12 ... SonSon

Konu: 2008 Kpss Güncel Genel Kültür Soruları

 1. #1
  sweettears - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  sweettears isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  18.Nisan.2007
  Mesajlar
  187
  Beğeniler
  0 / 0

  Lightbulb 2008 Kpss Güncel Genel Kültür Soruları

  2007 YILI

  ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ


  MADDE 1  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 77. maddesinin birinci fıkrasında geçen "beş" ibaresi "dört" olarak değiştirilmiştir.  Değişiklikle, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri dört yılda bir yapılır, hükmü kabul edilmiştir.  MADDE 2  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79. maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.

  Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.  Değişiklikle, Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevinin Yüksek Seçim Kuruluna ait olduğu ve Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yönetim ve denetimine milletvekili seçimlerindeki hükümlerin uygulanacağı hükümleri kabul edilmiştir.  MADDE 3  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 96. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz."  Değişiklikle, uzun tartışmalara neden olan TBMM toplantı yeter sayısının ne olacağı kesin olarak çözüme kavuşturulmuş ve Meclis’in tüm işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile ( en az 184 milletvekili ) toplanacağı hükmü kabul edilmiştir.  MADDE 4  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

  Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür.

  Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.

  Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer."  Değişiklikle, Cumhurbaşkanının TBMM tarafından seçileceği, yedi yıllık bir süre için seçileceği, Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesinin Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkün olduğu, bir kimsenin iki defa Cumhurbaşkanı seçilemeyeceği, hükümleri kaldırılmıştır. Yine değişiklikle:

  · Cumhurbaşkanının halk tarafından seçileceği,

  · Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olacağı,

  · Bir kimsenin en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği,

  · Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya dışından aday gösterilebilmesinin yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkün olduğu, ayrıca son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partilerin ortak aday gösterebileceği,

  hükümleri kabul edilmiştir.

 2. #2
  sweettears - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  sweettears isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  18.Nisan.2007
  Mesajlar
  187
  Beğeniler
  0 / 0

  --->: 2008 Kpss Güncel Genel Kültür Soruları

  MADDE 5  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır.

  Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

  İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

  Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

  Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir."  Değişiklikle, Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçileceği ve seçilme usulünün tüm hükümleri, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından on gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanacağı, seçiminin, seçime başlama tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılacağı, en önemlisi Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde TBMM seçimlerinin yenileneceği gibi hükümler kaldırılmıştır. Yine değişiklikle:

  · Cumhurbaşkanı seçim sürelerinin altmış gün olacağı,

  · Cumhurbaşkanı seçiminin genel oyla yapılacağı,

  · Halkoylamasında bu maddede belirtilen seçim usulü,

  hükümleri kabul edilmiştir.

 3. #3
  sweettears - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  sweettears isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  18.Nisan.2007
  Mesajlar
  187
  Beğeniler
  0 / 0

  --->: 2008 Kpss Güncel Genel Kültür Soruları

  1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 77 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "beş" ibaresi "dört" olarak değiştirilmiştir. (5 yılda bir yapılan genel seçimler bundan sonra 4 yılda bir gerçekleştirilecek.)

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen "seçim tutanaklarını" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını" ibaresi; son fıkrasında geçen "halkoyuna sunulması" ibaresinden sonra gelmek üzere, “Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi" ibaresi eklenmiştir.
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 96 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz." (TBMM'nin tüm oturumları 184 milletvekili ile açılabilecek.)

  Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. (Cumhurbaşkanı bundan sonra TBMM tarafından değil, halk tarafından seçilecek.) Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterile-bilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer."

  Cumhurbaşkanı seçimi, cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunlu-ğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapı-lır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.12 ... SonSon

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Türkiyenin başkenti

Benzer Konular

 1. Online KPSS soruları
  Konu Sahibi hacker06 Forum Sınavlar
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Aralık.2012, 12:18
 2. KPSS GENEL Bilgiler
  Konu Sahibi s_kybluee Forum Sınavlar
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 21.Haziran.2009, 12:36
 3. Cevap: 3
  Son Mesaj : 17.Eylül.2008, 19:34