Konu: Aöf / 2.sınıf Kamu Maliyesi Arasınav Soruları

 1. #1
  aSsude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aSsude isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  03.Ağustos.2008
  Mesajlar
  1,341
  Beğeniler
  0 / 0

  Aöf / 2.sınıf Kamu Maliyesi Arasınav Soruları

  KAMU MALİYESİ SORU BANKASI

  1.Genel ve Katma bütçenin birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile devlet katkısının düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad verilir?

  A) Genel bütçe
  B) Konsolide bütçe
  C) Mahalli idareler bütçesi
  D) Özerk bütçe
  E) Özel bütçe


  2.Mahalli idarelerin toplamdaki gelir ve harcamalarının bütçeye oranının, 1985 yılında , 1980 yılına göre %7den %12ye yükselmesinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gelir vergisindeki mahalli idareler paylarının
  artırılmasıdır.
  B) Emlak vergisi hasılatının konsolide bütçe
  gelirleri içerisinden çıkarılarak belediyelere
  verilmesidir.
  C) KDVnin alınmaya başlamasıdır.
  D) Çöp vergisinin uygulamaya konulmasıdır.
  E) Mahalli idarelerin borçlanma imkanlarının
  genişlemesidir.

  3.Aşırı devlet harcamalarının çok ve çeşitli vergilemeyi gerekli kılacağını, bununda doğal düzeni bozacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fizyokrasi
  B) Merkantilizm
  C) Liberalizm
  D) Keynesyen görüş
  E) Monetarizm

  4.Aşağıdakilerden hangisi Fizyokratlarla ilgili olarak doğru bir ifadedir?

  A) 18.yyda İngilterede ortaya çıkmıştır.
  B) Devletin ekonomiye müdahalesinden
  yanadırlar.
  C) Liberalizme karşıdırlar.
  D) Tek ve dolaysız vergiden yanadırlar.
  E) Borçlanmayı uygun görürler.


  5.Bir bireyin kullanmaya başlaması ile diğer bireyin o mal / hizmetten elde ettiği faydanın azalması aşağıdaki mal / hizmetlerden hangisinde söz konusudur?

  A) Parklar
  B) Yiyecek
  C) Ayakkabı
  D) Şifreli TV
  E) Ulusal güvenlik

  6.Ölçeğe göre artan getirili endüstrilerde, kaynak tahsisinde etkinlik açısından fiyatlama aşağıdakilerden hangisine göre yapılmalıdır?

  A) Marjinal Maliyete
  B) Marjinal Faydaya
  C) Marjinal Sosyal Faydaya
  D) Dışsal Maliyete
  E) Ortalama Maliyete


  7.Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal maldır?

  A) Parklar
  B) Ulusal Savunma
  C) Okullar
  D) Ortak mallar
  E) Hava Deniz


  8.Kamu malı üretim düzeyi için gerekli olan tercih topl..... ulaşılamamasına ne ad verilir?

  A) Mahkum ikilemi
  B) Sıkışıklık
  C) Dışsallık
  D) Bedavacılık sorunu
  E) Bilgi yetersizliği sorunu  9.Kamu mallarının etkin tahsisinde kısmi ve genel denge analizlerinin sonuçları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Kısmi denge analizinde kamu malı üretim
  düzeyi, genel dengeye göre fazladır.
  B) Kısmi denge analizinde kamu malı üretim
  düzeyi, genel dengeye göre azdır.
  C) Kısmi denge analizinde kamu malı üretim
  düzeyi genel dengedeki ile aynıdır.
  D) Birey faydaları yüksek ise, kısmi denge analizi
  geçerlidir.
  E) Birey faydaları yüksek ise genel denge analizi
  geçerlidir.


  10.Kapalı yerlerde sigara içilmesi dışsal zararına karşı, 4207 sayılı yasa ile devletin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisinin kaps..... girer?

  A) Vergileme
  B) Sübvansiyon
  C) Mülkiyet hakkını belirleme
  D) Piyasa yaratma
  E) Miktar kısıtlaması


  11.Bireyler kamu malından elde ettiği faydadan daha fazla ödeme yapmış ise aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

  A) Olumsuz dışsallık
  B) Dışsal zarar
  C) Mali rant
  D) Mali sömürü
  E) Coase teoremi
  13.Dışsallık söz konusu olduğunda devlet neden ekonomiye müdahale etmek zorunda kalır?

  A) Müdahale etmediği sürece kaynak tahsisinde
  etkinlikten uzaklaşıldığı için
  B) Yasalar zorunlu kıldığı için
  C) Toplumda kargaşayı önlemek için
  D) Devlete ek gelir sağlamak için
  E) Toplam talebi artırmak için

  14.Kamusal tercihlerde bir birey bir oy kuralına karşı özel tercihlerde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

  A) Bir birey bir oy
  B) Bin TL bin oy
  C) Bin TL bir oy
  D) Bir oy bir puan
  E) Bir birey beş oy


  15.Siyasi yelpazedeki oy dağılımının grafikteki gibi olması halinde, sağ ve sol eğilimli iki partinin yarıştığı bir seçimi kazanmak isteyen sağ parti aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


  A) Uç sağa kaymalıdır.
  B) Ortaya kaymalıdır.
  C) Ortanın soluna kaymalıdır.
  D) Ortanın sağına kaymalıdır.
  E) Uç sola kaymalıdır.  16.Çoğunluk kuralının etkin kaynak tahsisini sağlaması için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplumun büyük bir kısmının kamu mallarını
  tercih etmesi
  B) Kamusal mal tercihlerinin ortalama etrafında
  normal dağılmış olması
  C) Oylamaya katılan herkesin aynı yönde oy
  kullanması
  D) Nitelikli çoğunluğun kesinlikle sağlanması
  E) Üretim kaynaklarının tamamının kamu
  mallarına tahsis edilmesi


  17.Benzer zevk ve tercihlere sahip bireylerin oluşturduğu gruplara ne ad verilir?

  A) Dernek
  B) Örgüt
  C) Siyasi parti
  D) Çıkar grubu
  E) Ortalama seçmen

  18.Güvenlik ve savunma hizmetlerinin üretimi artırıcı etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Teknoloji üretmesi
  B) Araştırmalar yapması
  C) Üretimin genel koşullarını sağlaması
  D) Üretim için girdi üretmesi
  E) Üretim için tasarruf sağlaması

  19.Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu harcaması kapsamında yer almaz?

  A) Maliye Bakanlığı
  B) İçişleri Bakanlığı
  C) İstanbul Üniversitesi
  D) İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  E) SSK

  20.Aşağıdakilerden hangisi analitik sınıflama içerisinde fonksiyonel sınıflamanın ilk düzeyinde yer almaz?

  A) Eğitim hizmetleri
  B) Genel kamu hizmetleri
  C) Yedek ödenekler
  D) Sağlık hizmetleri
  E) Ekonomik işler ve hizmetler

 2. #2
  aSsude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aSsude isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  03.Ağustos.2008
  Mesajlar
  1,341
  Beğeniler
  0 / 0

  --->: Aöf / 2.sınıf Kamu Maliyesi Arasınav Soruları

  21. Personel giderleri aşağıdaki sınıflamalardan hangisinde yer almaktadır?

  A) Ekonomik
  B) Fonksiyonel
  C) İşlevsel
  D) Harcama kalemi
  E) İdari

  22. Bir kuruluşa verilen kaynakların, o kuruluşun bağlı bulunduğu kurumda yer alması aşağıdaki sınıflamalardan hangisidir?

  A) Ekonomik
  B) İşlevsel
  C) Fonksiyonel
  D) Kurumsal
  E) Ödenek türü

  23. Aşağıdaki sınıflamalardan hangisi, hizmetleri yapan kuruluşları dikkate almayıp harcamaların hangi amaçları gerçekleştirmek üzere kullanıldığını gösterir?

  A) Ekonomik
  B) Ödenek türü
  C) Harcama kalemi
  D) Kurumsal
  E) Fonksiyonel

  24. Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi söz konusu olamayabilen ve faydası bir dönemle sınırlı sayılabilecek harcamalara ne ad verilir?

  A) Tüketim harcamaları
  B) Kalkınma carileri
  C) Yatırım harcamaları
  D) Cari harcamalar
  E) Transfer harcamaları

  25. Transfer harcamalarını Milli gelirde bir değişiklik yaratmayan sadece satın alma gücünün bireyler ve sosyal gruplar arasında el değiştirmesine neden olan harcamalar olarak tanımlayan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Brochier ve Tabotoni
  B) Sargent ve Lucas
  C) Keynes ve Musgrave
  D) Ricardo ve Malthus
  E) Ricardo ve Keynes

  26. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedenlerinden biri değildir?

  A) Nüfus artışı sonucu kişi başına kamu
  harcamalarının artması
  B) Devlet anlayışında değişmeler meydana
  gelmesi
  C) İletişim ve ulaşım araçlarında gelişmeler
  meydana gelmesi
  D) Gelir dağılımına müdahale
  E) Sosyal güvenlik kurumlarının gelişmesi


  27. Kamu harcamalarındaki artışı, uzun dönemde kamu faaliyetlerindeki artış ile açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Peacock
  B) Wiseman
  C) Clark
  D) Wagner
  E) Baumal
  28. Gölge fiyatları aşağıdaki durumların hangisinde kullanılmaz?

  A) Devlet fiyat belirlediğinde
  B) Dışsallıklar olduğunda
  C) Kota uygulanan piyasalarda
  D) Döviz fiyatını devlet belirlerse
  E) Piyasa fiyatları sosyal değerleri yansıttığında

  29. F / M analizinde dikkate alınmayacak fayda türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gerçek Fayda
  B) İtibari Fayda
  C) Dolaylı Fayda
  D) Doğrudan Fayda
  E) Ölçülebilir fayda


  30. Tüketici rantı kavramı aşağıdakilerden hangisine aittir?

  A) Dupuit
  B) Keynes
  C) Peacock
  D) Hicks
  E) Friedman

  Soru Cevapları


  1. B - 2. B - 3. A - 4. D - 5. A - 6. A - 7. B - 8. E - 9. C - 10. E - 11. D - 12. D - 13. A - 14. B - 15. C - 16. B - 17. D - 18. C - 19. E - 20. C - 21. A - 22. D - 23. E - 24. D - 25. A - 26. D - 27. D - 28. E - 29. B - 30. CHızlı Cevap Hızlı Cevap

4+8 = ?

Benzer Konular

 1. Cevap: 4
  Son Mesaj : 07.Ocak.2015, 10:55
 2. Cevap: 3
  Son Mesaj : 28.Şubat.2009, 11:25
 3. Cevap: 3
  Son Mesaj : 28.Şubat.2009, 10:55