a) Farklı Yıllarda Çıkmış ÖSS Sorularının İncelenmesiyle Çözülebilecek Sorular: 23 yıllık süreçte çıkmış ÖSS soruları incelendiğinde; çok benzer hatta aynı tip soruların defalarca sorulduğu görülmektedir. Dolayısıyla çıkmış ÖSS sorularını çözüp, çözüm yöntemlerini öğrenmek büyük avantaj sağlayacaktır. İşte ÖSS’de çıkmış benzer sorulardan bazıları:

Örnek 1a:
Yeryüzünde birbirinden farklı konumlara sahip iki noktanın yerel saatlerinin aynı olması neyi gösterir?

A ) Güneş ışınlarının aynı eğimde geldiğini
B ) Aynı enlem üzerinde bulunduklarını
C ) Aynı boylam üzerinde bulunduklarını
D ) Aynı yarımkürede yer aldıklarını
E ) Yükseltilerinin aynı olduğunu ( ÖSS- 1987 )

Çözüm: İki noktanın yerel saatlerinin aynı olması “aynı boylam üzerinde bulunduklarını kanıtlar.”

Yanıt C

Örnek 1b:
Aşağıdakilerden hangisi farklı konumdaki iki yerin aynı boylamda olduğunun kesin kanıtıdır?

A ) Yerel saatlerinin aynı olması
B ) Doğal bitki örtüsünün benzer olması
C ) Başlangıç meridyenine olan uzaklıklarının eşit olması
D ) Aynı tarihte aynı mevsimlerin yaşanması
E ) Gündüz uzunluklarının yıl boyunca aynı olması ( ÖYS- 1995 )

Çözüm: İki yerin yerel saatlerinin aynı olması “aynı boylamda olduklarının kesin kanıtıdır.”

Yanıt A

Not: Her iki soruda sorulan temel bilgi ve cevap seçeneğindeki ifadenin benzerliği dikkat çekicidir.

Örnek 2a:
Haritalar yer şekillerinin biçimini gerçeğe tam uygun olarak göstermez. Haritalarda görünen, gerçeğin az ya da çok benzeridir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Yer şekillerinin karmaşık olması
B ) Kuşbakışı bakış sağlanamaması
C ) Ölçeğin küçük tutulması
D ) Yerkürenin kutuplardan basık olması
E ) Küresel yüzeyin düzleme aktarılmış olması ( ÖSS- 1987 )

Çözüm: Küresel olan bir yüzeyin, bozulma olmadan hatasız bir şekilde düzleme aktarılması olanaksızdır. Bu nedenle hatanın nedeni dünyanın küresel şeklidir.

Yanıt E

Örnek 2b:
Dünya yüzeyi, düzlem üzerine aktarılırken şekil ve boyut bozulmalarına uğrar.
Bu bozulmanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kara kütlelerinin Kuzey Yarımkürede fazla olması
B ) Yüzey şekillerinin engebeli olması
C ) Yerin şeklinin geoid olması
D ) Güney kutbunun buzullarla kaplı olması
E ) Okyanusların kapladığı alanın fazla olması ( ÖYS- 1985 )

Çözüm: Küresel bir yüzeyin bozulma olmadan düzleme aktarılması olanaksızdır. Bu nedenle cevap yerin şeklinin geoid olmasıdır.

Yanıt C

Örnek 3a:
Türkiye’de ocak ve şubat aylarında görülen hava olayları Arjantin’de temmuz ve ağustos aylarında görülebilmektedir.
Bu durum Arjantin’in hangi özelliği ile ilgilidir?

A ) Güney Yarımkürede yer almasıyla
B ) Sürekli yüksek basınç merkezlerinin etkisinde kalmasıyla
C ) Güneydoğu alizelerine açık olmasıyla
D ) Kuzey-güney doğrultusunda uzanmasıyla
E ) Batı rüzgârlarına kapalı olmasıyla ( ÖSS- 1983 )

Çözüm: Türkiye’ ocak ve şubat aylarında kış mevsimi yaşanır. Bu nedenle Türkiye’de ocak ve şubat aylarında yaşanan hava olayları Arjantin’de kış mevsiminin yaşandığı temmuz ve ağustos aylarında yaşanır. Çünkü Arjantin Güney Yarımkürede yer alır.

Yanıt A

Örnek 3b:
Fransa ve Arjantin’de aynı tarım ürününün yılın farklı dönemlerinde olgunlaşmasının birincil nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Toprak türlerinin farklı olması
B ) Tarım yöntemlerinin farklı olması
C ) Yüzey şekillerinin farklı olması
D ) Bulundukları yarımkürenin farklı olması
E ) Ortalama yükseltilerinin farklı olması ( ÖSS–2001 )

Çözüm: Arjantin ve Fransa farklı yarımkürelerde yer aldıklarından aynı anda farklı mevsimleri yaşarlar. Bu nedenle her iki ülkede aynı tarım ürünü yılın farklı dönemlerinde olgunlaşır.

Yanıt B

b) Soru kökündeki açıklama ve bilgi ile çözülebilecek sorular: ÖSS’deki soruların çoğu yoruma dayalı olduğu için; genelde soru kökünde yorum yapmayı kolaylaştıracak açıklayıcı bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler dikkatlice okunduğunda soruların daha kolay çözüleceği muhakkaktır. Bu şekilde çözülebilecek soru sayısı azımsanmayacak kadar fazladır.

Örnek 1a:
İç Anadolu Bölgesinin ekim yapılan yörelerinde, ekilen tohumun niteliği ve ekim yöntemleri değişmediği halde buğday verimi, kurak yıllarda hektar başına 100–200 kilograma düşerken yağışlı yıllarda 2000 kilograma çıkmaktadır.
Bu gözleme göre, İç Anadolu Bölgesinde buğday veriminin artması neye bağlıdır?

A ) Sulama gereksiniminin karşılanmasına
B ) Ekili alanların gübrelenmesine
C ) Ekim alanlarının genişletilmesine
D ) Nitelikli tohum kullanılmasına
E ) Makine gücünden yararlanılmasına ( ÖSS–1982 )

Çözüm: Soru kökünde ki açıklamada buğday veriminin yağışlı geçen yılarda arttığı bilgisi verilmiştir. Dolayısıyla buğdayın verim artışı sulama gereksiniminin karşılanmasına bağlıdır.

Yanıt A