+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Trajedi nedir özellikleri nelerdir

  trajedi nedir özellikleri nelerdir hakkında yazı yazar mısınız 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: trajedi nedir özellikleri nelerdir

  Trajedi (Tragedya): [Özet] Yunanca “tragoidia”dan gelen bir sözcük-tür. Trajedi, tragos (keçi) ve oidie (türkü) sözcüklerinin birleş-mesiyle “keçilerin türküsü” anlamında kullanılır. Günümüzdeki anlamıyla yaşamın acıklı ve hüzünlü yönlerini ortaya koyan manzum tiyatro eserleridir. Konusunu seçkin kimselerin haya-tından, tarihten ya da mitolojiden alır. Kahramanları tanrılar, tanrıçalar ve soylu kişilerdir. Kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözlere yer verilmez. Öldürme, yaralama gibi çirkin olaylar, se-yircinin gözü önünde canlandırılmaz, sahne arkasından seyir-ciye hissettirilir. Oyunda koroya yer verilir. Üç birlik kuralına (yer-zaman-olay birliği) uyulur.
  Kısaca Trajedi Hakkında
  Trajedi: Kişilere korku, heyecan ve acindirma telkinleriyle ders vermek amaci güden en eski tiyatro çeşididir. Nazim halinde yazilmasi ve degişmez kaidelere bagli olmasi sebebiyle öbür tiyatro çeşitlerinden kolayca ayrilir.
  Trajediler genellikle beş perdelik oyunlardir. Eski yunan’da,çok oynanan bu eserler 3 ve ya 6 perdelik de olabilirdi. o zamanki tiyatrolarda dekor bulunmaz,ancak sahnenin bir köşesinde olaylarin sebep ve sonuçlarini anlatan bir koro yer alirdi.
  Kahramanlar; kral, kraliçe, prenses, eski yunan’ın tanrı ve yarı tanrıları gibi en üst tabaka kişilerden seçilmiştir. Orta tabaka ve basit halk adamlarına rastlanmaz. kahramanları arasında geçen olaylar insanların ruhi zayıflıklarını, ihtiraslarını, iradeye bağlı yüce davranışlarla çarpıştırır.
  Trajedilerde; olay,zaman ve çevrede birlik demek olan ”üç birlik kuralı” benimsenmiştir. Trajedilerde iç içe girmiş karışık olaylar bulunmaz. ayrıntıya girmeden tek bir olay gösterilir. Olayın ön ve son tarafları, sebepleri ve sonuçları gerektikçe konunun ağzından halka duyurulur. Buna “olay birliği” denir. Trajedi olayının bir günde (24 saat) olup bitmiş gibi gösterilmesine “zaman birliği”, tek bir şehrin
  Belli bir köşesinde başlayan olayin yine orada bitmesine de “çevre (mekan) birligi” denir.
  Trajedilerde parlak nutukları andıran yüksek ve asil bir üslup kullanılır. Kaba, çirkin ve niteliği düşük sözler bulunmaz. Trajedi şairleri mısralarının derin manalı ve hikmet dolu olmasına önem vermişlerdir.
  Trajedilerde kadere,ahlak,töre ve geleneklere üstün bir değer verilmiştir. Trajedinin maksadının “insani acılarının ifade edilerek seyircilerin ruhunda korku ve merhamet uyandırılması” olduğu kabul edilmektedir.


  Trajedinin Özellikleri
  1. Koro, trajedinin temel öğesidir. Halkı temsil eder, eyleme karışmaz. Kentin yaşlıları ya da kadınlarından oluşur. İnsanlara öğüt verir, yol gösterirler. Konular mitoloji ya da tarihten alınır.
  2. Erdeme ve ahlaka değer verilir.
  3. Kahramanları, sıradan insanlardan değil; doğa üstü varlıklar ( Tanrılar, Tanrıçalar…), yüksek tabakadan kişilerden ( kral, soylular) oluşturu-lur.
  4. Eser, baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer.
  5. Acı veren; vurma, yaralama, öldürme gibi olaylar sahnede seyirciye gösterilmez. Yalnızca bu olayların öyküsü anlatılır.
  6. Sahnede basit ve sıradan bir üslup kullanılmaz.
  7. Kaba saba sözlere yer verilmez. 3 Şiir biçiminde yazıiır
  9. Sahnede üç birlik kuralına ( yer.zaman, olay) uyulur.
  10. Trajedi birbiri ardından süren diyolog ve koro bölümlerinden oluşur,
  11. Korolar Ürik, diyologiar dramatik bölümlerdir.
  12. Koralar şarkı ve danstan oluşur.
  13. Trajedi bir bütün halinde aralıksız oynanır. Korolar, dramatik bölümlerin arasında perde aralarını gösterir.+ Yorum Gönder
trajedi nedir ve özellikleri nelerdir,  trajedi nedir ve özellikleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi