+ Yorum Gönder
1. Sayfa 124 ... Sonuncu
 1. 1
  Ziyaretçi

  Arif Nihat Asyanın Şiirlerinde Genel Olarak İşlediği Konular

  cevaplaya bilirmisiniz çok acil arif nihat asya'nın şiirlerinde genel olarak işlediği konular nelerdir 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: arif nihat asyanın şiirlerinden genel olarak işlediği konular

  arkadaşlar. en çok özlem,vatan ve bayrak sevgisi,hasret gibi şeyleri işliyor... 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: arif nihat asyanın şiirlerinden genel olarak işlediği konular

  anne,hayat konuları vardır:) 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: arif nihat asyanın şiirlerinden genel olarak işlediği konular

  arkadaşlar en çok özlem,vatan ve bayrak sevgisi,hasret gibi şeyleri işliyor türke çalışma kitabı sayfa 115 anne şiiri 3.etkinlik..

 5. 5
  Ziyaretçi
  bence daha çok ağır basan konu vatan sevgisi özellikle bayrak sevgisi

 6. 6
  Ziyaretçi
  BaYrAk SeVgİsİ dİr UnUtMaYaLıM :D

 7. 7
  imported_OMERİ
  Yeni Üye
  Arif Nihat Asya Şiirlerinde Tema
  Arif Nihat Asyanın Şiirlerindeki Konular


  Arif Nihat Arif Nihat, Türk tarihinin en hareketli en sıkıntılı, yüzyılı aşan bir zamandır devam edegelen “değişme-başkalaşma” çabalarından dolayı en karmaşık ve tabiî, en kritik bir devresinde doğmuş, bu devrenin kendine has şartları içinde yetişmiştir. İmparatorluğun yıkılış acılarına da, Cumhuriyetimizin kuruluş sancılarına da hayatının ilk yirmi-yirmi beş yılı içinde şahit olmuş; bu şahitliğin derin tesirlerine de mâruz kalmıştır. Şair, özellikle vatana dair şiirlerinde “idealizmi” ve “milli duygu”yu terennüm etmiştir. Aynı zamanda şairin milliyetçiliğinde, Türk bayrağını her yere dikmek isteyen cihangirlik ideali vardır. Şair, “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor” kitabındaki şiirlerinde; Türk tarihini, kahramanlık duygusunu, cihangirlik fikrini ön plâna çıkarır.

  Edebiyat tarihçileri onu Türkçü-milliyetçi bir kategori içinde anarlar. Biyografisi incelendiğinde bu tespitin doğru olduğu görülür. O, şiire ilk başladığı yıllarda devrin bu eğilimine uyarak Turancılık havası taşıyan şiirler yazdı. Fakat bu noktada kalmadı. Kendisini sürekli yenileyip geliştirerek bakışının ve şiirinin imkânlarını da sürekli genişletti. Daha realist bir milliyetçilik anlayışına ulaştı. Türkçü-Turancı bir çizgiden Anadolucu, muhafazakâr ve dindar bir çizgiye geldi. Yeni şiirleri de bu anlayışa göre oluştu. Bayrak şairi oldu. Din şairi oldu. Osmanlı medeniyeti tıpkı Yahya Kemal'de olduğu gibi onun da şiirine girdi. Din kavramı yine Mehmet Âkif de olduğu gibi ele aldığı asıl meselelerden başlıcası oldu. Hele Mevlevilikle münasebeti kurulduktan sonra din, tasavvuf, hikmet ve rintlik, onun şiirinde ağır basan bir özellik haline geldi.

  Arif Nihat Asya'da dinî ve tasavvufî unsurlar, özellikle Dualar ve Âminler kitabında görülür. Bu kitap onun dinî motifleri nasıl, hangi anlayış ve ölçüde ele aldığını gösteren ve bu açıdan önem taşıyan bir eserdir. Yine Mehmet Akif ve Yahya Kemal dışarıda bırakılacak olunursa Arif Nihat Asya'nın bu tavrıyla Orhan Veli tarzı şiirle bu tür kavramlardan neredeyse tamamen uzaklaşan Türk şiiri, yeni bir soluğa kavuştu. Bugün bile, millet ve din kavramları akla geldiğinde hatırlayacağımız şairlerden birisi Arif Nihat Asya olmaktadır.
  Din kavramı ve Allah inancı, öncelikle ferdi bir meseledir. Dolayısıyla onun şiirlerinde din ve Allah kavramının öncelikle bu boyutta ele alındığı, her türlü sıkıntıdan kurtulmak adına dinin ve Allah'ın bir sığınak olarak işlendiği görülür. Dua I ve Dua II şiirleri bu tutumunun en ilgi çeken örnekleridir. Allah kavramı; Tanrı, İlâh, Hakk, Rab, Celâl, Dost, Fettah, Hâlik, Hüdâ, Mevlâ gibi varyantlarıyla sıkça geçer. Yine Kur'an kavramı, Fatiha, Yasin, İhlâs gibi sure adlarıyla birlikte pek çok şiirinde yer alır. Günah, sevap, mümin; dua, namaz, oruç, abdest, Cuma, hutbe gibi iman ve ibadet kavramlarına sıkça yer verilir. Hz. Peygamber sevgisi ve O'na duyduğu büyük hasret, Arif Nihat Asya'nın şiirinde çok önemli bir temadır. Na't'ı, bugüne kadar Türk şiirinde yazılmış en güzel naatlar arasındadır.
  Dua kavramı da en çok işlediği temalardan birisidir. Âmin, evrad, hatim, hamd, niyaz, senâ gibi duayla ilişkili kavramlar şiirinde sayıca pek çoktur. Bu bakımdan onu tıpkı Mehmet Âkif ve kısmen Yahya Kemal'de olduğu gibi bir “dua şairi” olarak anmamızı gerekli kılar.
  Denilebilir ki camilerimiz üzerine çok sayıda şiir yazan tek şairimizdir. Dualar ve Âminler kitabında ve diğer kitaplarında Lârî, Süleymaniye, Selimiye, Muradiye, Fatih, Ayasofya, Beyazıt… Camileri mihrabıyla, kubbesiyle, kandil geceleriyle, yatırlarıyla, ezanlarıyla, hatimleriyle Arif Nihat Asya şiirinin dini dokusunu oluştururlar. Şiir kitaplarında doğrudan camileri anlatan yirmi dokuz adet şiirinin olması bir başka şairimizde göremeyeceğimiz bir özelliktir.

  Arif Nihat ta tasavvufi bir coşku da hemen dikkati çeker. Çünkü o bütün İslam motiflerine aynı zamanda estetik olarak da bakmaktadır. Bu güzellik duygusu manevi coşku ile birleşince onun şiiri zengin hayallerin, ilgi çekici çağrışımların, canlı dini hassasiyetin şiirine dönüşür.
  Bu hassasiyet çerçevesi içinde şüphesiz Mevlana ve Mevlevilik hususi bir yer tutar. O tam anlamıyla bir Mevlana hayranı, bir Mevlevi mürididir. Tasavvufla ilgili bir aile çevresinde büyümüş ve yirmi doku, otuz yaşlarında Mevleviliğe intisap etmiştir. Bu yüzden Tasavvufi şiirlerinin büyük bir bölümü Mevlana ile ilgilidir. Mevlana dışında bu yolun kimi büyükleri de onun şiirlerinde yer alır. Fakat, bu isimler arasında Yunus Emre ilgisi ve sevgisi özel bir yer tutar.
  Bütün bu söylenenlerin ışığında Arif Nihat şiirinin taşıdığı çok zengin dinî ve tasavvufî atmosferle bir dua şiiri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.


 8. 8
  Ziyaretçi
  ana ile ilgili işliyo hayır öle değil 3. etkinlik değil 5. etkinlik :)))))))

 9. 9
  Ziyaretçi
  vatan sevgisi ... bayrak sevgisi ... hasret... vb.

 10. 10
  Ziyaretçi
  bencede katılıyorum bayrak vatan sevgigsi anne özlem ve hasret

 11. 11
  Ziyaretçi
  ewt 6. sınıf türkçe çalışma kitabında var bunlar......

  :) :) :)

 12. 12
  Ziyaretçi
  bence çoooook güzel nihat asyanın şiirleri

 13. 13
  Ziyaretçi
  arif nihatın şiirleri çok güzel hep sevgi ile dolu

  arif nihatın şiirleri bence çok duygulandırcı

 14. 14
  Ziyaretçi

  hayır 3. etkinlik belirtirim.Senin kitabında yanlış olabilir.Arif Nihat ASYA şiirlerinde şu konuları işlemiştir:
  Özlem,vatan,bayrak sevgisi ve hasret gibi

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 124 ... Sonuncu
arif nihat asya şiirlerinde genel olarak işlediği konular,  arif nihat asyanın şiirlerinde genel olarak işlediği konular,  arif nihat asya nın şiirlerinde genel olarak işlediği konular
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 84 kişi