+ Yorum Gönder
 1. 1
  hedefbasari
  Yeni Üye

  2010 YGS Soruları Analizi (Hangi Konu Kaç Soru)

  2010 YGS Türkçe bölümü
  Türkçe soru yorumları
  2010 YGS Türkçe soru dağılımının beklendiği gibi anlam ağırlıklı olduğu görülmüştür.
  Paragraf soruları bir önceki seneye göre daha kısa ve kolay niteliktedir.
  Soruların konulara göre dağılımı

  Sözcük anlamı 3 soru Cümle anlamı 7 soru Paragraf 20 soru Anlatım bozukluğu 1 soru Yazım kuralları 2 soru Noktalama işaretleri 2 soru Dil bilgisi 5 soru Seçenek dağılımları

  A seçeneği 7 adet B seçeneği 9 adet C seçeneği 9 adet D seçeneği 8 adet E seçeneği 7 adet 2010 YGS Sosyal Bilimler bölümü
  Tarih soru yorumları
  2010 YGS Tarih soruları önceki yıllarda olduğu gibi müfredata uygun olduğu görülmüştür.
  Tarih soru analizi

  Bilgi + Yorum sorusu 4 adet Bilgi sorusu 2 adet Yorum sorusu 11 adet Sınavda çıkan yorum sorularının benzerleri kaynaklarında yer almaktadır. Basın kitapçığına göre YGS'deki 1,7,10,11,12 ve 16. sorular için bilgi birikimi gerekmektedir. ÖSYM uzun bir aradan sonra bu kadar fazla bilgi sorusunu bir arada sormuştur. Öğrenciler bu sorularda bilgi ve yorum gücünü birlikte kullanarak soruları çözmeleri mümkün olmuştur.
  Soruların konulara göre dağılımı

  Tarih bilimine giriş 1 soru İslam öncesi Türk tarihi 1 soru İslam tarihi 1 soru Osmanlı Devleti yükselme dönemi 1 soru Yeniçağ'da Avrupa 1 soru 19.yy'da Osmanlı devleti 1 soru Osmanlı kültür ve medeniyeti 2 soru 20.yy'da Osmanlı devleti 1 soru Kurtuluş savaşına hazırlık 1 soru Mondros Ateşkesi-İşgaller 1 soru I. TBMM dönemi 1 soru Kurtuluş savaşı 1 soru II. TBMM dönemi 1 soru Atatürk ilkeleri 2 soru Milli güvenlik bilgisi 1 soru Coğrafya soru yorumları
  Sorular 9. ve 10. sınıf müfredatından sorulmuştur. Önceki yıllardan farklı olarak bilgi soruları çoğunluktaydı. Genel olarak 10 adet bilgi, 4 adet yorum sorusu vardı. Önceki yıllara göre sorular kolay değildi. Genelde orta ve zor sayılabilecek sorulardan oluşmuştur.
  10 soru Fiziki Coğrafyadan, 4 soru Beşeri ve Ekonomik Coğrafya konularından sorulmuştur.
  Soruların konulara göre dağılımı

  Paralel-Meridyen özellikleri 1 soru Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 soru Harita Bilgisi 1 soru İklim Bilgisi 1 soru Yer'in şekillenmesi 3 soru Nüfus ve Yerleşme 3 soru Ulaşım Yolları 1 soru Doğal Afetler 2 soru Felsefe soru yorumları
  Felsefe soruları, soruların zorluğu ve konulara göre dağılımı açısından önceki yıllarda uygulanan sınavların paralelindeki sorulardan oluşmaktadır.
  Sorulardan bir tanesi bilgiye, diğerleri felsefi metinleri anlama ve yorumlama yeteneğine dayalı sorulardır.
  9 Felsefe sorusu içinde Michelangelo ile ilgili sanat felsefesi sorusu ile, Pyrrhon'un kuşkuculuğunun sorulduğu sorunun zorluk derecesi diğerlerine göre daha yüksektir.
  Soruların konulara göre dağılımı

  Felsefe'nin alanı 1 soru Bilgi felsefesi 2 soru Bilim felsefesi 1 soru Varlık felsefesi 1 soru Ahlak felsefesi 1 soru Siyaset felsefesi 1 soru Sanat felsefesi 2 soru 2010 YGS Temel Matematik bölümü
  Matematik(Cebir) soru yorumları
  2010 YGS Matematik soruları müfredata uygun sorulmuştur. Bu yıl ilk defa sembolik mantık sorusu sorulmuştur. Sorular ağırlıklı olarak sayılar ve problemler konularından gelmiştir.
  Basın kitapçığının 20. sorusunda cevap şıklarından B (9) ve C (15) seçeneklerinin ikiside soruyu sağlamaktadır. Bu nedenle sorunun hatalı olduğu görülmüştür.
  Matematik testinde başarı sıralamasına etki edecek 3-4 soru bulunmaktadır.
  Soruların konulara göre dağılımı

  Rasyonel sayılar 2 soru Köklü ifadeler 2 soru Çarpanlara ayırma 2 soru Üslü ifadeler 3 soru Denklem çözme 2 soru Basit eşitsizlikler 2 soru Bölünebilme kuralları 1 soru Fonksiyonlar 1 soru Mantık 1 soru Kümeler 1 soru İşlem (OBEB-OKEK) 1 soru Sayı basamakları 1 soru Temel kavramlar 1 soru Problemler 10 soru Modüler aritmetik 1 soru Olasılık 1 soru Geometri soru yorumları
  2010 YGS Geometri bölümündeki sorular müfredata uygun sorulmuştur. Soru metinlerindeki ifadeler net ve anlaşılır olduğu görülmüştür.
  ÖSYM'nin açıklamalarına göre Temel Matematik bölümünün %30'u Geometri olacağı duyurulduğu halde 12 soru yerine 11 tane Geometri sorusu gelmiştir.
  Geometri sorularında grafik sorularına ağırlık verilmiş olup, 3 soru gelmiştir. Bu sorular Analitik bilgisi veya benzerlik kullanılarak çözülebilmektedir.
  Soruların konulara göre dağılımı

  Açı-kenar bağıntıları 1 soru Dikdörtgen 1 soru Yamuk 1 soru Çember 2 soru Katı cisimler 1 soru Analitik geometri 2 soru Grafik okuma 3 soru 2010 YGS Fen Bilimleri bölümü
  Fizik soru yorumları
  2010 YGS Fizik bölümündeki sorular müfredata uygundu. 14 Fizik sorusu soruldu. Soruların dağılımı dengeliydi.
  “Altıgen şekil üzerindeki renkli görme” sorusunda ifade net bir biçimde anlaşılmıyordu. rusu, ısı-sıcaklık sorusu ve hareket sorusu soru tekniği açısından güzeldi.
  2010 YGS’de Fizik soruları için tartışmaya açık yada hatalı sayılabilecek soru yoktu. Soru cevaplarının şıklara dağılımı ölçme değerlendirme tekniklerine uygundu.
  Sorular zorluk derecesine gruplanacak olursa 2 soru zor, 8 soru orta, 4 soru kolaydı.
  Soruların konulara göre dağılımı

  Madde ve özellikleri 2 soru Isı ve sıcaklık 2 soru Optik 2 soru Basınç 1 soru Sıvıların kaldırma ilkesi 1 soru Doğrusal hareket 1 soru Dinamik-Enerji 1 soru Kütle merkezi 1 soru Potansiyel enerji 1 soru Elektrik akımı 1 soru Mıknatıs 1 soru Seçenek dağılımları

  A seçeneği 3 adet B seçeneği 3 adet C seçeneği 2 adet D seçeneği 3 adet E seçeneği 3 adet Kimya soru yorumları
  2010 YGS'de Kimya branşından çıkan 13 soru ilköğretim müfredatı ve 9. sınıf konularından çıkmıştır. Diğer sorulara göre Kimya kanunu sorusunun çözümü ekstra zaman gerektirmiştir. Genel olarak sorular ÖSYM'nin önceki yıllarda ÖSS'de çıkan sorularının benzeridir.
  Soruların konulara göre dağılımı

  Madde ve özellikleri 4 soru Atomun yapısı 3 soru Periyodik Tablo 1 soru Kimyasal denklemler 1 soru Kimya kanunları 1 soru Bileşikler 1 soru Çözünürlük kavramı 2 soru Biyoloji soru yorumları
  2010 YGS'de Biyoloji branşından çıkan 13 soru ilköğretim müfredatı ve 9. sınıf konularından çıkmıştır.
  Soruların bazıları Temel biyoloji bilgisi gerektiren bilgi sorusu, bazıları da Temel biyoloji bilgisine dayalı yorum gerektiren sorular olmuştur.
  13 sorudan 2 tanesi ise çeldiriciliği fazla olan seçici sorulardır.
  Soruların konulara göre dağılımı
  Canlıların temel bileşenleri 2 soru Hücre'nin yapısı 1 soru Enzimler 1 soru Ekoloji kanunları 2 soru Hücre solunumu 1 soru Fotosentez 1 soru Sınıflandırma 1 soru Virüsler 1 soru Bitkilerde üreme 2 soru Kalıtım ve evrim

  KAYNAK: [URL]http://www.hedefbasari.com/ygs-lys-sinav-haberleri/401-2010ygssoruanaliz.html[/URL]
  1 soru 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: 2010 YGS Soruları Analizi (Hangi Konu Kaç Soru)

  Sorular konularına göre dağılım sergilemektedir.Derslere çalışmak puanların değerinden daha önemlidir.Çıkacak soru tiplerine göre plan yapmak gerekir.+ Yorum Gönder
2012 ygs de hangi konudan kaç soru cıktı,  2012 ygs hangi konudan kaç soru çıktı,  öss de çıkmış zamir soruları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi