+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ensar
  Özel Üye

  Karadeniz bölgesi yeryüzü şekilleri

  karadeniz bölgesinin yer şekilleri
  karadeniz bölgesinin yeryüzü şekli

  Bölgede, çeşitli jeolojik zamanlara ait araziler bulunmakla birlikte, daha çok III. jeolojik zamanda oluşmuş araziler yer alır. Dağlar kıyıya paralel uzanır. Bu dağlara Karadeniz Dağları ya da Kuzey Anadolu Dağları adı verilir. Kuzey Anadolu Dağları kıyı ve iç sıra dağları olarak ikiye ayrılır. Bu iki sıradağ kuşağını Kuzey Anadolu Fay Hattı birbirinden ayırır.
  Dağlar, Batı Karadeniz Bölümü’nde yaklaşık 2000 m. yükseltiye sahiptir. Orta Karadeniz Bölümü’nde yükselti azalarak 1000 m.ye iner. Doğu Karadeniz Bölümü’nde ise yükselti artarak yaklaşık 4000 m.ye çıkar.
  Bölgede, ovalar çok az yer kaplar ve genellikle Orta Karadeniz Bölümü’nde toplanmıştır. Çarşamba ve Bafra ovaları bölgenin en büyük ovalarıdır.

  Bölgenin en önemli akarsuları Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Çoruh, Bartın ve Yenice (Filyos) dir. Yerşekillerinin özelliği nedeni ile, göllerin yüzölçümü küçüktür. Sera, Tortum, Uzungöl, Yedigöller ve Abant bölgenin başlıca gölleridir. Doğu Karadeniz Bölümü’nün yüksek dağ zirvelerinde ise buzul (sirk) gölleri bulunur.
  Yerşekillerinin özelliği nedeni ile ulaşım kıyı şeridinde yoğunlaşır. İç kesimlerle olan bağlantı Kalkanlı (Zigana) ve Kop gibi önemli geçitlerle sağlanır. Ayrıca, bölgedeki dağlar denize paralel uzandığı için, kıyılarda boyuna kıyı tipi görülür. 2. 2
  AYSEN
  Bayan Üye

  Cevap: Karadeniz bölgesi yeryüzü şekilleri

  üçüncü jeolçojik zamanda oluşmuş coğrafi yapılardan oluşur karadeniz bölgesi dağlar denize paralel uzanır bu sebeple çok yağış alır doğal ovalar pek azdır samsun civarın da bulunsada tüm bölgeler dağlıktır+ Yorum Gönder
karadeniz bölgesinin yeryüzü şekilleri,  batı karadeniz bölgesinin yüzey şekilleri,  karadeniz bölgesi yer şekilleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi