+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Hazreti Muhammed (sav)nin israf hakkındaki söyledği sözler nelerdir.

  Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)'in İsraf Hakkında Söylediği Sözler Nelerdir. 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Hazreti Muhammed (sav)nin israf hakkındaki söyledği sözler nelerdir.

  İsraf ile ilgili hadisler

  Peygamber Efendimiz (sav)şöyle buyurmuşlardır:

  “– Mü'min bir bağırsağı ile kâfir ise yedi bağırsağı ile yer.” [/b] buyurdu. (Müslim, Eşribe, 186)

  Âyet-i kerîmede Allâh Teâlâ kâfirlerin yeme konusundaki tavrını, bir teşbihle şöyle anlatmaktadır:

  “İnkâr edenler, dünyada sâdece zevk u safâ ederler ve hayvanların yediği gibi yerler! Onların varacağı yer cehennemdir.” (Muhammed 47/12)

  Kâfirlerin bütün ihtimamları midelerine ve şehvetlerinedir. Âhirete dönüp bakmazlar bile. Dünyaya harîstirler ve âkibetten gâfildirler. Dolayısıyla mü'min, onlardan farklı olarak yeme içmede ölçülü olmalı, dünyaya ve nimetlerine karşı ihtiyaç nispetinde rağbet etmelidir. Zîrâ bir diğer hadîs-i şerîfte:

  Canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen, şüphesiz israftır!”(İbn-i Mâce, Et‘ime, 51) buyrularak böyle bir hareket, ölçüsüzlük olarak telâkki edilmiştir. Allâh dostlarına göre ise şeriatte doyduktan sonra yemek israf, tarîkatte doyuncaya kadar yemek israf, hakîkatte de Allâh'ın huzûrunda olduğunu unutarak yemek israftır.

  Bir keresinde, çokça yiyen bir adam geğirmeye başlayınca, Efendimiz adamcağızı:

  “Geğirmeyi bırak. Çünkü dünyada çok doyanlar, kıyamet gününde en uzun müddetle aç kalacak olanlardır. ”
  diye uyarmıştır. (Tirmizî, Kıyâmet, 37)

  Ey îmân edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin! Eğer sâdece Allâh'a kulluk ediyorsanız, O'na şükredin!” (el-Bakara 2/172) âyetinde ifade edildiği üzere, her türlü helâl rızıktan yemek içmek aslında mubahtır. Ancak diğer konularda olduğu gibi yeme içmede de îtidalli hareket etmek, aşırılık ve israftan kaçınmak gerekir. Kur'an-ı Kerîm'de bu durum şöyle beyan edilmektedir:

  “Yiyiniz içiniz; fakat israf etmeyiniz! Çünkü Allâh isrâf edenleri sevmez.” (el-A'râf 7/31)
  Her işin belli bir gâyesi vardır ve niyet, yapılan işlerin kıymetini tâyinde büyük bir vazîfe icrâ eder. Yemek de hangi niyet ve maksat için yenilirse, onun için güç ve kuvvet olur. Bu yüzden yemekten maksat, zevk ve lezzet alarak nefsin boyunduruğu altına girmek değil, Allâh'a kulluk ve ibâdete güç kazanmak olmalıdır. Yani yemek bizzat gâye değil, hedefe giden yolda bir vâsıta olarak görülmelidir. Yeme ve içmede tehlikeli olan şey, tokluk sebebiyle günâha düşmektir.
 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: Hazreti Muhammed (sav)nin israf hakkındaki söyledği sözler nelerdir.

  Bu siteyi çok seviyorum.Çünkü bana hep yardım ediyor+ Yorum Gönder
israf ile ilgili hadisler,  peygamber efendimizin israfla ilgili hadisleri,  hz muhammedin israf ile ilgili sözleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 8 kişi