+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  İçinde göz kelimesi geçen deyimler

  içinde göz kelimesi geçen deyimler nelerdir 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: içinde göz kelimesi geçen deyimler

  içinde göz kelimesi geçen deyimler ve anlamları

  •Göz açamamak: Yoğun ve sıkı işleri yüzünden başka bir işle ilgilenmeye vakit ve fırsat bulamamak.
  •Göz açıp kapayıncaya kadar: (deyiminin anlamı) Pek kısa bir zamanda.
  •Göz açtırmamak: (Başka bir iş yapmasına) Vakit ve fırsat vermemek.
  •Göz alabildiğine: Gözün görebileceği en uzak yerlere kadar.
  •Göz alıcı: Güzelliği hemen dikkati çeken, alımlı.
  •Göz almak: Göz kamaştırmak.
  •Göz aşinalığı: Karşılaşılan bir kimseyi önceden kısa bir süre görmüş olmaktan doğan tanıma.
  •Göz atmak: Kısaca bakıvermek.
  •Göz aydına gitmek: Sevinçli durumdaki bir kimseye "gözün aydın" deme gitmek.
  •Göz banyosu: Güzel kimseler hoşlanarak bakmak, etkisinde kalınan güzellikten, seyrederek zevk almak.
  •Göz boyamak: Nitelikçe kötü bir şeyi, iyi gibi göstermek, böylece karşısındakini aldatmak; bir şey, olduğundan farklı görünmek.
  •Göz (nazar) değmek: Uğursuzluğuna, kötülüğü dokunacağına inanılan birinin kıskançlık yada hayranlıkla bakması sonucu kötü bir duruma düşmek.
  •Göz dikmek: Bir şeyi ele geçirmek isteğine kapılmak.
  •Göz doldurmak: Görünüşüyle umulduğundan çok etkilemek.
  •Göz doyurmak: (Bir şey) Görünüşüyle etkili olmak, seyredenlere zevk vermek.
  •Göz etmek: Başkalarının gizlediği isteklerini birine göz kırparak yada gözlerini oynatarak anlatmak.
  •Göz gezdirmek: 1.Yazılmış bir şeyi kendini vermeden okumak.
  2.Birçok şeye dikkatsiz bakıp geçmek.

  •Göz göre (göz göre göre): 1.Herkesin gözü önünde.
  2.Apaçık, utanmadan, çekinmeden.

  •Göz göz: Üzerinde birçok göz (delik) bulunan.
  •Göz göze gelmek: Bakışları karşılaşmak.
  •Göz gözü görmemek: Sis, duman, toz gibi engellerden ortalık görülememek.
  •Göz hakkı: Görülüp de imrenilebilecek ufak tefek şeylerden, görenlere verilen pay.
  •Göz hapsine almak: Bakışlarını üzerinden ayırmamak, hiçbir davranışını gözden kaçırmamak.
  •Göz kamaştırmak: 1.(Kuvvetli ışık yada parlaklık) Kısa bir zaman için görüşü bulandırmak.
  2.Hayran etmek, görenleri hayran bırakmak.

  •Göz kararı: Ölçü yada tartıyla kullanılan şeylerde göz oranlaması.
  •Göz kesilmek: Bütün dikkatiyle bakmak.
  •Göz kırpmadan: Acımadan, merhamet etmeden, hiç çekinmeden, duraksamadan.
  •Göz kırpmak: Birine amacını işaretle anlatmak için bir gözünü bir an için kapayıp açmak.
  •Göz koymak: Bir şeyi ele geçirme isteği gütmek.
  •Göz kulak olmak: Bir şeyin korunmasında dikkatli olmak.
  •Göz kuyruğuyla bakmak: → Göz ucuyla bakmak.
  •Göz nuru: 1.Görme yeteneği.
  2.Göz emeği.

  •Göz nuru dökmek: İnce, değerli bir şey oluşturmak için göz emeği harcamak.
  •Göz önüne getirmek: Tasarımlamak, hesaplamak.
  •Göz süzmek: Göz kapaklarını birbirine yaklaştırarak, baygın baygın bakmak.
  •Göz ucuyla bakmak: Başını çevirmeden, gözlerini yana çevirerek bakmak.
  •Göz yıldırmak: Güç yitirecek etki yapmak, moral bozmak.
  •Göz yummak: Kusurları görmezliğe gelmek.
  •Göz yummamak: 1.Kusurları görmemezliğe gelmemek!
  2.Hiç uyumamak.

  •Gözden çıkarmak: Yokluğuna katlanmak, elden gitmesine razı olmak.
  •Gözden düşmek: Daha önce kendisine değer vermiş kimselerin sevgi ve güvenini yitirmek.
  •Gözden geçirmek: Bir şeyin ne olduğunu, nasıl olduğunu anlamak için her yanına bakmak, incelemek, muayene etmek, denetlemek.
  •Gözden kaçmak: Nasılsa görülmemiş farkına varılmamış olmak.
  •Gözden kaybolmak: Ortadan çekilmek yada görülmez olmak.
  •Gözden sürmeyi çekmek (çalmak): Çalamayacağı bir şey bulunmayacak denli becerikli hırsız olmak, kimseye sezdirmeyerek, çok becerikli biçimde hırsızlık yapmak.
  •Gözden uzaklaşmak: Ayrılıp başka yere gitmek, görülmez olmak.
  •Göze almak: Gelebilecek her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabul etmek.
  •Göze batmak: 1.Bakanları tedirgin edecek gibi aykırı, uygunsuz yada yakışıksız görünmek.
  2.Çekememezliğe yol açmak. 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: içinde göz kelimesi geçen deyimler

  çok güzel valla 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: İçinde göz kelimesi geçen deyimler

  çok teşekkür

+ Yorum Gönder
içinde göz kelimesi geçen deyimler,  içinde göz geçen deyimler 99,  icinde goz gecen deyimler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi