Konu: AÖF Hukuk Soru ve Cevapları - Hukuk Sınav Soruları

 1. #1
  Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Hasan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Özel Üye
  Üyelik tarihi
  20.Kasım.2006
  Mesajlar
  3,896
  Beğeniler
  0 / 0

  AÖF Hukuk Soru ve Cevapları - Hukuk Sınav Soruları

  AÖF Hukuk Soruları - Hukuka Giriş - Hukuk Soru ve Cevapları - Hukuk Sınav Soruları

  1. Kanunlar kim tarafından çıkartılır?
  CEVAP: TBMM
  2. İki kişi, bilgisayar satışı konusunda satım sözleşmesi yapmışlar, 2 gün sonra teslim edilmek üzere anlaşmışlar, ancak 10 gün geçmesine rağmen teslim gerçekleşmemiştir. Bu sırada çıkan yangınla bilgisayar yanar. Aşağıdakilerden hangisi bu olayla ilgili doğrudur?
  CEVAP: Temerrüt gerçekleştikten sonra mal hasar gördüğünden kazadan dolayı sorumluluk gereği satıcı zarardan sorumludur. Alıca parayı ödemek zorunda değildir
  3. Derneklerin feshine hangi organ karar verir?
  CEVAP: Genel kurul
  4. Tic Kanunda düzenlenen şirket değildir?
  CEVAP: Kooperatifler
  5. Alacaklıdan mal kaçırmak adına arabasını arkadaşına satmış gibi göstermek?
  CEVAP: Mutlak muvazaa
  6. 100 kg buğday (diğer borçlar) borcun ifası nerede olur?
  CEVAP: Borçlunun yerleşim yeri
  7. Kefalet sözleşmesi ile ilgili doğrudur?
  CEVAP: Akıl hastası kesinlikle kefil olamaz
  8. Temsil hangi durumda sona ermez?
  CEVAP: Temsilciye icra takibi yapılması durumunda
  9. Doğrudan doğruya teslimin kaynağı nedir?
  CEVAP: Borçlar hukuku
  10. Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel kişisi değildir?
  CEVAP: Yargı organı
  11. Yetkisiz temsille ilgili hangisi yanlıştır?
  CEVAP: Yetkisiz temsilin yaptığı hukuki işlem, temsil olunanın haleflerini bağlar
  12. Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin sorumluluğunun unsurlarından değildir?
  CEVAP: Tehlike
  13. Vesayet velayet hangi hukukun konusundadır?
  CEVAP: Medeni hukuk
  14. Tartışma defi ne demektir?
  CEVAP: Adi kefalette, kefilin alacaklıdan önce borçluya, sonra kendisine başvurması gerektiği yönündeki savunmadır

  15. Ayıplı bir malın iadesi kaç gündür?
  CEVAP: 15
  16. Devletin şeklini, organlarını ve bunların görevlerini, temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk?
  CEVAP: Anayasa hukuku
  17. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili hangisi yanlıştır?
  CEVAP: Miras yoluyla mirasçılara geçebilir
  18. Sınırlı ehliyetsizler aşağıdakilerden hangisi yapamazlar?
  CEVAP:
  19. Tam ehliyetsizler ile ilgili hangisi doğrudur?
  CEVAP: Hiçbir hukuki işlem yapamazlar
  20. Bir yayaya çarpıp yaralanmasına yol açılması halinde hangisi uygulanır?
  CEVAP: Hükümsüzlük
  21. Aşağıdakilerden hangisi “Özel ceza yargı mahkemeleri”ndendir?
  CEVAP: Trafik mahkemesi
  22. Bir kadın pırlanta kolyesini çok beğenen arkadaşına ödünç veriyor, koyla ondayken aynı kişiye satılıyor?
  CEVAP: Kısa elden teslim
  23. Aşağıdakilerden hangisi ferdiyle belirlenenler arasında yer almaz?
  CEVAP: Murat marka araba
  24. İngiltere’den oğlu geleceği ve konutun bu nedenle boşaltılmasını isteyen kişi kira sözleşmesini nasıl son buldurur?
  CEVAP: Önceden bildirimle fesih
  25. Aşağıdakilerden hangisi resmi şekle tabi değildir?
  CEVAP: Kefalet sözleşmesi
  26. Aşağıdakilerden hangisi ikrahın özelliklerinden değildir?
  CEVAP: Sadece silah tehtidiyle yapılabilir
  27. Zamanaşımı ile ilgili hangisi doğrudur?
  CEVAP: Aciz vesikasına bağlı olanlar zaman aşımına uğramaz
  28. Hangisi adli yargı mahkemesi değildir?
  CEVAP: Askeri mahkeme
  29. Haksız fiil sonucunda, mağdurun da kusurlu olduğuna karar verilmese, aşağıdakilerden hangisi bunun sonucudur?
  CEVAP: Hakim tazminatı indirir

  1. Müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir?
  Ahlak Kuralları
  2. Hukuk kuralları ile benzerliklerin en yoğun olduğu sosyal hayat kuralları nedir?
  Ahlak Kuralları
  3. Yalan söyleyen bir kimse sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisinin müeyyidesi ile karşılaşır?
  Ahlak Kuralları
  4. Hukukun Müeyyidelerinden birini söyleyiniz?
  Ceza
  5. Başkalarının malına göz dikmemeyi emreden ahlak kuralı nedir?
  Objektif Ahlak Kuralı
  6. Neyin müeyyidesi günahkar olma ve ahirette cezalandırmadır?
  Din Kuralları
  7. Kanun koyarken toplumun hangi nitelikleri gözden uzak tutulamaz?
  Ahlaki Görüşleri
  8. Sosyal hayatı düzenleyen ahlak kuralları genel olarak nasıl gruplandırılır?
  Objektif-Subjektif olarak
  9. Sosyal hayatı düzenleyen kurallardan maddi müeyyideli olana örnek veriniz?
  Hukuk Kuralları
  10. Hastalanan arkadaşını ziyaret etmeyen kişi hangi sosyal hayat kuralına aykırı davranmış olur?
  Görgü Kurallarına
  11. Görgü Kurallarının müeyyidesi nedir?
  Alay edilme
  12. Sosyal Hayatı düzenleyen kurallar?
  Objektif Ahlak Kuralları
  Subjektif Ahlak Kuralları
  Din Kuralları
  Hukuk Kuralları
  13. Görgü Kurallarının yaptırımı nedir?
  Alay Edilme
  14. Subjektif Ahlak kurallarına aykırı bir duruma örnek veriniz?
  Yalan Söylemek

  15. Karaborsacılık yapan bir tüccar mesleğini yürütmekten 3 ay süreyle yasaklanmış ise, ne tür bir müeyyide ile karşılaşmıştır?
  Ceza
  16. Hükümsüzlük Türleri nelerdir?
  Yokluk
  Butlan
  Tek taraflı bağlamazlık
  17. Ayşe’ye ait evin Devlet tarafından yol veya çocuk bahçesi yapmak amacıyla takdir edilen bedeli ödenmek suretiyle elinden alınmasına ne denir?
  Kamulaştırma (İstimlak)
  18. Mümeyyiz küçüğün yapmış olduğu borçlandırıcı bir hukuki muamele, kanuni temsilcisi tarafından onaylanmazsa işlemin sonucu ne olur?
  Tek taraflı bağlamazlık
  19. Hukuk kurallarının müeyyideleri?
  Ceza
  Cebri icra
  İptal
  Tazminat
  Hükümsüzlük

  20. Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış olan idari işlemler yargı organlarınca hangi müeyyideye tabi tutulur?
  İptal
  21. Alacaklının icra dairesi vasıtasıyla bir kişinin mallarını haczetmesine ne denir?
  Cebri İcra
  22. Hukukun tasnifi olarak yapılan ayrım nedir?
  Kamu Hukuku
  Özel Hukuk
  23. Kanunun suç saydığı eylem ve davrananlara uygulanacak yaptırıma hukukta ne denir?
  Ceza
  24. Disiplin Cezaları?
  Uyarma
  Kınama
  Kusur Bildirme
  Meslekten Çıkarma

  25. İdarenin yargı dışı denetimine örnek?
  Sayıştayın mali alandaki kontrolü
  26. Türk Yargı sisteminin benimsediği Yargı Türleri?
  Anayasa Yargısı
  İdari Yargı
  Askeri Yargı
  Adli Yargı
  27. Servet üzerinden alınan vergiler?
  Emlak Vergisi
  Motorlu Taşıtlar vergisi
  Veraset ve intikal vergisi
  Taşıt alım vergisi
  28. 1982 Anayasasına göre seçilmenin ilkeleri?
  Gizli Olması
  Tek dereceli olması
  Oyların dökümünün açık olması
  Serbest Olması
  29. Yürürlükte olan T.C. Anayasası hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
  1982
  30. Devlet Denetleme Kurulunun Görev Alanları?
  Genel idare merkez teşkilatı
  Üniversiteler
  Genel İdare taşra teşkilatı
  Belediyeler
  31. Vergi, Resim, harç ve benzeri yükümlerin ancak kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasına vergi hukukunda ne denir?
  Kanunilik İlkesi
  32. Cumhurbaşkanı Seçilmek için gerekli koşullar?
  40 Yaşını doldurmuş olmak
  Kanunun aradığı şartlara sahip olmak
  Üniversite bitirmiş olmak
  Türk vatandaşı olmak
  33. Vatandaşlar arasında herhangi bir fark yapılmaksızın herkesin vergi ödemekle yükümlü olduğu ilke nedir?
  Genellik
  34. 1982 Anayasasında yürütme organının başı kimdir?
  Cumhurbaşkanı
  35. “Hangi eylemin suç teşkil edeceğinin ve buna ne ceza verileceğinin kanunla belirtilmesi” şeklinde ifade edilebilecek ilkeye Ceza Hukukunda ne denir?
  Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
  36. 1982 Anayasası kim tarafından hazırlanmıştır?
  Danışma Meclisi
  37. T.C. Laik bir devlet olduğu hükmü nerde yer alır?
  Anayasada
  38. Bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki kararı nedir?
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
  39. Taşradaki kademelerin hangisinde bir bakanlığın temsilcisi olarak birer müdür bulunur?
  İl
  40. Şahısların temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
  Anayasa Hukuku
  41. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanını kim seçer?
  TBMM
  42. İdare hukukunun merkez teşkilatında kim bulunur?
  Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu
  43. “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi, Ceza Hukukunun hangi unsurunu açıklar?
  Kanunilik
  44. Vali ve Kaymakam idare hukukunun idare teşkilatın hangi kolunda yer alır?
  Taşra Teşkilatı
  45. TBMM kaç milletvekilinden oluşur?
  550
  46. Türk Hukukuna göre milletvekili seçme ve seçilme yaşı kaçtır?
  18-30
  47. Kişilerin doğumdan ölüme kadar önem arz eden bütün ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
  Medeni Hukuk
  48. Kıymetli Evraklar Nelerdir?
  Bono
  Poliçe
  Makbuz senedi
  Çek
  49. Bir Alman ile bir türkün evlenmesine ilişkin sorunlar hangi hukuk dalıyla ilgilidir?
  Kanunlar İhtilafı
  50. Çekişmesiz Yargıda ne yoktur?
  Menfaatleri zıt iki taraf
  51. Şahısların ehliyetlerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
  Şahsın Hukuk
  52. Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçlarının toplamına miras hukukunda ne ad verilir?
  Tereke
  53. Limited Ortaklıkta en az ve en çok ortak sayısı nedir?
  2-50
  54. Borçlar hukuku hangi hukuk dalına girer?
  Medeni Hukuk
  55. Ticari bir işletmeyi ticaret ünvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçanın sorumluluğu sınırsız diğer ortakların sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlı olan şirket türü nedir?
  Komandit
  56. Özel Hukukun Dalları?
  Ticaret Hukuku
  Medeni Hukuk
  Borçlar Hukuku
  Devletler Özel Hukuku
  57. Bankacılık ve sigortacılık yapamayan şirket türü nedir?
  Limited
  58. Özel Sigorta Türleri?
  Kara Sigortası
  Deniz Sigortası
  Can Sigortası
  Mal Sigortası
  59. Türk Medeni hukukunun temel kaynağını oluşturan Türk Medeni Kanunu ile borçlar kanunu hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
  1926
  60. Kambiyo Senetleri Nelerdir?
  Bono
  Poliçe
  Çek
  61. Medeni hukuk ve özel hukukun çoğu zaman eş anlamlı kullanılması medeni hukukun hangi özelliğini gösterir?
  Özel hukukun geniş ve önemli bir dal olması
  62. Bir Anonim şirkette ortağın pay sahipliğini gösteren belgeye ne denir?
  Hisse Senedi
  63. Deniz ticaretinde geminin bayrağı neyi gösterir?
  Geminin bağlı olduğu devleti
  64. Medeni Hukukun Dalları?
  Aile Hukuku
  Şahsın Hukuku
  Eşya Hukuku
  Miras Hukuku
  65. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne denir?
  Tacir

  66. Şirketlerde sınırsız sorumlu ortak ne demektir?
  Tüm malvarlığı ile sorumlu olmak
  67. Bir uyuşmazlığın kanunlar ihtilafı konusuna girebilmesi için hangi unsurun olması gerekir?
  Yabancılık unsuru
  68. Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete Deniz Ticaretinde ne denir?
  Navlun
  69. Trabzon’da bir Türk ile Norveçlinin yaptıkları ticari sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar hangi hukuk dalını ilgilendirir?
  Kanunlar İhtilafı
  70. Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı yapılan sözleşmeye ne denir?
  Navlun Sözleşmesi
  71. Ticaret Şirketleri?
  Anonim
  Limited
  Kolektif
  Komandit
  72. Nişanlanma, Evlenme ve boşanma gibi konuları düzenleyen hukuk dalı nedir?
  Aile Hukuku
  73. Meclise sunulan kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülme usül ve esasları ne ile düzenlenir?
  Meclis İç Tüzüğü ile
  74. Tüzükler hukuken hangi kaynaklardandır?
  Yazılı
  75. TBMM’de kabul edilen kanunlar, Cumhurbaşkanı tarafından kaç gün içinde yayımlanır?
  15


  76. Kanunların Özellikleri?
  Yazılı
  Genel
  Soyut
  Sürekli
  77. Adli yargı alanındaki içtihadı birleştirme kararlarını kim verir?
  Yargıtay
  78. Türkiye’de Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ilk kez hangi yılda verilmiştir?
  1971
  79. Kazai İçtihatlar Hukukun hangi kaynaklarındandır?
  Yardımcı
  80. Hakimin bur uyuşmazlığın çözümünde yazılı kaynaklarda bir hukuk kuralı bulunmadığı takdirde örf, adet hukukuna başvurması örf ve adet hukukunun hangi özelliğini gösterir?
  Tali Kaynak olmasını
  81. Kanun Teklifi Ne demektir?
  Millet vekillerinin meclise sunduğu kanun projesi
  82. Metinde yürürlük tarihi gösterilmeyen kanunlar resmi gazetede yayımlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer?
  45
  83. Tüzükler çıkarılmadan önce hangi makamın onayından geçmesi gerekir?
  Danıştay
  84. Paftos ve örfü belde hukukun hangi kaynakları arasında yer alır?
  Özel örf ve Adet kuralları
  85. Hakkın mahiyetini açıklayan görüşler?
  Karma Nazariye
  Menfaat nazariyesi
  Hürriyet nazariyesi
  İrade nazariyesi
  86. Sınırlı ayni haklar neyin kapsamında yer alır?
  Mamelek Hakları
  87. Şahsi İrtifak Haklarına bir örnek?
  İntifa Hakkı
  88. Kişinin maddi ve manevi tüm varlığının serbestçe geliştirilmesi amacını güden hak ve hürriyetlere ne denir?
  Kişisel Haklar
  89. Şahıslarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklara ne denir?
  Kamu Hakları

 2. #2
  Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Hasan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Özel Üye
  Üyelik tarihi
  20.Kasım.2006
  Mesajlar
  3,896
  Beğeniler
  0 / 0

  --->: AÖF Hukuk Soruları - Hukuka Giriş - Hukuk Soru ve Cevapları - Hukuk Sınav Soruları

  90. Konut dokunulmazlığı hakkı neyin kapsamındadır?
  Temel Haklar
  91. Özel Hakların konularına göre tasnifi nedir?
  Mamelek
  Şahsiyet
  92. Çalışma hakkı ne tür bir haktır?
  Sosyal ve ekonomik
  93. Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne denir?
  Ayni hak
  94. Yazarın kitabı üzerinde sahip bulunduğu hakka ne ad verilir?
  Telif Hakkı
  95. Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiye ne denir?
  Hak
  96. Kamu hakları içerisinde yer alan kişisel haklar?
  Din ve Vicdan hürriyeti hakkı
  Mülkiyet Hakkı
  Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı
  Özel hayatın gizliliği hakkı
  97. Özel hakların gayelerine göre yapılan ayırım?
  Yenilik doğuran
  Alalede
  98. Sahibine en geniş yetkileri veren herkese karşı ileri sürülebilen ve herkesin uymakla yükümlü olduğu haklara hukukta ne denir?
  Mutlak Haklar
  99. Kurucu yenilik doğuran haklar?
  Satım sözleşmesi yapılması
  Kira sözleşmesi yapılması
  Vekalet sözleşmesi yapılması
  Ariyet sözleşmesi yapılması

  100. Noter veya yetkili resmi makamlar tarafından düzenlenen yazılı belgelere ne ad verilir?
  Resmi Senet
  101. Gayrimenkullerin devri halinde, mülkiyet hangi anda kazanılır?
  Gayrimenkul satımının tapu siciline tescil edildiği anda
  102. Bir hakkın şahsa bağlanmasına hak ile bir şahıs arasında bağlantı kurulmasına ne ad verilir?
  Hakkın Kazanılması
  103. Medeni kanuna göre tapu siciline kaydedilecek gayrimenkul mallar nelerdir?
  Arazi
  Maden
  Tapu siciline daimi ve müstakil kaydedilen haklar
  Apartman Dairesi
  104. Subjektif iyiniyet kuralı neyde düzenlenmiştir?
  Medeni kanun
  105. Medeni kanunda belirtilen herkes haklarını kullanmakta ve borçlarını ifada hüsnüniyet kaidelerine riayetle mükelleftir” ifadesi neyi açıklar?
  Objektif iyiniyet kuralını
  106. Hakkın aslen kazanılmasına bir örnek veriniz?
  Bir kişinin ormanda avlandığı tavşanın mülkiyet hakkını kazanması
  107. Bir kimsenin hakkını bizzat kuvvet kullanarak koruması için gerekli şartlar nedir?
  Borçlar Kanunu
  108. Ölüm hukuki açıdan nasıl bir olaydır?
  Hukuki olay
  109. Sahipsiz Gayrimenkuller üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasına ne denir?
  İşgal
  110. Tevdi Edilmiş mal ne demektir?
  Sahibinin elinden isteği ile çıkmış menkul maldır.
  111. Davalının yapmış olduğu bir sözleşmeden doğan borcu daha önce davacı ile takas ettiğini ileri sürmesine ne denir?
  Defi
  112. Bilinen bir takım olgulardan bilinmeyen bir sonucun çıkarılmasına ne denir?
  Karine
  113. Ölümüne muhtemel gözle bakılacak bir durumda kaybolma halinde gaibin mirası, mirasçıları tarafından kaç yıl geçtikten sonra kesin olarak kazanılır?
  5
  114. Hak ehliyetine haiz varlıklara hukukta ne denir?
  Şahıs
  115. Bir kimsenin gaipliğine hangi makam karar verir?
  Mahkeme
  116. İnfilak eden bir gemide yolculuk eden ve cesedi bulunamayan bir kimsenin öldüğünü ispat etmek için neyden yararlanılır?
  Ölüm Karinesi
  117. Dar anlamda şahsiyet neyi ifade eder?
  Hak ehliyetini
  118. Doğumu beklenen çocuğa ne denir?
  Cenin
  119. Hakiki şahsiyet hangi durumda sona erer?
  Hakiki Şahsiyet ölüm ve gaiplikle sona erer
  120. Savaşa gidip dönmeyen bir kişinin gaipliğine karar verebilmek için ne kadar zaman geçmesi gerekir?
  1
  121. İnfilak eden gemide kaybolan kimsenin öldüğünü kim karar verir?
  Mahallin en büyük mülki amiri
  122. Tek taraflı hukuki muameleye örnek?
  Vakıf Kurma
  123. Müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir?
  Ahlak Kuralları
  124. Kadınlar için fevkalede evlenme yaşı kaçtır?
  14
  125. Şahsi Haller Kapsamına girenler?
  Şahsın sahih nesepli olması
  Şahsın küçük olması
  Şahsın mahcur (kısıtlı) olması
  Şahsın bekar olması

  126. Kişinin temyiz kudretini kaldıran nedenler?
  Akıl hastalığı
  Akıl zayıflığı
  Yaş küçüklüğü
  Ayyaşlık
  127. Mümeyyiz küçüğün tek başına yapamayacağı hukuki muameleye örnek veriniz?
  Kefil olma
  128. Fiil ehliyetinin şartları nerede belirtilmiştir?
  Medeni Kanunda
  129. Medeni kanunda yeler alan rüşt 18 tamamlanması ile başlar hükmü hangi tür rüştü tanımlar
  Normal Rüşt
  130. Müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir?
  Ahlak Kuralları

  131. Kimin fiil ehliyeti tam olarak vardır?
  Tam ehliyetliler
  132. Bir şahsın bizzat kendi fiil ve muameleleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme ehliyetine ne denir?
  Fiil ehliyeti

  133. Erkek ve kadın için fevkalade evlenme rüştü kaç yaştır?
  Erkek=15
  Kız=14
  134. Mümeyyiz küçüğün babasının muvafakatiyle, mahkemece reşit kılınabilmesi için kaç yaşını bitirmiş olması gerekir?
  15
  135. Medeni hak ve borçlara sahip olmaya ne denir?
  Hak Ehliyeti
  136. Fiil ehliyetinin olumsuz şartı nedir?
  Mahcur olmamak

  137. Bir kimse ile babası arasındaki hısımlık türü nedir?
  Usül-füru hısımlığı
  138. 16 yaşındaki mümeyyiz küçük Yeşimin ikametgahı neresidir?
  Babasının devamlı veya yerleşmek niyetiyle oturduğu yer
  139. Kan hısımlığı türüne örnek veriniz?
  Civar Hısımlığı
  140. Bir kimse ile karısının babası veya anası arasında ne tür hısımlık vardır?
  Sıhri Hısımlık
  141. Evli bir kadının ikametgahı neresidir?
  Kocasının ikametgahı
  142. Bir kimse ile kim arasında Usül Füru hısımlığı söz konusudur?
  Kardeşiyle
Hızlı Cevap Hızlı Cevap

4+8 = ?

Benzer Konular

 1. Hukuk İle İlgili Bir Soru
  Konu Sahibi KoSoVaLi41 Forum Sınavlar
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 01.Aralık.2020, 23:48
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Kasım.2012, 01:35
 3. Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Ağustos.2010, 12:36