+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Rna nedir özellikleri nelerdir

  rna nedir özellikleri nelerdir geniş olarak bilgi istiyorum 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: rna nedir özellikleri nelerdir

  RNA
  Eukoryatik hücrelerde nukleus mitekondri kloroplast ribozom sitoplazmada bulunur. Prokaryotik hücrelerde ise ribozom ve sitoplazmada bulunur.. Yapıtaşları Adenin Guanin Urasil ve Sitozin’ dir.
  Hücrelerde yapı ve özellik bakımından 3 tip RNA vardır
  1-m-RNA ‘nın Özellikleri

  DNA üzerinde sentezlenir. Sentezine kalıp ödevi sadece tek zincir yapar diğeri tamamlayıcıdır.
  Tek zincirdir. Düz zincir halindedir.
  Anlamlı üçlü nucleotid dizisine kodon denir.
  Yapısındaki kodon sayısı en az sentezlenecek proteindeki aminoasit sayısı kadardır.
  NOT : Alyuvarlarda DNA olmadığından yönetici molekül rolünü sentezlenmiş RNA’ lar yürütür. Ayrıca bazı yönetici molekül ve kalıtsal bilgileri taşıyıcı molekül RNA’ dır.
  NOT : m-RNA’ nın okunması evrenseldir. Hayvansal protein sentezinde görev alan bir m-RNA bitki hücresine konursa yine hayvansal protein sentezler.

  m-RNA belirli bir protein sentezi için özelleşmiştir.
  m-RNA aynı tip proteinin sentezinde defalarca kullanılır. İhtiyaç bitince nucleotidlerde yıkılır.
  RNA çeşitleri içinde oran olarak en az olanıdır. %5
  Yapı özellikleri evrenseldir. Okunması da evrenseldir. (Transkripsiyon ve Translasyon)
  Nucleotid dizilimi genin tersi tamamlayıcı dizinin aynısıdır. (Timin yerine Urasil bulunur.)
  Sentezlenen m-RNA da gen bölgesinin ½ kadar nucleotit bulunur.
  Okunması AUG veya GUG ile başlar UAA UAG UGA kodon ları ile sonlanır .
  Bazı virüslerde kalıtsal bilginin saklanması ve yeni nesillere taşınmasını sağlar .
  Hücrelerde o an için var olan m-RNA çeşit sayısı
  Hücre Karakteri
  Aktif Gen Sayısı
  Sentezlenecek Protein Çeşit Sayısı na bağlıdır.
  Bir türün farklı hücrelerinde var olan m-RNA çeşit sayısı farklıdır.
  Kalıtsal bilgi (Sentezlenecek proteindeki a .a . sayısı çeşidi yeri sıralanışı) m-RNA’ da ki nucleotit dizilişine göre belirlenir.
  Kalıtsal bilginin hücrede kullanılması m-RNA aracılığıyla gerçekleşir.DNA ‘nın anlamlı nucleotit dizisi (Gen) den aldığı şifreye uygun olarak protein sentezine kalıplık eder.
  Yapısında zayıf H bağları bulunmaz.
  2-r-RAN’ nın Özellikleri

  Ribozom ların yapısında bulunur.
  Nucleusta sentezlenir.
  Sitoplazmada toplam RNA nın %80 ‘i kadardır.
  Her çeşit proteinin sentezinde rol oynarlar.
  Defalarca kullanılırlar.
  Yapısında zayıf hidrojen bağları vardır.
  Protein sentez bilgisinin adım adım okunmasında rol oynarlar.
  m-RNA ve t-RNA nın ribozom lara bağlanmasını sağlar.
  3-t-RNA’ nın Özellikleri

  En küçük (en az nucleotit içeren) RNA dır.
  Çözünür RNA dır.
  Belirli bir amino aside özelleşmiştir.
  Protein çeşidine özelleşme göstermez.
  Değişik protein sentezinde defalarca kullanılır.
  Amino aside özelleşme anti kodonla bağlantılıdır.
  Hücrede en az 20 çeşit t-RNA vardır. En çok 61 olması beklenir.
  Toplam RNA’ nın % 15’ ini oluşturur.
  Toplam 70 nucleotitden oluşmuştur.
  Yapısında zayıf H bağları bulunur.
  RNA’ nın DNA ya Benzer Özellikleri

  DNA üzerinde sentezlenmesi.
  Organik baz olarak Adenin Guanin Sitozin in bulunması.
  Fosfodiester bağlarına sahip oluşu.
  m-RNA hariç zayıf hidrojen bağları bulunuşu.
  İnterfazda sentezlenmesi.
  Kalıtsal özelliklerinin oluşması ve yaşamsal olayların gerçekleştirilmesi.
  Nukleus kloroplast ve mitekondri de bulunuşu.+ Yorum Gönder
rna özellikleri,  rna nın özellikleri,  rna nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi