+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Bir ajans nasıl kurulur

  bir ajans nasıl kurulduğu hakkında bilgi verir misiniz 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: bir ajans nasıl kurulur

  bir ajans nasıl kurulur

  kuruluş işlemleri için de

  ŞAHIS İŞLETMELERİNİN KURULUŞ AŞAMALARI

  1. İmza tescil beyannamesi, İmza sirküleri,(noter) İkametgah (resimli) Nüfus Cüzdanı (Muhtarlık) Suretinin alınması
  2. Şirket tescilinin yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır)
  3. Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile
  ilgili Vergi Dairesine başvuru yapılır)
  4. Defterlerin alınması ve tasdik ettirilmesi
  5. Yoklama tutanağın düzenlenmesi (Vergi dairesi tarafından düzenlenir)
  6. Vergi hesap numarasının alınması (Yoklama fişi ile ilgili vergi dairesine başvuru yapılır)
  7.Vergi Levhası, Yazar Kasa Levhası (yazar kasa alınması gerekiyorsa (perakende işlemlerle uğraşanlar) (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır)
  8. Fatura İrsaliye ve Gider Pusulası belgelerinin basımı (Gerekli belgeler ile başvuru yapılarak
  noter veya anlaşmalı matbaada bastırılır)
  9. Sicil gazetesi ilanı (Ticaret Sicil Memurluğu tarafından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
  Müdürlüğüne hitaben yazılan yazı ve
  ekinde sözleşme ile başvuru yapılır)
  10. İlgili Odaya kayıt yaptırılması (faaliyet göstermiş olduğu işle ilgili Odaya istenen belgeler ile
  başvuru yapılır ve kayıt ücreti ödenir)
  11. İşyeri Açma ve çalışma ruhsatlarının alınması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile bağlı olunan belediyeden başvuru yapılır ve m2 üzerinden harç ve Küşat ücreti yatırılır) Hafta Tatili Ruhsatı :Hafta sonu
  ve bayramlarda çalışmak isteyenler için yıllık olarak alınır. İtfaiye Müdürlüğü, müracaat edilir gerekli evraklar hazırlanır
  12. SSK İşlemleri (işçi çalıştıracaklar) bağlı olunan sosyal Sigortalar kurumuna istenen evraklarla birlikte işe başlamadan bir gün önceden dilekçe ile müracaat edilir.
  13. Bağ-Kur İşlemleri matbu evrak ile Bağ-Kura müracaat edilecektir.

  ŞAHIS (GERÇEK) İŞLETMELERİN TİCARET ODASI AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
  -Dilekçe (Sahip veya vekili tarafından imzalanır ve eklenen belgeler belirtilir)
  -Noter onaylı imza tescil beyannamesi(İsim dışında unvan kullanılacaksa isimden sonra bu unvan da imza beyanında bulunmalıdır)
  -Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti
  -İşletme yeri kira ise kontrat fotokopisi, mülk ise tapu senedi fotokopisi
  -Tutulan defterlerin noter tasdikli sayfa fotokopisi
  -Vergi levhası fotokopisi
  -Taahhütname (Ticaret Sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin edilir)

  VERGİ DAİRESİ – VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN TESCİLİ, VERGİ LEVHASI,YAZAR KASA LEVHASININ TASDİK ETTİRİLMESİ ve DAMGA VERGİSİNİN YATIRILMASI

  Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilen kasa makbuzu ile aynı gün iş yeri adresine göre bağlı bulunulan Vergi Dairesine müracaat edilir. Girişimci alacağı hesap numarasını faaliyete geçmeden önce, belgelerin basımı ve vergi levhasının alımı sırasında da kullanacaktır.

  ŞAHIS FİRMALARDA VERGİ DAİRESİNE MÜKELLEFİYETİNİN TESCİLİ
  Şahıs Şirketi:
  -Matbu dilekçe (Ekinde belge adları belirtilir.
  -Nüfus cüzdanı fotokopisi
  -Muhtarlıktan onaylı ikametgah ilmühaberi (resimli)
  -Noter onaylı imza sirküleri
  -İş yerine ait tapu veya kira kontratının fotokopisi
  Yazar kasa kullanmak zorunda olanlar yazar kasa levhası alıp kullanmaları gerekmektedir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi