+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Akdeniz bölgesinin coğrafi ve kültürel özellikleri

  akdeniz bölgesinin coğrafi ve kültürel özellikleri nelerdir 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: akdeniz bölgesinin coğrafi ve kültürel özellikleri

  akdeniz bölgesinin coğrafi ve kültürel özellikleri

  AKDENİZ BÖLGESİ KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ

  1.Alahan Manastırı M.Ö. 5. yy başlarında yapıldığı bilinen ve doğal yapı ile bütünleşmiş olan Alahan Manastırı, bir manastır ve ona bağlı kilise ile müştemilat yapılarından oluşmakta ve malzeme, tasarım ve yapıdaki süslemeleri ile Bizans Dönemi dini mimarisinin ender örneklerinden biridir..

  2.St. Nicholas Kilisesi Milattan önce 5. yy***8217;a ait bir Likya yerleşimi olan Myra antik kenti ve kentte yer alan St. Nicholas Kilise kompleksi ve farklı dönemlere ait yapılar barındıran Bizans dini mimarisinin önemli bir örneğidir.

  3.St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Çevresi St. Paul***8217;un doğum yeri olarak bilinen Tarsus St. Paul Kilisesi ve kuyusu ruhani bir merkez olarak mevcut geleneksel kent dokusu ile bütünleşmiştir.

  4.Kekova adası Akdeniz Bölgesinde yer alan Kekova Adası, arkeolojik Üçağız ve Kaleköy yerleşmeleri ve adayı çevreleyen batık kentin yanısıra, gerek görsel, gerekse doğal özellikleriyle ön plana çıkmıştır.

  5.Güllük Dağı ***8211; Termessos Milli Parkı Denizden yaklaşık 1050 m. yükseklikte Antalya***8217;nın kuzeyinde dağlar arasında gizli Termessos (Güllük Dağı Milli Parkı) antik kenti, yerleşim biçimi, savunma sistemleri ile doğanın sunduğu olanakları en iyi şekilde kullanan kentlerden biridir.

  6- Alanya Kalesi ve Tersanesi Alanya***8217;nın Helenistik dönemlere dek tarihlenen kalesi Roma, Bizans ve son olarak da Selçuklulara ev sahipliği yapmıştır. Kalede bulunan Selçuklu sarnıcı, Bizans Kilisesi, Sultan Sarayı ve Selçuklu hamamı kalıntıları geleneksel kent dokusuyla bütünleşmiştir. Tarihi Alanya Tersanesi ise Selçuklular tarafından yapılmış ve bugüne dek korunabilmiş tek tersane olma özelliğini taşımaktadır
  AKDENİZ BÖLGESİ
  Coğrafi Konumu
  Türkiye***8217;nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Anadolu***8217;nun güneyinde Akdeniz kıyısı boyunca uzanır; genişliği 120-180 km arasında değişir. Batı ve kuzey batısında Ege Bölgesi, kuzeyinde İç Anadolu Bölgesi, doğusunda Güney Doğu Anadolu Bölgesi, güneyinde ise Akdeniz bulunur. Güneydoğudan Suriye ile komşudur.
  Yüzölçümü ve Nüfus Yapısı
  Yüzölçümü 110.000km2 dolayındadır; Türkiye toplam alanının yaklaşık %14***8217;nü kaplar
  Kıyı uzunluğu doğuda Suriye sınırından batıda Dalaman Çayına kadar 1542 Km***8217;dir.
  Bölgenin batı sınırı daha batıdaki Karaağaç Koyuna kadar uzanır.
  1990 nüfus sayımı sonuçlarına göre Akdeniz bölgesinde 8 milyona aşkın insan yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu km2***8217;de 74 kişidir; bu da km2***8217;de 73 olan Türkiye ortalamasına çok yakındır.
  Bölge nüfusunun %54***8217;e yakın kısmı il ve ilçe merkezlerinde, % 46 kadarı ise bucak merkezi ve köylerde yaşar.
  Kapsadığı Alan
  Türkiye***8217;nin başka bölgelerinde olduğu gibi Akdeniz Bölgesi***8217;nde de bölge sınırları ile yönetim birimleri olan illerin sınırları tümüyle çakışmaz.
  Adana
  Antalya
  Burdur
  Hatay
  Isparta
  Kahramanmaraş***8217;ın Afşin ve Elbistan ilçeleri dışında kalan bütün ilçeleri
  Kayseri'nin Develi ve Yahyalı ilçelerinin bazı bölümleri
  Konya***8217;nın Halkapınar, Taşkent, Hadım, Ahırlı, Yalıhöyük, Seydişehir, Derebıçak, Höyük ve Beyşehir ilçeleri
  Karaman***8217;ın Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçeleri ile Karaman merkez ilçe ve Ayrancı ilçelerinin bazı bölümleri
  Afyon Karahisar***8217;ın Başmakçı, Dinar ve Dazkırı ilçeleri
  Denizli***8217;nin Çardak, Serinhisar, Acıpayam, Çameli ilçeleri ile Bozkurt, Tavas ve Beyağaç ilçelerinin bir bölümü
  Muğla***8217;nın Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Fethiye ilçeleri
  Gaziantep***8217;in Nurdağı, Kilis ve İslahiye ilçeleri, Akdeniz Bölgesi sınırları içindedir.
  Bölge, doğudaki Adana ve batıdaki Antalya bölümlerinden oluşur.
  Yüzey Şekilleri
  Akdeniz bölgesinin dağlık ve oldukça engebeli bir yapısı vardır. Bölgenin yeryüzü şekillerinin ana çizgilerini Toroslar belirler. Antalya Körfezi***8217;nin iki yanında yer alan Batı Toroslar, Kuzeyde Göller Bölgesinde birbirine yaklaşıp sıkışır. Teke Yarımadası***8217;nın batısında beliren Batı Toroslar, Taşeli Plato***8217;suna kadar uzanır.
  Genellikle kalker ve ofiyolitli kayalarından oluşan bu dağlar kırıklı ve kıvrımlı bir yapı gösterir. Batı Torosların en yüksek noktası Beydağlarındaki 3096 m***8217;lik Kızlar Sivrisi Tepesidir. Göller Bölgesi***8217;nin kalker oluşumu, sarp dağlarının ortalama yüksekliği 2000-2005 m arasındadır. Yüksek kütleler arasında Avlan, Gördes, Söğüt gibi karstik kökenli çanak biçimli çukur alanlar vardır.
  Bu kesim aynı zamanda düden, obruk, mağara , yer altı dereleri, suyutan ve voklüz kaynakları gibi karstik şekiller bakımından da zengindir.
  Türkiye***8217;nin, Beyşehir ve Eğridir gibi büyük tatlı su gölleri buradadır. Batı Toroslar, dik eğimli yamaçlarından inen bol sulu akarsular tarafından parçalanmış ve genellikle boylamasına uzanan derin vadiler ortaya çıkmıştır.
  Orta Toroslar, güney batıdaki Taşeli platosu ile kuzey doğudaki Uzun Yayla arasında uzanır. Bu kesimdeki başlıca yüksek kütleler batıdan doğuya doğru Bolkar Dağları, Aydos Dağları, Aladağlar, Tahtalı Dağlar ve Binboğa Dağlarıdır.
  Orta Torosların en yüksek noktası Aladağlar***8217;da 3756 m***8217;ye yetişen Demirkazık Tepesidir. Orta Toroslar Uzun Yayla***8217;da 1500m yüksekliğindeki bir platoya dönüşür. Orta Toroslar kuzey-güney doğrultusunda akan bol sulu akarsular tarafından parçalanmıştır. Göksu, 130 km uzunluğundaki Limonlu Çayı, Tarsus çayı bunların başlıcalarıdır. Bu akarsular kalker oluşumlu dağlar arasında, derinliği 1000m***8217;yi bulan vadiler açar ve yörenin yüzey şekillerinin sert bir görünüm almasına neden olur.
  Amanos Dağları, Toroslar dağ sisteminin en güneyindeki bölümünü oluşturur ve İskenderun Körfezinin doğusunda dik bir duvar gibi yükselir.
  Göller ve Nehirler
  Lübnan topraklarından doğarak kuzeye doğru akan ve Antakya yakınlarında dik bir açıyla batıya dönen Asi Irmağı, Amik Ovasının Güneybatı ucunda, geniş tabanlı bir vadiden geçer ve Samandağı yakınlarında Akdenize dökülür.
  Çukurova, doğuda Amanos Dağları, batıda ise Orta Toroslarla sınırlanır. Bu geniş düzlük batıda Seyhan doğuda Ceyhan ırmaklarının taşıdığı alüvyonlarla oluşmuş büyük bir delta ovasıdır. Çukurova***8217;nın kuzey kesimleri bu iki ırmağın kolları ile yeryer parçalanmış bir plato görünümündedir; buna karşılık güneyde tekdüze bir hal alır. Bölgedeki en önemli akarsular doğudan batıya doğru sırasıyla Asi, Ceyhan ve Seyhan ırmakları ile Göksu, Köprü Suyu, Aksu, Eşem ve Dalaman çaylarıdır.
  Başlıca doğal göller Beyşehir, Eğridir, Burdur ve Suğla gölleridir. Kıyılarda ise irili ufaklı birçok lagün vardır.
  En önemli yapay göller ise Seyhan ve Aslantaş baraj gölleridir.
  Akdeniz kıyıları genellikle, az girintili çıkıntılı olması ve geniş yaylar çizmesi bakımından Karadeniz kıyılarına benzer; kıyı sahanlıklarına da pek rastlanmaz. Bölgenin en batı kesiminde ise dağlar kıyıya dik uzandığı için, burada Ege kıyılarına benzeyen daha girintili çıkıntılı bir kıyı tipi vardır. Bu kıyıların, yakın zamanlardaki bir deniz düzeyi yükselmesi sonucu oluştuğu sanılmaktadır. Engebeli kıyının içine sokulmuş küçük koylar, adalar ve yarımadalar bu yükselme nedeniyle ortaya çıkmıştır.
  Kalker oluşumların fazla olduğu bu kesimde birtakım karstik şekillerin kısmen deniz basmasına uğramasıyla doğal koylar oluşmuştur; ilkçağda gemilerin sığınak ve barınarak yeri kullandıkları bu koylara kalanklı kıyı adı verilir.
  İklim ve Bitki Örtüsü
  Bölgede genelde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi egemendir. Ancak yüksekliğe bağlı olarak iklim özellikleri oldukça önemli farklılaşmalar gösterir.
  Dağların denize bakan yamaçlarında ve arkalarında çukur alanlar ise karasal etkilerin arttığı bir iklim tipine rastlanır. Gene de Akdeniz***8217;in etkisi nedeniyle bu kesimlerdeki iklim , İç Anadolu***8217;daki kadar şiddetli karasal özellikler taşımaz. En sıcak ay ortalaması kıyılarda 27-28 derece , iç kısımlar 23-25 derecedir; en soğuk ay ortalaması ise kıyıda 10 derece dolayında iken iç kısımlarda 1,5-2 dereceye kadar iner. Benzer biçimde, yıllık ortalama sıcaklık kıyılarda 18-20 derece , iç kısımlarda ise 12-14 derece kadardır.


  Akdeniz Bölgesinin Coğrafi Özellikleri

  Adını güneyindeki denizden alan Akdeniz Bölgesi, kuzey batıda Ege Bölgesi, kuzeyde İç Anadolu Bölgesi, kuzeydoğuda Doğu Anadolu Bölgesi ve doğuda Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile komşudur.

  Kıyı uzunluğu doğuda Suriye sınırından batıda Marmaris'e kadar 1542 Km'dir.

  Akdeniz Bölgesinin yüz ölçümü 89.493 Km2 dolayındadır; Türkiye toplam alanının yaklaşık %14'ünü kaplar. Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin dördüncü büyük bölgesidir ve nüfusunun fazla olduğu bir coğrafi bölgedir. Doğal bitki örtüsü makidir.

  Akdeniz Bölgesinin Arazi Yapısı
  Akdeniz bölgesinin arazi yapısı oldukça dağlık ve engebelidir. Bölgenin yeryüzü şekillerinin ana çizgilerini Toroslar belirler. Antalya Körfezi’nin iki yanında yer alan Batı Toroslar, Kuzeyde Göller Yöresinde birbirine yaklaşıp sıkışır. Teke Yarımadası'nın batısında beliren Batı Toroslar, Taşeli Platosu'na kadar uzanır. 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: akdeniz bölgesinin coğrafi ve kültürel özellikleri

  teşekkür ederim çok güzel bilgiler var 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: Akdeniz bölgesinin coğrafi ve kültürel özellikleri

  Cok uzun ama güzel açıklanmış

+ Yorum Gönder
akdeniz bölgesinin coğrafive kül türel,  akdeniz bölgesinin kültürel özellikleri ,  akdeniz bölgesi kültürel özellikleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi