+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Balkanlarda Osmanlı Eserleri

  Balkanlarda yapılmış osmanlı türk eserlerini resimli ve açıklamalı bilgi istiyorum 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  --->: Balkanlarda Osmanlı Eserleri

  18. Viyana da Osmanlının Viyana kuşatmasında ki yerleşim bölgelerin den biri.
  O zamanların anısına ve dostluk simgesi oluşturması için (viyanın en büyük Parkıdır) adına Türkenpark
  (Türk parkı) deniliyor.
  Gördüğünüz çeşme Türkler tarafın dan Dostluk simgesi için gönderilen bir Çeşmedir.

  Türkenpark  O zamanlar burada gözetim kuleleri varmış savaş anın da yıkılmış.


  MEKSİKA'DA OSMANLI SAAT KULESİ

  Yıl 1909. İstanbul'dan binlerce kilometre uzaktaki Aztekler'in yurdu, yakın
  zamanda çalkantılı bir devrime sahne olmuş ve ülke dökülen onca kanın
  ardından kısmen de olsa istikrarlı bir siyasal düzene geçmiştir. Emiliano
  Zapata ve Pancho Villa adlı iki halk kahramanının ünlerinin yavaş yavaş
  yayıldığı bu dönemde, Sultan Reşad Meksika'ya bir selam göndermek
  gerektiğini düşünür. Ardından da saraya bağlı mühendis grubuna "Meksika
  halkı ile Osmanlı halkının dostluğunu simgeleyecek kalıcı bir armağan
  hazırlamaları" yönünde talimat verir. Mühendisler de bu emir üzerine, birkaç
  aylık bir çalışmanın ardından, çağdaş Osmanlı mimarisinin esintilerini
  taşıyan, eski Türkçe kadranlı ve dış yüzeyi İznik çinileriyle kaplı bir kent
  saati imal ederler.
  Mexico City kentinin en işlek caddelerinden birinde, gövdesi İznik
  çinileriyle kaplı zarif bir saat kulesi yükseliyor. Bu anıtın üzerinde yer
  alan plaket ise Türk toplumu olarak "özgüven duygusu" açısından nereden
  nereye geldiğimizin acıklı bir kanıtını oluşturuyor.

  "La Colona Otomana a Mexico. Septembre de 1910."
  (Osmanlı Devleti'nden Meksika'ya. Eylül 1910)

  Bolivar Caddesi'nin tam kavşak noktasında Meksika’lılara 92 yıldır zamanı
  gösteren Osmanlı saatinin mekanizması tıkır tıkır işliyor. Ancak, aynı şeyi
  anıtı kaplayan İznik çinileri için söyleyebilmek mümkün değil. Çiniler, bir
  asra yakın sürede oldukça zarar görmüş. Çini tamirinden anlamayan
  Meksikalılar Türklerin bu çinileri onarmasını bekliyor.  Balkanlarda Osmanli Eserleri.jpg


  Türkiye dışındaki Osmanlı mimari yapıtları gerek zaman gerek mekân içinde çok geniş bir tarihsel sürece ve coğrafi alana yayılır. Osmanlı mimari eylemi Osmanlı hakimiyetinin yayıldığı tüm coğrafi bölgelerde karşımıza çıkar. Yapı faaliyeti değişik bölgelerin Osmanlı İmparatorluğu'ndan koptukları farklı tarihlere kadar devam eder. Böylece, Osmanlı hakimiyetinin bulunduğu bölgelerde inşa edilen yapılar, mimari uslûplarına bakılmadan tarihsel bir olgu olarak Osmanlı yapısı kabul edilir. Anne tarafımın Selanik'li oluşu nedeniyle ilgi ve merakla takip ve araştırdığım bu tür Osmanlı izlerini taşıyan eserlerden bazılarını aşağıda paylaşmak istiyorum.

  Aşağıdaki fotoğraflar için, Dış İşleri Bakanlığı'nın "Türkiye Dışındaki Osmanlı Mimari Yapıtları" adlı yayınından faydalanılmıştır.


  (Arnavutluk / Tiran - Ethem Bey Camii)

  Ethem Bey Camii.jpg


  (Bosna Hersek - Yeni Camii)

  bosna hersek yeni camii.jpg

  (Bulgaristan - Mustafa Paşa Köprüsü)

  Mustafa Pasa koprusu.jpg
  (Bulgaristan / Silistre - Kurşunlu Camii)

  Silistre Kursunlu Camii.jpg
  (Saraybosna - Gazi Hüsrev Bey Camii)


  Gazi Husrev Bey Camii.jpg
  (Saraybosna - Süleyman Paşa Camii)

  gazi suleymanpasa camii.jpg
  (Yunanistan / Gümilcine - Evrenos Bey İmareti)

  evrenos bey imareti.jpg
  (Yunanistan / Selanik - Alaca İmareti)

  selanik alaca imareti.jpg 3. 3
  desert.rose
  Usta Üye

  --->: Balkanlarda Osmanlı Eserleri

  Hasan kardeşim Allah c.c senden kat,kat razı olsun Günümüzde Osmanlı eserlerinin tahribata uğratılması çok üzücü bir durumken balkanlardaki Ceddimizin yadigarlarını tekrar hatırlattın ne diyeyim Yüreğine sağlık ellerine sağlık var olasın kardeşim ;):)

  (Ayasofya kalbimizde açılan bir yara) :S:( 4. 4
  vipersting
  Yeni Üye

  --->: Balkanlarda Osmanlı Eserleri

  Üsküp / Makedonya


  Hasan Pasa Hamami (~1500)


  Mustafa Pasa Camii

  Üsküp Osmanli kalesi (kale - 1550)

  Üsküp Osmanli çarsisi (çarsija)

  Vardar nehiri köprüsü (Fatih Sultan Mehmet döneminden kalan)

 5. 5
  Ziyaretçi
  Eski Zağra Hamza Bey Camii


  Yanbolu Eski Camii


  Macaristan

  BUDAPEŞTE GÜL BABA TÜRBESİ  PEÇEVİ YAKOVALI HASAN PAŞA CAMİİ  SGETVAR SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ


  Kanuni zamanında mimar Hayreddin'in inşa ettiği , Boşnakların 'Eski Köprü' diye adlandırdıkları köprünün yapımına, Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanıyla 1557'de başlandı. Köprüyü, Mimar Sinan'ın öğrencisi Hayreddin inşa etti. Kemer formatındaki köprü kesme taşlarla inşa edildi ve dokuz yılda tamamlandı.

  Kemerde 456 adet kesme taş kullanıldı. İki yakasına kuleler inşa edildi. Mostar şehrine adını veren 20 metre yüksekliğindeki köprü, 28.6 metrelik ayak açıklığıyla 20. yüzyıla kadar Avrupa'nın 'açıklığı en uzun' köprüsü unvanını taşıdı.
  1993'te bombalanarak yıkılan tarihi Mostar Köprüsü 2004 yılında onarımı yapılarak tekrar geçişe açıldı.  Üsküp / Makedonya  Cirvan köprüsü (artik yok Sirplar yikti)  Üsküpde bir camii (artik yok Sirplar yikti)


  buda eski bir fotograf  Üskübün osmanli kalesi (1963 depreminden sonra bir parça yikildi daha yeni fotograflar önceden koydum)

 6. 6
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  resimli  Üsküp

  Türk Tarih Kurumu`nun (TTK) önderliğinde 8 yıl önce başlatılan yurtdışındaki `Osmanlı Eserleri Envanteri Projesi`nin Balkanlar ayağı son aşamasına geldi. Yüzde 80`i tamamlanan ve bire bir saha çalışmalarına dayanan projede ezber bozan detaylar öne çıkıyor. Sanat tarihçilerinin yurtdışındaki Osmanlı eserleri üzerine en kapsamlı çalışma olarak değerlendirdiği ve 2010`da tamamlanması beklenen envanter daha önce 15 bin 787 olarak tespit edilen Balkanlar'daki mimari yapıların iki kat fazla olduğunu ortaya koydu.11 Balkan ülkesindeki Osmanlı eserlerinin yaklaşık yüzde 90 ı yıkılmış durumda... Ayakta kalan eserlerden 5 binine acil müdahale gerekiyor...Türkiye`den giden ekipler sadece cami kale medrese veya bedesten gibi akla ilk gelen yapıları değil; tekke zaviye türbe han arasta imaret hamam köprü su kemeri çeşme kule mektep kütüphane ocak ve tabya gibi birçok eseri tespit ediyorplanlarını ve tek tek mimari özeliklerini çıkarıyor. Saha çalışmalarına katılan sanat tarihçilerine göre hemen müdahale edilmezse ayakta kalanların çoğu ortadan kaybolacak.
  Ortodoks Makedonlar Tarafından Yakılıp Yıkılan Tarihi Pirlepe Camii


  Osmanlı 20. yüzyılın başlarına kadar 500 yıldan fazla hâkim olduğu Balkan topraklarını da Anadolu gibi imar ve ihya etmiş. Ele geçirdiği bu topraklardaki mevcut eserleri korumuş hatta onarmış ve bunların yanı sıra kendi kültürünü yansıtan eserler inşa etmiş. Bunu imparatorluğunun gereği olarak görmüş. Hem yerli halk hem de Anadolu'dan Balkanlar'a getirilen soydaşlarımız bu eserleri uzun yıllar kullanmış. Şimdi Rusya ve Balkanlar'daki kapalı rejimlerin çöküşüyle Türkiye Balkanlar'a yeniden eğildi. Ancak Osmanlı`nın ayrılmasından sonra bazı ülkelerde Türk ve Müslüman nüfus kalmadığı için eserler kolayca ortadan kaldırılmış. Türk ve Müslüman nüfusunun olduğu bölgelerde ise eserlerin bir kısmı ayakta. Mesela Macaristan`da nüfus kalmayınca 700 eserden sadece 28`i bugüne ulaşabilmiş. Onlar da turistik maksatlarla kullanılıyor. Kosova Bosna Hersek ile Makedonya`da Müslüman nüfus fazla olduğu için birçok eser varlığını koruyabilmiş. Dolayısıyla eserlerin en büyük sorunu sahiplenilmeme bakımsızlık milliyetçi saldırılar doğal afetler kasıtlı müdahale ve yanlış restorasyonlar nedeniyle kaybedilmiş...

  Kosova Makedonya ve Bosna Hersek`teki eserlerin durumu iyi. Bulgaristan ile Arnavutluk`ta da ayakta olanlar var. Ama Hırvatistan`da yapı kalmamış. Sadece kale ile kuleyi bırakmışlar. Zaten daha çok dinî yapılar tahrip edilmiş ilk olarak.ülkedeki milliyetçilik akımları bu eserleri vuruyor. Meselâ 2004`te Mitroviçe`de bir Arnavut çocuk derede boğulmuştu. Arnavutlar kiliseleri ateşe vermişti. Sırplar da bu eyleme karşılık Osmanlı`dan kalan Belgrad`daki Bayraklı ve Niş`teki Ağa Camii`ni yaktı. Kavga edenler Arnavutlarla Sırplar ama yakılan Türk camisi. Camiler daha sonra oradaki Müslümanlarca onarıldı; ama eskisi gibi olamadı...2001`de Makedonya ile Arnavutluk arasında çıkan savaşta 15. yüzyıla ait Pirlepe Camii kundaklandı. O zaman 3 kilise ile 11 Türk eseri zarar gördü. UNESCO bu mabetleri onaracaktı. Kiliseler onarıldı; ama Türk eserlerinin onarımı Pirlepe Belediyesi`ne takıldı. Makedonya Hırvatistan ve Yunanistan`da kiliseye dönüştürülmüş camiler var. Makedonya`daki Haydar Kadı Camii`ni basket sahası olarak kullandılar. Zeminini komple yıkmışlardı. Sadece duvar ve kubbesi kalmıştı. Basket sahasından sonra da bira deposu yaptılar. Baskı gelince boşaltılar; ama o bölgede Müslüman nüfus olmadığı için eser sahipsiz kaldı. Genelde de Müslüman eserlere müdahalede bulunulmuş. Kosova`daki bazı eserler kasıtlı olarak Arap mimarisine göre restore edilmiş.1967`de Romanya ve Yugoslavya'nın Tuna Nehri'nde ortaklaşa inşa ettiği barajın suları altında kalan Osmanlı kalesi Adakale çoktan unutuldu...  Atina Fethiye Camii-Monastraki Meydanında... (Yunanistan'da ibadete açık camii yokarkeolojik eserlerin deposu olarak kullanılıyor. Atina'daki iki camiiden biri)

  Restorasyon çalışmalarında ODTÜ`den Tarihçi Ömer Turan ve Mimar M.Barış Yağlı vardı. Daha sonra Gazi`den Sanat Tarihçisi Neval Konukdeğerli arkadaşımız Mimar Mehmet Emin Yılmaz Filiz Canyurt Sevil Osmani-Öztürk Esra Yıldız Mimar Ammar İbrahimgil ve başka uzmanlar da yer aldı...
  Envanter çalışmasına Devlet Planlama Teşkilatı ile Gazi Üniversitesi de destek verdi Yunanistan ile Diyanet TTK TBMM DPT projenin ana kaynaklarından... Osmanlı'yı yeniden canlandırmak gibi değerlendirildiğinden bürokrasi Rumeli'nden uzak durmaya özen göstermiş...Oysa o bölgeye sahip çıkmak bizim tarihi ve vicdani sorumluluğumuzdur.
 7. 7
  nev.
  Yeni Üye
  yaa karagöz paşa medresesiyle ilgili bilgide koyarsanız çok sevinirim fakat biraz çabuk olsun lütfen çünkü acil

 8. 8
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Karagöz paşa camisi ve medresesi
  Camii, medrese ve sübyan mektebi ile imaret bir arada planlanmıştır.


  Beylerbeyi ve Anadolu valisi Karagöz Ahmet Paşa 1509 yılında kurduğu vakıfla burada yaptırmaya başladığı camii, medrese, mektep ve imaret bitmeden Şah Kulu isyanında asiler tarafından şehit edilmiştir (1511)..
  Tamamen kesme taş kaplamalı büyük, tek kubbeli, revaklı son cemaat yeri bulunan, minare gövdesi tuğladan bir yapıdır. Eskiden kiremit çatılı iken sonradan çatı kaldırılarak (1970) onarımda kubbe ortaya çıkarılmış ve kurşunla kaplanmıştır.
  Vasiyeti üzerine hanımı, yarım kalan camii, medrese ve mektebi tamamlamış, imaret bitirilememiştir

 9. 9
  imam
  Üye
  Balkanlarda Osmanlı Medreseleri  Sultan Murad Türbesi
  Bosna-Hersek'teki Konyiç Köprüsü'
  Camiler ve mescitler 4620-2536-1660 adet
  Madereseler 142- 4 adet
  Mektepler 1500 imiş şimdi hiç yok karma Bulgar okulu3200 adet
  Tekkr ve zaviyeler 365 – 174 -72 adet
  İmaretler aşevleri 42 – şimdi425 adet
  Hamamlar113- 575 adet
  Kaplıça Sıçak sular 30-600 adet
  Türbeler 27- 17 adet
  Vakıflar Osmanlı-1125 adetmiş kalan 401 adet
  köy İslam cemiyetleri-2560- şimdi 1275 adet
  SAAT Kuleleri 20- 45 adet
  Kale ve Surlar 20- 15 adet
  Köprülerimiz-44- kalan 28 adet
  Kule ve oçaklar10- 6 adet
  Türk Çeşmeleri 175- 375 adet
  Su kuyuları/pınarlar/1660- 886 adet
  Göl ve göletler 1950- 975 adet
  Datlı su kaynakları 186- 385 adet
  Bedestenler 12- adetten kalan 6 adet
  Darulkura 10 imiş şimdi hiç yok
  Degirmenler , yel, su, ateş olmak üzere1600-375 adet
  Türk Çarşıları 185 şimdi 320 adet
  DükkaNLAR4500 ŞİMDİ1550 ADET
  Kuyumcular- 18- 25 adet
  Bakırcılar dukanı 12- 2 adet kalmış
  Kervan saraylar 16adet imiş şimdi hiç yok
  Kalaycılardükkanı 20 adetmiş şimdi 5 adet kalmış
  Müslüman müftülüğü- 25 adetten 17 adet kalmış
  Hastaneler 12- 560 adet olmuş
  Dersaneler 12- 275 adet
  Hünkar bahçeleri 75 -185 adet
  Tüek idari mimari yapıları1865 - 662 adet
  Türk evleri 1550,785 ADETYEKÜNÜ BUNLARIN170856 tarihi eski yapı
  Türk konakları tarihi 410 adet
  Türk köşkleri muhtelif 456 adet
  Türk sarayları375 adet
  Türk askeri istihamları 10 adet şimdi yok
  Türk kütüphaneleri 175- şimdi karma 4200adet
  Askeri kışlalar12 adet
  Askeri tabyalar 170 adet
  Şehitliklerimiz -18 şehirde ve yeni jivkof şehitleri 45 adet
  Mezarlıklarımız-11785- 7725 kalan
  Mesire parkları120-460 adet
  Demiryolu istasyonu-125 adet
  Telegrafhane 6- 1250adet
  Tçari merkezi 280 adet
  Hanbarlar 2850 adet Köy ve şehirlerde kulanilan tarım muhafaza yerleri
  Hangarlar 875 adet
  Tersaneler 6 adet
  Atölyeler 680 adet
  Demircilik işlikleri-1250 adet
  Mahkeme sarayları 30 adet
  Askeri cephanelikler 12 adet
  Muhtelif Ticari magzalar1780 DET
  Bulgar kilisesi ve manastırı Türk yaoısı-1275 adet
  Bulgar meyhaneleri 2350 adet
  Türk kahvehaneleri3250 adet
  Türk tatlıcıları ve baklavacıları 1150 adet
  Türk lokantası ve çobacıları 1100 adet
  Türk köftecileri 650 adet
  Tük nalburcuları 1250 adet
  Tüek YUMATACILIĞI VE TAVUKCULUĞU780 ADET
  BUNLAR 8 CAMİ, 12 MESCİD, 7 TEKKE, 7 HAN,1 İMARETTİR Osmanlı devleti ve hükümdarlığında asırlar boyu bir cınar gibi Anadoludan balkanlara göçen kök ve dal budak salan ve buralarını imar ederek pek çok şehir ve köyler kuran ve uyğun gördükleri yerleride imar ederek kendi zevk ve yaşayışlarına göre şekil vermişlerdirTatar Pazarcığı kazasının vakıf eserlerine gelinçe çelebi sultan Mehmed tarafından kurulan şehir Veziri azam Makbul İbrahim paşa tarafından imar edilmiştir Müslüman- kafir ayırt etmeden beraberce kalarak yer ve içerlermiş Yatarlarmışmakbul İbrahim paşanın yaptırdığı kervansarayın 2000 deve ahırı,3000at,tavlası,80 odası,200şömine ile ısıtılan,salonları ve vezierleri agırlayan özel salonları varmışAvlusu taş döşeli olup5000 atlının sığınacagı geniş bir meydandır Kervansaraya Ayşe Sultan ilave su getiemiş ve bazı noksanlarını tamamlamıştırSpfya-Filibe yolu üzerindeki bu büyük konak yeriolduğu için devamlı doluymuşBURADA30 CANİ, 3 MEDERESE,1 Türbe,6 TEKKE VE ZAVİYE,4 imaret, 2 mektebi, 2 hanı, 1 kalesi,1 hamamı, 1 kervansarayı varmış1362 tarihinden itibaren Türk hakimiyetine giren Bulgaristan Bagımsızlığını1908 yılında alarak tam 546 yıl Türk kültür ve medeniyetinin tesiri altında kalarak şehirler ve köyler imar ederek binlerce Vakıf ihya etmiştir İşte Balkanoloji araştırmaları bu tarihi kültürel mirasınızın izinde olup araştırmalarını devam ettirmektedir
  osmanlı devletinin balkanlarda bırakmış oldugu mimari eserler
  Osmanlı'nın sadece Balkanlar'da 15787 adet mimari yapı inşa ettiğini ortaya koymuşturSadece Bulgaristan'daki mimari eserlerin sayısı 3399 adettir; bu sayı, 2356 adet cami-mescit, 142 medrese, 273 mektep, 174 tekke-zaviye, 42 imaret, 116 han, 113 hamam-ılıca-kaplıca, 27 türbe, 24 köprü, 16 kervansaray, 74 çeşme, saat kuleleri, hastaneler, bedestenler, kütüphaneler ve çeşitli sanat eserlerinden meydana gelmiştir Günümüzde bu eserlerin büyük bir kısmı yok olmuştur; orijinal halini koruyan eser sayısı ise çok azdır
  Vardar Nehri üzerinde, Fatih Sultan Mehmed Han tarafından yaptırılan Taş Köprü (Fatih Köprüsü) ve Samokov'da bir Türk çeşmesi
  Bu mimari yapılardan Romanya Babadağ'daki Sarı Saltuk Türbesi; Arnavutluk Kruya'da Sarı Saltuk Türbesi; Bosna-Hersek Blagay'da Sarı Saltuk Türbesi; Bulgaristan Obroçişte-Balçık'ta Akyazılı Tekkesi ve İmareti; Köstendil'de Koca İsnak Paşa Köprüsü, Uludere Harmanlı Köprüsü; Budapeşte'de Gül Baba Türbesi; Kosova Priştine'de Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi; Üsküp'te Sultan Murat Camii, Kurşunlu Han; Filibe'de Sultan Murat Hüdavendigar Camii, Karagöz Paşa Medresesi, Hünkar Hamamı, Şahabeddin Paşa Hamamı; Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Camii; Sofya'da Mahmut Paşa Camii ve Kervansarayı, Şumnu'da Şerif Halil Paşa Camii, saat kulesi; Yunanistan Kavala'da Mehmet Ali Paşa Medresesi, yeniden inşa edilen Mostar Köpr Özellikle Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan gibi ülkelerdeki eserler, Eski Yugoslavya'da bulunanlara göre çok daha kötü durumdadırüsü; Manastır-Bitola, Pirlepe'de saat kuleleri; Peç'te Kazım Paşa Camii gibi çeşitli örnekler günümüze kadar ulaşmıştır Ancak ne var ki, bu yapıların bazıları bakımsız ve ihmal edilmiş durumdadırlar Türk kültür mirasının bir parçası olan bu önemli eserler, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar İhmal ve bakımsızlığın yanı sıra yıkılmayan bazı önemli tarihi binaların farklı amaçlarla kullanılması, bilinçsiz bir şekilde tadilat çalışmalarında bulunulması, eserlerin ideolojik olarak tahrip edilmesi bu mimari yapıların tükenmesine yol açmaktadır
  Macaristan'da Osmanlı'dan kalan en büyük mimari eser olan Gazi Kasım Paşa Camii şu anda kilise olarak kullanılıyor Caminin kubbesi, Hunyadi Yanoş heykeliyle yüz yüze Peç'in en kalabalık meydanına bakıyor
  Mehmed tarafından fethedilen Eğri Kalesi'nden bir görünüm Macaristan'ın her yerinde Osmanlı'nın izlerine rastlamak mümkün İşte, Kanuni döneminde kuşatılmasına rağmen, kışın bastırması sebebiyle alınamayan, 1596 yılında III III Mehmed, bu zaferden dolayı, Osmanlı tarihinde "Eğri Fatihi" olarak anılır

 10. 10
  Ziyaretçi
  Teşekkür ederim forumalev güzel bir site :)

+ Yorum Gönder
balkanlardaki osmanlı eserleri,  balkanlarda osmanlı eserleri,  osmanlının balkanlardaki eserleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 8 kişi