+ Yorum Gönder
 1. 1
  Hasan
  Özel Üye

  Paralel ve Seri Bağlanmış Elektrik Devrelerinin Arasındaki Farklar Nelerdir

  Paralel ve Seri Bağlanmış Elektrik Devrelerinin Arasındaki Farklar Nelerdir - elektrik devreleri hakkında - paralel ve seri bağlantılı elektrik devreleri

  Seri ya da paralel bağlanmış olan elektrik devrelerinde, elektronların negatif kutuptan pozitif kutba akmasını, yani iletkenden akım geçmesini sağlayan pillerin seri ve paralel bağlanması halinde devreye sağlayacakları akım şiddeti gözlenir.
  -Seri bağlı devrelerde piller,birinin pozitif kutbu,diğer pilin negatif kutbuna gelecek şekilde devreye konuluyordur.Seri bağlı devrelerde pil sayısı azaldıkça ampulün parlaklılığı da azalmış olur.Çünkü devreden geçen akım şiddeti azalır.
  -Paralel bağlı devrelerde ise piller,pozitif kutup,pozitif kutuba,negatif kutup ,negatif kutuba gelecek şekilde devreye konulur.Ama paralel bağlı devrelerde seri bağlı devrelerin akisne pil sayısı azaltıldığı zaman ampulün parlaklığı değişmiyordur Çünkü piller paralel konulduğu için devreden geçen akım şiddetini değiştirmiyordur.


 2. 2
  yusuf530
  Yeni Üye

  --->: Paralel ve Seri Bağlanmış Elektrik Devrelerinin Arasındaki Farklar Nelerdir - elektrik devreleri hakkında - paralel ve seri bağlantılı elektrik devreleri

  birde seri bağlama ve paralel bağlama nasıl yapılır resimler gösterirsen çok iyi olur... 3. 3
  Hasan
  Özel Üye

  --->: Paralel ve Seri Bağlanmış Elektrik Devrelerinin Arasındaki Farklar Nelerdir - elektrik devreleri hakkında - paralel ve seri bağlantılı elektrik devreleri

  Seri ve Paralel Bağlama


  [IMG]http://www.fenokulu.net/image3019.jpg3447a
  DOĞRU AKIM DEVRELERİ
  Seri devre: Seri devrede akımın gidebileceği yalnızca bir yol vardır;akım kaynağın bir ucundan çıkar,yükten (çıktıdan) geçerek kaynağın öbür ucuna döner. Metal iletkenli bir devrede bu akım kaynağın negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru çok yavaş elektron akışından oluşur. Bazı yarı iletkenli aygıtlarda örneğin transistörlerde ve yarı iletken diotlarda artı yüklerde karşıt yönde hareket eder. Bu “geleneksel” diye adlandırılan ve artıda eksiye doğru aktığı varsayılan akımla çakışır.
  En basit doğru akım devrelerinden biri olan el feneri seri devreye örnek verilebilir. Böyle bir anlatmak için devre bileşenlerinin fiziksel görünüşlerini benzer çizimlerin yer aldığı resimsel bir şekil kullanılabilir. Elektrikçilerin ve teknisyenlerin yeğledikleri bir yöntemde bağlantılı simgelerden oluşan bir çizim kullanmaktır;böyle bir çizimde, her simge, bir elektriksel bileşeni temsil eder.
  El fenerinde elektrik kaynağı, her birinin emk’sı 1,5 Volt olan ve devreye 3 Volt sağlayan seri bağlanmış iki kuru pildir.3 Voltluk bir ampul devrenin çıktısını oluşturur ve kaynak ile çıktı (yük) arasına sürgülü bir anahtar bağlanır. Bu durumda içine kuru pillerin konulduğu tüp biçimindeki metal gövde iletim yolunu oluşturur. Anahtar açıkken,akım geçmediği için ampul yanmaz. Ancak anahtar kapalı iken devre tamamlanır ve devreden akım geçerek ampulü yakar. Akım ampulün flamanını ısıtarak akkor haline getirir;bu durumda ampul ısının yanı sıra ışıkta yayar.
  Böyle bir devreden geçen akım,ampulle seri bağlanmış bir ampermetre ile ölçülürse kızgın flamanın direnci om yasası ile hesaplanabilir. Bu yasa doğru akım elektrik devresindeki üç nicelik arasında bağıntı kuran bir denklemdir. Bu denklemde voltaj(gerilim) V ile,akım şiddeti I ile direnç R ile gösterilirse buna göre Om yasası birbiri ile eş değerli olan 3 biçimde yazılabilir:

  V=I*R R=V/I I=V/R

  Örneğin el fenerinin 3Vluk kaynakktan aldığı akım 0.1 A ise ampulün R direnci 30W olur. Voltaj iki pile bağlanmış bir voltmetre ile ölçülebilir. Ampulün direnci ampule bir ohmmetre bağlanarak anahtar açıkken ölçülebilir.Soğuk direnç denilen bu değer 30W mun çok altında bulunur. Çünkü flaman yüksek bir sıcaklığa ulaştığında direnç önemli ölçüde artar.
  Sık rastlanan bir başka seri devre örneğide yılbaşı ağaçlarını süslemede kullanılan küçük ampuller bağlanan ışık telidir. Böyle düzenlemenin sakıncası bir ampul sönerse elektriksel yolun kopması ve bütün ışıkların sönmesidir.Daha iyi bir düzenleme söndüğü zaman kısa devre oluşturan yani akıma direnci sıfır olan ampuller kullanılmasıdır. Bu ampullerden biri sönerse diğeri yanmayı sürdürür. Kirchhoff yasası nedeniyle kalan ampullerin tümünde daha çok voltaj vardır ve devreden daha çok akım geçer. Çünkü Kirchhoff yasasına göre tamamlanmış bir devredeki voltaj düşüşlerinin toplamı uygulanan emk ya eşit olmak zorundadır. Seri bağlanmış bir devreye Ohm yasası uygulandığında bütün seri dirençlerin toplam direnci R dir. Böyle bir devrede tüketilen toplam güç ampullerin her birinde harcanan ayrı ayrı güçlerin toplamıdır.

  Paralel devre:
  Paralel bağlanmış bir devrenin ayırıcı özelliği,bütün çıktıların (ya da yüklerin) kaynakla aynı voltajda ve birbirinden bağımsız olarak çalışmasıdır. Yani çıktıların biri devreden çıkarılırsa öbürleri bundan etkilenmez. Otomobillerde kullanılan elektrik sistemi,DA Paralel devresine örnek verilebilir; bu sistemde akünün sağladığı 12 V’luk voltaj aynı anda ateşleme sistemine farlara park lambalarına radyoya ve klimaya elektrik enerjisi sağlar.
  Paralel bir sisteme başka bir yük (çıktı) eklenirse akım için yeni bir yol oluşturur. Ve bu nedenle kaynaktan gelen toplam akım artar. Bu Kirchhoff’un akım yasasının bir uygulamasıdır; söz konusu yasaya göre herhangi bir noktadan devreye giren akımların toplamı o noktadan çıkan akımların toplamına eşittir. Başka bir direnç Paralel bağlandığında paralel devrenin birleşik direnci belirgin biçimde azalır. Seri devrede olduğu gibi paralel devrede de toplam güç ayrı ayrı güçlerin toplamından oluşur.
  Otomobilin elektrik sistemi gibi doğru akımlı bir Paralel devrede, bütün rezistörler ya da yükler, parelel dallarla ortak bir güç kaynağına bağlanır. Her yük aynı voltajdadır; ama direncine bağlı olarak farklı miktarda akım çeker.

  Seri-Paralel Devre: Seri-paralel devreler, bazı bileşenlerin birbirleriyle paralel bağlandığı, paralel birleşimlerinse başak bileşenlerle seri halde bulunduğu devreler olarak tanımlanabilir. Kaynağa seri bağlanmış bir anahtar ve bir sigorta ya da devre kesici ile paralel bağlanmış bir çok bileşen böyle bir devre oluşturur.
  Karmaşık Devreler: Yalnızca seri ya da sadece paralel bileşimlerden oluşan bölümlere ayrılabilen bir devreye “Karmaşık Devre” denir. Bir direncin ölçülmesinde kullanılan Wheatstone köprüsü adındaki devre buna iyi bir örnektir. Bu devre, temel olarak bir karenin dört kenarını oluşturan, birbirine bağlanmış dört rezistörden oluşur. Çapraz köşelerin ikisine bir voltaj kaynağı öbür ikisine ise belli bir direnci olduğu bilinen bir galvanometre bağlanır. Ancak köprü devresi dengede olduğunda galvanometreden hiç akım geçmediğinde devre seri paralel bileşimidir. Toplam direnci bulmak amacıyla böyle bir devreyi çözümlemek için özel teknikler gereklidir.
  Otomobilin ateşleme sisteminde ya da fotoğraf makinesinin fotoflaşında olduğu gibi doğru akım devrelerine indükleçler ve kondansatör bağlanabilir. Böyle uygulamalarda önemli olan geçici tepkidir; çünkü doğru akım bakımından bir kondansatör (sürekli durum koşullarında) açık devre demektir ve bir indükleç içinden geçen akım değişken olmadıkça hiçbir etki göstermez. Ama indüktans ve kapasitansın etkileri dalgalı akım devrelerinde çok daha önemlidir. Çünkü dalgalı akımda voltaj ve akım sürekli değişmektedir.
  Bir üretecin iki ucu iletken bir telle birleştirilip,düzeneğe bir lamba yerleştirilirse,üretecin negatif (-) kutbundan çıkan elektronlar pozitif (+) kutba giderler. Kurulan bu düzenek bir elektrik devresi denir.

  lamba
  anahtar
  üreteç

  Elektrik Devresinin Elemanları

  Üreteç:Bu elektrik devresinde elektrik akımının kaynağı olan piller,devredeki üreteçlerdir.
  Anahtar: devreye akım vermeye ve akımı kesmeye yarar.
  Lamba:Elektrik akımı sonucundan bize ısı ve ışık veren ampullerdir.
  Yapılan elektrik devresinde ampuller ve de piller seri bir şekilde bağlanmıştır.Seri bağlı devrelerde akımın gidebileceği sadece bir yol vardır.Bu akım üretecin kutupları arasındaki elektron akışı ile meydana gelir. 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: Paralel ve Seri Bağlanmış Elektrik Devrelerinin Arasındaki Farklar Nelerdir - elektrik devreleri hakkında - paralel ve seri bağlantılı elektrik devreleri

  seri bağlı devrede ampul sayısı azaldıkca verilen ışık azalır demişsiniz yanlış ampul sayısı arttıkca ampulun yaydıgı ışık artar çünkü seri bağlı devrede elektrik akımı bölünür bu bölünen elektrik azalan ampul sayısıyla dogru orantılı olarak oda azalır yani ampul sayısı azaldıkca ampulun verdigi ışık artar.

 5. 5
  Ziyaretçi
  Çok sağolun çok yardımcı oldu inşallah 100 alırım

 6. 6
  Ziyaretçi
  Saolun arasındaki farkları öğrendim

 7. 7
  Ziyaretçi
  çok teşekkür ederim bu sayede seri ve paralel bağlama arasındaki farkı öğrendim yarın sunum yaparken çok kolay olacak :)

 8. 8
  Ziyaretçi
  Akım bölünmez sabittir, voltaj bölünür

+ Yorum Gönder
seri ve paralel bağlı devreler arasındaki farklar,  ampullerin seri ve paralel bağlı olduğu devrelerdeki farklılıklar,  seri bağlama ve paralel bağlama arasındaki fark
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 8 kişi