+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  --->: Dil ile ilgili atasözü deyim veya özdeyiş

  DİL İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ DEYİMLER ve ÖZDEYİŞ
  1. Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.
  2. Bilğisiz insan meyvesiz ağaca benzer.
  3. Bilinmedik iş ya karın ağrıtır ya baş.
  4. Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz.
  5. Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır.
  6. Bin bilsen de bir bilene danış.
  7. Bin ölçüp bir biçmeli.
  8. Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler.
  9. Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın.
  10. Bir ağaçta gül de biter, diken de.
  11. Bir ağaçtan, oklukta çıkar boklukta.
  12. Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır.
  13. Bir bulutla kış gelmez.
  14. Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir.
  15. Bir dirhem et, bin ayıp örter.
  16. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
  17. Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın.
  18. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
  19. Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır.
  20. Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer.
  21. Bir koyundan iki post olmaz.
  22. Bir musibet bin nasihatten iyidir.
  23. Bir nalına vurur, bir mıhına.
  24. Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork.
  25. Bir yiğit kırk yılda meydana gelir.
  26. Biri eşikte, biri beşikte.
  27. Birlikten kuvet doğar.
  28. Bitli baklanın kör alıcısı olur.
  29. Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp gecelim.
  30. Boğulursan büyük suda (denizde) boğul.
  31. Borç yiğidin kamçısıdır.
  32. Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir.
  33. Boş duranı Allah’da sevmez kuluda.
  34. Boşboğazı cehenneme atmışlar, ‘odun yaş’ diye bağırmış.
  35. Boşboğazın sigarası yanmaz.
  36. Bugün bana ise yarın sana.
  37. Bugünkü işini yarına bırakma.
  38. Bugünkü tavuk, yârinki kazdan iyidir.
  39. Bülbülü altın kafese koymuşlar "vatanım" demiş.
  40. Bülbülün çektiği; dili belasıdır.
  41. Büyük ekmek, büyük bezeden olur.
  42. Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.
  43. Büyük zekalar birlikte düşünürler.
  44. çağırılan yere erinme, çağırılmadığın yere görünme.
  45. çağrılmadık yere, çörekçi ile börekçi gider.
  46. Cahile söz anlatmaktansa, deveye hendek atlatmak iyidir.
  47. Cahilin dostluğundan, alimin düşmanlığı iyidir.
  48. Cahille arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla kıçını silme kestirirsin.
  49. çalışan demir pas tutmaz.
  50. Cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur.
  51. çamura taş atma üstüne sıçrar.
  52. Can boğazdan gelir.
  53. Can çıkar huy çıkmaz.
  54. Can çıkmadan ümit kesilmez.
  55. Canı kaymak, isteyen mandayı yanında taşır.
  56. Canı yanan eşek atı geçer.
  57. çatal kazık yere batmaz.
  58. çiftçilik, eşeğin kuyruğuna benzer, ne uzar ne kısalır.
  59. çingene ciğer pişirir, yemeden karnını şişirir.
  60. çingenenin ipini, kendisine çektirirler.
  61. çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış.
  62. çıngıraklı deve kaybolmaz.
  63. çıracı olsam ay akşamdan doğar.
  64. çocuğu işe gönder, peşinden sen git.
  65. çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin.
  66. çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz.
  67. çok yaşayan bilmez çok gezen bilir.
  68. çubuk iken çıtlamayan, hezen iken kütlemez.
  69. çürük iple kuyuya inilmez.
  70. çürük tahtaya çivi çakılmaz.
  71. Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur.
  72. Damlaya damlaya göl olur.
  73. Danışan dağlar aşar, danışmayan yolda şaşar.
  74. Davetsiz gelen döşeksiz oturur.
  75. Davulun sesi uzaktan güzel gelir.
  76. Deme dostuna, der dostuna. Bir gün olur tuz basarlar postuna.
  77. Demir nemden insan gamdan çürür.
  78. Demir tavında dövülür.
  79. Deniz sevilirde, densiz sevilmez.
  80. Denize düşen yılana sarılır.
  81. Derdini söylemeyen derman bulamaz.
  82. Dereyi görmeden paçayı sıvama.
  83. Deveyi yardan atlatan, bir tutam ottur.
  84. Dibi görünmeyen sudan geçme.
  85. Dinsizin hakkından imansız gelir.
  86. Dinsizin ipi ile Kuyuya inilmez.
  87. Doğru söyleyeni Dokuz köyde kovarlar.
  88. Doğru söyleyenin bir ayağı üzenğide gerek.
  89. Döğüşerek pazarlık et , güle güle ayrıl.
  90. Domuzdan post gavurdan dost olmaz.
  91. Dost acı söyler.
  92. Dost başa düşman ayağa bakar.
  93. Dost kara günde belli olur.
  94. Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.
  95. Düşenin dostu olmaz.
  96. Düşman ayağa dost basa bakar.
  97. Düşmanın karıncaysada kork.
  98. Dut kurusuyla yar sevilmez.
  99. Eceli gelen köpek cami duvarına işer
  100. Eğri oturalım doğru konusalım
 3. 3
  Hasan
  Özel Üye

  --->: Dil ile ilgili atasözü deyim veya özdeyiş

  Dil ile ilgili atasözü
  [URL="http://www.forumalev.net/atasozleri/347356-dil-ile-ilgili-atasozu-deyim-ozdeyis.html"]Dil ile ilgili atasözü deyim özdeyiş[/URL] Dilim bana giydirir kilim.
  Dilin kemiği yoktur.
  Dil yüreğin kepçesidir.
  Dilden gelen elden gelse, her fukara padişah olur.

  Dil ile ilgili deyim
  Dil dökmek
  Dillere destan olmak

  Dil ile ilgili özdeyiş
  “Başka dillerdeki her bir sözcüğe karşılık olarak dilimizde en az bir sözcük bulmak ya da türetmek gerekir. Bu sözcükler kamuoyuna sunulmalı böylece yaygınlaşıp yerleşmesi sağlanmalıdır.”

  “Batı dillerinin hiçbirinden aşağı olmamak üzere onlardaki kavramları anlatacak keskinliği açıklığı taşıyan Türk bilim dili terimleri türetilecektir.”

  “Öyle istiyorum ki Türk Dili bilimsel yöntemlerle kurallarını ortaya koysun. Bütün dallarda yazı yazanlar bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel uyumlu dilimizi kullansınlar.”

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 4. 4
  Hasan
  Özel Üye

  --->: Dil ile ilgili atasözü deyim veya özdeyiş

  Dil ile ilgili vecizeler – Dil ile ilgili atasözleri – Dil ile ilgili deyimler
  Bilelim ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır. (K. Atatürk)
  ·· Türk demek dil demektir. (K. Atatürk)
  ·· Bu memleket tarihte Türktü. Bugün de Türktür ve ebediyyet Türk olarak kalacaktır. (K.Atatürk)
  ·· Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. (K.Atatürk)
  ·· Medenî olmayan insanlarmedenî olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur. (K. Atatürk)
  ·· Türk çetin işler başarmak için yaratılmıştır. (K. Atatürk)
  ·· Millî varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. (K. Atatürk)
  ·· Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin yaşayacak neticeler vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir. (K.Atatürk)
  ·· Hiçbir millet diğer bir milletin yaptığı usulleri telakki ve taklit etmek cihetini iltizam etmemelidir. (K. Atatürk)
  ·· Millete efendilik yoktur. Hadimlik vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. (K.Atatürk)

 5. 5
  Hozukcan
  Emekli
  Doğru söyleyeni Dokuz köyde kovarlar
  Atalarımız boşa konuşmuyormuş :) paylaşım için teşekkürler.


 6. 6
  Ziyaretçi
  Teşekkür ederim

 7. 7
  Ziyaretçi
  yani benim ödevim

 8. 8
  Ziyaretçi
  Teşekkür ederim forumalev güzel bir site :)

 9. 9
  Ziyaretçi
  Teşekürler

+ Yorum Gönder
Dilin önemini anlatan atasözleri,  dilimizin önemini anlatan atasözleri,  tatlı dilin önemini anlatan deyimler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi