+ Yorum Gönder
 1. 1
  siyah_in_ci
  Usta Üye

  Sayısal Önlisans Bölümleri

  Ağaç İşleri

  Programın Amacı
  Ağaç İşleri programının amacı, orman ürünleri (ağaç) endüstrisinin çeşitli dallarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Ağaç işleri programında matematik ve biyoloji gibi temel bilim derslerinden başka ağaç teknolojisi,ağaç işleme makineleri, işletme, üst yüzey işlemleri gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.
  Gereken Nitelikler
  Ağaç işleri programında okumak isteyenlerin matematik ve fiziğe ilgili, tasarım ve çizim yeteneğine sahip, bedence güçlü, dayanıklı, dikkatli ve başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Bu programı bitirenlere “Ağaç İşleri Teknikeri” unvanı verilir. Ağaç işleri teknikeri, orman ürünleri endüstrisinde, ağaç işleri mühendisinin yardımcısı olarak, fabrikaya gelen tomrukların teslim alınması, korunması, biçilmesi, kurutulması, parke, kontrplak, lif levha, yonga levha vb. üretimi ile bunları pazarlama işlerini yürütür.
  Çalışma Alanları
  Ağaç işleri teknikerleri özel sektöre ait orman ürünleri endüstrisinin kereste, parke mobilya, empenye gibi kollarında üretim ve satış birimlerinde iş bulabilirler. Olanakları olanlar bu alanda kendi işlerini kurabilirler.

  Ağız Diş Sağlığı

  Programın Amacı
  Ağız diş sağlığı programının amacı, ağız boşluğu ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi konusunda diş hekimine yardımcı sağlık elemanlarını yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Ağız diş sağlığı programında başta biyoloji olmak üzere temel bilim dersleri, teknik resim, madde ve araç bilgisi, sabit ve hareketli protezler, ortodonti cihazları gibi teknik dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
  Gereken Nitelikler
  Ağız diş sağlığı programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu konuda başarılı, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Bu programı bitirenlere “Ağız Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı verilir. Ağız diş sağlığı teknikeri diş hekimi tarafından düzenlenen ağız boşluğu, çene rahatsızlıklarının tedavisini yürütür, ölçüye göre diş protezleri yapar.
  Çalışma Alanları
  Ağız diş sağlığı teknikerleri kamu ve özel diş tedavi kliniklerinde çalışabilirler.
  Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

  Programın Amacı
  Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği programının amacı, acil bakım hizmetini hastane dışında, profesyonel düzeyde verebilecek elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Ambulans ve acil bakım teknikerliği programında davranış bilimleri, anatomi, fizyoloji, ambulans servisi, acil yardım ve kurtarma çalışmaları, beden eğitimi ve vücut geliştirme dersleri okutulmakta ve staj yaptırılmaktadır.
  Gereken Nitelikler
  Ambulans ve acil bakım teknikerliği programında okumak isteyen kimselerin, insanların duygularını anlayabilen ve onlara yardım etmeye istekli, dikkatli, sorumlu ve acil durumlarda soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Ambulans ve acil bakım teknikerliği programını bitirenlere “Sağlık Teknikeri” unvanı verilir. Sağlık teknikeri ani ve ciddi rahatsızlığı olan kimselerin hastane dışında tedavisini, gerektiğinde bir tedavi kurumuna ambulansla taşınmaları sırasında bakımlarını yapar. Bu elemanlar tıbbi bakımın yanı sıra araç sürücülüğünden de sorumlu olabilirler.
  Çalışma Alanları
  Sağlık teknikerleri hastanelerde ve ambulans servislerinde görev alabilirler.  Ameliyathane Teknikerliği

  Programın Amacı
  Ameliyathane Teknikerliği programının amacı, ameliyathanelerde kullanılan cihazları kullanabilen, bakımını yapabilen sağlık elemanlarını yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Ameliyathane Teknikerliği programında anatomi, fizyoloji gibi temel bilim ve ameliyathane teknolojisi, enfeksiyon hastalıklar, cerrahi hastalıklar bilgisi, hastane idaresi, ilk yardım gibi meslek dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır.
  Gereken Nitelikler
  Ameliyathane teknikerliği programında başarılı olabilmek için, bedence güçlü, elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilen, el- göz koordinasyonu yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sorumlu bir kimse olmak gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Bu programı bitirenlere ‘’Ameliyathane Teknikeri’’ unvanı verilmektedir. Ameliyathane teknikeri ameliyathanelerdeki alet ve cihazları kullanır, bakımını yapar. Sterilizasyon ünitesinin düzeni, temizliği, sterilizasyon sonu ambalajlanarak korunması, bir başka yere bozulmadan taşınması, ameliyathanenin genel temizliğinin denetlenmesi ameliyathane teknikerinin başlıca görevleridir.
  Çalışma Alanları
  Ameliyathane teknikerleri özel ve resmi hastanelerin ameliyathane ünitelerinde çalışabilirler. Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına gereksinimleri vardır.


  Anestezi

  Programın Amacı
  Anestezi programının amacı, ameliyatlarda anestezi (hastayı uyutma) işlerinde hekime yardımcı olacak sağlık elemanı yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Bu programda anatomi, fizyoloji, farmakoloji, özel tedavi yöntemleri ve anesteziyoloji gibi meslek dersleri okutulur. Derslerde uygulamalara önemli ölçüde yer verilir.
  Gereken Nitelikler
  Anestezi programında okumak isteyen bir kimsenin, biyoloji başta olmak üzere, fen derslerine ilgi duyması, bir tıp ekibinin üyesi olarak çalışabilmek için dikkatli, titiz ve sorumluluk sahibi olması gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Anestezi programını bitiren bir kimseye ""Sağlık Teknikeri"" unvanı verilir. Anestezi teknikeri her türlü ameliyatlarda hastanın uyutulması için gerekli tıbbi yöntemleri, hekimin yönergeleri doğrultusunda uygular.
  Çalışma Alanları
  Sağlık teknikeri devlete, üniversitelere veya özel kişilere ait hastanelerde çalışır. Bu alanda yetişmiş elemanlara ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunların hemen iş bulmaları mümkündür.


  Bilgisayar Operatörlüğü

  Programın Amacı
  Bilgisayar Operatörlüğü programının amacı çeşitli bilgisayar donanım ve yazılımlarını kullanabilecek nitelikte eleman yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Bilgisayar Operatörlüğü programında matematik sözlü anlatım metin okuma ve inceleme yazılı anlatım, dil eğitimi gibi temel derslerden başka bilgisayar donanım ve yazılımı, işletim sistemi DOS, işletim sistemi MAC, bilgisayar ağları, BASIC uygulamaları eskiz tekniği, dizgi gibi dersler okutulmaktadır.
  Gereken Nitelikler
  Bu programı tercih edeceklerin her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğuna ve iyi işiten kulakta en az 70 desibel işitme kaybı olduğuna dair sağlık kurulu raporu bulunmalıdır.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Bilgisayar Operatörlüğü programını bitirenlere “Bilgisayar Operatörü” unvanı verilir. Bilgisayar operatörlüğü programı mezunları, hazır bilgisayar paket programı kullanılan işyerlerinde bilgi giriş operatörü, bilgi işlem birimlerinde yardımcı eleman, masa üstü yayıncılık alanında dizgi elemanı olarak çalışabilirler.
  Çalışma Alanları
  Bilgisayar operatörleri bilgisayarların kullanıldığı her yerde iş bulma olanağına sahiptirler.
  (Bu program, Engelliler Entegre Yüksekokulu’na bağlıdır.)
 2. 2
  siyah_in_ci
  Usta Üye

  --->: Sayısal Önlisans Bölümleri

  Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

  Programın Amacı
  Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programının amacı, iş hayatının çeşitli sektörleri için en az iki dilde orta düzeyde program yazabilen, operatörlük, web tasarımcılığı ve teknik hizmet konularında görev alabilecek ara elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programında, matematik, paket yazılımlar, elektronik ve programlamaya giriş, donanım, grafik yazılım, bilgisayarlı kontrol ve ağ dersleri, programlama kabiliyeti geliştirici dersler, seçmeli dersler ile güçlendirilen programlama eğitimi ile birlikte teknik yabancı dil dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır.
  Gereken Nitelikler
  Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programında okumak isteyenlerin, mantık, matematik, web tasarımcılığı, donanım ve ticari uygulamalar gibi konulara ilgili, ayrıca kendi kendine öğrenme yeteneği olan kimseler olması gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programını bitirenlere “Tekniker” unvanı verilir. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama teknikerleri, kamu kurumları ve özel sektörde bilgiişlem merkezleri, küçük ve orta boy işletmelerde bilgisayar operatörlükleri, teknik servis bölümleri, bilgisayar kursları ve tasarım büroları gibi yerlerde çalışabilirler.
  Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

  Programın Amacı
  Biyomedikal cihaz teknolojisi programının amacı, tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakım ve onarımı alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Biyomedikal cihaz teknolojisi programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri, elektrik devreleri, biyofizik, biyokimya, biyomedikal teknoloji, fizyoloji, genel tıp cihazları ve x-ray cihazları gibi dersler okutulur.
  Gereken Nitelikler
  Biyomedikal cihaz teknolojisi programına girmek isteyenlerin temel bilimlere ve özellikle fiziğe ilgi duymaları, şekil-uzay ilişkilerini ve mekanik ilişkileri algılama yeteneğine sahip, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu güçlü kişiler olmaları beklenir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere ""Sağlık Teknikeri"" unvanı verilir. Sağlık teknikeri, tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte eder, sürekli bakımını yapar, arıza olunca yerini saptar ve onarır.
  Çalışma Alanları
  Sağlık cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde ve laboratuarlarda görev alabilirler.
  Boya Teknolojisi

  Programın Amacı
  Boya teknolojisi programının amacı, boya üretimi yapan işletmelerde mühendislere yardımcı elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Boya teknolojisi programında genel kimya, fizik, organik kimya, analitik kimya, polimer kimya, fizik, boya teknolojisi, renk bilgisi, kalite kontrol yöntemleri, çevre ve insan sağlığı gibi dersler okutulmaktadır.
  Gereken Nitelikler
  Boya teknolojisi programında okumak isteyenlerin kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, renkleri ayırt edebilen, kokudan rahatsız olmayan, beden ve sağlıklı, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen dikkatli ve düzenli kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Boya programını bitirenlere ""Boya Teknikeri"" unvanı verilir. Boya teknikeri kimya mühendisine yardımcı bir eleman olup mühendis ve yöneticilerle işçiler arasında iletişimi sağlar; üretim planının uygulanışını denetler, basit laboratuar ölçümleri yapar; sonuçları karşılaştırır durumu üretim mühendisine bildirir. Vardiya amirliği yapar.
  Çalışma Alanları
  Boya teknikerleri boya üretimi ve uygulaması yapan her türlü özel işletmede görev alabilir. Boya teknikerleri otomobil servislerinin boyama kısmında da çalışabilmektedirler.


  Cam-Seramik

  Programın Amacı
  Cam-Seramik programının amacı, cam ve seramik endüstrisinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Cam-Seramik programında matematik ve fizik, anorganik kimya, fiziksel kimya, teknik resim, cam bilimine giriş, mekanik işlemler, yakıt teknolojisi, yüksek sıcaklık reaksiyonları, iş hukuku ve makine bakım tekniği gibi dersler okutulur.
  Gereken Nitelikler
  Cam-Seramik programında eğitim görmek isteyen kimsenin, fizik ve kimya konularında başarılı, ortalamanın üzerinde bir mekanik yeteneğe sahip olması gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Cam-Seramik programını bitirenlere ""Cam-Seramik Teknikeri"" unvanı verilir. Cam-Seramik teknikeri, kimya mühendisinin gözetim ve denetimi altında cam hamurundan çeşitli cam eşya ve kristal elde edilmesi için planlanan işlemleri yürütür.
  Çalışma Alanları
  Cam-Seramik teknikerleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Şişe ve Cam Fabrikalarında, seramik sektörüne bağlı fabrikalarda görev alabilirler.

  Diş Protez

  Programın Amacı
  Diş protez programının amacı, diş hekimine yardımcı olabilecek ve laboratuarlarda çalışabilecek nitelikte ara teknik eleman yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Program süresince öğrencilere, matematik, teknik bilimler, teknik resim, maddeler ve araç bilgisi, sabit protezler, hareketli protezler, bölümlü protezler, tam protezler, ortodonti apereyler, çene-yüz protezi ve işletme ekonomisi gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.
  Gereken Nitelikler
  Diş protez alanında okumak isteyenlerin temel bilimlere ilgili, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne, el ve parmak becerisine sahip olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Mezunlar ""Sağlık Teknikeri"" unvanı alırlar. Sağlık teknikeri, diş ve çene-yüz protez ve cihazları ile ortodonti cihazlarının laboratuar uygulamalarını yürütür.
  Çalışma Alanları
  Sağlık teknikerleri, kamu ve özel kuruluşlarda iş bulma olanağına sahiptirler.
  Diyaliz

  Programın Amacı
  Diyaliz programının amacı, sürekli böbrek yetmezliği olan hastaların kanlarını temizlemek için açılan hemodiyaliz merkezlerinde görev yapacak sağlık elemanını yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Diyaliz programında anatomi, fizyoloji, biyokimya, psikoloji, patoloji, beslenme ilkeleri, elektrik elektronik, iç hastalıkları ruh sağlığı ve ruhsal sorunlar gibi dersler okutulmakta, uygulamalar yaptırılmaktadır.
  Gereken Nitelikler
  Diyaliz programında okumak isteyenlerin fen derslerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, insanlarla iyi ilişki kurabilen, hastalara yardımcı olmaktan hoşlanan, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Diyaliz programını bitirenlere “Sağlık Teknikeri” unvanı verilmektedir. Sağlık teknikerleri diyaliz merkezlerinde nöbetleşe veya vardiya şeklinde çalışırlar. Görevleri diyaliz makinesini hazırlanmak, hastayı makineye yerleştirmek, diyaliz sırasında hasta ile ilgilenilmek, bakımını yapmak; ona manevi destek sağlamaya çalışmak; diyaliz süresinin bitiminde hastayı makineden çıkarmaktır.
  Çalışma Alanları
  Sağlık teknikeri resmi ya da özel sağlık kuruluşlarının diyaliz ünitelerinde görev alabildikleri gibi kendilerine ait diyaliz ünitesi de açabilirler. Diyaliz ünitelerinin giderek fazla sayıda açılmasından ve bu konuda özel yetişmiş eleman sayısının henüz yetersiz olmasından dolayı iş bulma olanakları oldukça iyidir. Diyaliz teknikerleri diyaliz ünitesi bulunan her bölgede görev yapabilirler.
 3. 3
  siyah_in_ci
  Usta Üye

  --->: Sayısal Önlisans Bölümleri

  Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi

  Programın Amacı
  Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi programının amacı, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı ve doğal gaz konularında, mühendis ile usta ve işçi arasında görev yapacak ana elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi programında matematik, elektrik, teknik resim gibi temel konularla ilgili derslerden başka, ısıtma, soğutma tesisatı, kazanlar, boru sistemleri, iklimlendirme tesisatı, doğalgaz, temiz su tesisatı, yalıtım teknolojisi gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi programını bitirenlere ""Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz Teknikeri"" unvanı verilir. Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat tesisat teknikeri makine mühendisi tarafından hazırlanan sıhhi tesisat ve doğalgaz projelerini inceler, gereken malzemenin satın alınmasını sağlar, denetimini yapar, çalışacak elemanları belirler, tesisatın üretiminde ve kuruluşunda makine mühendisine yardımcı olur, işin bitiminde denetimini yapar.
  Çalışma Alanları
  Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknikerleri, sıhhi tesisat üretim fabrikalarda ve tesisat döşeyen firmalarda görev yaparlar. Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi ile doğalgaz kullanımı arttıkça meslek elemanlarına duyulan gereksinme de artacaktır.

  Döküm

  Programın Amacı
  Döküm programının amacı, sanayide model, kalıp ve döküm yapma işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Döküm programında, teknik resim, meslek resmi, konstrüksiyon, malzeme bilgisi, genel döküm teknolojisi, fizik, kimya, matematik ve ekonomi gibi alanlarda çeşitli dersler okutulmaktadır. Öğretimin ilk yılında genel kültür ve meslek dersleri, son sınıfında ise sadece meslek dersleri okutulmaktadır.
  Gereken Nitelikler
  Döküm alanında çalışmak isteyen kimselerin matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, uzay ve şekil ilişkilerini görebilme gücü yüksek, el ve gözünü koordineli olarak kullanabilen, bedence güçlü ve insan ilişkilerinde başarılı kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Döküm programını bitirenlere ""Döküm Teknikeri"" unvanı verilir. Döküm teknikeri, sanayide imali düşünülen makine parçasının modelinin tasarlanması, kalıbının hazırlanması ve ergimiş maddenin bu kalıba dökülmesi ile ilgili işleri yürütür.
  Çalışma Alanları
  Demir-çelik fabrikalarında çalışan döküm programı mezunları formen ve ustabaşı olarak; devlet sektöründe görev alanlar tekniker olarak çalışmaktadırlar. Bu program mezunlarına endüstride de ihtiyaç duyulmaktadır.
  Çalışma Alanları
  devlet ve özel sektöre ait iş yerleridir. Döküm teknikeri, ergitilmiş metalleri hazırlanmış kalıplara döker ve elde edilen parçanın talaşlı ve talaşsız olarak işlenmesi sonucunda kullanılır hale gelmesi sağlar.

  Elektrik

  Programın Amacı
  Elektrik programında her türlü elektrik tesisat ve makinelerinin kurulması ve işletilmesi, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konu olan elektrik malzemeleri ve ünitelerinin tasarlanması ve tesisat projelerinin çizilmesi konularında uygulamaya dönük eğitim ve öğretim yapılır.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Elektrik programında daha ziyade atölye teknolojisi ve uygulaması, elektroteknik, elektronik, teknik ve meslek resmi, elektrik makineleri ve laboratuarı gibi meslek dersleri yanında genel kültür dersleri ve uygulamalı dersler okutulur. Öğrenciler ayrıca staj yapmak zorundadırlar.
  Gereken Nitelikler
  Elektrik bölümüne girmek isteyen öğrencilerin, fiziğe özellikle elektrik konusuna ilgi duyması, sabırlı, dikkatli ve hoşgörülü olmaları gerekir. Programda endüstri meslek liselerinin elektrik bölümü mezunları daha başarılı olmaktadır.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Bu programdan mezun olanlara ""Elektrik Teknikeri"" unvanı verilmektedir. Elektrik teknikeri çalıştığı kurumlarda mühendis ve teknisyen arasında teknik ara elemanı olarak görev yapar.
  Çalışma Alanları
  Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışırlar, isterlerse özel işyeri açabilirler.

  Elektronik Haberleşme

  Programın Amacı
  Elektronik Haberleşme programının amacı, telekomünikasyon sistemlerinin kurulması, işletilmesi alanında çalışacak ara insan gücü yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Elektronik haberleşme programında bilgisayar teknolojisinin bilimsel ilkeleri elektrik ve elektronik mikro elektrik sistemler, dijital elektronik, telekomünikasyon sistemleri gibi dersler okutulmaktadır.
  Gereken Nitelikler
  Elektronik haberleşme programında okumak isteyenlerin fizik, matematik ve elektronik konuları ile ilgili ve bu alanlarda başarılı, mekanik ilişkileri görebilen kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Elektronik haberleşme programını bitirenlere ""Elektronik Haberleşme Teknikeri"" unvanı verilir. Elektronik haberleşme teknikeri telgraf, telefon, teleks gibi elektrik ve elektronik haberleşme sistemlerinin kuruluşu, işletilmesi, bakım ve onarımı işlerini elektrik ve elektronik mühendisinin gözetim ve denetimi altında yürütür.
  Çalışma Alanları
  Elektronik haberleşme teknikeri kablolu ve kablosuz elektronik haberleşme sistemlerini (uydu haberleşme sistemleri gibi) kurar ve bu sistemlerde gerekli geliştirme çalışmalarını yürütür; kurduğu sistemleri denetler, bozulanları onarır. Elektronik haberleşme teknikeri elektronik ve haberleşme mühendisi ile işçiler arasında ara eleman olarak görev yapar.


  Elektronörofizyoloji

  Programın Amacı
  Elektronörofizyoloji programının amacı, merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların teşhisinde yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında, uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek ara elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Elektronörofizyoloji programında fizyoloji, anatomi, tıbbi terminoloji, fizik, nöroloji, farmakoloji, bilgisayar teknolojileri kullanımı, elektroensefalografi ve meslek etiği gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
  Gereken Nitelikler
  Elektronörofizyoloji programında okumak isteyenlerin fen konularına, özellikle fizik ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı, duyan, başkaları ile işbirliği yapabilen olan, dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Elektronörofizyoloji programını bitirenlere ""Elektronörofizyoloji Teknikeri"" unvanı verilir. Elektronörofizyoloji teknikerleri, çeşitli alanlarda uzman hekimlerin gözetim ve denetimi altında eletroensefalografi (EEG) çekimi, basit sinir aleti çalışmaları (EMG çekimi), polisomnografi cihazlarının kullanırlar ve beyin sapı uyarılma potansiyelleri ve görsel uyarılma potansiyellerinin analizlerini yapabilirler.
  Çalışma Alanları
  Elektronörofizyoloji her türlü resmi ya da özel hastanelerin elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilirler. Her hastanede ortalama 5, ülkemiz genelinde ise 2000 civarında elektronörofizyoloji teknikerine ihtiyaç olduğundan yıllık teknikerlere çok gereksini duyulmaktadır.
 4. 4
  siyah_in_ci
  Usta Üye

  --->: Sayısal Önlisans Bölümleri

  Endüstriyel Elektronik

  Programın Amacı
  Endüstriyel elektronik programının amacı, sanayide kullanılan elektronik araçlarının monte edilmesi, bakım ve onarımı işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Endüstriyel elektronik programında matematik, bilgisayar, elektrik ve elektronik ilkeleri, mühendislik bilimi, analog elektrik, elektronik kontrol ve ölçme, senkro/servo sistemler gibi dersler yer almaktadır.
  Gereken Nitelikler
  Endüstriyel elektronik programında okumak isteyenlerin ortalamanın üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, fiziğe ilgili kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Endüstriyel elektronik programını bitirenlere ""Endüstriyel Elektronik Teknikeri"" unvanı verilir. Endüstriyel elektronik teknikeri sanayide kullanılan elektronik cihazların şemasına göre monte edilmesinde elektronik mühendisine yardımcı olur; bu cihazların işletilmesi, bakımı ve onarımı ile ilgili işleri yapar.
  Çalışma Alanları
  Endüstriyel elektronik teknikerleri kamu sektörüne ve özel sektöre ait fabrikalarda çalışabilirler.  Endüstriyel Otomasyon

  Programın Amacı
  Endüstriyel otomasyon programının amacı güncel üretim teknolojileri, talaşlı makine üretimi sanayi sektöründe çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Endüstriyel otomasyon programında matematik, bilgisayar, teknolojinin bilimsel ilkeleri, mühendislik bilimi, teknik resim, bilgisayar destekli desen, CNC makineleri, mekanik, makine ve üretim analizi, materyal teknolojisi gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Bu programda dersler İngilizce’dir.
  Gereken Nitelikler
  Endüstriyel otomasyon programında okumak isteyenlerin fen bilimlerine ve özellikle fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı, mekanik yeteneğe sahip, gözlerini ve ellerini uyumla çalıştırabilen, başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen, dikkatli kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Endüstriyel otomasyon programını bitirenlere ""Endüstriyel Otomasyon Teknikeri"" unvanı verilir. Endüstriyel otomasyon teknikerleri talaşlı makine üretimi yapan fabrikalarda mühendis ile teknisyen ve işçiler arasındaki ilişkiyi sağlayan eleman olup mühendis tarafından hazırlanan üretim planının uygulanmasın sağlar; üretilen ürünün kalitesini kontrol eder; işçi ve teknisyenlerin çalışmalarını denetler, bilgisayarlı sayısal denetimli tezgâhlar için program hazırlar; bilgisayar destekli teknik resim yapar.
  Çalışma Alanları
  Endüstriyel otomasyon teknikerleri özel sektörde küçük ölçekli talaşlı işletmelerde kalite ve işletme müdürü, büyük ve orta ölçekli işletmelerin üretim müdürlüklerinde mühendis yardımcısı olarak görev yaparlar. Endüstriyel otomasyon teknikerleri daha çok endüstrinin geliştiği bölgelerde iş bulma olanağına sahiptir.


  Fermantasyon

  Programın Amacı
  Fermantasyon programının amacı, tarımsal ürünlerden mayalandırma yoluyla sirke, alkollü içki, malt gibi gıda maddelerinin elde edilmesi işlemlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Fermantasyon programının ilk yılında fizik, kimya, teknik resim, mikrobiyoloji gibi teknik ve temel bilim dersleri verilir. İkinci yılda ise çeşitli hammaddeler ve bunların işlenmesine ve pazarlanmasına ilişkin dersler okutulur.
  Gereken Nitelikler
  Bu alana girmek isteyen öğrencilerin kendilerini kimya, biyoloji ve tarım konularında iyi yetiştirmiş olması gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Bu programı bitiren öğrenciler ""Fermantasyon Teknikeri"" unvanını alırlar. Fermantasyon teknikeri, alkollü içkiler, turşu, boza, sirke gibi ürünlerin kalitelerinin arttırılması ve kontrolü ile ilgili işlemleri yürütür; bira gibi mayalı içkiler, sirke ve meyve suyu yapımı için tahıl ya da meyvelerin filizlendirilmesi, karıştırılması, preslenmesi ve mayalanması gibi işlemlerin planlanması ve yürütülmesinde gıda mühendisine yardımcı olarak çalışır.
  Çalışma Alanları
  Kamu kesiminde çalışmak isteyen fermantasyon teknikerleri daha çok Tekel Genel Müdürlüğü’ne bağlı, şarap, bira ve diğer içki fabrikalarında çalışabilirler. Aynı alanda faaliyet gösteren özel kesime bağlı üretim yerleri de bu teknisyenler için uygundur. Bu program mezunları kendi adlarında da küçük işletmeler açabilirler.


  Hidroterapi

  Programın Amacı
  Hidroterapi programının amacı, fizik tedavi merkezleri ile kaplıca- kür merkezlerinde çalışacak sağlık personelini yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Hidroterapi programda, başta biyoloji olmak üzere fen bilimleri ile ilgili temel derslerden başka, masaj ve su tedavileri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı dersler okutulur,
  Gereken Nitelikler
  Hidroterapi programında okumak isleyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, bedence sağlam ve dayanıklı, hastalara yardım etmekten hoşlanan, sabırlı ve hoşgörülü kimseler olmaları gerekir. Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler Bu programı bitirenlere “Hidroterapi Teknikeri” unvanı verilir. Hidroterapi teknikeri, fizyoterapi uzmanı hekimin ve fizyoterapistin denetimi altında hastalara su ile tedavi kapsamında yapılan girdap banyosu, kelebek banyo, elektro manyetik banyo gibi su tedavilerini, elektro terapi ve masaj yöntemlerini uygular.
  Çalışma Alanları
  Hidroterapi teknikerleri sağlık kuruluşlarının fizik tedavi bölümlerinde ve kaplıcalarda çalışma olanağına sahiptirler. Ülkemizde kaplıca turizmi geliştikçe bu elemanlara duyulan gereksinim de artmaktadır.


  Gemi İnşaatı

  Programın Amacı

  Gemi inşaatı programının amacı her türlü gemi yapımında mühendis ile ustalar ve işçiler arasında görev yapan ara elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Gemi inşaatı programında matematik, tasarı geometri, fizik, teknik resim, statik, mekanik, akışkanlar mekaniği, gemi hidrostatiği, gemi elektriği, gemi bilgisi, imalat işlemleri gibi dersler okutulmakta, tersanelerde uygulamalar yaptırılmaktadır.
  Gereken Nitelikler

  Gemi inşaatı programında okumak isteyenlerin matematiğe ve özellikle fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı, uzay ilişkilerini görebilme ve çizim yeteneğine sahip, bedence sağlıklı kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Gemi inşaatı programını bitirenlere ""Gemi İnşaatı Teknikeri"" unvanı verilir. Gemi inşaatı teknikerleri için gemilerin yapımı ve malzeme yapım veya onarım için gemi inşaat mühendisi tarafından belirlenen basamakların yerine getirilmesi gibi işleri, mühendisin denetimi altında yürütür.
  Çalışma Alanları

  Gemi inşaatı teknikerleri devlete veya özel sektöre ait tersanelerde görev alabilirler. Denizciliğimiz ve buna bağlı olarak tersane işletmeciliği gelişince bu alanda yetişmiş insanlara daha çok ihtiyaç duyulacaktır.


  Gemi Makineleri

  Programın Amacı

  Gemi makineleri programının amacı gemi makinelerinin ve gemilerin yapımında, mühendis ile usta ve işçiler arasında görev yapan ara elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Gemi makineleri programında matematik, bilgisayar, temel mühendislik bilgisi, gemicilik, teknik resim ve dizayn, elektronik, gemi makineleri operasyonu, mekanik termodinamik, kaynak işlemleri, makine bakım işlemleri gibi dersler ve denizcilik için gerekli İngilizce okutulmaktadır.
  Gereken Nitelikler

  Gemi makineleri programında okumak isteyenlerin fiziğe, özellikle mekanik konusuna ilgili, göz-el koordinasyonu, uzay ilişkilerini görebilme, tasarım ve çizim yetenekleri gelişmiş, bedence güçlü, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Gemi makineleri programını bitirenlere ""Gemi Makineleri Teknikeri"" unvanı verilir. Gemi makineleri teknikeri tersanelerde gemi makineleri mühendisine yardımcı eleman olarak gemi makinelerinin planına göre yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgili işleri yürütür.
  Çalışma Alanları

  Gemi makineleri teknikerleri resmi özel denizcilik kuruluşlarında, turizm sektöründe yat turizminde dizel ve türbinli makineler çalıştıran işletmelerde teknik eleman olarak iş bulabilirler. Denizcilik sektöründe bu tip elemanlara ihtiyaç artmaktadır.


 5. 5
  siyah_in_ci
  Usta Üye
  Gıda Teknolojisi

  Programın Amacı

  Gıda teknolojisi programının amacı, gıdaların değerlendirilmesi ve korunması alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Gıda teknolojisi programında matematik, fizik, kimya, botanik, meteoroloji, teknik resim, genel mikrobiyoloji, statik ve mukavemet, gıda işleme mühendisliği, beslenme ilkeleri, gıda kimyası ve biyokimyası, gıda mikrobiyolojisi, işletme hijyeni ve sanitasyon, et ve balık işleme gibi dersler okutulmaktadır.
  Gereken Nitelikler

  Gıda teknolojisi alanında çalışmak isteyen kimselerin normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, biyolojiye ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı olmaları beklenir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Gıda teknolojisi programını bitirenlere “Tekniker” unvanı verilir. Gıda teknolojisi alanında yetişen bir tekniker, her türlü bitkisel ve hayvansal gıdaların besin değerlerini kaybetmeden üretilmesi ve saklanması, besin değerlerini belirlemede kullanılacak ölçütlerin saptanması gibi konularda araştırmalar yapar; bu konularda üreticileri ve halkı aydınlatır.
  Çalışma Alanları

  Gıda teknolojisi alanında yetişen Teknikerler Tariş, Süt Endüstrisi Kurumu gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektöre bağlı gıda endüstrisinde çalışabilirler veya kendileri özel işyeri açabilirler.  Güverte

  Programın Amacı

  Güverte programının amacı, uzak yola giden gemilerin yönetimi ile ilgili görevleri yapacak elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Güverte programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda, matematik ve fizik alanları ile ilgili derslerden başka, meteoroloji, seyir, yük işlem, deniz ticaret hukuku, iş hukuku, işletme yönetimi, pazar araştırmaları gibi dersler okutulur.
  Gereken Nitelikler

  Güverte programına girmek isteyenlerin hem fizik, matematik gibi fen derslerine, hem de ekonomi ve hukuk gibi sosyal bilim derslerine ilgi duymaları ve bu konularda başarılı olmaları gerekir. Ayrıca, bu alanda yetişmek isteyenlerin uzun süre evlerinden ayrı kalarak, denizlerde görev yapabilecek düzeyde fiziksel ve psikolojik yapıya sahip olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Güverte programını bitirenlere ""Uzak yol Güverte Zabiti"" unvanı verilir. Uzak yol güverte zabiti, deniz taşıt araçları ile yapılan taşımalarda yükün gemiye alınması, limanlarda ilgililere teslimi ve geminin seyri ve yönetimi ile ilgili işleri yürütür.
  Çalışma Alanları

  Uzak yol güverte zabitleri Deniz Nakliyat Şirketinde, özel denizcilik şirketlerinde görev alabilirler. Öğretmenlik meslek eğitimi de görmüş olanlar meslek liselerinde alanın kuramsal ve uygulamalı derslerini okutmak üzere, öğretmen olarak atanabilirler


  Harita Kadastro

  Programın Amacı

  Harita kadastro programının amacı, baraj, imar, kadastro, yol, sulama, kurutma gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insan gücü yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Harita kadastro programında, matematik, fizik, ekonomi, mesleki trigonometri, taşınmaz mal hukuku ve mevzuatı, kadastro tekniği, genel fotogrametri, teknik bilimler, imar uygulaması, kartografya, yol, su uygulaması gibi dersler okutulur.
  Gereken Nitelikler

  Harita kadastro programına başvuracakların arazi çalışmalarına, çizim, hesaplama ve uygulama faaliyetlerine katılabilecek nitelikte; bedence sağlam kimseler olması gereklidir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Mezunlara ""Harita Kadastro Teknikeri"" unvanı verilir. Bu mezunlar harita kadastro mühendisinin oluşturduğu plan ve arazi uygulamalarına yardımcı olabilecek nitelikte işler yapabilmektedirler.
  Çalışma Alanları

  Harita kadastro teknikerlerinin tüm kamu ve özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları vardır. Ülkemizde gelecekte de harita kadastro alanlarında yetişmiş bilgi ve beceri sahibi, uygulayıcı elemanlara gereksinim duyulacaktır.


  Hidroelektrik Santralleri

  Programın Amacı

  Hidroelektrik santralleri programının amacı, barajlarda, hidroelektrik santrallerinde mühendisle işçi ve teknisyenler arasında görev yapacak elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Bu programda, başta matematik, fizik ve bilgisayar olmak üzere, elektrik üretimi ile ilgili dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.
  Gereken Nitelikler

  Hidroelektrik programına girmek isteyenlerin matematik ve fiziğe yetenekli, özellikle elektrik konularına meraklı, sorumluluk alabilen kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Hidroelektrik santralleri programını bitirenlere ""Hidroelektrik Santralleri Teknikeri"" unvanı verilir. Hidroelektrik santralleri teknikeri barajlarda, hidroelektrik santrallerinin kurulmasında ve işletilmesinde elektrik mühendislerine yardımcı olurlar. Bu elemanlar genellikle kentlerden uzak bölgelerde yaşamak zorundadırlar.
  Çalışma Alanları

  Hidroelektrik santralı teknikerleri Devlet Su İşlerine bağlı santrallerde görev alırlar. Ülkemizde baraj sayısı arttıkça bu alanda yetişen elemanlara da ihtiyaç artmaktadır.

  İklimlendirme-Soğutma

  Programın Amacı

  İklimlendirme-soğutma programının amacı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, imâli ve çalıştırılması alanında görev yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  İklimlendirme-soğutma programında, matematik, fizik teknolojisinin bilimsel ilkeleri, bilgisayar, iklimlendirme ve soğutma ilkeleri, iklimlendirme sistemleri, koruyucu bakım ve arıza teşhisi gibi dersler okutulur.
  Gereken Nitelikler

  İklimlendirme-soğutma programında eğitim görmek isteyen bir kimsenin matematik, fizik ve özellikle mekanik konulara ilgi duyulması ve bu alanlarda başarılı olması, şekilleri algılama, gözlerini ve ellerini koordineli bir şekilde çalıştırabilme gücüne sahip olması gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  İklimlendirme-soğutma programını bitirenlere ""İklimlendirme-Soğutma Teknikeri"" unvanı verilir. İklimlendirme-soğutma teknikeri makine mühendisinin gözetimi ve yönetimi altında binaları ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin yapımı, kurulması ve çalıştırılması için planlanan işleri yürütür; motorları monte eder, boruları döşer, sistemin bakımı ve onarımını yapar.
  Çalışma Alanları

  İklimlendirme-soğutma teknikerleri kamu kuruluşlarına veya özel kuruluşlara ait fabrika veya imalathanelerde, soğuk hava depolarında çalışabilirler veya özel tamir atölyesi açabilirler.


  İnşaat

  Programın Amacı

  İnşaat programının amacı, bir binanın yapımında, mimar ve mühendisler tarafından yapılan plan ve projeleri uygulayabilen teknik elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  İnşaat programında okutulan belli başlı dersler, matematik, fizik, kimya, ekonomi, teknik bilimler, bina bilgisi, statik, betonarme gibi kuramsal; teknik resim, mimari proje, ölçme bilgisi gibi uygulamalı derslerdir. Öğrencilerin staj yapma zorunluluğu vardır.
  Gereken Nitelikler

  Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin matematik ve özellikle geometri ve fiziğe ilgi duyması, uzay ilişkileri yeteneğine, yani cisimleri düzlem üzerinde üç boyutlu görebilme yeteneğine sahip olması gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Mezunlar ""İnşaat Teknikeri"" unvanını alırlar. İnşaat teknikeri, mimar ve mühendisin oluşturduğu plan ve projeyi uygulayarak mimar ve mühendise en yakın yardımcılık görevini yapmanın yanında, bir binanın tasarımını, statik ve betonarme hesaplarını yapabilir ve uygulayabilir.
  Çalışma Alanları

  Mezunların Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Ulaştırma Bakanlıkları’nda, kamu iktisadi kuruluşlarında, özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma imkânları vardır. Ülkemizde bugün olduğu kadar, gelecekte de inşaat alanında yetiştirilmiş, bilgi ve beceri sahibi, uygulamacı, mimar ve mühendise yardımcı olabilecek teknik elemana, teknikere ihtiyaç duyulacaktır.

 6. 6
  siyah_in_ci
  Usta Üye
  Gıda Teknolojisi

  Programın Amacı
  Gıda teknolojisi programının amacı, gıdaların değerlendirilmesi ve korunması alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Gıda teknolojisi programında matematik, fizik, kimya, botanik, meteoroloji, teknik resim, genel mikrobiyoloji, statik ve mukavemet, gıda işleme mühendisliği, beslenme ilkeleri, gıda kimyası ve biyokimyası, gıda mikrobiyolojisi, işletme hijyeni ve sanitasyon, et ve balık işleme gibi dersler okutulmaktadır.
  Gereken Nitelikler
  Gıda teknolojisi alanında çalışmak isteyen kimselerin normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, biyolojiye ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı olmaları beklenir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Gıda teknolojisi programını bitirenlere “Tekniker” unvanı verilir. Gıda teknolojisi alanında yetişen bir tekniker, her türlü bitkisel ve hayvansal gıdaların besin değerlerini kaybetmeden üretilmesi ve saklanması, besin değerlerini belirlemede kullanılacak ölçütlerin saptanması gibi konularda araştırmalar yapar; bu konularda üreticileri ve halkı aydınlatır.
  Çalışma Alanları
  Gıda teknolojisi alanında yetişen Teknikerler Tariş, Süt Endüstrisi Kurumu gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektöre bağlı gıda endüstrisinde çalışabilirler veya kendileri özel işyeri açabilirler.  Güverte

  Programın Amacı
  Güverte programının amacı, uzak yola giden gemilerin yönetimi ile ilgili görevleri yapacak elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Güverte programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda, matematik ve fizik alanları ile ilgili derslerden başka, meteoroloji, seyir, yük işlem, deniz ticaret hukuku, iş hukuku, işletme yönetimi, pazar araştırmaları gibi dersler okutulur.
  Gereken Nitelikler
  Güverte programına girmek isteyenlerin hem fizik, matematik gibi fen derslerine, hem de ekonomi ve hukuk gibi sosyal bilim derslerine ilgi duymaları ve bu konularda başarılı olmaları gerekir. Ayrıca, bu alanda yetişmek isteyenlerin uzun süre evlerinden ayrı kalarak, denizlerde görev yapabilecek düzeyde fiziksel ve psikolojik yapıya sahip olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Güverte programını bitirenlere ""Uzak yol Güverte Zabiti"" unvanı verilir. Uzak yol güverte zabiti, deniz taşıt araçları ile yapılan taşımalarda yükün gemiye alınması, limanlarda ilgililere teslimi ve geminin seyri ve yönetimi ile ilgili işleri yürütür.
  Çalışma Alanları
  Uzak yol güverte zabitleri Deniz Nakliyat Şirketinde, özel denizcilik şirketlerinde görev alabilirler. Öğretmenlik meslek eğitimi de görmüş olanlar meslek liselerinde alanın kuramsal ve uygulamalı derslerini okutmak üzere, öğretmen olarak atanabilirler


  Harita Kadastro

  Programın Amacı
  Harita kadastro programının amacı, baraj, imar, kadastro, yol, sulama, kurutma gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insan gücü yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Harita kadastro programında, matematik, fizik, ekonomi, mesleki trigonometri, taşınmaz mal hukuku ve mevzuatı, kadastro tekniği, genel fotogrametri, teknik bilimler, imar uygulaması, kartografya, yol, su uygulaması gibi dersler okutulur.
  Gereken Nitelikler
  Harita kadastro programına başvuracakların arazi çalışmalarına, çizim, hesaplama ve uygulama faaliyetlerine katılabilecek nitelikte; bedence sağlam kimseler olması gereklidir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Mezunlara ""Harita Kadastro Teknikeri"" unvanı verilir. Bu mezunlar harita kadastro mühendisinin oluşturduğu plan ve arazi uygulamalarına yardımcı olabilecek nitelikte işler yapabilmektedirler.
  Çalışma Alanları
  Harita kadastro teknikerlerinin tüm kamu ve özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları vardır. Ülkemizde gelecekte de harita kadastro alanlarında yetişmiş bilgi ve beceri sahibi, uygulayıcı elemanlara gereksinim duyulacaktır.


  Hidroelektrik Santralleri

  Programın Amacı
  Hidroelektrik santralleri programının amacı, barajlarda, hidroelektrik santrallerinde mühendisle işçi ve teknisyenler arasında görev yapacak elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Bu programda, başta matematik, fizik ve bilgisayar olmak üzere, elektrik üretimi ile ilgili dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.
  Gereken Nitelikler
  Hidroelektrik programına girmek isteyenlerin matematik ve fiziğe yetenekli, özellikle elektrik konularına meraklı, sorumluluk alabilen kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Hidroelektrik santralleri programını bitirenlere ""Hidroelektrik Santralleri Teknikeri"" unvanı verilir. Hidroelektrik santralleri teknikeri barajlarda, hidroelektrik santrallerinin kurulmasında ve işletilmesinde elektrik mühendislerine yardımcı olurlar. Bu elemanlar genellikle kentlerden uzak bölgelerde yaşamak zorundadırlar.
  Çalışma Alanları
  Hidroelektrik santralı teknikerleri Devlet Su İşlerine bağlı santrallerde görev alırlar. Ülkemizde baraj sayısı arttıkça bu alanda yetişen elemanlara da ihtiyaç artmaktadır.  İklimlendirme-Soğutma

  Programın Amacı
  İklimlendirme-soğutma programının amacı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, imâli ve çalıştırılması alanında görev yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  İklimlendirme-soğutma programında, matematik, fizik teknolojisinin bilimsel ilkeleri, bilgisayar, iklimlendirme ve soğutma ilkeleri, iklimlendirme sistemleri, koruyucu bakım ve arıza teşhisi gibi dersler okutulur.
  Gereken Nitelikler
  İklimlendirme-soğutma programında eğitim görmek isteyen bir kimsenin matematik, fizik ve özellikle mekanik konulara ilgi duyulması ve bu alanlarda başarılı olması, şekilleri algılama, gözlerini ve ellerini koordineli bir şekilde çalıştırabilme gücüne sahip olması gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  İklimlendirme-soğutma programını bitirenlere ""İklimlendirme-Soğutma Teknikeri"" unvanı verilir. İklimlendirme-soğutma teknikeri makine mühendisinin gözetimi ve yönetimi altında binaları ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin yapımı, kurulması ve çalıştırılması için planlanan işleri yürütür; motorları monte eder, boruları döşer, sistemin bakımı ve onarımını yapar.
  Çalışma Alanları
  İklimlendirme-soğutma teknikerleri kamu kuruluşlarına veya özel kuruluşlara ait fabrika veya imalathanelerde, soğuk hava depolarında çalışabilirler veya özel tamir atölyesi açabilirler.


  İnşaat

  Programın Amacı
  İnşaat programının amacı, bir binanın yapımında, mimar ve mühendisler tarafından yapılan plan ve projeleri uygulayabilen teknik elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  İnşaat programında okutulan belli başlı dersler, matematik, fizik, kimya, ekonomi, teknik bilimler, bina bilgisi, statik, betonarme gibi kuramsal; teknik resim, mimari proje, ölçme bilgisi gibi uygulamalı derslerdir. Öğrencilerin staj yapma zorunluluğu vardır.
  Gereken Nitelikler
  Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin matematik ve özellikle geometri ve fiziğe ilgi duyması, uzay ilişkileri yeteneğine, yani cisimleri düzlem üzerinde üç boyutlu görebilme yeteneğine sahip olması gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Mezunlar ""İnşaat Teknikeri"" unvanını alırlar. İnşaat teknikeri, mimar ve mühendisin oluşturduğu plan ve projeyi uygulayarak mimar ve mühendise en yakın yardımcılık görevini yapmanın yanında, bir binanın tasarımını, statik ve betonarme hesaplarını yapabilir ve uygulayabilir.
  Çalışma Alanları
  Mezunların Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Ulaştırma Bakanlıkları’nda, kamu iktisadi kuruluşlarında, özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma imkânları vardır. Ülkemizde bugün olduğu kadar, gelecekte de inşaat alanında yetiştirilmiş, bilgi ve beceri sahibi, uygulamacı, mimar ve mühendise yardımcı olabilecek teknik elemana, teknikere ihtiyaç duyulacaktır.

 7. 7
  siyah_in_ci
  Usta Üye
  duyulacaktır.


  Jeoteknik Teknikerliği

  Programın Amacı
  Jeoteknik Teknikerliği programının amacı, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumu ve yeraltı kaynaklardan yararlanma teknikleri konusunda eğitim yapmaktır.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Jeoteknik teknikerliği, matematik, fizik, kimya gibi temel bilim derslerinden başka jeoloji ve kayaç bilgisi,kaya mekaniği, zemin mekaniği, yapı mekaniği, sondaj tekniği, makine ve motor bilgisi, topografya ve jeoloji haritaları bilgisi, iş hukuku, iş güvenliği gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
  Gereken Nitelikler
  Jeoteknik teknikerliği programında okumak isteyenlerin kişinin jeoloji ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,, açık havada çalışmaktan hoşlanan, bedence sağlam ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Bu programdan mezun olanlara “Jeoteknik Teknikeri” unvanı verilir. Jeoteknik teknikeri yeraltındaki doğal kaynakların maden, petrol, endüstriyel hammaddelerin, yeraltı suyunun, jeotermik enerjinin bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırılması, bulunması, rezervlerin hesaplanması ve yeryüzüne çıkarılması ile yeryüzünün jeolojik haritalarını yapımı konusunda jeoloji mühendisine yardımcı ara eleman olarak görev yaparlar.
  Çalışma Alanları
  Bu alanda çalışanların büyük bir bölümü kamu kuruluşlarında, pek azı ise özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, İller Bankası, Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri, Devlet Karayolları, Deprem Araştırma Enstitüsü ve özel sektör de seramik ve cam fabrikaları başlıca iş alanları olabilir.  Kâğıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi

  Programın Amacı
  Kâğıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi programı kâğıt ve selüloz teknolojisi alanlarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Kâğıt ve kağıt işleme teknolojisi programında, fizik, kimya, biyoloji, makine bilgisi, elektrik bilgisi, selüloz teknolojisi, işletme ekonomisi ve meslek resmi gibi dersler okutulur. Bu programda uygulama dersleri büyük ağırlık taşımaktadır.
  Gereken Nitelikler
  Kâğıt ve kağıt işleme teknolojisi programına girmek isteyen kimselerin, temel bilimlere ve teknik konulara ilgi duyan, fabrika, atölye gibi kapalı ve gürültülü yerlerde çalışmaktan rahatsız olmayan kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Kâğıt ve kağıt işleme teknolojisi programını bitiren öğrenci ""Kâğıt Teknikeri"" unvanını alır. Kâğıtçılık teknikerleri kağıt fabrikalarında işçi ile mühendis arasında ara eleman olarak görev yaparlar ve selülozdan çeşitli kalitede kâğıt yapımı ile ilgili işlemi yürütürler.
  Çalışma Alanları
  Bu programı bitirenler kâğıt endüstrisinde çalışmaktadırlar mezunların iş bulmada önemli bir sorunları olmadığı söylenebilir.


  Kozmetik Teknolojisi

  Programın Amacı
  Kozmetik teknolojisi programının amacı, kozmetik ürünleri üreten, firmalara pazarlama, tanıtım, satış alanlarında çalışacak, uygulama ve çeşitli yönetim kademelerine mühendis ile işçiler arasında çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
  Kozmetik teknolojisi programında okutulan dersler; fizik, kimya, matematik gibi temel derslerin yanı sıra kozmetiğe giriş, kozmetik üretim teknolojisi, proje, kozmetik ve insan vücudu endüstriye mikrobiyoloji, organik kimya, işletme, iş hukuku, pazarlama teknikleri gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
  Gereken Nitelikler
  Kozmetik teknolojisi programında okumak isteyenlerin kimya dalına ilgili ve bu alanda başarılı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, araştırıcı, yenilikçi, dikkatli ve sabırlı kişiler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Kozmetik teknolojisi programından mezun olanlara “Kozmetik Teknikeri” unvanı verilir. Kozmetik teknikeri, koku ve makyaj malzemesi üreten işletmelerde kimya mühendisine yardımcı olarak görev yapar.
  Çalışma Alanları
  Bu bölümden mezun olanlar kozmetik ürünleri üreten kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini de kurabilirler.

  Laboratuvar

  Programın Amacı

  Laboratuar programının amacı, hastane, tıbbi tahlil laboratuarları ve kliniklerde, sağlık kuruluşlarında çeşitli tahlilleri yapacak sağlık personelini yetiştirilmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Laboratuar programında öğretimin ilk yılında psikoloji, biyoloji, anatomi, fizik, parazitoloji, entomoloji, mikrobiyoloji, kimya gibi temel bilim dersleri; ikinci yılda patoloji, genetik, histoloji, biyofizik, biyokimya, radyoloji gibi temel tıp dersleri okutulur. Ayrıca, mikrobiyoloji ve parazitoloji, biyokimya, kemotoloji, nükleer tıp, radyoloji, patoloji dallarında öğrencilere staj yaptırılır.
  Gereken Nitelikler

  Bu programa girmek isteyen öğrencilerin biyoloji, fizik, kimya ve insan bilimleri alanlarına ilgili, kapalı ortamlarda çalışmaktan hoşlanan, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Mezunlar ""Tıp Laboratuarı Teknikeri"" unvanını alırlar. Bunlar çalıştıkları laboratuar ve bilim dallarında uzman yönetiminde, tekniklere uygun test ve analizler yaparlar.
  Çalışma Alanları

  Bu alanda eğitim görenler sağlık ocakları, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel klinikler ve laboratuarlarda çalışabilirler. Ülkemizde bu alanda yetişmiş elemana ihtiyaç olduğundan mezunlar kolaylıkla iş bulabilirler.  Lastik-Plastik

  Programın Amacı

  Lastik-plastik programının amacı, otomobil lastiği ve plastik imalinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Lastik-plastik programında matematik, fizik, fiziksel kimya, teknik resim, ekonomi, iş hukuku, güzel sanatlar, plastik ve lastik teknolojisi, plastik ve lastik makineleri, proses teknolojisi, makine bilgisi gibi dersler okutulmaktadır.
  Gereken Nitelikler

  Lastik-plastik programında okumak isteyen bir öğrencinin temel bilimlerde, özellikle kimya alanında başarılı olması, alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanması beklenir. Lastik-plastik programı mezunu, fabrikada, başkaları ile işbirliği halinde çalışacağı için, kendisinin insanlarla iyi ilişkiler kurabilen bir kimse olması başarısını arttırabilir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Lastik-plastik programını bitiren bir kimse ""Lastik-Plastik Teknikeri"" unvanı almaya hak kazanır. Lastik-plastik teknikeri lastik ve plastik üreten fabrikalarda lastik hamurundan motorlu araç lastiği ve plastik imali için planlanan işleri yürütür. Lastik-plastik teknikeri kimya mühendisinin gözetim ve denetimi altında çalışır.
  Çalışma Alanları

  Lastik-plastik teknikerleri lastik, plastik fabrikalarında ve atölyelerde çalışabilirler. Ülkemizde otomotiv endüstrisi ve plastik tüketimi geliştikçe lastik teknikerlerine duyulan ihtiyaç artmaktadır.
  Makine-Resim-Konstrüksiyon

  Programın Amacı

  Makine-resim-konstrüksiyon programı, iyi derecede teknik resim çizen; genel makine konstrüksiyonu ile ilgili konularda teorik ve pratik bilgilere sahip; bir makine konstrüksiyonunu hazırlayan, hazırlanmış bir konstrüksiyona göre bir makineyi yapabilecek bilgi ve beceride; işçi ile mühendis arasındaki boşluğu dolduracak teknik elemanların yetiştirilmesi amacı ile eğitim yapar.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Makine-resim-konstrüksiyon programında genel matematik, teknik bilimler (statik, dinamik), mukavemet ve makine elemanları, malzeme bilgisi, üretim teknolojisi ve teknik resim gibi temel derslerin yanı sıra konstrüksiyon, makine-resim-konstrüksiyon, üretim teknolojisi, kalite kontrol, proje tekniği gibi dersler okutulur.
  Gereken Nitelikler

  Makine-resim-konstrüksiyon programında öğrenim görmek isteyenler, öncelikle makineye ve makine tasarımına ilgi duymalı, kendilerini matematik, fizik, resim alanlarında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca, bu kişiler gözlemleri güçlü, uzay ilişkileri yeteneğine sahip düzgün şekil çizebilen, yaratıcı, araştırıcı ve başka insanlarla işbirliği yapabilmek için uyumlu ve geçimli olmalıdırlar.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Makine-resim-konstrüksiyon programından mezun olanlara ""Makine-Resim Konstrüksiyon Teknikeri"" unvanı verilir. Makine-resim-konstrüksiyon teknikerleri kamu ve özel sektör fabrikalarında teknik bürolarında, üretim atölyelerinde veya kalite kontrol ünitelerinde formen, atölye şefi, ustabaşı vb. pozisyonlarda görev alırlar. Teknik büroda çalışanlar, endüstri meslek lisesi mezunları ile makine mühendisleri arasındaki köprüyü oluştururlar. Makine-resim-konstrüksiyon teknikeri, çizim tekniklerini iyi bildiği için teknik ressamın, tasarım ve mühendislik konularında bilgi sahibi olduğu için de mühendisin dilinden anlayan bir ara elemandır.
  Çalışma Alanları

  Makine-resim-konstrüksiyon teknikerleri kamu kesiminde, Sümerbank, Karayolları ile Devlet Demiryolları Genel Müdürlükleri’nde, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu vb. kurumların fabrikalarında, belediyelerde görev alabilmektedir. 8. 8
  siyah_in_ci
  Usta Üye
  Metalurji Malzeme

  Programın Amacı

  Metalürji malzeme programının amacı, metal ve metal dışı malzemelerin ve alaşımların elde edilmesi, işlenmesi, kullanılması, muayene ve kontrolünün yapılması da mühendis ile usta arasında görev yapan ara elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Metalürji malzeme programında, temel derslerin yanı sıra döküm teknolojisi, elektrik-elektronik bilgisi, malzeme bilimi, kimyasal metalürji üretim yöntemleri, çelikler, metallerin ısıl işleme, toplam kalite, entegre proje, karma malzeme gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
  Gereken Nitelikler

  Metalürji malzeme programında okumak isteyenlerin, matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı, teknik konulara ilgili, dikkatli sabırlı, bedence sağlam ve dayanıklı kişiler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Metalürji malzeme programını bitirenlere “Metalürji Malzeme Teknikeri” unvanı verilir. Mezunlar, malzeme üretiminde, malzeme özelliklerinin saptanmasında, malzeme muayene ve kontrollerinin yapılmasında, işlerin plana uygun olarak yürütülmesinde çalışırlar.
  Çalışma Alanları

  Metalurji malzeme teknikerleri, Demir-Çelik fabrikaları, demir dışı malzemelerinin üretim tesisleri makine sanayi, malzeme muayene-kontrol laboratuvarları ve dökümhanelerde tekniker olarak çalışırlar.

  Mobilya ve Dekorasyon

  Programın Amacı

  Mobilya ve dekorasyon programının amacı, mobilya üretim işletmelerinde üretim mühendisleri ile usta ve işçiler arasında görev yapan ara elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Mobilya dekorasyon programında matematik, bilgisayar, ağaç kimyası, teknik resim, malzeme bilgisi, atölye ve uygulaması, elektrik bilgisi, ağaç işleme makineleri, meslek resmi, mobilya üretim teknolojisi, atölye ve uygulaması, genel işletme, perspektif, iç mimarı ve dekorasyon, Türk tezhip sanatı, bakım ve onarım tekniği, ağaç süsleme tekniği, ahşap yapı elemanları, mobilya ve döşemeciliği gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
  Gereken Nitelikler

  Mobilya ve dekorasyon programında öğrenim görmek isteyenlerin, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş, gözlerini ve ellerini eşgüdüm halinde kullanabilen, matematik ve fiziğe ilgili, bedence sağlam ve dayanıklı, başkalarıyla iyi iletişim kurabilen, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir özelliktir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Mobilya ve dekorasyon programından mezun olanlara “Mobilya Dekorasyon Teknikeri” unvanı verilir. Mobilya dekorasyon teknikeri, endüstri ürünleri tasarımcısı tarafından hazırlanan tasarım veya üretim projesini inceler, gerekli malzemeyi temin eder, üretimde çalışacak elemanların niteliklerini, sayılarını belirler ve çalışmaları plana uygun olarak yürütür.
  Çalışma Alanları

  Mobilya dekorasyon teknikerleri endüstriyel mobilya üreten fabrikalarda, inşaat sektöründe ve KOBİ (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) düzeyindeki özel işyerlerinde çalışabilirler veya kendi işlerini kurabilirler.  Odyometri

  Programın Amacı

  Odyometri programının amacı, işitme bozukluklarının derecesini saptama, işitmenin gücünü artırıcı cihazların uygulanması alanında çalışan elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Odyometri bölümünde birinci yıl; fizik, istatistik, psikoloji, çocuk gelişimi, fizyoloji, anatomi, patoloji gibi temel dersler, ikinci yıl odyoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, işitme cihazları, odyometrik cihazlar ile ilgili mesleki dersler okutulur ve kulak burun boğaz-odyoloji kliniklerinde uygulama yaptırılır.
  Gereken Nitelikler

  Odyometri programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Odyometri programını bitirenlere ""Sağlık Teknikeri"" unvanı verilir. Mezunlar resmi ve özel hastanelerin kulak burun boğaz kliniklerinde, kulak burun boğaz uzmanının gözetiminde, işitme ölçümü yapar; kulak hastalıklarının tanısı için ayırıcı testleri uygular, ağır işiten hastalara işitme cihazı uygular; okullarda işitme taramaları yapar.
  Çalışma Alanları

  Mezunlar resmi ve özel hastanelerde ve sağırlar okulunda çalışırlar. Ülkemizde odyoloji alanında ara meslek elemanına ihtiyaç vardır. Bu nedenle mezunların iş bulma sorunu olmayabilir.


  Optisyenlik

  Programın Amacı

  Optisyenlik programının amacı, gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Optisyenlik programında, fizik, kimya, görme optiği, optik aletler kullanımı, göz anatomisi ve fizyolojisi, göz hastalıkları, davranış bilimleri ve bilgisayar gibi dersler okutulmakta ve staj yapılmaktadır.
  Gereken Nitelikler

  Optisyenlik programında okumak isteyenlerin temel bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. Mezun Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler Optisyenlik programını bitirenlere ""Sağlık Teknikeri-Optisyen"" unvanı verilir. Mezunlar insanların görme organlarındaki anatomik veya fizyolojik bir bozukluğun giderilmesi veya hafifletilmesi için, optik araç ve gereçler kullanır. Bunun için göz hastalıkları hekimi tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine uygun gözlük yapar.
  Çalışma Alanları

  Mezunlar gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yaparlar.


  Pataloji Laboratuvar

  Programın Amacı

  Pataloji laboratuvar programının amacı, hastalıklı dokuların incelendiği patoloji laboratuarlarında çalışacak elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Pataloji laboratuvar programında kimya, biyoloji, biyokimya alanı ile ilgili derslerden başka laboratuar teknolojisi ile ilgili dersler de okutulur ve uygulamalar yaptırılır.
  Gereken Nitelikler

  Pataloji laboratuvar programına girmek isteyenlerin kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, dikkatli, sorumlu ve kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Pataloji Laboratuvar programını bitirenlere ""Sağlık Teknikeri"" unvanı verilmektedir. Sağlık teknikeri, patoloji laboratuarlarında insan ve hayvan dokularının ve sıvılarının mikroskopik incelemeye hazır hale getirilmesine kadar gerekli işlemleri yapar, bunun için gereken teknolojiyi kullanır.
  Çalışma Alanları

  Sağlık teknikeri, devlete ve özel kuruluşlara ait hastanelerde, özel patoloji ve histoloji laboratuvarlarında, Adli Tıp kurumlarında görev alabilirler.  Protez ve Ortez

  Programın Amacı

  Protez ve Ortez programının amacı, organ kaybı durumlarında yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımı konularında çalışacak sağlık personelini yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Protez ve Ortez programında öğretimin ilk yılında anatomi, fizyoloji, fizik, kinezyoloji, mekanik-biyomekanik gibi temel dersler; ikinci yılda, protez-yardımcı cihazlar ve yapım yöntemleri, teknik resim, ölçme ve kontrol dersleri teorik ve pratik olarak okutulur. Bunun yanı sıra eğitim programının sonunda öğrencilere staj yaptırılır.
  Gereken Nitelikler

  Bu programda okumak isteyen öğrencilerin el-parmak becerisine, şekil ve cisimleri algılama gücüne sahip, titiz ve dikkatli kişiler olmaları beklenir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Mezunlar ""Sağlık Teknikeri"" unvanını alırlar. Sağlık teknikerleri yapay organlar, gövde korseleri, kısa ve uzun yürüme cihazları ve benzeri yardımcı cihazları , ölçüye göre yaparlar.
  Çalışma Alanları

  Sağlık teknikerleri, üniversite ve devlet hastaneleri ile özel hastanelerin rehabilitasyon bölümlerinin protez ve yardımcı cihazlar atölyelerinde çalışabilecekleri gibi kendilerine ait özel atölyeler açarak da mesleklerini uygulayabilirler. Ülkemizde bu alanda yeni açılan ve bilimsel düzeyde protez ve ortez konusunda eğitim, öğretim yapacak olan bu bölüm mezunlarına ihtiyaç çok fazla olup mezunlar kolaylıkla iş bulabilirler.
  Radyoloji

  Programın Amacı

  Radyoloji programı hekim tarafından x-ışınlarının gerek hastalığın tanısı (teşhis) gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Radyoloji programında öğrenciler matematik, fizik, biyoloji ve kimya gibi temel bilimler; anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimleri ve radyoloji meslek dersleri alırlar. Ayrıca hastanelerin radyoloji laboratuarlarında ve bağlı birimlerinde staj görürler.
  Gereken Nitelikler

  Radyoloji programında eğitim görmek isteyen kimselerin alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, mekanik konularına ilgili, el ve gözü eşgüdüm halinde kullanabilen, sorumlu ve dikkatli kimseler olmaları beklenir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Radyoloji bölümünü bitirenlere ""Sağlık Teknikeri"" unvanı verilir. Sağlık teknikeri hastanelerde hastaların hekim tarafından belirlenen şekilde filmlerini çeker; ışın tedavisi gören hastaların cihazlarını hazırlar ve uygular.
  Çalışma Alanları

  Sağlık teknikerleri kamuya ait veya özel hastanelerde çalışabilirler. Bu alanda ihtiyaç duyulan elemanlar daha önceleri kurslarla yetiştirilmekteydi. Bugün tıpta teknolojinin yeri giderek artmakta ve ileri teknik aygıtları kullanabilecek iyi yetişmiş elemanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. 9. 9
  siyah_in_ci
  Usta Üye
  Radyoterapi

  Programın Amacı

  Radyoterapi programının amacı, kanser hastalarının tedavisinde onkoloji uzmanı hekimin yardımcısı olarak çalışacak elemanları yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Radyoterapi programında anatomi, fizyoloji ve biyokimya gibi temel bilimlerle ilgili derslerden başka, bilgisayarlı cihazları kullanabilme becerisini geliştirici teorik ve uygulamalı dersler okutulur.
  Gereken Nitelikler

  Radyoterapi programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli ve sorumluluk duyguları güçlü, kapalı ortamlarda çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları beklenir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Radyoterapi programını bitirenlere ""Sağlık Teknikeri"" unvanı verilmektedir. Sağlık teknikeri, kanser hastalığının teşhisi aşamasında bilgisayarlı tomografi çeker, hastanelerin onkoloji (kanser) servislerinde hastalara ışın tedavisinin planlamasında, uygulanmasında ve bilimsel araştırmaların yürütülmesinde hekime yardımcı olur.
  Çalışma Alanları

  Sağlık teknikerleri resmi ve özel hastanelerin onkoloji kliniklerinde, özel teşhis merkezlerinde görev alabilirler.

  Rafineri ve Petrokimya

  Programın Amacı

  Rafineri ve petrokimya programının amacı, ham petrolün işlenmesi ve çeşitli petrol ürünlerinin elde edilmesinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Rafineri ve petrokimya programında bilgisayar, teknolojinin temel ilkeleri, kimyasal süreç ilkeleri, petrokimya teknolojisi, işlem ölçümleri, teknik resim, kimya reaktörü, işlev ve işlemleri gibi dersler okutulmaktadır.
  Gereken Nitelikler

  Rafineri ve Petrokimya alanında eğitim görmek isteyenlerin, temel bilimlerde ve özellikle kimya alanında başarılı olması beklenir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Rafineri ve petrokimya programından mezun olanlara ""Rafineri ve Petrokimya Teknikeri"" unvanı verilir. Rafineri ve petrokimya teknikeri kimya mühendisinin yönetimi ve denetimi altında, ham petrolün çeşitli aşamalarda yapılan işlemlerle arıtılması ve petrol ürünlerinin elde edilmesi ile ilgili çalışmaları yürütür. Bunun için kullanılan katkı maddelerini ve bunlarla elde edilen ürünün standartlara uygunluğunun kontrolü için testler yapar; kimya mühendisine araştırmalarında yardımcı olur.
  Çalışma Alanları

  Rafineri ve petrokimya teknikerleri Enerji Bakanlığına bağlı petrol rafinerilerinde çalışabilirler.


  Raylı Sistemler Teknolojisi

  Programın Amacı

  Raylı sistemler teknolojisi programının amacı demiryolu ve metro işletmelerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Raylı sistemler teknolojisi programında matematik, fizik, elektronik,raylı sistem bilgisi, iş güvenliği, teknik resim, kent-içi ulaşım sistemleri, haberleşme teknolojisi, iletim hatları ve telefon santralleri ve bilgisayar donanımı gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
  Gereken Nitelikler

  Raylı sistemler teknolojisi programında okumak isteyenlerin fiziğe ve matematiğe ilgili ve bu konularda başarılı, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir. Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler Bu programdan mezun olanlara “Raylı Sistemler Teknikeri” unvanı verilir. Raylı sistemler teknikeri demiryollarının, metro raylarının, bunların işletilmesi ile ilgili sinyalizasyon sistemlerinin, taşımacılıkta kullanılan tüm makinelerin denetimini, bakım, onarımının yapılmasını ve hazır halde tutulmasını sağlar, raylı sistem taşımacılığının ulusal ve uluslar arası standartlara uygun şekilde yapılmasına çalışır.
  Çalışma Alanları

  Mezunların başlıca çalışma alanı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Devlet Demiryollarıdır. Kent- içi metro işletmeleri de giderek gelişen bir çalışma alanı olmaktadır.


  Seramik

  Programın Amacı

  Seramik programının amacı, seramik teknolojisi alanında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Seramik programının birinci yılında seramik teknolojisi ve uygulaması, temel sanat eğitimi, meslek hesapları, teknik resim, fizik, kimya ve uygulaması, matematik, elektrik bilgisi, seramik hammaddeleri gibi dersler verilir. İkinci yılda seramik fırınları, kurutma ve pişirme, seramik kalıpçılığı ve uygulaması, seramik teknik resmi, seramik sanat tarihi gibi dersler okutulur. Aynı zamanda sanata eğilimli öğrencilerin sanatsal çalışmalarında da gerekli becerileri kazanmalarına çalışılır. Öğrencinin programı bitirebilmesi için staj yapması gereklidir.
  Gereken Nitelikler

  Bu alana girmek isteyen lise ve dengi okul öğrencilerinin fen derslerinde başarılı ve güzel sanatlara yetenekli olması gerekir. İyi bir seramikçinin eli ve kafası uyumlu bir şekilde çalışan, olaylara kısa sürede uyum sağlayabilen, yaratıcı bir kimse olması gereklidir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Mezun olan öğrencilere ""Seramik Teknikeri"" unvanı verilir. Seramik teknikeri seramik toprağından mutfak ve süs eşyaları, fayans ve banyo takımları gibi malzeme ve eşyaların yapımı ile ilgili olarak planlanan işleri yürütür.
  Çalışma Alanları

  Seramik ülkemizde yeni bir dal olup gelişmeye, araştırmaya ve bilgili elemanlara ihtiyacı vardır. Bu bölümden mezun olan bir kişi, eğer kendini gerektiği gibi geliştirmiş ise sanatçı olarak çalışabilir, atölye açabilir, branşı ile ilgili fabrikalarda iş bulma şansı artar, özel olarak açtığı atölyelerde çalışanlar ortaya koymuş olduğu eserin karşılığını fazlası ile alabilme olanağına sahiptirler.  Tarım Alet ve Makineleri

  Programın Amacı

  Tarım alet ve makineleri programı her çeşit tarım alet ve makinelerinin imalatının projelendirilmesi, yapılması ve işletilmesinde, mühendis ile ustabaşı arasında köprü görevini yapacak elemanlar yetiştirir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Tarım alet ve makineleri programında, teknik resim, malzeme ve makine bilgisi, tarım tekniği, matematik, fizik, mekanik gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.
  Gereken Nitelikler

  Tarım alet ve makineleri programına girmek isteyenlerin, temel bilimlerde, özellikle fizikte başarılı, mekanik ilişkileri, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Tarım alet ve makineleri programından mezun olanlara ""Tarım Alet ve Makineleri Teknikeri"" unvanı verilir. Tarım alet ve makineleri teknikeri tarım alet ve makinelerinin üretimde mühendis ile işçi arasında ara eleman olarak görev yapar.
  Çalışma Alanları

  Tarım alet ve makineleri teknikeri kamu kesiminde Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları teşkilatlarında, TC Zirai Donatım Kurumu fabrika ve bölge müdürlüklerinde, pancar ve tarım-kredi kooperatiflerinde görev alırlar. Tarım alet ve makineleri teknikeri öğrenimi sırasında aldığı genel konstrüksiyon, imalat ve malzeme bilgisi nedeniyle serbest çalışma, tarım alet ve makineleri imal eden özel kuruluşlarda da iş bulma olanağına sahiptir.
  Tıbbi Laboratuvar

  Programın Amacı

  Tıbbi laboratuvar programı, hastane, laboratuar ve kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılması, sağlık kuruluşlarında değişik tahlillerin yapılması ile ilgili teknik sağlık personelinin yetiştirilmesi konularında teorik ve pratik eğitim yapar.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Tıbbi laboratuvar programında öğretimin ilk yılında psikoloji, biyoloji, anatomi, fizik, parazitoloji, entomoloji, mikrobiyoloji, kimya gibi temel bilim dersleri; ikinci yılda patoloji, genetik, histoloji, biyofizik, biyokimya, radyoloji gibi temel tıp dersleri okutulur. Ayrıca, mikrobiyoloji ve parazitoloji, biyokimya, kemotoloji, nükleer tıp, radyoloji, patoloji dallarında öğrencilere staj yaptırılır.
  Gereken Nitelikler

  Bu programa girmek isteyen öğrencilerin biyoloji, fizik, kimya ve insan bilimleri alanlarına ilgili, kapalı ortamlarda çalışmaktan hoşlanan, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Mezunlar ""Sağlık Teknikeri"" unvanını alırlar. Bunlar çalıştıkları laboratuar ve bilim dallarında uzman yönetiminde, tekniklere uygun test ve analizler yaparlar.
  Çalışma Alanları

  Bu alanda eğitim görenler sağlık ocakları, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel klinikler ve laboratuvarlarda çalışacakları gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilatlarında da çalışabilirler. Ülkemizde bu alanda yetişmiş elemana ihtiyaç olduğundan mezunlar kolaylıkla iş bulabilirler

  Yapı Tesisat Teknolojisi

  Programın Amacı
  Yapı tesisat teknolojisi programının amacı, her türlü bina ve tesisin doğalgaz, ısıtma, yangın ve sıhhi tesisatlarının yapım, montaj, bakım, onarım ve işletmesinde makine ve inşaat mühendisleri ile usta ve işçiler arasında görev yapan ara elemanları yetiştirmektir.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Yapı tesisat teknolojisi programında matematik, fizik, teknik resim, malzeme, yapı bilgisi, mukavemet, bilgisayar destekli tasarım, güneş enerjisi uygulamaları, ölçme ve kaynak bilgisi gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.
  Gereken Nitelikler

  Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin, matematik ve fiziğe ilgi duyması, tasarım ve çizim yeteneğinin gelişmiş, teknik araç ve donanımı kullanmaya yatkın el becerisi olan, algılama, değerlendirme ve çözüm üretme yeteneğine sahip kişiler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Yapı Tesisat Teknolojisi programını bitirenlere “Yapı Tesisat Teknikeri” unvanı verilir. Yapı tesisat teknikeri, her türlü yapı inşaatına ait doğalgaz, ısıtma, yangın ve sıhhi tesisatlarının makine ve inşaat mühendisleri tarafından hazırlanana planlarına uygun olarak imal edilebilmesi için gerekli malzemelerin alınmasını sağlar. Alınan malzemelerin denetim ve kontrolünü yapar ve tesisatların montaj ve imalatının plana uygun olarak yapımını gerçekleştirir.
  Çalışma Alanları

  Yapı tesisat teknikerleri kamu ve özel sektöre ait kuruluşların teknik bakım birimlerinde, iklimlendirme, soğutma, doğalgaz ve sıhhi tesisat sistemlerini üreten fabrikalarda, inşaat firmalarında görev alabildikleri gibi kendi işletmelerini de kurabilirler.


+ Yorum Gönder
sayısal önlisans bölümleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi