+ Yorum Gönder
 1. 1
  DOLUNAY
  Özel Üye

  2010 Askeri Okullar Başvuru şartları ( kara hava deniz ) 2010 ygs kılavuzuna göre

  2010 Askeri Okullar Başvuru şartları ( kara hava deniz ) 2010 ygs kılavuzuna göre
  KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULU GENEL ŞARTLARI  • TC Vatandaşı olmak
  • Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda sakıncalı ve şüpheli halleri bulunmamak.
  • Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmamak.
  • 2010 Yılı YGS ile LYS sınavlarına katılmış olmak ve tespit edilecek taban puanı almış olmak.
  • Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSYS kılavuzunda yer alan okullardan mezun olmak. (Öğrenimin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak da gereklidir.)
  Not: Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu için sadece sayısal öğrenciler başvurabilir. Kara Harp Okulu için Sayısal ve TM öğrencileri başvurabilir.
  • En fazla 20 yaşında olmak /1990 ve sonrası doğumlular (Yaş düzeltmeleri kabul edilmiyor.)
  • Haziran 2010 yılında mezun olacak durumda olmak veya 2009 da mezun olmak.
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
  • Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla-erkekler nikâhsız olarak birlikte yaşamamak.
  • Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek)

  Not: Toplam 17 genel şart vardır. Önemlileri yazdım burada.  KARA HARP OKULU BAŞVURULARI
  Önemli: Kara Harp Okuluna başvurmak isteyenler mutlaka "2010 Yılı YGS (ÖSYS) Aday Bilgi Formu" nun madde 21'de yer alan "Askeri okullara girme isteği" alanındaki kutucuğu işaretlemelidirler. Fakat bu işaretleme ön kayıt için yeterli de değildir.

  Kara Harp Okuluna başvurmak isteyen adaylar, ön kayıt için internet üzerinden [URL="http://www.kho.edu.tr/"]http://www.kho.edu.tr[/URL]adresinden 5 Nisan - 28 Mayıs ( saat 17.00'e kadar) tarihleri arasında başvurularını yapmak zorundadırlar. İnternet üzerinden önbaşvurusunu yapmayan adaylar 2. seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

  Kara Harp Okuluna sadece Sayısal ve TM öğrencileri başvurabilir. Bu nedenle başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5, YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak "Seçim aşamaları çağrı puanı" belirlenecektir.

  Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adaylar, [URL="http://www.kho.edu.tr/"]http://www.kho.edu.tr[/URL] adresinden Haziran sonu ya da Temmuz ayında belirlenecek bir tarihte 2. seçim sınavlarına (Ön sağlık muayenesi, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi, Mülakat) çağrılacaktır.

  2. seçim aşamalarında başarılı olanlar,Beden Yeterlilik sınavından alacakları puanının %15’i ile mülakat sınavından alacakları %15’i, LYS sınavlarından alacakları puanlardan (MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2, TM-3) en yükseğinin %70’i toplanarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar Kara Harp Okuluna girmeye hak kazanacaklardır.

  Not: LYS sınavlarında 180 barajını geçemeyen adaylar sıralamaya giremeyeceklerdir. Bu nedenle Kara Harp Okuluna girişleri mümkün olmayacaktır.


  DENİZ HARP OKULU BAŞVURULARI
  Önemli: Deniz Harp Okuluna başvurmak isteyenler mutlaka "2010 Yılı YGS (ÖSYS) Aday Bilgi Formu" nun madde 21'de yer alan "Askeri okullara girme isteği" alanındaki kutucuğu işaretlemelidirler. Fakat bu işaretleme ön kayıt için yeterli de değildir.


  Deniz Harp Okuluna başvurmak isteyen adaylar, ön kayıt için internet üzerinden [URL="http://www.dho.edu.tr/"]http://www.dho.edu.tr[/URL]adresinden 5 Nisan – 7 Haziran ( saat 17.00'e kadar) tarihleri arasında başvurularını yapmak zorundadırlar. İnternet üzerinden önbaşvurusunu yapmayan adaylar 2. seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.


  Deniz Harp Okuluna sadece sayısal öğrenciler başvurabilecektir. 2010 yılında LYS MF-1 ve MF-4 puan türlerinden öğrenci alınacaktır. Belirlenecek taban puandan yüksek alan, ön kayıt yaptırmış adaylar internet adresi ve gönderilecek çağrı belgesi ile 9-16 Ağustos tarihleri arasında kendilerine tahsis edilecek tarihte 2. seçim aşamalarına (Ön sağlık muayenesi, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi, Mülakat) çağrılacaktır.

  2. seçim aşamalarında LYS, bedeni yeterlilik ve görüşme aşamasında aday öğrencinin aldığı puanlar dikkate alınarak aday performans puanı tespit edilecektir.
  2. seçim aşamalarında başarılı olan ve sevk edilecekleri askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” kararı alan adaylar, aday performans puanlarına göre sıralanacaktır ve belirlenen kontenjana girenlerin kesin kayıtları yaptırılacaktır.


  HAVA HARP OKULU BAŞVURULARI
  Önemli: Deniz Harp Okuluna başvurmak isteyenler "2010 Yılı YGS (ÖSYS) Aday Bilgi Formu" nun madde 21'de yer alan "Askeri okullara girme isteği" alanındaki kutucuğu işaretlemelidirler. Bu kutucuğu işaretlemeyen adaylar en geç 30 Mayıs tarihine kadar internet üzerinden başvurularını yapabilirler. Fakat bu işaretleme ön kayıt için yeterli de değildir.


  Hava Harp Okuluna başvurmak isteyen adaylar, ön kayıt için internet üzerinden [URL="http://www.hho.edu.tr/"]http://www.hho.edu.tr[/URL]adresinden 5 Nisan – 30 Mayıs ( saat 17.00'e kadar) tarihleri arasında başvurularını yapmak zorundadırlar. İnternet üzerinden önbaşvurusunu yapmayan adaylar 2. seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.


  Hava Harp Okuluna sadece sayısal öğrenciler başvurabilecektir. LYS MF-1, MF-2, MF-3, MF-4 puan türlerinden öğrenci alınacaktır. LYS sonuçları açıklandıktan sonra “HHO Baraj Puanı” belirlenecektir. Belirlenecek baraj puanı aşan adayların isimleri, [URL="http://www.hho.edu.tr/"]http://www.hho.edu.tr[/URL] / [URL="http://ikdm.hho.edu.tr/"]http://ikdm.hho.edu.tr[/URL] veya [URL="http://www.tsk.mil.tr/"]http://www.tsk.mil.tr[/URL] adresinden duyurulacaktır.

  Barajı geçen adaylar için gerçekleşecek seçim aşamaları, Hava Harp Okuluna gelecekleri tarih ve beraberinde getirecekleri belgeler internet üzerinden açıklanacaktır. Seçim aşamaları için hazırlanacak belgeleri internet üzerinden indireceklerdir. Posta yoluyla bu belgeler gönderilmeyecektir.

  Seçim aşamaları sırasında isteyen adaylar okul tesislerinde kalabilecek, yemek ve yatma ihtiyaçları ücretsiz karşılanacaktır. Her seçim aşamasından sonra oluşacak performans puanına göre öğrenciler sıralanacak ve belirlenen kontenjana giren adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaklardır.
 2. 2
  DOLUNAY
  Özel Üye

  --->: 2010 Askeri Okullar Başvuru şartları ( kara hava deniz ) 2010 ygs kılavuzuna göre

  ASTSUBAY MESLEK OKULLARI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
  1- TC Vatandaşı ve erkek olmak
  2- Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmamak.
  3- Haziran 2010 yılında mezun durumda olabilmek veya 2009 yılında mezun olmak
  4- 2010 YGS'ye katılmış olmak ve belirlenecek taban puanı almış olmak
  5- En fazla 21 yaşında olmak (1989 ve sonrası doğumlu olmak)
  6- Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda kendisinin, anne-babasının veya kardeşlerinin sakıncalı ve şüpheli halleri bulunmamak.
  7- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
  8- Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla-erkekler nikâhsız olarak birlikte yaşamamak.
  9- Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek)
  Not: Toplam 15 genel şart vardır. Önemlileri yazdım burada.


  KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

  Önemli: Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek yüksekokuluna başvurmak isteyenler mutlaka "2010 Yılı YGS (ÖSYS) Aday Bilgi Formu" nun madde 21'de yer alan "Askeri okullara girme isteği" alanındaki kutucuğu işaretlemelidirler. Fakat bu işaretleme ön kayıt için yeterli de değildir.

  Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek yüksekokuluna başvurmak isteyen adaylar, ön kayıt için internet üzerinden[URL="http://www.kho.edu.tr/"]http://www.kkk.tr[/URL] adresinden 5 Nisan - 28 Mayıs ( saat 17.00'e kadar) tarihleri arasında başvurularını yapmak zorundadırlar. İnternet üzerinden önbaşvurusunu yapmayan adaylar 2. seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

  Başvuruda bulunan adaylar mezun oldukları/olacakları bölümler dikkate alınarak teknik bölümler (Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Otomotiv teknolojisi, İnşaat teknolojisi, Yapı tesisat teknolojisi, Bilgisayar teknolojisi ve Mekatronik) için YGS-1, YGS-2 ve YGS-6, İşletme yönetimi için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6 puan türlerinden aldıkları puanlardan en yüksek olanı dikkate alınarak sıralanacak ve alınması planlanan aday sayısına bağlı olarak her bilim programı için ayrı ayrı "Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı" belirlenecektir.

  Belirlenecek puandan daha yüksek alan adaylar, [URL="http://www.kkk.tr/"]http://www.kkk.tr[/URL] veya [URL="http://www.tsk.tr/"]http://www.tsk.tr[/URL] internet adresi vasıtasıyla kendilerine tahsis edilecek tarihte ikinci seçim aşama sınavlarına (Ön sağlık muayenesi, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi, Mülakat) çağrılacaktır.

  DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU
  Önemli: Deniz Astsubay Meslek yüksekokuluna başvurmak isteyenler mutlaka "2010 Yılı YGS (ÖSYS) Aday Bilgi Formu" nun madde 21'de yer alan "Askeri okullara girme isteği" alanındaki kutucuğu işaretlemelidirler. Fakat bu işaretleme ön kayıt için yeterli de değildir.

  Deniz Astsubay Meslek yüksekokuluna başvurmak isteyen adaylar, ön kayıt için internet üzerinden[URL="http://www.kho.edu.tr/"]http://www.tsk.tr[/URL] veya [URL="http://www.damyo.edu.tr/"]http://www.damyo.edu.tr[/URL] adresinden 5 Nisan - 28 Mayıs ( saat 17.00'e kadar) tarihleri arasında başvurularını yapmak zorundadırlar. İnternet üzerinden önbaşvurusunu yapmayan adaylar 2. seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

  Ön kayıt yapabilmek için gerekli evraklar/işlemler ve ikinci seçim aşamalarına ilişkin detaylı bilgiler Ocak 2010 ayından itibaren [URL="http://www.kho.edu.tr/"]http://www.tsk.tr[/URL] veya [URL="http://www.damyo.edu.tr/"]http://www.damyo.edu.tr[/URL] adresleri üzerinden yayınlanacaktır.

  Başvuruda bulunan adaylar teknik bölümler (Deniz ulaştırma ve işletme, Elektronik teknolojisi, Bilgisayar programcılığı) için YGS-1, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İşletme yönetimi programları için YGS-5 puan türlerinden aldıkları puanlara göre sıralanacak ve alınması planlanan aday sayısına bağlı olarak "Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı" belirlenecektir.

  Ön kayıt yaptıran adaylardan; açıklanacak olan taban puandan yüksek alan adaylar 30 Temmuz-6 Ağustostarihleri arasında kendilerine tahsis edilecek tarihte ikinci seçim aşama sınavlarına (Ön sağlık muayenesi, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi, Mülakat) çağrılacaktır. İkinci aşama sınavları her aday için 2 gün sürecek olup, sonuçlar [URL="http://www.kho.edu.tr/"]http://www.tsk.tr[/URL] veya [URL="http://www.damyo.edu.tr/"]http://www.damyo.edu.tr[/URL] internet adreslerinde ilan edilecektir.

  İkinci seçim aşama sınavlarında başarılı olan ve sevkedildiği askeri hastanelerden "Askeri öğrenci olur" kararı alan adaylar ikinci seçim aşama sınavlarında aldıkları puanlara göre sıralanacak ve kontenjana girenlerin kesin kayıtları yaptırılacaktır.


  HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU
  Önemli: Hava Astsubay Meslek yüksekokuluna başvurmak isteyenler "2010 Yılı YGS (ÖSYS) Aday Bilgi Formu" nun madde 21'de yer alan "Askeri okullara girme isteği" alanındaki kutucuğu işaretlemelidirler. Eğer işaretleme yapmazlarsa daha sonradan internet adresinden önkayıt başvurusu tarihleri arasında da başvurma hakları devam etmektedir. Fakat bu işaretleme ön kayıt için yeterli de değildir. Bu nedenle önkayıt için gerekli adresten başvurunun yapılması gerekmektedir.

  Hava Astsubay Meslek yüksekokuluna başvurmak isteyen adaylar, ön kayıt için internet üzerinden[URL="http://www.kho.edu.tr/"]http://www.tsk.tr[/URL] veya [URL="http://www.damyo.edu.tr/"]http://www.tekok.edu.tr[/URL] adresinden başvurularını yapmak zorundadırlar. İnternet üzerinden önbaşvurusunu yapmayan adaylar 2. seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

  YGS sonuçlarının açıklanmasından sonra, başvuru yapmış adaylar, mezun oldukları/olacakları öğrencim kolu, alan veya bölümler dikkate alınarak YGS-1, YGS-2 ile YGS-5, YGS-6 puanlarına göre sıralanacak ve öğrenim kolu/alan/bölüm bazında "Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı" belirlenecektir.

  Belirlenecek çağrı puanlarını geçen adaylar Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu seçim aşamalarına katılım için çağrı mektupları ve tarihleri [URL="http://www.tekok.edu.tr/"]http://www.tekok.edu.tr[/URL] internet adresinden yayımlanacaktır.


  JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

  Kılavuzu indirmek için: [URL="http://www.jandarma.tsk.tr/personel/JAMYO_2010Klavuz.pdf"]http://www.jandarma.tsk.tr/personel/...2010Klavuz.pdf[/URL]
  Önemli: Jandarma Astsubay Meslek yüksekokuluna başvurmak isteyenler mutlaka "2010 Yılı YGS (ÖSYS) Aday Bilgi Formu" nun madde 21'de yer alan "Askeri okullara girme isteği" alanındaki kutucuğu işaretlemelidirler. Fakat bu işaretleme ön kayıt için yeterli de değildir

  Jandarma Astsubay Meslek yüksekokuluna başvurmak isteyen adaylar, ön kayıt için internet üzerinden[URL="http://www.kho.edu.tr/"]http://www.tsk.tr[/URL] veya [URL="http://www.damyo.edu.tr/"]http://www.jandarma.tsk.tr[/URL] adresinden 25 Şubat-20 Mayıs ( saat 17.00'e kadar) tarihleri arasında başvurularını yapmak zorundadırlar.

  Adayların JAMYO başvuru kılavuzunda belirtilen lise ve dengi okullardan (bölüm-alan-kol gözetilmeksizin) 2009 yılında mezun olması veya ikinci aşama seçme sınav başlangıç tarihine kadar mezun olabilecek durumda olması gerekmektedir. 2009 dan daha önce mezun olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

  Başvurusu kabul edilen adaylardan 2010 yılı YGS'ye katılarak, YGS sonuçlarının açıklanmasından sonra YGS-5puan türünde ilan edilecek olan taban puan ve üzerinde almış olanlar, Temmuz 2010 ayının ilk haftasında, ikinci seçim aşama sınavlarına (Ön sağlık muayenesi, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi, Mülakat) çağrılacaktır.

  İkinci seçim aşama sınavları tarihleri, kesin kayıt ve kabul işlemleriyle ilgili her türlü duyuru [URL="http://www.tsk.tr/"]http://www.tsk.tr[/URL]veya [URL="http://www.jandarma.tsk.tr/"]http://www.jandarma.tsk.tr[/URL] internet adreslerinden yayınlanacak ve adayların adreslerine herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
 3. 3
  osmanokay
  Yeni Üye

  --->: 2010 Askeri Okullar Başvuru şartları ( kara hava deniz ) 2010 ygs kılavuzuna göre

  eşit ağırlık bolümü mezunları astsubay okullarına girmek için taban puanı kaç olmalıdır.teşekkürler 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: 2010 Askeri Okullar Başvuru şartları ( kara hava deniz ) 2010 ygs kılavuzuna göre

  askerlik için bayanlarda hangi özellikler aranmaktadır ve kaç puan gerekiyr?

+ Yorum Gönder
kara havacılık okulu giriş şartları,  askeriyeye giriş şartları,  kara havacılık okulu
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi