Konu: Aöf / Genel İşletme Dersi Bütünleme Sınav Soruları

 1. #1
  aSsude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aSsude isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  03.Ağustos.2008
  Mesajlar
  1,341
  Beğeniler
  0 / 0

  Aöf / Genel İşletme Dersi Bütünleme Sınav Soruları

  GENEL İŞLETME

  1. Gereksinim ve isteklerinin karşılanmak amacıyla mal ya da hizmetleri kullanan bireyler ya da örgütlere ne ad verilir?

  A) Üretici

  B) Tüketici

  C) İşletme

  D) Endüstriyel tüketici

  E) Toptancı

  2. İşletmeye mal ve hizmet sağlayan kuruluşlara ne ad verilir?

  A) Sermaye ortakları

  B) Müşteriler

  C) Kamu

  D) Şahıs ortaklıkları

  E) Tedarikçiler


  3. Küçük işletmelerin kuruluş yeri seçiminde küçük sanayi sitelerinin tercih edilmesi aşağıdaki etkenlerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

  A) İş gücü

  B) Özendirme önlemleri

  C) İklim koşulları

  D) Pazara yakınlık

  E) Enerji ve yakıt


  4. Büyük yerleşim merkezlerinin çevresinde orta ve büyük çaplı işletmelerin düzenli ve planlı olarak bir araya toplandığı bölgelere ne ad verilir?

  A) Endüstriyel bölgeler

  B) Organize sanayi bölgeleri

  C) Sanayi alanları

  D) Küçük sanayi siteleri

  E) İşletme toplulukları


  5. İşletmenin daha önce satın aldığı girdileri kendisinin üretmeye başlaması ile sağlanan büyümeye ne ad verilir?

  A) İleriye doğru dikey büyüme

  B) Fonksiyonel büyüme

  C) Çapraz büyüme

  D) Yatay büyüme

  E) Geriye doğru dikey büyüme


  6. İşletmenin hem hukuki hem de iktisadi bağımsızlıklarını kaybettikleri birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Holding

  B) Konsorsiyum

  C) Konsern

  D) Tröst

  E) Kartel


  7. Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan değişikliklere ne ad verilir?

  A) Ahlak

  B) Dürüstlük

  C) Töre

  D) Etik

  E) Yasa


  8. Örgütsel kararlar ve bu kararların toplum üzerindeki etkileriyle bağlantılı olan sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hukuksal sorumluluk

  B) Toplumsal sorumluluk

  C) Ekonomik sorumluluk

  D) Etik sorumluluk

  E) Örgütsel sorumluluk


  9. Temel politik karar organlarının ve hiyerarşik yapının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden oluştuğu yönetim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Siyasal yönetim

  B) Pazarlama yönetimi

  C) Üretim yönetimi

  D) Profesyonel yönetim

  E) Ailesel yönetim


  10. Max Weber'in öncülüğünü yaptığı yö-netim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bilimsel yönetim yaklaşımı

  B) Bürokrasi yaklaşımı

  C) Yönetim süreci yaklaşımı

  D) Davranışsal yaklaşım

  E) Sistem yaklaşımı


  11. Herhangi bir hedefe ulaşmak için geçerli temel adımların tamamlanmasında izlenecek sıra ve zamanlamayı gösteren planlara ne ad verilir?

  A) Program

  B) Bütçe

  C) Kural

  D) Proje

  E) Politika


  12. Kısa devre ya da Fayol köprüsü ilkesi adı verilen örgütleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fonksiyonel benzerlik ilkesi

  B) Çapraz ilişiler ilkesi

  C) Yönetim birliği ilkesi

  D) Görevlerin tanımı ilkesi

  E) Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi


  13. İnsan kaynaklan yönetiminin ana konusunu oluşturan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Girişimci

  B) Teknoloji

  C) Sermaye

  D) Emek

  E) Doğal kaynaklar


  14. Aşağıdakilerden hangisi işletmede insan kaynakları bölümünün çözmesi gereken sorular arasında yer almaz?

  A) Standart dışı üretim fazlalılığı

  B) Tüketici ihtiyaçlarının olumsuz değişik-liği

  C) Devamsızlık oranının yüksekliği

  D) İş gören maliyetinin yüksekliği

  E) İşten ayrılma oranının yüksekliği


  15. Personel planlama işlevinde karşılaşılan temel güçlük, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nitelikli personel gereksiniminin fazla olması

  B) Personel sayısının fazla olması

  C) Personel maliyetinin yüksek olması

  D) İnsanın homojen özellikler göstermeyen bir üretim girdisi olması

  E) Teknolojinin yüksek olması  16. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasında kullanılan yöntemlerden bilrisi değildir?

  A) İleriye dönük kestirirn

  B) İndeks hesabı

  C) Delphi tekniği

  D) Kantitatif teknikler

  E) Durum analizi


  17. Üretimin tam gün, vardiyalı ve devamlı olarak yaptığı sisteme ne ad verilir?

  A) Kitle üretim

  B) Sürekli üretim

  C) Sipariş üretim

  D) Akıcı üretim

  E) Tek üretim  18. Satın alma karar sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gereksinmenin ortaya çıkması

  B) Satın alma kararının verilmesi

  C) Ürün veya hizmetlerle ilgili bilgilerin araştırılması

  D) Alternatiflerin değerlendirilmesi

  E) Satın alma kararının tekrarlanması  19. Aşağıdakilerden hangisi mal karmasında değişikliğe neden olan faktörlerden biri değildir?

  A) Teknolojik gelişmeler

  B) Rekabet durumu

  C) Pazarlama olanakları

  D) Talepteki değişiklikler

  E) Yasal nedenler


  20. Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrisi aşamalarından biri değildir?

  A) Yükselme dönemi

  B) Giriş dönemi

  C) Gelişme dönemi

  D) Gerileme dönemi

  E) Olgunluk dönemi


  21. Aşağıdakilerden hangisi satış geliştirme çabaları arasında yer almaz?

  A) Alıcılar arasında yarışma düzenleme

  B) Vitrin düzenleme

  C) Kupon verme

  D) Tanıtım

  E) Promosyon yapma


  22. Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının oluşturulmasında dikkate alınan faktörler arasında yer almaz?

  A) Ürünün üretim süreci

  B) Ürünün özellikleri

  C) Ürünün yaşam eğrisinde bulunduğu aşama

  D) Ürünün sunulduğu pazarın yapısı

  E) Ürünün fiyatı


  23. Mal ve hizmetlerin gereksinimlerini karşılama özelliğine ne ad verilir?

  A) Hizmet

  B) Yeterlilik

  C) Verimlilik

  D) Üretkenlik

  E) Fayda


  24. Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemlerinin temel öğeleri arasında yer almaz?

  A) Çıktılar

  B) Geribildirim

  C) Kararlar

  D) Dönüşüm süreci

  E) Girdiler


  25. Var olan bilgi, düşünce, fikir, sistem, teknik ve yöntemlerin iyileştirilmesi sürecine ne ad verilir?

  A) Amaç saptama

  B) Politika saptama

  C) Strateji

  D) Geliştirme

  E) Planlama


  26. Aşağıdakilerden hangisi ürün ve üretim sistemlerinin tasarımını etkileyen etkenler arasında yer almaz?

  A) Amaç ve politikalar

  B) Ekonomik değerlendirmeler

  C) Üretim olanakları

  D) Örgütsel yapı

  E) Pazarlama stratejileri  27. Bir kurumun, malları ve kendi hakkında topluma iletilen mesajların sunulmasına ne ad verilir?

  A) Halkla ilişkiler

  B) Satış geliştirme

  C) Kişisel satış

  D) Tanıtım

  E) Reklam  28. Aşağıdakilerden hangisi temel işletme bilgi sistemlerinden biri değildir?

  A) Rakipleri izleme-denetleme bilgi sistemi

  B) Karar destek sistemi

  C) İşletme işlemleri bilgi sistemi

  D) İşlem süreçleme bilgi sistemi

  E) Yapay zeka ve uzman sistemler  29. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda dönen varlıklar grubu altında gösterilemez?

  A) Stok

  B) Makineler

  C) Kasa

  D) Bankalar

  E) Alacak senetleri  30. Finansal işlemlerin yapılışı, kaydı ve raporlanması için alınan önlemlere ne ad verilir?

  A) İç kontrol sistemi

  B) Dış denetim

  C) Muhasebe denetimi

  D) Muhasebe yönetmeliği

  E) Hesap planı  31. Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan teknik bilgi, marka, patent gibi varlıklara ne ad verilir?

  A) Gayri maddi varlıklar

  B) Menkul değerler

  C) Finansal varlıklar

  D) Maddi varlıklar

  E) Cari varlıklar  32. İşletmenin gereksinim duyduğu fonların belirlenmesiyle bu fonların nereden, nasıl ve nezaman karşılanacığına ilişkin fonksiyona ne ad verilir?

  A) Leasing

  B) Factoring

  C) Finansman

  D) Finans

  E) Dividant  33. Bir ekonomide fonları talep edenlerle fonları arz edenler, fon akımını düzenleyen kurumlar akımı sağlayan araç ve gereçlerle bunları düzenleyen hukuki ve idari kuralların oluşturduğu yapıya ne ad verilir?

  A) Finansal sistem

  B) Finansal piyasalar

  C) Para piyasası

  D) Sermaye piyasası

  E) Reel piysalar  34. Aşağıdakilerden hangisi nominal faiz oranlarını oluşturan unsurlardan biri değildir?

  A) Ödenmeme riski primi

  B) Enflasyon oranı

  C) Likidite primi

  D) Piyasa faiz oranı

  E) Reel faiz oranı  35. Çok uluslu işletmelerin hangi faaliyetinde organizasyon değişikliğine gerek duyulmaz?

  A) Şube açmak

  B) Ortak işletme kurmak

  C) İthalat ihracat yapmak

  D) Lisans anlaşması yapmak

  E) Üretim yapmak  36. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin imtiyaz, maliyet, satış ve dağıtım haklarının isim ve marka kullanımı ile birlikte bir başka işletmeye verilmesi olarak tanımlanır?

  A) Lisans

  B) Joint Venture

  C) İhracat

  D) İthalat

  E) Franchising

  Soruların Cevapları

  1. B -
  2. E -
  3. B -
  4. B -
  5. E -
  6. D -
  7. D -
  8. B -
  9. E -
  10. B -
  11. A -
  12. B -
  13. D -
  14. B -
  15. B -
  16. E -
  17. B -
  18. A -
  19. E -
  20. A -
  21. D -
  22. A -
  23. E -
  24. C -
  25. D -
  26. D -
  27. A -
  28. A -
  29. B -
  30. A -
  31. A -
  32. C -
  33. A -
  34. D -
  35. C -
  36. E -
  Konu ACİLSERVİS tarafından (08.Aralık.2019 Saat 01:41 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Filiz isimli Üye şimdilik offline konumundadır Bayan Üye
  Üyelik tarihi
  06.Aralık.2012
  Mesajlar
  5,834
  Beğeniler
  0 / 0

  Cevap: Aöf / Genel İşletme Dersi Bütünleme Sınav Soruları

  Genel işletme dersinden bütünlemeye kalan yada sınava girecekler için bu tarz sorular ve testler büyük fayda vermektedir.Bu testleri çözen ve kavrayan arkadaşların bu tarzda sorularla karşılaşacaklarını bilmeleri gerekmektedir.Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Türkiyenin başkenti

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Aralık.2012, 13:40
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 15.Ekim.2012, 16:13
 3. Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Ağustos.2010, 12:36