Konu: AOF muhasebe soruları + cevaplar

 1. #1
  seco00006 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  28.Şubat.2007
  Mesajlar
  230
  Beğeniler
  0 / 0

  AOF muhasebe soruları + cevaplar

  Muhasebe Soruları

  1- Saymak, ölçmek, tartmak ve deÇerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir?  a) Envanter çıkarma

  b) DeÇerleme

  c) Denetim

  d) Stok sayımı

  e) Kontrol etme  2- AşaÇıdakilerden hangisi teme mali tablolardan biridir?  a) Nakit Akışı Tablosu

  b) Gelir Tablosu

  c) Satışların Maliyeti Tablosu

  d) Kar DaÇıtım Tablosu

  e) Fon Akım Tablosu  3- Gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması gereÇini ortaya koyan kavram aşaÇıdakilerden hangisidir?  a) İşletmenin sürekliliÇi kavramı

  b) Parayla ölçme kavramı

  c) Tutarlılık kavramı

  d) Tarihi maliyet kavramı

  e) Dönemsellik kavramı

  AşaÇıdakilerden hangisi yukarıdaki hesaba ilişkin doÇru bir açıklamadır?  a) Hesap kapalıdır.

  b) Hesap 500 borç kalanı vermiştir.

  c) Hesap 200 alacak kalanı vermiştir.

  d) Hesap 300 borç kalanı vermiştir.

  e) Hesap 300 alacak kalanı vermiştir.  5- Yıl sonu ayarlama ve düzeltme kayıtları yapıldıktan sonra bu kayıtların doÇruluÇunu araştıran mizan aşaÇıdakilerden hangisidir?  a) Envanter Mizanı

  b) Kesin Mizan

  c) Genel Geçici Mizan

  d) Geçici Mizan

  e) Kontrol Mizanı  6- İşletme, işyerine yaptırdıÇı haberleşme tesisatı için bir miktar depozito ödemiştir. Bu işlemle ilgili olarak aşaÇıdakilerden hangisi yapılır?  a) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklandırılır.

  b) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklandırılır.

  c) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı borçlandırılır.

  d) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı borçlandırılır.

  e) Verilen İş Avansları Hesabı alacaklandırılır.  7- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu�nun ilgili maddelerine göre işlemlerin defterlere geçirilme süresi azami kaç gündür?  a) 45

  b) 30

  c) 20

  d) 15

  e) 10  8- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşaÇıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  a) Gelir hesapları alacak kalanı verir ve Kar Zarar Hesabının alacaÇına devredilerek kapatılır.

  b) Gider hesapları borç kalanı verir ve Kar Zarar Hesabının borcuna devredilerek kapatılır.

  c) Gelir ve Gider Hesapları sonuç hesaplarıdır.

  d) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır.

  Gelir ve Gider Hesaplarındaki tutarlar bir faaliyet dönemine ilişkindi  9- Meydana gelen artışların hesabın borcuna, azalışların hesabın alacaÇına yazılması aşaÇıdaki hesap gruplarından hangisi ile ilgilidir?  a) Pasif hesaplar

  b) Borç hesapları

  c) Gelir hesapları

  d) Varlık hesapları

  e) Sermaye hesapları  10- Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptayan, maliyet kontrolünü saÇlayan, başarısını deÇerleyen, elde edilen bilgiler ile planlama yapan ve yönetimin alacaÇı kararlara yardımcı olan muhasebe dalı aşaÇıdakilerden hangisidir?  a) Maliyet muhasebesi

  b) Şirketler muhasebesi

  c) Finansal muhasebe

  d) Genel muhasebe

  e) Uzmanlık muhasebesi  11- AşaÇıdakilerden hangisi işine devam etmekte olan işletmelerde muhasebe dönemi sonunda yapılması gereken işlemlerden biri deÇildir?  a) Genel geçici mizanın düzenlenmesi

  b) Kasa defterinin kapatılması

  c) Dönemsonu envanterinin yapılması

  d) Dönemsonu muhasebe işlemlerinin yapılması

  e) Kapanış kayıtlarının yapılması  12- Bir dönemin gelirleri ile giderleri arasındaki pozitif fark aşaÇıdakilerden hangisini ifade eder?  a) Dönem zararını

  b) Alacaklarını

  c) Öz sermayeyi

  d) Borçlarını

  e) Dönem karını

  13- Yıl sonu ayarlama ve düzeltme kayıtları yapıldıktan sonra bu kayıtların doÇruluÇunu araştıran mizan aşaÇıdakilerden hangisidir?  a) Envanter Mizanı

  b) Kesin Mizan

  c) Genel Geçici Mizan

  d) Geçici Mizan

  e) Kontrol Mizanı  14- İşletme, işyerine yaptırdıÇı haberleşme tesisatı için bir miktar depozito ödemiştir. Bu işlemle ilgili olarak aşaÇıdakilerden hangisi yapılır?  a) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklandırılır.

  b) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklandırılır.

  c) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı borçlandırılır.

  d) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı borçlandırılır.

  e) Verilen İş Avansları Hesabı alacaklandırılır.  15- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu�nun ilgili maddelerine göre işlemlerin defterlere geçirilme süresi azami kaç gündür?  a) 45

  b) 30

  c) 20

  d) 15

  e) 10  16- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşaÇıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  a) Gelir hesapları alacak kalanı verir ve Kar Zarar Hesabının alacaÇına devredilerek kapatılır.

  b) Gider hesapları borç kalanı verir ve Kar Zarar Hesabının borcuna devredilerek kapatılır.

  c) Gelir ve Gider Hesapları sonuç hesaplarıdır.

  d) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır.

  e) Gelir ve Gider Hesaplarındaki tutarlar bir faaliyet dönemine ilişkindir.

  17- Hisse senetlerinin alış bedelinden daha düşük bir bedelle satılması durumunda, alış ve satış fiyatı arasındaki fark hangi hesaba borç kaydedilir?  a) Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabına

  b) Menkul Kıymet Satış Karları Hesabına

  c) Hisse Senetleri Hesabına

  d) Karşılık Giderleri Hesabına

  e) Menkul Kıymet DeÇer DüşüklüÇü KarşılıÇı Hesabına  18- Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşaÇıdakilerden hangisine kaydedilir?  a) Büyük deftere

  b) Yevmiye defterine

  c) Envanter defterine

  d) Kasa defterine

  e) Mizana

  Bu yevmiye kaydında aşaÇıdaki hesaplardan hangisi yanlış tarafta kullanılmıştır?  a) Kasa hesabı

  b) Alıcılar hesabı

  c) Hesaplanan KDV hesabı

  d) Alınan sipariş avansları hesabı

  e) Yurtiçi satışlar hesabı  20- İşletme 25.03.2003 tarihinde fabrika binasının eskiyen çatısını yenilemek amacıyla, müteahhit firmanın hakediş raporuna istinaden düzenlenen fatura karşılıÇında 6 000 000 000 + 1 000 000 000 KDV için bir müşteri çeki ciro etmiştir.  Bu durumda aşaÇıdaki kayıtlardan hangisi doÇrudur?  21- Bankalardan kredi kullanıldıÇında, aşaÇıdaki hesaplardan hangisine ve nasıl kaydedilir?  a) Banka Kredileri Hesabının alacaÇına

  b) Banka Kredileri Hesabının borcuna

  c) DiÇer borçlar Hesabının alacaÇına

  d) Bankalar Hesabının alacaÇına

  e) Bankalar Hesabının borcuna  22- Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbet olarak kullanabileceÇi varlıkların stoklara, stokların satılıp tekrar serbest olarak kullanabileceÇi para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir?  a) Süreç

  b) Mali yıl

  c) Normal faaliyet yılı

  d) Takvim yılı

  e) Faaliyet döngüsü  23- İşletme, satıcıya olan senetsiz borcuna karşılık cüzdanında bulunan aynı tutarlı bir çeki ciro etmiştir.  Bu bilgilere göre aşaÇıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır?  24- Muhasebe ilke ve standartlarının dayanaÇını oluşturan muhasebe problemlerinin çözümünde uygulamaya yön veren, evrensel nitelikteki unsurlara ne ad verilir?

  a) Tekdüzen Muhasebe Sistemi

  b) Muhasebe Politikaları

  c) Muhasebenin emel Kavramları

  d) Uluslar arası Muhasebe Standartları

  e) Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri  25- Peşin mal alışlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak aşaÇıdakilerden hangisi doÇrudur?

  a) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı borçlandırılır.

  b) Kasa hesabı borçlandırılır.

  c) Yurtiçi Satışlar Hesabı alacaklandırılır.

  d) Ticari Mallar Hesabı borçlandırlır.

  e) Yurtiçi Satışlar Hesabı borçlandırılır.  26- AşaÇıdakilerden hangisi satın alınan tesis. Makine ve cihazlara ait aktifleştirilmesi gereken giderlerden biri deÇildir?

  a) Gümrük Vergileri

  b) Taşıma ve Nakliye Giderleri

  c) Araştırma ve Geliştirme Giderleri

  d) Montaj öncesi Depolama Giderleri

  e) Taşıma Sırasındaki Sigorta Giderleri  27- İşletme kredili satış yaptıÇı bir müşterisine 100 000 000 TL tutarında iskonto yapmış ve bunu müşterinin cari hesabından düşeceÇini

  bildirmiştir.

  Bu işleme ait yevmiye kaydı aşaÇıdakilerden hangisidir?

  28- AşaÇıdaki ifadelerden hangisi senet iskontosunu tam olarak açıklamaktadır?

  a) Senetlerin vadelerinden önce, işleyecek faiz ve komisyon indirilerek bankaya satılması

  b) Senetlerin vadelerinden önce nominal deÇeri üzerinden paraya çevrilmesi

  c) Senetlerin vadelerinde indirimli olarak tahsil edilmesi

  d) Senetlerin vade tarihinde nominal deÇeri üzerinden tahsil edilmesi

  e) Senetlerin vadelerinden sonra, gecikme faiziyle birlikte tahsil edilmesi  29- Gonca İşletmesi, senetsiz ticari alacaÇı olan Gül Ticaret tarafından düzenlenmiş ve üzerinde muhatap Ali Öz�ün kabul imzası bulunan poliçeyi almıştır.  Bu durumda poliçenin lehdarı olan Gonca İşletmesi�nin yapacaÇı yevmiye kaydı aşaÇıdakilerden hangisidir?

  30- AşaÇıdaki işlemlerden hangisi Kasa Hesabına borç kaydı yapılmasını gerektirir?

  a) Peşin olarak malzeme satın alınması

  b) Alınan çeklerin bozdurularak bankaya yatırılması

  c) Kredili mal satışı

  d) Verilen çeklerin bankadan ödenmesi

  e) Müşteriden senet tahsil edilmesi
  1. A
  2. B
  3. E
  4. D
  5. B
  6. A
  7. E
  8. C
  9. D
  10. A
  11. B
  12. E
  13. B
  14. C
  15. E
  16. D
  17. A
  18. B
  19. C
  20. B
  21. A
  22. E
  23. B
  24. E
  25. D
  26. C
  27. D
  28. A
  29. B -
  30. E
  Konu ACİLSERVİS tarafından (08.Mart.2020 Saat 00:44 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Filiz isimli Üye şimdilik offline konumundadır Bayan Üye
  Üyelik tarihi
  06.Aralık.2012
  Mesajlar
  5,834
  Beğeniler
  0 / 0

  Cevap: AOF muhasebe soruları + cevaplar

  Açık öğretim fakültesi muhasebe bölümünde okuyanlar için muhasebe ile ilgili soruları çözmek ve alıştırma yapmak için güzel sorular.Zaten çıkan soruların büyük kısmı bunlara benzemektedir.Hızlı Cevap Hızlı Cevap

İstanbul'un fethi?

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 25.Mayıs.2016, 11:27
 2. Aöf - Muhasebe Ara sınav Soruları
  Konu Sahibi aSsude Forum AÖF
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Aralık.2012, 12:28
 3. Aöf iktisat soruları + cevaplar
  Konu Sahibi seco00006 Forum AÖF
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 13.Nisan.2009, 21:32