Konu: Aöf / Uygarlik Tarihi Çıkabilecek Final Sınavı Soru - Cevapları

 1. #1
  aSsude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aSsude isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  03.Ağustos.2008
  Mesajlar
  1,341
  Beğeniler
  0 / 0

  Aöf / Uygarlik Tarihi Çıkabilecek Final Sınavı Soru - Cevapları

  Uygarlik Tarihi


  1-) Aşağıdakilerden hangisi Olimpos tanrılarından biridir?
  A) Oziris
  B) İsis
  C) Ares
  D) Marduk
  E) Enlil

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Çivi yazısı ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?
  A) Asurlar
  B) Hititler
  C) Akadlar
  D) Hunlar
  E) Sümerler

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Aşağıdakilerden hangisi Cleisthenes reformlarından biridir?
  A) Toplumsal sınıfların sahip olunan toprak miktarına göre belirlenmesi
  B) Oy hakkının nüfus ve bölge esasına dayandırılması
  C) Köleliğin kaldırılması
  D) Borç nedeniyle oluşan esaretin kaldırılması
  E) Siyasal hak ve ödevlerin belirlenmesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Zerdüşt dinine dayanarak devlet yönetiminde hoşgörü ve çoğulculuğun ilke edinilmesi aşağıdaki devletlerden hangisinin özelliklerinden biridir?
  A) Akad
  B) Sümer
  C) Babil
  D) Pers
  E) Asur

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Aşağıdakilerden hangisi Homer destanlarının biçimsel özelliklerinden biri değildir?
  A) Bir kriz olayla başlaması
  B) Yazarın nesnel tarafsızlığının kural olması
  C) Tanrı müdahalesi tekniğinin kullanılması
  D) Yazarın çokça yorum yapması
  E) Müzlerden birine dua ile başlanması

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) İnsan ruhunun güçlü duygularını ifade etmekteki ustalığıyla tanınan Eski Yunan trajedi yazarı kimdir?
  A) Aiskhylos
  B) Elektra
  C) Thales
  D) Pythagoras
  E) Sophokles

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) İnsanlık tarihinin bilinen ilk güneş takvimi aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?
  A) Asurlular
  B) Helenler
  C) Etiler
  D) Fenikeliler
  E) Mısırlılar

  --------------------------------------------------------------------------------
  8-) Aşağıdakilerden hangisi Augustus devri altın çağının şairlerinden biridir?
  A) Virgil
  B) Sophokles
  C) Homer
  D) Protogoras
  E) Euripides

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Roma Cumhuriyeti döneminde ailenin yapısında aşağıdakilerden hangisi görülmez?
  A) 15 yaşını geçmiş gençlerin ev açması
  B) Tanrılara saygı ve sevgi
  C) Aile reisine kesin itaat
  D) Devlete saygı ve sevgi
  E) Geleneklere ve adetlere bağlılık

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Aşağıdakilerden hangisi Roma edebiyatının başlangıç döneminde yer alan gelişmelerden biri değildir?
  A) Özgün bir edebi tarz olan satirin kullanılması
  B) Roma temaları üzerine destanlar yazılması
  C) Yunan trajedilerinin taklit edilmesi
  D) Homen destanlarının Latince'ye çevrilmesi
  E) Roma'nın toplumsal hayatı üzerine romanlar yazılması

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Aşağıdakilerden hangisi feodalizmin özelliklerinden biri değildir?
  A) Yöneticilerin şatoda yaşaması
  B) Toprak yönetiminin tımar sistemine dayanması
  C) Siyasal gücün krallıkta toplanması
  D) Halkın sınıflara ayrılması
  E) Ortaçağ Avrupasının yönetim biçimi olması

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Ortaçağda küçük zümrelerin aşırı zenginleşmesi ve tekelleşmesinin önlenmesi, aşağıdakilerden hangisinin amaçları arasındadır?
  A) Lonca
  B) Fief
  C) Burg
  D) Satraplık
  E) Vasallık

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) 15. yüzyılda İtalyan düşünürleri aşağıdakilerden hangisini sorgulayarak eleştirel düşüncenin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır?
  A) Din otoritesini
  B) Şehir yönetimini
  C) Milliyetçilik düşüncesini
  D) Kralın gücünü
  E) Uluslararası ilişkileri

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Sofistlerin temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bilginin kaynağı sezgilerdir.
  B) Gerçek, nesnel ve değişmez olan idelerdir.
  C) Erdem ve akıl bilgiden kaynaklanır.
  D) İnsan için doğru, ancak duyduğu ve hissettiği şeydir.
  E) Yaşamın amacı, aklın verdiği manevi tatmine ulaşmaktır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Aşağıdakilerden hangisi Epikürcü Felsefenin özelliklerinden biridir?
  A) Materyalist kuramı savunması
  B) Ölümden sonra dirilişi kabul etmesi
  C) Sokratik ironiyi savunması
  D) insanı her şeyin ölçüsü olarak kabul etmesi
  E) Doğurtma yöntemini benimsemesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da kentleşmenin sonuçlarından biridir?
  A) Feodalizmin güçlenmesi
  B) Burjuva sınıfının güçlenmesi
  C) Barutun bulunması
  D) Skolastik düşüncenin önem kazanması
  E) Kilisenin halk üzerinde etkili olması

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Aşağıdakilerden hangisi Akıl Çağı'nın temel niteliklerinden biri değildir?
  A) Yaygın eğitim
  B) Bilimsel yöntem
  C) Laiklik
  D) Özgürlük
  E) Hurafelere bağlılık

  --------------------------------------------------------------------------------
  18-) Aşağıdakilerden hangisi Francis Bacon'un savunduğu görüşlerden biridir?
  A) Her türlü dogmaya karşı ancak şüphecilik ile mücadele edilir.
  B) İnsan insanın kurdudur, birbiriyle sürekli mücadele içindedir.
  C) Bilginin kaynağı tümevarıma dayalı bilimsel yöntemdir.
  D) Dinde reform gerçekleşmeden düşüncede reform gerçekleşmez.
  E) Amaç, her aracın kullanımını mubah kılar.

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın yayılmasında katkıda bulunan etkenlerden biri değildir?
  A) Bilimsel düşüncenin zengin tüccarlar sınıfı tarafından korunması
  B) Haçlı Seferlerinin Bizans ve İslam uygarlıklarının etkilerini Avrupa'ya taşıması
  C) Roma Hukukuna duyulan ilginin laik düşünce ve uygulamaları yaygınlaştırması
  D) Halkın dini inançlarının zayıflaması
  E) Matbaanın bulunuşu ile birlikte İtalyan Rönesansının Kuzey Avrupa'yı etkilemesi

  20-) Fransa'da "insan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi" hangi tarihte ilan edilmiştir?
  A) 9 Nisan 1711
  B) 21 Temmuz 1724
  C) 11 Eylül 1752
  D) 28 Ağustos 1789
  E) 15 Mart 1798

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Dinci hümanizmin önemli bir temsilcisi olan ve Utopia adlı eserinde, ideal bir toplum düzeni betimleyerek fakirliği, dinsel baskıyı ve savaşı dolaylı olarak protesto eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Martin Luther
  B) Thomas More
  C) Francois Rabelais
  D) Francis Bacon
  E) Desiderius Erasmus

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Rekabeti önleyici her türlü müdahaleye karşı çıkan sosyolog kimdir?
  A) Condercet
  B) Lessing
  C) Onegin
  D) Hegel
  E) Spencer

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Aşağıdakilerden hangisi, Fransız Devrimi öncesinde Fransa'nın toplumsal yapısında yer alan Sınıflardan biri değildir?
  A) Burjuvalar
  B) Köylüler
  C) Proleterler
  D) Ruhban sınıfı
  E) Asiller

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Aşağıdakilerden hangisi Niccolo Machiavelli'nin temel düşüncelerinden biridir?
  A) Politik kararlar, etik kaygılardan tümüyle bağımsız olarak verilmelidir.
  B) Dogmalar ancak şüpheci düşünceyle yıkılır.
  C) Bilginin kaynağı tümevarıma dayanan bilimsel yöntemdir.
  D) Ulusların zenginliğinin kaynağı doğa değil, emektir.
  E) Toplumsal değişme üretim ilişkilerindeki değişmeden kaynaklanır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimini hazırlayan koşullardan biri değildir?
  A) Sınıflar Meclisinin uzun zaman toplanamaması
  B) Kamu borçlanması ve bütçe açığı gibi nedenlerle hazinenin iflas etmesi
  C) Ekonomik açıdan güçlü olan burjuvaların siyasal haklar ve özgürlükler açısından güçsüz olması
  D) Aydınlanma düşünürlerinin görüşlerinin okur yazar halk tarafından benimsenmesi
  E) Komünist manifestonun Fransa'da geniş yankı uyandırması

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Aşağıdaki düşünürlerden hangisine göre, kesin bilgiye ulaşmak için, öncelikle bilinen her şeyden şüphe etmek gerekir?
  A) Reich
  B) Locke
  C) Hobbes
  D) Descartes
  E) Hume

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Aşağıdakilerden hangisi Napolyon döneminde Fransa'nın denetiminde olan ülkelerden biri değildir?
  A) İsviçre
  B) Ren Konfederasyonu
  C) Belçika
  D) Polonya
  E) İspanya

  --------------------------------------------------------------------------------
  28-) Şartlı Refleks p***olojisinin kurucusu kimdir?
  A) Charles Darwin
  B) Marie Curie
  C) Ivan Pavlov
  D) Louis Pasteur
  E) Herbert Spencer

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Thomas Jefferson, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni kaleme alırken aşağıdaki düşünürlerin hangisinden etkilenmiştir?
  A) Bacon
  B) Calvin
  C) Hobbes
  D) Locke
  E) Descartes

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Toplumsal Darwincilik, siyasal düşünce alanında aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine ortam hazırlamıştır?
  A) Ütopik toplum modellerinin
  B) Ümmetçi düşüncenin
  C) Irkçı kuramların
  D) Emperyalizmin
  E) Sınıf mücadelesi kavramının

  --------------------------------------------------------------------------------
  CEVAP ANAHTARI:


  1-) C
  2-) E
  3-) B
  4-) D
  5-) D
  6-) A
  7-) E
  8)A
  9-) A
  10-) E
  11-) C
  12-) A
  13-) A
  14-) D
  15-) A
  16-) B
  17-) E
  18)FC
  19-) D
  20-) D
  21-) B
  22-) E
  23-) C
  24-) A
  25-) E
  26-) D
  27-) C
  28) C
  29-) D
  30-) C

 2. #2
  Filiz isimli Üye şimdilik offline konumundadır Bayan Üye
  Üyelik tarihi
  06.Aralık.2012
  Mesajlar
  5,834
  Beğeniler
  0 / 0

  Cevap: Aöf / Uygarlik Tarihi Çıkabilecek Final Sınavı Soru - Cevapları

  Uygarlıklar tarihi tarih sevenler için oldukça zevkli konulardır.Hititlerden,Mısırlılardan ve daha birçok medeniyetlerden bahsedilmektedir.Hızlı Cevap Hızlı Cevap

İstanbul'un fethi?

Benzer Konular

 1. Adalet açıköğretim final soru ve cevapları
  Konu Sahibi Kayitsiz Üye Forum Soru
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Eylül.2011, 00:33
 2. Cevap: 4
  Son Mesaj : 25.Ağustos.2010, 17:32