+ Yorum Gönder
 1. 1
  alicanavar
  Özel Üye

  ÖSS'de COĞRAFYA Sorularını Çözerken Şunlara Dikkat Edin....

  Coğrafya insan-doğal çevre ilişkisini ve bu ilişkinin dağılışı ile ilgili olayları inceler.
  Duruma bu yönden bakmalı ve Coğrafya’da geçen olayları ezber ve teorik olarak değil de yaşantımızın bir parçası şeklinde değerlendirmeliyiz.
  Coğrafya Dersinin Konuları ve Soruları
  1. Coğrafi Konum 1-2
  2. Dünya’nın Hareketleri 1
  3. Harita Bilgisi 1-2
  4. İklim Bilgisi 3-5
  5. İç Dış Kuvvetler 2-3
  6. Nüfus Coğrafyası 2
  7. Ekonomik Coğrafya (Tarım-Hayvancılık-Maden-Sanayi-Ulaşım-Turizm)
  Not: Bu konu ile ilgili sorular genelde grafik-tablo yorum şeklinde çıkmaktadır.
  8. Bölgeler Coğrafyası
  Yukarıda verilen konu ve soru dağılımda görüldüğü gibi soru ağırlığı iklim bilgisi, ekonomik coğrafya, nüfus ve bölgeler coğrafyasındadır. Öyleyse çalışmalar sırasında bu konulara daha fazla ağırlık vermeli ve bu konularla ilgili daha fazla soru çözülmelidir.
  Soru Çözümünün Öğrenme Üzerindeki Etkisi
  1. Öğrenci soruyu çözerken konuyu öğrenip öğrenmediğini tespit eder.
  2. Yanlış yaptığı sorular üzerinde eksikliğini tespit eder. Yanlışın nedenini araştırır. Bu yanlışların;
  - Bilgi eksikliğinden
  - Yanlış okumadan
  - Heyecan düzeyi gibi nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirlenir. Sınav psikolojisine alışır.
  Şu kesinlikle unutulmamalıdır ki: Üniversite hazırlıkta coğrafya dersinde konuyu çok iyi bilmek yeterli değildir. Önemli olan öğrenilen konunun farklı soru tarzlarında kullanılmasıdır. Coğrafya dersinde 1 saatlik çalışmanın 20 dakikası konu çalışma ise 40 dakikası farklı soru tarzlarında konuyu pekiştirmek olmalıdır.
  Öğrenci dersi çalışırken masa üstünde mutlaka harita bulundurmalıdır. Böyle öğrendiği bilgilerin Türkiye ve Dünya dağılışlarına görsel olarak belleğinde daha kalıcı hale getirebilir. Coğrafya dersi genelde zor anlaşılması güç diye zannedilir. Fakat olumsuz önyargıların öğrenmeyi geciktiren ve zorlaştıran faktör olduğu unutulmamalıdır. Tüm gücünüzle çalışın ve başaracağınıza olan inancınızı asla kaybetmeyin.
  İnanmak Başarının Yarısıdır.
  COĞRAFYAYI ÖĞRENMEK...
  Sorunun ne istediği iyi anlaşılmalı, olumlu yo da olumsuz olduğu tespit edilmeli.
  Her seçeneğin doğru cevap olabileceği düşünülerek bütün seçenekler iyi okunmalıdır.
  Tek seçenek okunarak (özellikle A seçeneği) diğer seçenekler okunmadan doğru cevap olduğuna karar verilmelidir. Çünkü güçlü çeldiriciler genelde A seçeneğine konulur.
  Coğrafya dersi tarih ve felsefe gibi bir sosyal ders değildir. Sadece bilgi ile hareket edildiğinde gerekli başarıya ulaşılamaz. Özellikle yorum, grafik okuma ve basit sayısal özellikler de bilinmelidir.
  Tablo, grafik sorularında verilen bilgilere dikkat edilmeli ve seçenekler ile ilgilisi kurulmalıdır. Örneğin, tablo ya da grafik oran verilmişse seçeneklerden buna dikkat etmeliyiz. Çünkü oran ile miktar farklı şeylerdir.
  Üretim ile verim aynı şeyi ifade etmez. Bundan dolayı tablo ve grafiklerde üretim, verim oran, miktar, nüfus artışı, nüfus miktarı gibi kavramlara dikkat edilmelidir.
  Soruyu okuduğumuz zaman soruyla ilgili hiçbir fikrimiz yoksa bile mutlaka seçenekleri okuyunuz. Seçeneklerdeki bilgiler sizi bazen doğruya götürebilir. Örneğin seçeneklerde üç ya da dört seçenek aynı özelliği ifade edip, benzer şeyler olabilirler. O zaman hiçbirisi doğru cevap olamaz.
  Örneğin, rüzgar erozyonunun etkili olması, kuraklık, bitki örtüsünün zayıf oluşu, mekanik çözülmenin şiddetli oluşu benzer coğrafi özelliklerdir.
  Örneğin bilgi verilen sorularda cevap sorunun içinde saklıdır. Önemi iyi anlaşıldığı zaman soru daha kolay çözülebilir.
  Doğru cevaba ulaşmak için seçeneklerin elenmesi yöntemi coğrafya dersi için oldukça geçerlidir. İki seçeneğe indirildiği zaman, ilk düşündüğümüz seçeneğin işaretlenmesinde sakınca yoktur.
  Şekil, tablo ve grafik soruları ilk bakışta zor ve karmaşık görülebilir. Bunda dolayı "bu soru çok zor" deyip geçmek doğru değildir. Çünkü bu tür sorular sanıldığı gibi çok zor olmayıp, hatta çok kolay olabilmektedirler.
  Coğrafya sorularında bazen doğru değil, en doğru, az değil en az gibi ifadeler çok kullanılmaktadır. Bu tür sorularda genellikle cevaba çok yakın bir çeldirici bulunmaktadır, bu duruma da dikkat edilmelidir.
  Coğrafyada temel prensip doğal ve beşeri olayların, dünya gençliğinde de Türkiye’deki dağılışıdır. Bunun için sınavdan önce dünya ve Türkiye haritaları iyi incelenmeli, önemli doğal ve beşeri olayların yeri bilinmelidir. Örneğin en kurak yerlerin dağılışı, çözlerin dağılışı, en çok yağış alan yerler, ormanların dağılışı, sıcak iklimlerdeki ülkeler, kutuplara yakın ülkeler, doğu batı yönünde çok geniş ülkeler, eğimli engebeli ülkeler, ovalar ve platoların bulunduğu ülkeler gibi.
  Çıkmış bütün ÖSS ve ÖYS soruları tekrar tekrar çözülmelidir. Çünkü çıkmış sorular değiştirilerek yeniden sorulmaktadır. Çıkmış sorular iyi incelendiği zaman, çok benzer sorular sorulduğu görülür. Özellikle son yıllarda çıkanlar daha çok tekrar edilmektedir. Ayrıca soruların öğretici özelliğinden de yararlanılmalıdır.
  Deneme sınavlarından sonra yanlış yaptığımızı sorular tekrar çözülmelidir. Neden, hangi sebepten dolayı yanlış yaptığınızı tespit etmelisiniz. Başka bir denemede aynı hataları yapmamaya çalışınız" Soruyu yanlış okumaktan mı, dikkatsizlikten mi, bilgi eksikliğinden mi yanlış yaptım" sorularının sorulması, cevabının aranması ve çözümlerinin bulunması gerekmektedir.
  ÖSS’de coğrafya dersinden 5 soru her öğrencinin yapabileceği, 5 soru orta düzeyde çalışan öğrencinin yapabileceği, 3 soru iyi öğrencilerin yapabileceği, soru da çok iyi öğrencilerin yapabileceği türde sorular sorulabilmektedir. Bundan dolayı 13-14 sorunun net yapılması gerekmektedir. 10 sorunun altındaki netler özellikle sosyal alandaki öğrenciler için sayılamamaktadır.
  Coğrafyadan konu kavrama testleri mutlaka çözülmeli ve biriktirilmelidir. Belli bir zaman sonra aynı soruyu tekrar çözmelidir. Acaba zaman içinde bilgileri unutmuş musunuz? Şayet unutmuşsanız bu yöntemi tekrar hazırlayınız.
  Sadece konuyu dinleyip ya da okuyup anlaşıldığına karar vermemiz doğru değildir: Konuyu anlamış olmamız için konuyla ilgili soruların doğru yapılıp yapılmadığına bakılmalıdır.
  Coğrafya dersinde genel soyut kavramları az, somut kavramlar daha çoktur. Ders çalışırken günlük yaşantınızdan ve hayatın içinden örnekler seçiniz. Böylece öğrenmeniz kolaylaşacaktır.
  Örneğin iç göçün olumsuz sonuçlarını madde madde ezberlemeye çalışmak yerine İstanbul'da çevremize bakarak (trafik sorunu, konut sorunu, çevre kirliliği) görmeniz gibi.
  Sevgili öğrenciler, hayattaki başarının temelinde sevgi vardır. "Coğrafya dersini ÖSS sınavı için mecburen öğrenmeniz gerekmektedir" düşüncesini bırakıp, coğrafya öğrenmenizin size hayat boyunca birçok bilgi öğreteceği bilinciyle öğrenin
  Bir Eğitimci 2. 2
  aSqFaqiRi
  Yeni Üye

  --->: ÖSS'de COĞRAFYA Sorularını Çözerken Şunlara Dikkat Edin....

  PayLa$ım ve Emek için t$kLer;eLine saqLık :D+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi