+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Toprak çeşitleri ve özellikleri nelerdir

  toprak çeşitleri nelerdir ve özellikleri hakkında bilgi verir misiniz 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: toprak çeşitleri ve özellikleri nelerdir

  AZONAL (TAŞINMIŞ TOPRAKLAR)

  Akarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin, çeşitli sahalardan aşındırarak taşıdıkları materyalleri biriktirmeleriyle oluşan topraklardır

  Bunlardan;

  * Akarsu biriktirmesiyle oluşanlara alüvyal topraklar,
  * Buzul biriktirmesiyle oluşan topraklara moren topraklar,
  * Rüzgâr biriktirmesiyle oluşan topraklara da lös topraklar denilmektedir

  Toprakların, eğimli sahalarda, oluştuğu ana kaya üzerinden, akarsu, rüzgâr, buzullar ve diğer dış kuvvetlerin etkisiyle taşınarak, eğimin azaldığı yerlerde birikmesiyle oluşur Alüvyon, lös, moren, kolüvyal, litosoller ve regoseller taşınmış topraklardır Taşınmış topraklar, organik ve mineraller bakımından zengin topraklardır

  ZONAL (YERLİ TOPRAKLARI)
  Kayaların, bulundukları yerlerde çözülmeleriyle oluşan topraklardır

  Alüvyon:
  Eğimli sahalardan akarsu ve sel sularının aşındırarak taşıdığı ince malzemelerin akarsuların eğiminin ve taşıma gücünün azaldığı alanlarda birikmesiyle meydana gelirler Mineral bakımından zengin topraklardır Geniş tabanlı vadilerde, deltalarda ve ova tabanlarında yaygın olarak bulunurlar Tarımsal değeri büyüktür Yurdumuzun en verimli tarım alanları alüvyonların bulunduğu alanlardır

  Devamlı olarak taşkın ve millenmeye uğrayan delta sahlarında ve taşkın ovarlarımızda bu topraklara sıkça rastlanır Buralar Çukurova, Asi, Göksu, Köyceğiz, Büyük ve Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay, Sakarya, Bafra, Çarşamba, delta ovaları ile Konya ovasının kenarları Muş, Erzurum, Erba ve Niksar ovalarının merkezi kesimlerinde Alüvyal topraklar akarsular tarafından taşındıkları için ince ve mil boyutundadır Bu topraklar dikey yönde çok fazla değişiklik gösterirken yatay yönde pek değişiklik göstermezler

  Lös:
  Rüzgârların taşıdıkları kurak ve yarı kurak bölgelerde bulunan topraklardır

  Moren:
  Buzulların taşıdığı topraklardır Yüksek dağlık alanlarda ve kutup bölgelerinde bulunan topraklardır En az bulunan toprak çeşididir

  Kolüvyal Topraklar:
  Dağlık alanlarda ayrışan materyalin dağ eteklerinde birikmelerine bağlı olarak oluşan topraklardır

  Kolüvyal toprak (yamaçlar)
  Dağların eteklerinde ve yamaçlarında taşınan toprakların birikmesiyle oluşurlar Bu topraklar iri taneli bir görünüme sahiptir Bu topraklar bağ bahçe tarımına uygundur Üzerlerinde ormanlar yetişebilir

  Litosol:

  Kolüvyal alanlarda ince malzemelerin taşınmasıyla geriye kalan taşlı topraklardır

  Dağlık alanların eğimli yamaçlarında aşınmanın sürekli devam etmesi nedeniyle ana materyalin çözünmesinden oluşmuş topraklardır Bu topraklar her dağlık alanın eğimli yamaçlarında oluşamaz ancak anakayanın kalker mermer gibi taşarlın olması gerekir Bu topraklar tarım için elverişli değildir ve üzerlerinde bitki örtüsü yoktur Ülkemizde bu topraklara Akdeniz bölgesinde Taşeli platosunda Boz dağlarda Bitlis dağlarında İç ve Doğu Anadolu’daki volkanik konilerde rastlanır

  Regosol:

  Volkanik arazilerde kolüvyal depolar üzerinde oluşan kumlu topraklardır
  Kumlu depolar üzerinde bulunan topraklardır Çoğunluğu kum boyutunda olan asitik karakter gösteren volkanik arazilerde oluşmuşlardır

  Doğu Anadolu bölgesindeki volkanik arazilarde bu topraklara rastlanır Bu topraklar kumlu oldukarı için bünyelerinde su barındıramazlar suyu hemen alt tabakaya geçirirler Bu sebepten dolayı toprakta humuslaşma meydana gelemez ve bununda sonucu olarak toprak verimsizdir Bu toprakların kumlu olması yumrulu bitkilerin yetişmesi için elverişlidir+ Yorum Gönder
alüvyonlu toprak özellikleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi