Evet, şu küçük dünyamızda hiçbir yeri canlılardan boş bırakmayan İlâhî kudret, elbette o koca semayı boş bırakmamıştır. Melekler ve ruhaniler, sema ülkesinin sakinleridir 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: Doğa olaylarını yürütmekle görevli melek.

  kiramen katibin melekleri+ Yorum Gönder
doğa olaylarıyla ilgilenen melek,  doğa olaylarını yürütmekle görevli melek,  havayla ilgilenen melek
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi