+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Şeker üretiminin ülke ekonomisine katkıları

  şeker üretiminin ülke ekonomisine katkıları 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: şeker üretiminin ülke ekonomisine katkıları

  Şeker üretiminin ülke ekonomisine katkıları

  Şeker pancarı tarımı, Gayri Safi Milli Hasılaya, buğdaya göre 6, ayçiçeğine göre ise 3.5 kat daha fazla katkı sağlamaktadır.

  Münavebe sistemi ile yapılan şeker pancarı tarımı, iyi bakımlı bir tarla bıraktığından kendisinden sonra yetiştirilecek ürünlerde verim artışı sağlamaktadır. Nitekim bu verim artışı buğdayda %20’ye kadar yükselebilmektedir.

  Pancar, posa, gübre, melas, kömür, kireçtaşı, vs. nakliyeleri nedeniyle ulaşım sektöründe önemli bir iş hacmi yaratmaktadır.

  Suni gübre, sulama tesisleri ve malzemeleri, traktör, pulluk, kültivatör, kazayağı, mibzer, kombikrümler, motopomp, çapa ve söküm makinaları, mücadele aletleri gibi tarım alet ve makinaları ile tarımsal mücadele ilaçları üreten sanayilerin Ülkemizde kurulmalarını ve gelişmelerini sağlamıştır.

  Ekim sisteminin münavebeye dayalı olması, monokültür zirai yapının polikültür zirai yapıya dönüşmesini sağlamıştır. Pancar ekiminin ileri bir teknolojiyi gerektirmesi, üreticilerimizin tarımsal bilgi ve görgü düzeylerini yükseltmiştir.

  Ülkemiz tarımında gerçek anlamda ilk kooperatifleşme, pancar tarımı sayesinde gerçekleşmiş ve gelişmiştir. Bu sayede üreticilerin örgütlenmesinin temeli atılmıştır.

  Şeker pancarı tarımı, ekim yapılan alana eşdeğer bir ormana kıyasla 3 kat daha fazla oksijen sağladığından, insanlar için önemli bir oksijen kaynağı olmaktadır.

  Şeker pancarından elde edilen melas, bazı kimya sanayii kolları ile özellikle alkol ve maya üretiminde kullanılmaktadır.

  Ülkemizde yaklaşık 450 bin çiftçi ailesi geçimini pancar tarımından karşılamaktadır. Şeker pancarı tarımında, tarla hazırlığından pancarın teslimine kadar geçen sürede bölgelere göre değişmekle birlikte dekarda 7- 10 kişi çalışmaktadır. Ortalama 3.5 milyon dekar pancar ekimi yapıldığı dikkate alındığında, 67.000 – 96.000 kişiye bir yıl boyunca istihdam sağlanmaktadır. Pancar tarımı, alternatif ürünlerden buğdaya kıyasla 13, mısıra göre 8 ve ayçiçeğine kıyasla 5 kat daha fazla istihdam yaratmaktadır.

  Pancar tarımı, yarattığı büyük tarımsal istihdam düzeyi ile nüfusun kırsal kesimde tutulmasına, iç göçün yavaşlatılmasına ve bölgesel kalkınmışlık farklarının azaltılmasına en büyük katkıyı sağlayan ürünlerin başında gelmektedir.

  Şeker pancarının yan ürünü olan yaş pancar posası ve melas ile pancarın baş ve yaprak kısmı, hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Bu yan ürünlerin kolay temin edilebilir ve ucuz olması, kırsal kesimde hayvancılığın gelişmesine ve yaygınlaşmasına yardımcı olmakta ve bu kesime ek gelir kaynağı yaratmaktadır. Pancar üreticisine teslim ettiği net pancarın % 25’ine kadar bedelsiz olarak yaş pancar posası verilmektedir. 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: şeker üretiminin ülke ekonomisine katkıları

  Allah razı olsun bu bilgiler çok işime yaradı 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: şeker üretiminin ülke ekonomisine katkıları

  çok işime yaradı çok saolun

+ Yorum Gönder
şeker üretiminin ülke ekonomisine katkıları,  şekerin ülke ekonomisine katkısı,  şeker pancarının ülke ekonomisine katkısı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi