+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Leonardo da vinci icatları nelerdir? Neler yapmıştır?

  leonardo davinci icatları nelerdir? Neler yapmıştır? 2. 2
  ENGİN
  Özel Üye

  Cevap: leonardo da vinci icatları nelerdir? Neler yapmıştır?

  Çalışmalarıyla bilimadamı olarak kabul edilmeyen fakat bir sanatçı olduğu herkes tarafından kabul gören büyük İtalyan mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı ve ressamıdır En tanınmış yapıtları Mona Lisa (1503 – 1507) ve Son Yemek’tir (1495 – 1497) Rönesans sanatını doruğuna ulaştırmış, yalnız sanat yapıa değil, çeşitli alanlardaki araştırmaları ve buluşlarıyla da tanınan, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından biridir

  Leonardo, genç bir noter olan Ser Piero da Vinci’nin ve muhtemelen bir çiftçi kızı olan Caterina’nın evlilik dışı çocuğu olarak Vinci kasabası yakınlarındaki Anchiano’da dünyaya geldi Avrupa’daki modern isimlendirme kurallarının yerleşmesinden önce dünyaya tam ismi, “Vincili Piero’nun oğlu Leonardo” manasına gelen “Leonardo di Ser Piero da Vinci”dir Eserlerini “Leonardo” ya da “Io, Leonardo (Ben, Leonardo)” olarak imzalamıştır

  Somut kanıtlar bulunmasa da, Leonardo’nun annesi Caterina’nın, babası Piero’ya ait Ortadoğulu bir köle olduğu tahmin ediliyor Babası, Leonardo’nun doğduğu yıl, Albiera adındaki ilk eşi ile evlendi, Caterina ile ise hiçbir zaman evlenmedi..

  Leonardo’ya bebekliğinde annesi baktı, ancak birkaç yıl sonra annesi başka biriyle evlendirilerek komşu kasabaya yerleşince, babasının nadiren uğradığı büyükbabasının evinde yaşamaya başladı; arada sırada Floransa’ya babasının evine giderdi… Babasının ilk eşinden çocuğu olmadığı için aileye kabul edilmişti ama hiçbir zaman meşru bir çocuk olarak görülmedi ve amcası Francesco dışında ailedeki kimseden sevgi görmedi

  14 yaşına kadar Vinci’de yaşayan Leonardo, büyükanne ve büyükbabasının ardı ardına ölmesi üzerine 1466’da babası ile birlikte Floransa’ya gitti Evlilik dışı çocukların üniversiteye gitmesi yasak olduğundan üniversite öğrenimi görme şansı yoktu Küçük yaştan itibaren çok güzel çizimler yapan Leonardo’nun resimlerini babası, dönemin ünlü ressam ve heykeltıraşı Andrea del Verrocchio’ya gösterince, Verrochio onu çırak olarak yanına aldı Leonardo Verrocchio’nun yanında Lorenzo di Credi ve Pietro Perugino gibi ünlü sanatçılarla çalışma fırsatı buldu Atölyede sadece resim yapmayı değil, lir çalmayı da öğrendiGerçektende iyi çalıyordu

  Floransa’yı 1482’de terkederek Milano Dükü Sforza’nın hizmetine girdi Dükün hizmetine girebilmek için köprüler, silahlar, gemiler, bronz, mermer ve kilden heykeller yapabileceğini anlattığı ancak göndermediği mektubu bütün zamanların en olağanüstü iş başvurusu sayılır

  Leonardo, 1499’da şehir Fransızlar tarafından alınıncaya kadar 17 yıl boyunca Milano Dükü için çalıştı Dük için sadece resim ve heykeller yapmak, festivaller organize etmekle uğraşmadı, aynı zamanda bina, makine ve silah tasarımları yaptı 1485 – 1490 yıllarında doğa, mekanik, geometri, uçan makinelerin yanısıra, kilise, kale ve kanal yapımı gibi mimari yapılar ile ilgilendi, anatomi çalışmaları yaptı, öğrenciler yetiştirdi İlgi alanı o kadar genişti ki, başladığı çoğu işi bitiremiyordu 1490 – 1495 yıllarında çalışmalarını ve çizimlerini deftere kaydetme alışkanlığı geliştirdi Bu çizimler ve defter sayfaları, müzeler ve kişisel koleksiyonlarda toplanmıştır Bu koleksiyonculardan birisi de Leonardo’nun hidrolik alanındaki çalışmalarının el yazmalarını toplayan Bill Gates’dir

  1499’da Milano’yu terkeden ve yeni bir koruyucu (hami ) aramaya başlayan Leonardo, 16 yıl boyunca İtalya’da seyahat etti Pek çok kişi için çalıştı, çoğu eserini yarım bıraktı

  İnsanlık tarihinin en iyi resimlerinden birisi kabul edilen Mona Lisa için 1503’te çalışmaya başladığı söylenir Bu resmi tamamladıktan sonra hiç yanından ayırmamış, tüm seyahatlerinde yanında taşımıştı 1504’te babasının ölüm haberi üzerine Floransa’ya döndü Miras hakkı için kardeşleri ile mücadele etti ancak çabası sonuçsuz kaldı Ancak çok sevdiği amcası tüm varlığını ona bıraktı..

  1506 yılında Leonardo, bir Lombardiya aristokratının 15 yaşındaki oğlu olan Kont Francesco Melzi’yle tanıştı Melzi, hayatının geri kalanında onun en iyi öğrencisi ve en yakını oldu 1490’da 10 yaşında iken korumasına aldığı ve Salai adını verdiği genç de 30 yıl boyunca onunla beraber olmuş, ancak öğrencisi olarak bilinen bu genç hiçbir sanatsal ürün üretmemişti..

  1513 – 1516 arasında Roma’da yaşadı ve Papa için geliştirilen çeşitli projelerde yer aldı Anatomi ve fizyoloji alanında çalışmaya devam etti ancak Papa, kadavralar üzerinde çalışmasını yasakladı

  1516’da koruyucusu Giuliano de’ Medici’nin ölümü üzerine Kral 1 Francis’ten Fransa’nın baş ressam, mühendis ve mimarı olmak üzere davet aldı Paris’in güneybatısında, Amboise yakınlarındaki Kraliyet Sarayı’nın hemen yanında kendisi için hazırlanan konağa yerleşti Leonardo’ya büyük hayranlık duyan kral, sık sık ziyarete gelir ve sohbet ederdi

  Sağ koluna felç inen Leonardo da Vinci, resimden çok bilimsel çalışmalara ağırlık verdi Kendisine dostu Melzi yardımcı olmaktaydı Salai ise Fransa’ya geldikten sonra onu terketmişti..

  Leonardo 2 Mayıs 1519’da Amboise’daki evinde 67 yaşında öldü Kralın kollarında can verdiği rivayet edilir, ancak, 1 Mayıs günü kralın bir başka şehirde olduğu ve bir gün içinde oraya gelemeyeceği bilinmektedir Vasiyetinde mirasının esas bölümünü Melzi’ye bıraktı Amboise’daki Saint Florentin Kilisesi’nde toprağa verildi..

  İnsan Vücudu İle İlgili Çalışmaları
  Leonardo’nun insan vücuduna ilgisinin temelini, figür eskizleri için incelemeler oluşturur İnsanı olabildiğince canlı ve tüm hareketleri gerçeğe en yakın şekilde çizmek için dış gözlemleri yeterli görmemiş, vücudun içini de görmek, kemiklerin, kasların ve eklemlerin birbirleriyle ilişkilerini kavramak istemiştir Anatomi araştırmaları, giderek daha, çok zaman ayırdığı başlı başına bir ilgi alanı haline gelmiştir İnsan organizmasına, çalışma prensiplerini merak ettiği mükemmel bir makine olarak yaklaşmıştır O dönemin tıp bilimine temel oluşturan antik çağ hekimi Galen’in metinleri, merakını ancak kısmen giderebilmişti Aklına gelen her soruyu sormaya başlamıştı..

  Leonardo, gördüklerini çizerek açıklığa kavuşturuyordu Kesitlerle, ayrıntılı görünüşlerle ve farklı açılardan yaptığı çizimlerle anatominin detaylarını ortaya çıkarıyordu Çizimleri, bazı detaylardaki yanlışlıklara karşın son derece nettir Anne karnındaki bebek çizimi için bir insan kadavrasına disseksiyon yapmamış, inekleri inceleyip, oradan elde ettiği sonuçları insan anatomisine uyarlamıştı Papa, Leonardo’nun insan kadavraları üzerinde disseksiyon yapmasını yasakladığında, dolaşım sistemi üzerine yaptığı araştırmayı devam ettirebilmek için sığır kalpleri kullanmıştı.. 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: leonardo da vinci icatları nelerdir? Neler yapmıştır?

  teşekkür ederim
  :P
  :P 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: leonardo da vinci icatları nelerdir? Neler yapmıştır?

  çok güzel

 5. 5
  Ziyaretçi
  çok teşekkürler

 6. 6
  Ziyaretçi
  teşekkür ederim

 7. 7
  Ziyaretçi
  güzel sayfa ama bna ingilizcesi lazımdı ban bunun ingilizcesini biri bna gösterebilirmi (ben zaten ingilizim ama 3 yıldır türkiyede olduğum için ingilizceyi unuttum yoksa kolay ama nasıl yapcağımı da bilmiyorum lütfen acilll

 8. 8
  Ziyaretçi
  Working with scientists that are not considered, but an artist to be accepted by everyone sees the great Italian architect, engineer, inventor, mathematician, anatomist, the musician, sculptor and painter is the most well-known works of Mona Lisa (1503 - 1507) and The Last Supper is (1495 - 1497 ) has communicated to the apex of Renaissance art, not only works of art, and the invention also known for their research in various areas of the world, is one of the greatest artists ever
  Leonardo, young is a notary, Ser Piero da Vinci, and possibly a farmers daughter, Caterina's children outside of marriage as the town of Vinci, near anchiano the world came to the modern European naming the settlement of the world before the full name, "Vincil Piero's son Leonardo ", which means" Leonardo di Ser Piero da Vinci "is the works" Leonardo "or" Io, Leonardo (I, Leonardo) "was signed by
  Concrete evidence is not present, Leonardo's mother, Caterina's father, Piero started from the Middle East became a slave is estimated that the father, Leonardo's birth year, Albier named his first wife, married, Caterina and they were never to remarry
  Leonardo infancy mother looked at, but a few years later his mother with another evlendirilerek neighboring towns settled in his father's rarely suffered his grandfather's house began to live; occasional Florence's father's house would go to ... her father's first wife have a child because the family had been considered but never a legitimate as a child in the family except his uncle Francesco was seen and no one has seen the love
  Up to age 14 Vinci lived in Leonardo, grandmother and grandfather in succession on the death in 1466 with his father, went to Florence wedlock children to go to college is prohibited universities to study there was no chance from an early age is very beautiful drawings by Leonardo's paintings father of the period, the famous painter and sculptor Andrea del Verrocchio show, the Verrochio apprenticed him took him on as Leonardo Verrocchio alongside Lorenzo di Credi and Pietro Perugino famous artists such as working with had the opportunity in the workshop only painting, but lyre playing the öğrendigerçekt career best was playing
  Florence in 1482 abandoned the Duke of Milan Sforza entered the service of the Duke's service to enter the bridges, weapons, vessels, bronze, marble and clay sculptures can tell you that, but sending the letter all-time most extraordinary job application is deemed
  Leonardo, in 1499 the city by the French until either 17 years of the Duke of Milan has worked for the Duke only painting and sculpture making, organized festivities did not bother, but also buildings, machinery and weapons design made from 1485 to 1490 during the years of nature, mechanics, geometry, flying machines, as well as churches, castles and channel construction as architectural structures were interested, the study of anatomy made, students raised interest so broad, which has started most business never finished 1490 - 1495 during their studies and drawings in the book habit of saving has developed these drawings and notebook pages, museums and personal collections are gathered at one of the collectors of manuscripts of Leonardo's work in the field collecting power is Bill Gates
  Milan, who fled in 1499 and a new protector (protector) Leonardo began looking, I have traveled in Italy for 16 years has worked for many people, most of the work was left unfinished
  The history of mankind's best photos is considered one of the Mona Lisa for the 1503 start working is said that this picture after completing all the side not separate, all travels next move was in 1504 his father's death on the news returned to Florence Heritage for the right brother struggled with, but the effort fruitless However, his beloved uncle had left her entire existence
  In 1506 Leonardo, an Lombardia aristocratic 15-year-old son, Count Francesco Melzi'yl met Melzer, life for the rest of his best students and the closest was in 1490 at 10 years old when the protection received and Salai named as young as 30 years, been with him for , but no artistic young, known as students had to produce products
  1513 - 1516 lived in Rome between Pope and took part in various projects for the development of anatomy and physiology continued to work in the field, but the Pope forbade work on cadavers
  In 1516 the protector of Giuliano de 'Medici's death on the King 1 Francis from France's chief painter, engineer and architect to be was invited to Paris in the southwest, near Amboise Royal Palace right next to him prepared for the host settled Leonardo' or the king greatly admired, would often come to visit and chat
  Paralysis in his right arm and Leonardo da Vinci, from the picture gave weight to many scientific studies to help Melzi was friendly to him if Salai came to France after he had left
  Leonardo May 2, 1519 in Amboise, in the house of 67 years died the King's arms perished is rumored, however, on May 1 king another was in town, and one day come there not been known Probate inheritance in the main part of the Melzer left Amboise in the Saint Florentin was buried in the Church
  Studies Related to the Human Body
  Leonardo's human body interested in the basis of the figure sketches for the views creates a human as possible alive and all the movements most realistic way to draw on external observations enough untreated, the body to also see the bones, muscles and joints relate to each other to grasp wanted Anatomy studies, increasingly, so take your time as itself an area of ​​interest has become a human organism, the operating principle is curious perfect as a machine has approached that time, medical science forming the basis of ancient physician Galen's texts curiosity, but partially resolve was able to comes to mind every question asked began to
  Leonardo had seen circling demystifies would cross section, with a detailed view and different angles his drawings of anatomy details, revealed drawings, some details mistake in spite of is extremely sharp unborn baby for drawing a human cadaver dissection making, cow, examine, and from there the results obtained human anatomy adapt to was the Pope , Leonardo on the human cadaver dissection prohibits the circulatory system, in order to continue his research on the use of cattle had their hearts

 9. 9
  Ziyaretçi
  teşekkürler sayenizde ödevimi bitirdim

+ Yorum Gönder
leonardo da vinci icatları,  leonardo da vinci neler yapmıştır,  leonardo da vinci icadı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 12 kişi