+ Yorum Gönder
 1. 1
  siyah_in_ci
  Usta Üye

  Sözel Önlisans Bölümleri

  Sözel Önlisans Bölümleri

  Adalet

  Programın Amacı :Adalet programının amacı, hâkim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Adalet yüksekokullarında öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Yüksekokulda kamu hukuku ve özel hukuk bilgisi, hukuk bilgisi, hukuk usulü bilgisi, ceza ve ceza usulü bilgisi, icra-iflas bilgisi, avukatlık ve noterlik mevzuatı, mali mevzuat, hukuk dili, adli tıp, infaz bilgisi, kalem mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra, daktilografi, Türkçe, yabancı dil, muhasebe, işletme yönetimi, arşiv ve dosyalama teknikleri gibi teorik ve uygulamalı dersler okutulmaktadır. Gereken Nitelikler: Sosyal Bilgiler Adalet Yüksekokulunda okumak isteyen bir öğrencinin hukuk alanına ilgi duyan, Türkçe, derslerinde başarılı, titiz, dikkatli ve sorumluluk duygularına sahip bir kimse olması bu alandaki başarısını artıracaktır.Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Adalet programını bitirenlere ""Adalet Meslek Elemanı"" unvanı verilir. Adalet meslek elemanı mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler. Çalışma Alanları :Adalet yüksekokulu mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.


  Aşçılık

  Programın Amacı :Aşçılık programının amacı toplu yemek yenilen yerlerde yiyecek hazırlama ve mutfak yönetim alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Aşçılık programında besin bilimi, gıda bilimi, yiyecek hazırlama ve standart geliştirme, besin hijyeni, dünya mutfaklarından örnekler, mutfak yönetimi ve denetimi gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Gereken Nitelikler :Aşçılık programında okumak isteyenlerin tat ve koku duyumları gelişmiş, düzenli çalışma alışkanlığına sahip, dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir özelliktir. Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Aşçılık programını bitirenlere ""Aşçılık Meslek Elemanı"" unvanı verilir. Aşçılar çalıştıkları kurumun mutfağından yemek listesini hazırlama, gereken malzemenin alınmasını, alet araç ve gereçlerin bakımını ve yiyeceklerin belli bir plana göre yapımı için diğer çalışanları görevlendirme gibi işleri yürütür. Hazırlanan yiyeceklerin kalitesini denetler ve zevke uygun şekilde sunulması için gerekenleri yapar. Çalışma Alanları
  Aşçılar lokantalarda, konaklama yerlerinin, toplu yemek yenen özel veya resmi kurumların mutfaklarında, yemek fabrikalarında çalışma olanağı bulabilirler. İyi yetişmiş yaratıcı aşçılar kolaylıkla yüksek ücretli iş bulabilmektedirler.


  Büro Yönetimi ve Sekreterlik

  Programın Amacı :Büro Yönetimi ve Sekreterlik programının amacı kamu sektöründe veya özel sektörde üst düzey yöneticilere sekreter yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Büro yönetimi ve sekreterlik programında Türkçe, kelime işlem, bilgisayar kullanımı klavye öğrenimi, ofis yönetimi, iş matematiği, ofis makineleri, dosyalama, temel muhasebe, mikroekonomi, Türkçe iş yazışmaları, örgütsel davranışlar, rapor yazma teknikleri ve çevrimi gibi dersleri verilir. Gereken Nitelikler :Büro yönetimi ve sekreterlik programında okumak isteyenlerin okuduğunu anlama ve anlatabilme yeteneğine sahip, düzenli, dikkatli sabırlı ve başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil bilmek meslekte başarıyı artırır. Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Büro yönetimi ve sekreterlik programını bitirenlere “Büro Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı verilmektedir. Mezunlar sekreter olarak görev yapmaktadırlar. Meslek elemanları yöneticinin istediği yazıları, varsa matematik işlemleri, grafikleri bilgisayar ortamında yazar, yöneticinin her türlü toplantı, randevu, seyahat, davet vb. etkinliklerini düzenler, gelen ve giden yazıları dosyalar, gelen yazıları yöneticiye iletir. Çalışma Alanları :Büro yönetimi meslek elemanları kamu kuruluşlarında, özel şirketlerde çalışabilirler.

  Cilt Bakımı ve Güzellik

  Programın Amacı :Cilt Bakımı ve Güzellik programının amacı insanların sağlıklı ve bakımlı yaşayabilmesi için vücut bakımı ve estetiğin önemini kavrayan ara eleman yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Cilt Bakımı ve Güzellik programında, cilt bakımı ve uygulamaları, vücut bakımı ve uygulamaları, cilt ve vücut bakımı kozmetik bilgisi, etik, estetik, insan ilişkileri ve iletişim, epilasyon, sahne ve objektif makyajı, bilgisayarda saç ve makyaj tasarımı, mesleki masaj, mesleki yabancı dil gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Gereken Nitelikler :Cilt Bakımı ve Güzellik programında okumak isteyenlerin, insani ilişkileri iyi olan, hijyene önem veren, konuşma ve ikna yeteneği gelişmiş, kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler .Mezun olan öğrencilere ""Cilt Bakımı Teknikeri"" unvanı verilir. Çalışma Alanları :Kamu ve özel sektördeki sağlık kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurabilirler ya da kuaför ve güzellik salanlarında çalışabilirler.

  Çocuk Gelişimi

  Programın Amacı :Bu Programın Amacı :, özellikle son yıllarda okul öncesi eğitimin, çocuğun okula başlamadan önce çok önemli bir uygulama olması nedeniyle kamu ve özel kurum ve kuruluşlarındaki kreş ve ana okullarına usta öğretici veya ana okulu öğretmenine yardımcı ara eleman yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Çocuk Gelişimi programında, okul öncesi çocuk gelişimi, psikolojiye giriş , ilkyardım, temel sanat eğitimi, eğitimde drama, zihinsel engelli çocukların gelişimi ve eğitimi, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi, çocuk ruh sağlığı, görme engelli çocukların gelişimi ve eğitimi, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu, insan ilişkileri gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Gereken Nitelikler :Bu bölümü okumak isteyen adayların dikkatli, sabırlı, çocuklarla iyi iletişim kurabilen, organizasyon yeteneği gelişmiş kız adaylar olmaları gerekir. Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Çocuk Gelişimi bölümünü bitirenlere “Çocuk Bakımı Teknikeri” unvanı verilir. Çalışma Alanları :Bu bölüm mezunları, kamu ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecekleri gibi kendi kreşlerini veya anaokullarını da kurabilirler.

  Diş Teknik Sekreterliği

  Programın Amacı: Diş teknik sekreterliği programının amacı diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekimine klinik yardım ve sekreterlik hizmetlerini yürütecek elemanları yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Diş teknik sekreterliği programında mikrobiyoloji, anatomi, psikoloji ve davranış bilimleri, kişilerarası ilişkiler, farmakoloji ve patoloji, hasta bakımı, ağız cerrahi, protez yardımcılığı, temel ortodonti gibi dersler okutulmaktadır. Gereken Nitelikler: Diş teknik sekreterliği programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, hastalara yardım etmekten hoşlanan, sabırlı anlayışlı ve başkalarını ikna edebilen, düzenli çalışabilen, sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler : Diş teknik sekreterliği programını bitirenler “Diş Teknik Sekreteri” olarak çalışırlar. Diş teknik sekreterleri diş kliniklerinde diş hekimine diş tedavisi, protez yapımı vb. çalışmalarında yardımcı olur; diş kliniklerinin yönetiminde, hastalarla ilişkilerin yürütülmesinde sorumluluk alırlar. Çalışma Alanları: Diş teknik sekreterleri devlete veya özel sektöre ait hastane ve kliniklerde görev alırlar. Halen bu alanda iş bulma sorunu yoktur.


  Fotoğrafçılık

  Programın Amacı :Fotoğrafçılık programının amacı, fotoğraf tekniği ve fotoğraf sanatı alanında çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Fotoğrafçılık programında fizik kimya ve genel kültür derslerinden başka fotoğraf teknikleri konusunda teorik dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Gereken Nitelikler :Fotoğrafçılık programında okumak isteyenlerin renkleri ve şekilleri algılama yeteneklerinin yüksek olması ve estetik görüş sahibi olmaları beklenir. Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Fotoğrafçılık programını bitirenlere ""Fotoğraf Teknikeri"" unvanı verilir. Fotoğraf teknikeri fotoğrafı çekilecek cismin ışık durumuna göre, konumunu belirler; çekilen fotoğrafı kimyasal maddelerle banyo eder; fotoğrafı karta basar, üzerinde gerekli düzeltmeleri yapar. Çalışma Alanları :Fotoğraf teknikerleri matbaalarda, basında, grafik ve reklam şirketlerinde özel ve resmi televizyon kuruluşlarında görev alabilirler, isterlerse özel işyeri açabilirler.
 2. 2
  siyah_in_ci
  Usta Üye

  --->: Sözel Önlisans Bölümleri

  Halıcılık

  Programın Amacı :Halıcılık programı, halı desenleri, halı ipi boyamacılığı ve halı eksperliği alanında çalışacak ara insan gücü yetiştirir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Halıcılık programında temel sanat eğitimi, halıcılık tarihi, halıcılık teknolojisi, malzeme, boyama, desen araştırma, yöresel Türk halıları, sanat tarihi, sosyoloji, psikoloji, işletme ve maliyet hesapları gibi program için gerekli dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Öğrenciler staj yapmak zorundadırlar.
  Gereken Nitelikler :Bu programa girmek isteyen öğrenciler kimya, sanat tarihi, sosyoloji ve resim konularına ilgili, renk algısı güçlü kimseler olmalıdırlar. Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Mezunlara ""Halıcılık Teknikeri"" unvanı verilir. Halıcılık teknikeri, dokunacak halıların ipliğinin, yününün ve deseninin belirlenmesi, dokuma işlemlerinin yürütülmesi ve ürünün pazarlaması ile ilgili işlemleri yürütür; halıcılık konusunda danışmanlık yapar. Çalışma Alanları :Halıcılık teknikerleri, özel dokuma fabrikalarında ve özel işletmelerde çalışırlar veya kendi iş yerlerini açabilirler. Yetenekli ve iyi yetişmiş halıcılık teknikerleri kolaylıkla iş bulabilirler.


  Halkla İlişkiler

  Programın Amacı :Halkla ilişkiler programının amacı, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Halkla ilişkiler programının ilk iki yılında sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimleri, ekonomi, hukuk ve istatistik gibi temel dersler okutulmaktadır. Daha sonraki yıllarda reklamcılık, fotoğrafçılık, iletişim gibi konularda eğitim yapılmaktadır. Gereken Nitelikler :Halkla ilişkiler programına girmek isteyen bir kimsenin sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, normalin üzerinde bir sözel yeteneğe ve ikna gücüne sahip, girişken, insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanan, çevredeki kaynakları seferber edebilen, yaratıcı bir kişi olması gerekir. Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Halkla ilişkiler programını bitirenler çeşitli kurumlarda ""Halkla İlişkiler Elemanı"" olarak görev alırlar. Halkla ilişkiler elemanları çalıştıkları kurumun tanıtımı için broşürler, ilanlar hazırlar, sergi, toplantı, fuar vb. etkinlikleri düzenler ve kurumun çevrede iyi bir görünüm kazanmasına çalışır; kurumla ilgili yayınları derler ve ilgililere iletir. Çalışma Alanları :Halkla ilişkiler alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler. Halkla ilişkiler programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile, meslek liselerinin, gazetecilik ve iletişim alanındaki derslerine öğretmen olarak atanabilmektedirler.


  Host ve Hosteslik (Otobüs)

  Programın Amacı :Host ve Hosteslik programının amacı, otobüslerde yolcuların rahat seyahat edebilmelerine yardımcı olan elemanları yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Host ve Hosteslik programında, genel trafik bilgisi, ilk yardım ve sağlık bilgisi, otobüs işletmeciliği, davranış bilimleri, ikram ve servis teknikleri, sürücülük teknikleri ve uygulamaları, çevre bilgisi, kitle taşımacılığı, temel hukuk, sosyal psikoloji, stres yönetimi, İngilizce ve Almanca dersleri verilir. Gereken Nitelikler :Host ve Hosteslik programında okumak isteyenlerin bedence sağlam ve dayanıklı, aynı anda bir çok şeye dikkat edebilen, nazik, güler yüzlü kimseler olmaları gerekir. Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Host ve Hosteslik programını bitirenlere “Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlardan erkekler “Host”, kadınlar “Hostes” unvanı ile çalışmaktadırlar. Bu meslek elemanları çalıştıkları araçların temiz ve bakımlı olmasını sağlarlar, yolcuların yerlerine yerleşmelerine, rahat ve güvenli seyahat etmelerine ve terminallerde güvenle araçtan inmelerine yardımcı olurlar; yolculara ikramda bulunurlar, gerektiğinde ilk yardım hizmeti verirler. Çalışma Alanları :
  Host ve Hostesler genellikle kentler arası veya ülkelerarası sefer yapan otobüslerde görev yaparlar. Ancak ihtiyaç halinde uçaklarda ve gemilerde de çalışabilirler.


  Mimari Dekoratif Sanatlar

  Programın Amacı :Mimari dekoratif sanatlar programı, hat sanatı, malakâri, kündekâri ve vitray sanatları alanında çalışacak ara insan gücünü yetiştirir.
  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Mimari dekoratif sanatlar bölümünde sosyoloji, temel sanat eğitimi, buluş kompozisyon, duvar teknikleri, Türk el sanatları, sanat tarihi, meslek resmi, fotoğraf, malzeme gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Gereken Nitelikler :Bu bölüme girmek isteyenlerin sanat alanında özellikle el sanatlarında başarılı, tarihe ve sosyolojiye ilgili kimseler olmaları gerekir. Programın mimari ile yakın ilişkisi vardır. İyi bir mimari dekoratif sanatlar teknikeri yapacağı işin özelliğini bilmeli ve çok sabırlı olmalıdır.
  Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Mimari dekoratif sanatlar bölümü mezunlarına ""Mimari Dekoratif Sanatlar Alanında Tekniker"" unvanı verilir. Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri tavan ve duvarların sanat değeri olan yazı ve motiflerle süslenmesi, alçı sanâtlarından malakâri; ahşap oymacılığı ve kakmacılığın kullanıldığı kündekâri sanatlarında restoratör olarak çalışmaktadırlar. Çalışma Alanları :Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikerleri kamu kesiminde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, vakıflar ve belediyelerde çalışabilirler. Bu alan serbest çalışmaya müsait bir meslektir. Bugün sanatkârları kalmamış veya çok azalmış olan malakâri, kündekâri ve vitray sanatlarını bilen ve uygulayan usta ve teknikerler, restorasyon ve lüks yapıların süslenmesinde çok aranmaktadır


  Radyo ve Televizyon Programcılığı

  Programın Amacı :Radyo ve televizyon programcılığı programının amacı, radyo ve televizyon kurumlarına nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Radyo ve televizyon programcılığı programında, genel kültür derslerinin yanı sıra kitle iletişim araçları, iletişim teorisi, serigrafi, halkla ilişkiler, bilgisayar, radyo televizyon program tekniği, televizyon tekniği gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Gereken Nitelikler :Radyo ve televizyon programcılığı programında okumak isteyenlerin, sözel yeteneği gelişmiş, yaratıcı, sabırlı, dikkatli, işine özen gösteren, zeetimin ilk yılında anatomi, fizyoloji, psikoloji, hastalıklar ve ilaçlar, tıbbi istatistik, iletişim teknikeri ve daktilografi gibi dersler verilir. İkinci yılda ise tıbbi dokümantasyon, tıbbi terminoloji, tıbbi yazışma teknikleri gibi meslek dersleri ve İngilizce daktilografi okutulur. Öğrenciler 30-40 işgünü staj yaparlar. Gereken Nitelikler :
  Bu programa girmek isteyen öğrencilerin insan ilişkilerinde uyumlu, yabancı dil öğrenmeye hevesli ve yetenekli, çalışmalarında dikkatli ve titiz olmayı ilke olarak benimseyen, güçlü bir kişiliğe sahip olmaları gerekmektedir. Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Mezunlar tıp sekreteri olarak görev yapar ve “Sağlık Teknikeri” unvanını alırlar. Tıbbi dokümantasyon temelde bir büro işidir. Bu alanda çalışan kimseler araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve ilgililere iletilmesiyle ilgili işler yaparlar. Çalışma Alanları :Mezunlar üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde görev alırlar.


  Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik

  Programın Amacı :Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik programının amacı, İngilizce metinlerin Türkçe’ ye ve Türkçe metinlerin İngilizce’ye çevrilmesi konusunda eğitim yapmaktır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Uygulamalı İngilizce-Türkçe çevirmenlik programında İngilizce ve Türkçe’nin yapısı, özellikleri, gramer kuralları ve çeviri teknikleri konularında kuramsal dersler verilir ve İngilizce ya da Türkçe sözlerin çevirisi konusunda beceri kazandırıcı uygulama çalışmaları yaptırılır. Gereken Nitelikler :Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik programına girmek isteyenlerin Türkçe ve İngilizce derslerinde başarılı, geniş bir sözcük dağarcığına ve güçlü bir belleğe sahip kimseler olmaları gerekir. Tercümanlık çeşitli tipte insan tanıma olanağı verdiğinden, hareketli bir çalışma ortamından ve sosyal ilişkilerden zevk alanlar için önerilebilir. Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Bu programı bitirenlere “Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar çevirmen (tercüman) olarak görev yaparlar. Çevirmen bir kimse konuşmasını bitirdikten sonra söylenenleri başka bir dile (İngilizce’den Türkçe’ye ya da Türkçe’den İngilizce’ye) çevirir. Bu işi yaparken tercüman konuşmacının söylediklerini hatırda tutmak ve konuşmayı değiştirmeden çevirmek zorundadır. Mütercim ise bir dille yazılmış bir metni başka bir dile çevirir. Çalışma Alanları :Çevirmenler kamu kuruluşlarını, uluslararası ilişkileri olan şirketlerin tercüme bürolarında mütercim, turizm sektöründe tercüman olarak çalışabilirler. İngilizce uluslararası iletişim dili olduğundan, İngilizce çevirmenlerin iş bulma olasılıkları oldukça fazladır.

  Yerel Yönetimler

  Programın Amacı :Yerel yönetimler programının amacı, yerel yönetimler, yani belediyeler, özel idareler gibi teşkilatların çeşitli bölümlerinde çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Yerel yönetimler programında halkla ilişkiler, yönetim bilimi, kamu yönetimi, kamu personel yönetimi, yerel yönetimler, anayasa hukuku, idare hukuku, büro makineleri, büro uygulaması, mahalli idareler semineri uygulaması gibi dersler okutulmaktadır. Gereken Nitelikler :Bu programa girmek isteyen öğrenciler kendilerini halkla ilişkiler, yönetim bilimi, personel yönetimi konularında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca bu elemanlar kamu yönetimi konusunda bilgili, başka insanlarla işbirliği yapabilecek kadar uyumlu ve geçimli olmalıdırlar. Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Bu programdan mezun olanlara ""Yerel Yönetimler Meslek Elemanı"" unvanı verilir. Bu unvanı kazanmış kişiler meslek hayatlarında yerel yönetimlerin üst yöneticilerinin en yakın yardımcıları olarak çalışırlar ve alınan kararları yürütürler. Çalışma Alanları :Bu programı bitirenler genellikle belediyeler, valilikler ve bunlara bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Ülkemizde bu alanda çalışacak yetişmiş elemana büyük ihtiyaç vardır.

+ Yorum Gönder
sözel önlisans bölümler,  sözel önlisans bölümleri
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi