+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Günümüzdeki Vakıf Ve Osmanlı Devletindeki Vakıf

  günümüzdeki vakıf ve osmanlı devletindeki vakıf 2. 2
  Aytu
  Bayan Üye

  Cevap: günümüzdeki vakıf ve osmanlı devletindeki vakıf

  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE VAKIF

  Vakıf kültürünün temeli

  İslam’da mülkün hakiki sahibi Allah (celle celaluhu), insanlar ise sadece birer emanetçidirler. Belli bir süre imtihan edilmek için dünyaya gönderilen insan, bütün davranışlarından sorumludur.

  Malımızı nasıl kazandığımız ve nerede harcadığımız elbette sorgulanacaktır. Helal yollardan kazanılmayan ve yerinde kullanılmayan para, kişinin başına dert olabilmektedir.

  Ayrıca, mal varlığımızı insanların hayrına kullanmak, manevi mertebemizi yükseltir. İnsanların en hayırlıları, insanlara faydalı olanlardır. Bu anlayış, vakıf kültürünün doğmasına zemin hazırlamıştır. Geçmişte insanlarımız, vakıflar kurarak hayırda yarışmışlardır.

  Vakıflar, özde dayanışma ve yardımlaşma temeline dayanır. İslam kültürünün ve medeniyetinin geçmişten bugüne aktarılmasında, vakıfların ifa ettiği görev çok büyüktür. Selçukludan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan günümüze kadar, vakıflar çok mühim işlere imza atmışlardır.

  Şahısların yapamadığı işleri vakıflar gerçekleştirmiştir. Onun içindir ki vakıflar kültür ve medeniyet tarihimiz içerisinde çok ciddi roller oynamıştır.

  Osmanlı’nın vakıf anlayışı

  Osmanlı devleti, çok zengin bir vakıf medeniyeti kurmuştur. Bu kurumların uzun ömürlü olması için onlara kalıcı gelir kaynakları sağlanmıştır. Vakıflar, devletin tekelinde olmaktan kurtarılmış, bu hizmetlerin manevî boyutu hakkıyla anlatılarak, şahısların vakıflara sahip çıkması sağlanmıştır. Durumu iyi olanlar vakıflara maddî yardımlarda bulunmuşlardır. Durumu iyi olmayanlar ise bizzat hizmet ederek, bu hayır yarışına destek olmuşlardır.

  Vakıflar, sadece yardım amaçlı kurulmuş teşkilatlar değildir. Selçuklulardan günümüze kadar, akla gelebilecek hemen her alanda bir vakıf kurulmuştur. Hangi alanda bir eksiklik ve boşluk görülmüşse onunla ilgili bir vakıf teşkilatı oluşturulmuştur. İnsanların dışında, hayvanları ve çevreyi koruma amaçlı, çok sayıda vakfın varlığından bahsedilmektedir.

  Bizler hasta ve garip leyleklerin bakım ve tedavisi için bile vakıf kuran bir milletin evlatlarıyız. Bu millet, bayram günlerinde top atılarak halkın sevindirilmesini düşünmüş, alışveriş edenlerin aldatılmasını önlemeyi kendine vazife saymıştır.

  Yoksul genç kızlara çeyiz verilmesi, bunların düğünlerinin yapılması bile hesaba katılmıştır. Cezaevlerindeki mahkûmların ihtiyaçlarının karşılanması, ziraatın geliştirilmesi, borç yüzünden hapse girenlerin borçlarının ödenmesi bir mesele olarak görülmüş, ilgili vakıflar kurularak, gerekli önlemler alınmıştır.

  Hatta neredeyse her mahallede bir vakıf kurarak, halkın ihtiyaçları karşılanmıştır. Çocukların açık havada gezdirilmesi, Van gölünde gemi işletilmesi, kimsesiz fakirlerin cenazelerinin kaldırılması, mektep çocuklarına yardım edilmesi gibi alanlarda da vakıf kuran Osmanlı, bu hayır müesseseleri sayesinde uzun ömürlü olmuştur. Böylece halk, devletine güvenmiş, sevgi beslemiştir.

  Günümüzde vakıflar

  Bugün vakıf medeniyeti, o görkemli günlerinden çok uzaktır. Onun içindir ki aradığımız huzuru bulamıyoruz. Zira insana huzur veren şey, başkalarına faydalı olmak ve onların hayır duasını kazanmaktır.

  Zamanımızda kurulan derneklerin ve vakıfların önemli bir kısmı, tabela vakfı olmaktan öteye gidemiyor. Çünkü bir kısmının teşkilat yapısı çok zayıftır; bir kısmı kişilerin tekelindedir ve zaman içerisinde adeta birer ticari kurum haline gelen vakıflar, asıl gayesinden çok uzaklaşmıştır.

  Eğer o eski vakıf medeniyeti bugün de varlığını sürdürebilseydi, aç ve mağdur insan ve hayvan kalmazdı. Günümüzde satıcılar müşterilerini aldatıyorsa; fakirlerin boynu bayramlarda bükülüyorsa; evlenme çağına gelmiş kızlarımız ve erkeklerimiz evlenemiyorsa; insanlar borç yüzünden hapse veya mezara giriyorsa; garibanlar hastanelerde rehin kalıyorsa; bazıları çöplerden rızkını arıyorsa; kimsesiz ölüler ortada kalıyorsa; işkence sıradanlaşmışsa çevre tahrip ediliyorsa; büyüğe saygı, küçüğe sevgi kalmamışsa; bencillik hayatı kasıp kavuruyorsa bunlarla ilgili vakıfların olmayışı yüzündendir.

  Geçmişte vakıflar, halka hizmet ederek, devlete büyük destek sağlıyorlardı. Emin olabiliriz ki vakıflar ihya edilirse pek çok sosyal mesele, kendiliğinden çözülecektir. Halk devlet dayanışması, güzellikleri beraberinde getirecektir. Huzur ancak böyle sağlanır.
 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: Günümüzdeki vakıf ve osmanlı devletindeki vakıf

  Ödevim için lütfen yardım edin+ Yorum Gönder
günümüzdeki vakıfların isimleri ve kısa bilgi,  vakıf medeniyeti konusuyla ilgili soru ve cevaplar,  gecmisten gunumuze vakiflar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi