+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gezgin
  Özel Üye

  Cevap: bir milletin bağımsız olması ne demektir

  Milletlerin bağımsızlığı ancak yaşadıkları devletin bağımsız olması ile alakalıdır.Zaten devleti olmayan milletler hiç bir şekilde bağımsız olamazlar.Bağımsızlık demek kimseye muhtaç olmamak ve kendi kararlarını kendileri almak demektir.Cumhuriyet ve demokrasi milletlerin bağımsızlıklarını simgelemektedir.Kendi hür iradeleri ile aldıkları karar ve bu kararların uygulanması demektir.Bağımsızlık simgeleri arasında bayrak ve devlet olmalıdır.Şayet bu ikisinden biri eksik ise bağımsızlık da eksik olmuş olur. 3. 3
  Yoncalar
  Bayan Üye

  Cevap: bir milletin bağımsız olması ne demektir

  Milletin Bağımsızlığı Ne Demektir

  Bağımsızlık Nedir : Bağımsızlık, bir milletin veya bir devletin, kendi vatandaşları veya nüfusu tarafından özgürce yönetilebilmesidir. Yani egemenlik haklarının başkasının elinde olmamasıdır.

  Bağımsızlık (Tanım 1) : Bağımsızlık bir devletin iç ve dış işlerinde bağımsız olarak, istediği gibi hareket edebilmesi. En genel anlamda bağımsızlık; belirli bir ülke üzerinde ve hükumet ile temsil olunan üstün ve merkezi bir otoritenin hükmü ve gözcülüğü altında, hukuki ve otonom bir düzene bağlı olarak yaşayan insanlardan meydana gelen siyasi bir birliğin, yani devletin en belirgin vasfıdır.

  Bağımsızlık (Tanım 2) : Bir devletin, iç ve dış işlerine başka devletleri karıştırmayacak durumda olması. Bağımsız devletler, toprak bütünlüğüne sahip, kendi kendini serbestçe idare eden, başka devletler karşısında eşit hakları ve yetkileri bulunan devletlerdir. Tam bir bağımsızlık için o devletin iç ve dış işlerinde tam egemen olması gerektir. Buna karşılık dış işlerinde egemen olmayan, iç işlerinde egemen olan ayrı bağımsız devletler de vardır. Bu bakımdan bağımsızlık hali, bir devlet için, egemenlik kavramı ile eşdeğerli bir anlam taşır.

  Bağımsızlık (Tanım 3) : Alm. Unabhüngigkeit (f), Fr. Independance, İng. Independence. Bir devletin iç ve dış işlerinde müstakil olarak, istediği gibi hareket edebilmesi. En genel anlamda bağımsızlık muayyen bir ülke üzerinde ve hükumet ile temsil olunan üstün ve merkezi bir otoritenin hükmü ve gözcülüğü altında, hukuki ve otonom bir nizama bağlı olarak yaşayan insanlardan meydana gelen siyasi bir birliğin, yani devletin mümeyyiz vasfıdır. Aynı manaya gelmek üzere bağımsızlık, bir devletin,devletler hukuku kaidelerine bağlı kalmak şartıyla, bir başka devletin veya üstün bir otoritenin kendi iç veya dış meselelerine müdahalesi olmadan, kendi organlarının serbest takdiri ile icraatını düzenleyip yürütebilmesi ve bu çerçeve içindeki irade serbestisidir.

  Bağımsızlık kavramının mahiyeti ile ilgili olarak değişik fikirler ileri sürülmüştür. Bu fikirlerin hemen hepsi bağımsızlığıekonomik, hukuki ve siyasi unsurlara değişik ölçüde ağırlık vererek açıklamışlardır. Meseleye tarihi gelişim açısından bakıldığında bu üç belirleyici vasfın ekonomik, hukuki ve siyasi bazan tek tek, bazan da birbiriyle çeşitli ölçülerde teşkil ettikleri kombinasyonlar halinde bağımsızlık kavramını belirledikleri görülür. Bir başka deyişle, bağımsızlık kavramının temel belirleyicisi tarihin farklı kesitlerinde ortaya çıkan güçler dengesinin ortaya koyduğu siyasi ve ekonomiktablo olmuştur.

  Bağımsızlığın kazanılması ile bağımsızlığın, tanınması kavramlarını da birbirinden ayırmak icab eder. Bağımsızlığın kazanılması için onun mutlaka tanınmasına ihtiyaç yoktur. Siyasi bir camianın bağımsızlığının tanınması demek, bu toplumun devletler hukukunun gerektirdiği devletlik şartlarının yerine getirdiğinin bildirilmesi demektir. 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: bir milletin bağımsız olması ne demektir

  haklısın çok işime yaradı teşekkürler

+ Yorum Gönder
bir milletin bağımsız olması ne demektir,  bir milletin bağımsız olması nedir,  bir milletin egemen olması ne demektir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi