+ Yorum Gönder
 1. 1
  DOLUNAY
  Özel Üye

  Baş polis olma şartları nelerdir, Kimler baş polis olabilir ?

  Baş polis olma şartları nelerdir, Kimler baş polis olabilir ?


  Baş Polislik Şartları

  baspolislik kidem sartlari.jpg

  Çalışma süreleri 10 yıl ve üzeri polis memurlarından sicili düzgün olanlar ''Başpolis'' rütbesi alıyor.
  Hem başpolis hem de kıdemli baş polis memuru kadrolarına atama yapılması için yazılı sınav yapılır.Fakat atamada sadece yazılı sınav sonuçları değil bazı kriterler de dikkate alınır.

  BAŞ POLİS SEÇİMİNDE HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINIR ?

  Başpolis memurluğu ve kıdemli başpolis memurluğuna atanacakların seçimindeki kriterler daha sonra çıkarılacak yönetmelikte detaylı olarak belirtilecektir. Ancak, kanunda bu detayların ana ilkeleri belirtilmiştir. Buna göre kriterler şu şekilde olacaktır;
  *meslek kıdemi,
  * eğitim düzeyi,
  * personelin yöneticilik özelliğine ilişkin amirlerinin değerlendirmesi,
  * sicil notu,
  * adli ve idari cezalar ile
  * yazılı sınav sonuçları

  BAŞPOLİSLİĞE BAŞVURU ŞARTI

  Yukarıda belirtilen kriterlere göre seçilecek en az on yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurları arasından başpolis memuru kadrolarına atama yapılacaktır.

  KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURLUĞUNA BAŞVURU ŞARTI

  Başpolis memuru olarak fiilen altı yıl görev yapmış olanlar arasından ise kıdemli başpolis memuru kadrolarına atama yapılabilir.

  HİZMETLERDE FİİLİ HİZMET ŞARTI ARANMIŞTIR

  Hem başpolisliğe hem de kıdemli başpolisliğe yapılacak atamada fiili hizmet şartı aranmıştır. Bu nedenle askerde geçen süreler, aylıksız izinde geçen süreler gibi süreler dikkate alınmayacaktır.

  BİRİM VE BRANŞLARI EGM BELİRLEYECEK

  Başpolis ve kıdemli başpolis memuru kadrolarına atanacakların birimlere ve branşlara göre sayısı Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlencek.

  24 YIL HİZMETİ OLANLAR

  Emniyet Genel Müdürlüğünce, ayrıca her yıl ihtiyaç olarak tespit olunan başpolis memurluğu sayısının % 20’sine kadarı 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurları için ayrılır. Bu sayıya göre belirlenecek polis memurları, yönetmelikte belirlenen başvuru şartları, kendi aralarında düzenlenecek yazılı sınav ve diğer kriterler esas alınarak yapılacak sıralamaya göre başpolis memurluğuna atanır.

  HİYERARŞİK ÜSTÜNLÜK

  Kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memurunun; başpolis memuru ise polis memurunun hiyerarşik üstüdür.

  YÖNETMELİKTE DÜZENLEBECEK HUSUSLAR

  Başpolis ve kıdemli başpolis memurluğuna atanacakların seçiminde aranacak şartlar, başvuru ve değerlendirme, uygulanacak yazılı sınav, başarı sırasının tespiti, verilecek eğitimler, atanma ve bunlara iilişkin diğer esas ve usuller yönetmelikle düzenlencektir.

  RÜTBELER

  Rütbeler------- Meslek dereceleri ----------Görev Unvanları
  Kıdemli Başpolis Memuru------- 10------ Ekip Amiri, Tim Amiri, Grup Amiri, Büro Amir Yardımcısı, Grup Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru
  Başpolis Memuru --------11------- Ekip Amiri, Tim Amiri, Devriye Amiri, Grup Amiri, Grup Amir Yardımcısı, Ekip Amir Yardımcısı, Büro Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru
  Polis Memuru -------12------ Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Karakol Memuru, Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, Trafik Memuru, Telsiz Memuru, Memur 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Baş polis olma şartları nelerdir, Kimler baş polis olabilir ?

  Eğitimin önemi çok büyük.Aynı zamanda yeterlilik sınavlarından başarı ile çıkmak ve temiz bir sicile sahip olmak gerekir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi