+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Tuz nedir özellikleri nelerdir

  tuz nedir özellikleri nelerdir maddeler halinde yazar mısınız 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: tuz nedir özellikleri nelerdir

  tuz nedir özellikleri nelerdir

  Kimyada, bir asit ile baz arasında gerçekleşen kimyasal tepkime sonucunda suy-la birlikte oluşan maddeye tuz denir. Birbirin-den farklı yüzlerce tuz türü vardır. Ama günlük konuşma dilinde "tuz" denince bilinen sofra tuzu kastedilir; sofra tuzunun kimyasal bileşimi sodyum klorürdür.

  Tuzların Özellikleri

  Tuzların çoğu artı ya da eksi yüklü Atomlardan ya da iyon denen Atom gruplarından oluşur;
  * artı yüklü iyo’nlar (katyonlar) metalden, eksi yüklü iyonlar (anyonlar) ise asitten gelir.
  * Katı haldeki bir tuzun iyonları, belirli bir yerleşim düzeni içinde bir araya gelerek bir kristal oluştururlar.
  * Kristalin biçimi Tuzdan Tuza değişir; örneğin; sodyum klorür kristalleri her zaman küp biçimindedir.
  * Tuzların çoğunun kristali Izidratlı halde dir , yani kristal yapısına belirli oranda su bağlanmıştır.
  * Bu kristalleşme suyu tuzun ısıtılması yoluyla ayrılabilir ve böylece susuz bir yapı elde edilir.
  * Çok bilinen bir örnek, su katıldığı zaman mavi bir çözelti oluşturan beyaz, susuz Bakır sülfat tozudur.
  * Bu mavi çözelti buharlaştınldığında hidratlı mavi bakır sülfat kristalleri elde edilebilir,
  * Tuzların çoğu suda ,çözünerek (eriyerek) bir çözelti oluşturur.
  * Ama bazı tuzlar suda çözünemez; iki çözelti arasındaki bir tepkime sonucu oluşan bu tür bir tuz dibe çökerek ayrılır ve bir çökeıli (katı madde) oluşturur,
  * Tuzlar iyonlardan oluştuğundan, suda çözündük!eri zaman Elektriği iletebilirler; bu tür bir çözeltiye etektrazit denir.
  * Birçok kayaçta tuz bulunur; bu kayaçlardan bazıları, örneğin kireçtaşı, büyük ölçüde kalsiyum Karbonat tuzundan oluşmuştur.
  * Havadaki karbon dioksidin çok az,miktarı suda çözünerek seyreltik bir asit oluşturur;
  * bu asit de kayaç tuzlarının birçoğunu çözer.
  * Bu nedenle ırmaklar, göller, özellikle de denizler ve Okyanuslar büyük miktarlarda çözünmüş tuz içerirler ve en geniş doğal tuz çökelleri kurumuş su yataklarında bulunur.
  * Eğer doğada tuzlar olmasaydı, bazı Bitkiler ve hayvanlar da olmazdı.
  * Ayrıca tuzun evlerde, tıpta ve sanayide önemli kullanım alanları vardır, 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: tuz nedir özellikleri nelerdir

  Evet tuz kullanımını en aza indirmek gerekir.+ Yorum Gönder
tuz nedir özellikleri nelerdir,  tuzun özellikleri,  tuzların özellikleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi