+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu ve olumsuz yanları

  Yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu ve olumsuz yanları hakkında eğitici bir yazı yazar mısınız ? 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu ve olumsuz yanları

  yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu ve olumsuz yanları


  Yenilenebilen Enerji Kaynaklarının çevresel etkisi

  Bugün tüm dünyanın enerji tüketiminde büyük ölçüde bağımlı olduğu enerji kaynakları yenilenemez nitelikte olan fosil kaynaklardır Bu fosil kaynakların çevreye verdikleri zararlarda özellikle şehirlerdeki hava kirliliği olmak üzere tüm doğal ortam üzerinde kendini hissettirmekte ve bu olumsuzlukların en aza indirilebilmesi içinde çareler aramaktadır Ancak henüz yoğun şekilde kullanımı olmayan ve çevre üzerindeki etkileri yeterince değerlendirilmemiş olan yenilenebilen enerji kaynaklarının çevresel etkileri üzerinde ayrı ayrı durulmaktadır

  Rüzgar Enerjisi
  Rüzgar tribünleri görünüm olarak 20 km lik bir alanda negatif etki yapmaktadır Kuşların takip ettiği göç yolları güzergahında çıkardıkları ses ile bu görüş yollarını değiştirmesi sebep olurlar Diğer enerji kaynaklarına göre rüzgar enerjisi çevreye çok zarar vermediği için vatandaşlar tarafından çevreye verdikleri görüntü bozukluğu gibi şeyleri görmezlikten gelirler Fanatik çevreciler yine de buna karşı tepkilidirler (hoş görülü yaklaşmazlar)
  Rüzgar enerjisi üretimi için geniş bir arazi devreye sokulmaktadır 1000 NWp’lik bir enerji üretimi için 100 km2 lik bir alanın kullanılması gerekir Ve burada işgal edilen yüzey % 01’dir Diğer kalan arazilerde zirai açıdan kullanılabilir Buradaki en önemli dezavantaj gürültü rahatsızlığıdır Bu jenaratörlerin 200-300 m kadar ötesine kadar gürültü rahatsızlığı söz konusudur Bunlar estetik açıdan çok arzu edilmeyen tesislerdir
  Rüzgar Enerjisi, atmosfer ve suları kirletmemekte, çevreye zararlı olabilecek herhangi bir toksit madde vermemekte birlikte, rüzgar türbinlerinin çıkardığı ses, gürültü rahatsızlığına neden olmakta ve arazi kullanımı açısından da bazı olumsuzlukları beraberinde getirmektedir Özellikle ormanlık alanlarda rüzgar türbinlerinin inşası için ağaç kesilmekte, yeşil alanlara zararlar verilmektedir Yine bu türbinlerin inşası için yollar yapılmakta ve bu yolların yapımı sırasında, ormandaki ağaçlar kesilmekte, bu yollarla orman ve çevre önemli ölçüde zarar görmektedir Rüzgar türbinleri yerleşim alanlarına yakın inşa edilmişse bu alanlarda yol açtığı gürültü rahatsızlığı nedeniyle taşınmazların değerini büyük ölçüde azaltmaktadır

  Rüzgar türbinlerinin diğer bir çevresel olumsuzluğu da kartal ve doğan türü kuşların, bunlara çarparak ölmesidir Bu konuda türbini üreten firmalar bir takım önlemler almak için araştırmalarını yoğunlaştırmaktadır

  Güneş Enerjisi
  Güneş enerjisinde 1000 MWp lik bir enerji için 7-8 km2 güneş panellerine ihtiyaç vardır Bu tür paneller genellikle binaların çatı ve duvarlarına yerleştirilir
  Güneş enerjisi üreten sistemler, hava kirliliğine yol açmamakta, sağlığımız üzerinde de her hangi bir olumsuzluk ortaya koymamaktadır Bilindiği gibi, güneş enerjisinin verimi, teknolojisine ve iklim şartlarına bağlı olarak değişmektedir Güneş enerjisi ile ısınan suyun özelliğinde de sağlığımızı olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir değişiklik söz konusu değildir

  Güneş enerjisi için üretilen malzemelerin bazıları, bunların üretiminde çalışan işçiler ve bunlara dokunan kimseler üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır Özellikle foto voltaik pillerde kullanılan kadmiyum ve arsenik, söz konusu zararlı maddeler arasındadır Yine bazı sistemlerde kullanılan silikon maddesi solunum yolları ile alındığında, burada çalışan işçiler üzerinde kanserojen etki de bulunmaktadır Diğer taraftan, bu foto voltaik pillerden sızan ve çevreye yayılan gazlar yangın olaylarında itfaiyeciler üzerinde de telafisi mümkün olmayan zararlar meydana getirmektedir

  Güneş enerjisi üretimi için büyük ölçekte arazi kullanımı gerekmektedir 20-60 mega wattlık bir enerji üretimi için, en azından, bir kilometrekarelik alana ihtiyaç vardır Bu durum sadece güneş enerjisi üretimi için değil, termik santralarda da en az o kadarlık bir alana ihtiyaç duyulmaktadır Nüfusun yoğun olduğu, arazinin kıymetli olduğu yörelerde, bu durum önemli bir olumsuzluktur Diğer taraftan, güneş enerjisinde su kullanılmadığı için suyun olmadığı veya kıymetli olduğu yörelerde, özellikle çöllerde önemli bir avantajsızlıktır

  Jeotermal Enerji
  Jeotermal enerji bilindiği gibi yerin içinden elde edilen bir enerjidir Meteorik suların yerin içinde dolaşım yaparken, sıcak magma tarafından ısıtılması ve konveksiyon akımları ile yeryüzüne yükselmesi sonucu ortaya çıkan, sıcak akışkanlar, yenilebilen enerji kaynaklarını oluşturmaktadır Bu konuda sıcak kaya sistemleri de son zamanlarda da etkisini büyütümüştür.


  Yenilenebilir ve Yenilenemez enerji kaynaklarının Olumsuzluklarının yanı sıra olumlu yanları ise insanların ihtiyaçlarını karşılamasında ve gelişmesiin sağlıklı olarak sürdürülmesinde gerekli olan enerji özellikle sanayi ,konut ve ulaştırma gibi sektörlerde kulanılmaktadır. 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu ve olumsuz yanları

  Yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajları


  Yenilenebilir enerji neden önemlidir?

  Yenilenebilir enerjiler sağladığı faydalar yüzünden önemlidir. Esas faydaları şunlardır:

  Çevresel Faydaları

  Yenilenebilir enerji teknolojileri çevreyi fosil enerji teknolojilerinden daha az etkiler. Çünkü kirleticisi yoktur. Kaynağının bitmesi söz konusu değildir. Her zaman da var olacaktır. Sera etkisi ve küresel ısınma konuları sebebiyle önem verilmesi gerekmektedir.
  Torunlarımızın da kullanacağı bir enerjidir.
  Diğer enerji kaynakları sonlu ve sınırlı iken yenilenebilir enerjiler hiç tükenmezler.

  İş ve Ekonomi

  Yenilenebilir enerji yatırımlarının çoğu yüksek maliyetli enerji dış alımları yerine tesislerin kurulması için malzeme ve insan gücüne yapılır. Yenilenebilir enerji için yapılan yatırımlar yapıldığı yörede kalır iş ve lokal ekonomiler için enerji kaynağı olur.
  Yenilenebilir enerji teknolojileri zaman içinde oldukça gelişmiştir enerji üreten çoğu ülke yenilenebilir enerji ve teknolojilerini satarak ticari açıklarını kapatmaktadırlar.


  Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Dezavantajları

  Dünyada büyük ölçüde yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanılıyor olması çevre sorunlarını önemli ölçüde artırmıştır. Bu nedenle çevresel etkileri az olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliş her bakımdan avantajlı olmaktadır.

  Gelecek 100 yıl içinde yenilenemez enerji kaynakları olan kömür petrol ve doğalgazın tükeneceği öngörülmektedir. 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu ve olumsuz yanları

  çookk işime yaradı çok teşkr ederim

+ Yorum Gönder
yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu ve olumsuz yönleri,  yenilenebilir enerji kaynakları olumlu ve olumsuz yönleri,  yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu yönleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi