+ Yorum Gönder
 1. 1
  DOLUNAY
  Özel Üye

  Polis Koleji Başvuru Kılavuzu

  Polis Koleji Başvuru Kılavuzu


  Polis Koleji için başvuruda bulunacak öğrenciler SBS’ ye girmek zorunda olduğu için ayrı bir ücret yatırmayacaktır ve ayrı bir sınav giriş belgesi verilmeyecektir.


  2010 Polis Koleji Başvuru Kılavuzu Bu Sayfada Açıklandığında Yer Alacaktır. Ancak sınav kılavuzu açıklanana kadar sizleri bilgilendirme amaçlı aşağıdaki bilgileri okumanızda yarar gördük.2010 Polis Koleji Başvuru Kılavuzu için aşağıdaki linke tıklayınız...

  [URL="http://www.poliskoleji.k12.tr/tr/dokumanlar/Polis_Koleji_E_Basvuru_Klavuzu.pdf"]2010 Polis Koleji Sınavı Başvuru Kılavuzu (PDF Formatında) [/URL]

  [URL="http://www.uydukurdu.com/forum/www.poliskoleji.k12.tr/tr/dokumanlar/Polis_Koleji_E_Basvuru_Klavuzu.doc"]2010 Polis Koleji Başvuru Kılavuzu (Word Şeklinde)[/URL]

  Polis Kolejine girmek isteyen adaylar öncelikle 15–26 Mart 2010 tarihleri arasındahttp://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde açılacak olan başvuru ekranından öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından başvuruda bulunacaktır.
  Polis Koleji için başvuruda bulunacak öğrenciler SBS’ ye girmek zorunda olduğu için ayrı bir ücret yatırmayacaktır ve ayrı bir sınav giriş belgesi verilmeyecektir.
  Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların tespiti OYP (Orta öğretime yerleştirme puanı) göre yapılacaktır. Ortaöğretim yerleştirme puanına göre Polis Kolejine Giriş Sınavına katılamaya hak kazanacak adayların değerlendirilmesi sonucunda erkek ve kız adayların sıralaması ayrı ayrı hesaplanır.
  Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
  SINAVLAR
  Polis Kolejlerine öğrenci alımı iki ayrı aşamada yapılmaktadır;
  I.Aşama:
  MEB tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonunda hesaplanan Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi;

  II. Aşama:
  Polis Kolejine Giriş Sınavıdır. Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre belirlenen adayların katılacağı ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünce yapılacak olan sınavdır.
  Ortaöğretim yerleştirme puanına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru o yıl Koleje alınacak öğrenci sayısının on katı kadar aday başarılı sayılır. Ancak Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi öncesinde Koleje başvuru sayısı dikkate alınarak bu sayı Kolej Müdürünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yirmi katına kadar arttırılabilir.
  Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar internet adreslerinden ilanen duyurulduktan sonra başarılı olan adaylar ilan edilen tarihlerde İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubelerine başvuracaklardır.
  Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Ağustos ayında Polis Koleji Müdürlüğü’nde yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacaklardır. Polis Kolejine Giriş Sınavı Mülakat, Beden Eğitimi Sınavı ve Yazılı Sınav (test) aşamalarından oluşmaktadır.
  Polis Kolejine Giriş Sınavı Tarihleri:
  *Mülakat sınavı: 02–03-04 Ağustos 2010
  *Beden Eğitimi Sınavı: 05 Ağustos 2010
  *Yazılı(test)Sınav: 06 Ağustos 2010

  Polis Koleji Giriş Sınavlarına katılan ve yazılı (test) sınav sonucunda başarılı olan adaylar ağustos ayında asıl ve yedek durumlarına göre ilanen duyurulan adaylar Ankara Polis Koleji’nde intibak eğitimine alınacaktır. Sınav sonunda başarılı olan adayların sınav sonucunun ilan edilmesini müteakip intibak eğitimine alınacak olması nedeniyle, adayların sınav için gelirken sınavdan sonra en çok 20 gün süreyle Ankara’da kalacak şekilde hazırlıklı gelmeleri gerekmektedir.
  İntibak eğitimi başlama tarihi kendilerine ilânen tebliğ edilmesine rağmen 3 gün içinde eğitime katılmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedek adaylar çağrılır. Tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içerisinde gelmeyen yedek adaylar da haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerine sıradaki adaylar çağrılır.
  Kolejlere alınacak aday öğrencilere okulun denetim ve gözetiminde tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporu aldırılır.
  POLİS KOLEJİ BAŞVURU ŞARTLARI
  Koleje alınacak öğrencilerde aranılacak Şartlar aşağıda belirtilmiştir:
   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
   Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü
  bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak.
   04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Ek-2’de yer alan Emniyet Teşkilatı Sağlık şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,
   Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak,
   Öğrenime ara vermemiş olmak,
   Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
   İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak ( Polis Kolejine Giriş Sınavında aranır)
   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
   Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.
   İlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi olmak.
  Polis Kolejlerine girecek öğrenciler Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık şartları Yönetmeliğinde aranan şartları taşımak zorundadırlar. İLETİŞİM BİLGİLERİ
  İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şubeleri, İlköğretim Okulu Müdürlükleri ve aşağıdaki adreslerden öğrenilebilir.
  Yazışma Adresi :
  Ankara Polis Koleji Müdürlüğü Çamlıca M. 06200 YENİMAHALLE / ANKARA
  Bursa Polis Koleji Müdürlüğü Mimar Sinan M. YILDIRIM / BURSA

  Telefon :
  Ankara için : 0 312 /397 30 40
  Bursa için : 0 224 /366 60 10-11
  Faks :
  0 312 397 30 50 - 0 224 367 56 77
  [URL="http://www.poliskoleji.k12.tr/"]İnternet Adresi[/URL]
 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Polis Koleji Başvuru Kılavuzu

  Polislik mesleği cesaret ve bilgi gerekiyor.Aynı zamanda insanlarla iletişim konusunda da yeterli olmak ve sürekli kendini geliştirmek zorundasınız.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi